ONSDAG 1 NOVEMBER

VÄDER
Mulet, disigt och snudd på duggregn vid gryningen. Fortsatt disigt under förmiddagen och knappt sikt till fastlandet. Under någon timma från 12:45 föll ett lätt regn men därefter uppehåll men disigt resten av dagen.
Min. temp. +10,2°C kl. 03:00 och max. temp. +11,8°C kl. 17:00.
01:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +10,3°C, lufttryck 1 011,9 hPa, vattenstånd +2 cm
07:00: Medelvind VSV 6 m/s, byvind 9 m/s, +10,7°C, lufttryck 1 009,1 hPa, vattenstånd +8 cm
13:00: Medelvind VSV 10 m/s, byvind 14 m/s, +11,6°C, lufttryck 1 006,5 hPa, vattenstånd +25 cm
19:00: Medelvind VSV 10 m/s, byvind 14 m/s, +11,7°C, lufttryck 1 004,0 hPa, vattenstånd +29 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:26 och ner 16:25.

PERSONAL
Tobias och Jenny Ivarsson med sönerna Alfred (14 år) och Gunnar (11 år) samt Uno Unger.

VERKSAMHET
28 nät 07:00-11:45 (133 nättimmar).
11 burar i Kausan, 8 burar på Hamnudden och 17 burar på Playan, alla under tiden 07:00-17:00 (360 burtimmar).
En tur på kvällen till Ostudden för nattfångst av vadare.

OBSERVATIONER
STJÄRTAND – Ett ex sträckte västerut tillsammans med två sjöorrar vid 08-tiden.
KNIPA – 4 ex flög västerut längs nordstranden vid 13-tiden. Första observationen i höst.
ALKEKUNG – Ett ex kom flygande västerut längs nordstranden vid 12:30-tiden och fällde på vattnet strax utanför Rissastenen.
BERGLÄRKA – Två ex höll till på Ostudden vid 13-tiden.
SNÖSPARV – Ca 10 ex på Ostudden vid 13-tiden.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
9 individer av 8 arter:
Skärsnäppa 1, ängspiplärka 1, skärpiplärka 2, gärdsmyg 1, gransångare 1, bofink 1, bergfink 1 och gråsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 9 och i år totalt till 8 767.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
Den adulta koltrasthanen, som märktes som 2K den 13 mars 2015 och som har häckat på Nidingen 2015, 2016 och i år, kontrollerades i ett av näten vid Strandoxeln.
Egna korttidskontroller:
Ängspiplärka 1 (efter 5 dagar), skärpiplärka 1 (efter 9 dagar), gärdsmyg 3 (efter 43, 22 resp. 5 dagar), taltrast 1 (efter 26 dagar) och blåmes 3 (efter 40, 40 resp. 5 dagar).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Även om vi kunde ha uppe alla näten är fortfarande blåsten besvärande för optimal fångst. Å andra sidan finns här för tillfället inte så många omärkta tättingar att ringmärka. Av 18 fångade fåglar var det bara 8 som inte hade ringmärkts tidigare.
Mellan kl. 20 och 21 tog vi en tur med strålkastare och håv för försök till nattfångst av skärsnäppor. Vi började på Hamnudden och gick längs sydstranden till Ostudden. Tyvärr lyste månen igenom molntäcket, så flera snäppor hann se oss och ta till vingarna, men till slut fick vi i alla fall en omärkt årsunge, som vi kunde ringmärka och förse med en alfanumerisk flagga ovan tarsleden.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *