TORSDAG 2 NOVEMBER

VÄDER
I gryningen växlande molnighet och något disigt. Under morgonen fortsatt en del låga moln, men från 09-tiden blev det molnfritt resten av dagen. Måttlig-god sikt.
Min. temp. +7,7°C kl. 19:00 och max. temp. +12,1°C kl. 17:00.
01:00: Medelvind VSV 8 m/s, byvind 12 m/s, +11,2°C, lufttryck 1 001,0 hPa, vattenstånd +31 cm
07:00: Medelvind V 11 m/s, byvind 14 m/s, +11,0°C, lufttryck 999,3 hPa, vattenstånd +27 cm
13:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 8 m/s, +11,8°C, lufttryck 1 002,5 hPa, vattenstånd +21 cm
19:00: Medelvind N 5 m/s, byvind 6 m/s, +9,5°C, lufttryck 1 007,9 hPa, vattenstånd +14 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:29 och ner 16:22.

PERSONAL
Tobias och Jenny Ivarsson med sönerna Alfred (14 år) och Gunnar (11 år) samt Uno Unger.

VERKSAMHET
21 nät 07:00-13:30 (136,5 nättimmar).
11 burar i Kausan, 8 burar på Hamnudden och 17 burar på Playan, alla under tiden 07:00-17:00 (360 burtimmar).

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN – Totalt 60 ad sträckte mot SV. Först 16 ex 08:30, därefter 18 ex 09:45 och 18 ex 10:45. Samtidigt med de sistnämnda rastade 8 ex N om Västudden en stund innan de sträckte vidare.
SMÅLOM – En årsunge passerade nära Västudden 08:40.
OB. ISLOM – Ett ex (troligen ungfågel) flög österut utanför Nordstranden vid 09:30-tiden.
BERGLÄRKA – Ett ex höll till på västra delen av ön vid middagstid.
SÄDESÄRLA – Den höll till i Kausan vid 12-tiden och sågs även under eftermiddagen födosökande på Playan.
VINTERHÄMPLING – Ca 45 ex höll till på ön idag. Intressant att se dem födosökande på maskrosblommor inom fyrområdet.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
10 individer av 5 arter:
Gärdsmyg 1, rödvingetrast 1, blåmes 6, grönfink 1 och vinterhämpling 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 19 och i år totalt till 8 777.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
En färgringmärkt skärsnäppa som avlästes på SO-udden visade sig vara märkt som årsunge (1K) här på Nidingen 23 oktober 2013.
Egna korttidskontroller:
Skärsnäppa 1 (efter 4), gärdsmyg 1 (efter 25 dagar), gransångare 1 (efter 13 dagar) och blåmes 3 (efter 41, 39 resp. 6 dagar).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Åter igen alltför blåsigt för optimal nätfångst. Även burfångsten på öns tångvallar är för tillfället minimal och genererade endast en egen kontroll av en skärsnäppa. Men fram på dagen hade vi i alla fall fint väder och vi kunde njuta av ett flödande solsken och relativt behaglig temperatur.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *