TORSDAG 7 JUNI 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 7 JUNI 2018

VÄDER
Huvudsakligen molnfritt från gryningen till skymning, men över land syntes tidvis en del tunna slöjmoln. Min temp +17,7°C kl. 05. Max temp +19,8°C kl. 16. Ingen nederbörd.

02:00: Medelvind SSV 6 m/s, byvind 8 m/s, +18,1°C, lufttryck 1 018,6 hPa, vattenstånd -7 cm.
08:00: Medelvind S 8 m/s, byvind 9 m/s, +18,1°C, lufttryck 1 018,9 hPa, vattenstånd -21 cm.
14:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 7 m/s, +19,2°C, lufttryck 1 018,9 hPa, vattenstånd -11 cm.
20:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 9 m/s, +19,4°C, lufttryck 1 016,0 hPa, vattenstånd -17 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 04:22 och ner 22:01.

PERSONAL
Matserik Eriksson, Anette Unger och Uno Unger

VERKSAMHET
25 nät 03:30-10:30 (175 nättimmar).
28 burar i Kausan 03:30-23:00 (546 burtimmar).

OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA – Ett ex höll till på en sten utanför Västudden under morgonen. Därefter födosökte två ex på stenar i Kausan under eftermiddagen.
SMÅSPOV – Ett ex kom flygande över fyrområdet i riktning mot SV 06:57.
DVÄRGMÅS – En fjolåring (2K) rastade i Kausan under 6 minuter innan den drog vidare söderut över Hamnudden 09:29.
SMÅTÄRNA – Ett ex fiskade i Kausan till och från under dagen.
TURKDUVA – Ett ex passerade över fyrområdet i riktning mot SO 10:00.
HORNUGGLA – Ett ex stöttes ur Kruthusoxeln vid nätuppsättningen 03:43 varvid den direkt sträckte österut mobbad av några fiskmåsar och/eller trutar.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
4 individer av 1 art:
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 39 och i år totalt till 3 499.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna långtidskontroller:
En ruvande tobisgrissla kontrollerades i holk M01 och den märktes som bounge 29 juni 2006 och har alltså nu uppnått en ålder på 12 år.
En skärpiplärkehane märkt som årsunge 26 juli 2015.
Egna korttidskontroller:
En årsunge av koltrast kläckt på Nidingen.

UPPDRAGSARBETE
Matserik ägnade en timme åt fortsatt bortrensning av en fläderbuske och delar av vresrosen framför fågelstationen, vilka brett ut sig alldeles för mycket.

ÖVRIGT
Idag hittades ytterligare 2 ex av den rödlistade sandmållan på tångvallen i Kausan. Samtliga har markerats med pinnar eller stenar så de inte nedtrampas av misstag.
Stefan och en medhjälpare kom på eftermiddagen ut med 11 personer som blir kvar tills i morgon. Lite vind från sydsektorn bidrog sannolikt till att inga privatbåtar med dagsgäster besökte Nidingen under dagen.
Under kvällen påbörjades årets häckningsinventering/pullmärkning av öns tobisgrisslor och 4 pulli ringmärktes. I dagens 16 genomgångna bolådor hade 13 antingen ägg eller ungar. Två bon hade haft minst en unge vardera, men där hade troligen predation ägt rum. Endast en av bolådorna visade inga tecken på häckning.
Idag inföll det tillfälle, då vi för första gången under vårsäsongen blev helt utan nymärkningar av icke-häckfåglar. En och annan försenad vårflyttfågel kan visserligen ännu dyka upp fram till midsommar, men nu får väl i princip vårflyttningen anses ha upphört. Inom en vecka lär vi dock bli överrumplade av de höstflyttande starar, vars årsungar brukar bli de första som nätfångas på Nidingen i större mängd.

VID DATORN

Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *