SÖNDAG 12 NOVEMBER

VÄDER
Avtagande vind under natten med början under småtimmarna. Under dagen ”vackert väder” med endast en del höga moln på en i övrigt blå himmel.

Min. temp. +6,2°C kl. 02:00 samt max. temp. +7,8°C kl. 10:00.

01:00: Medelvind V 11 m/s, byvind 16 m/s, +6,6°C, lufttryck 992,0 hPa, vattenstånd +38 cm
07:00: Medelvind VNV 7 m/s, byvind 9 m/s, +7,4°C, lufttryck 992,7 hPa, vattenstånd +24 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Uppgifterna om vind, temperatur och vattenstånd är hämtade från SMHI medan lufttrycket gäller för Göteborg, eftersom Stefans väderstation slutat sända.

Solen gick upp 07:51 och ner 16:01.

PERSONAL
Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Göran Andersson och Uno Unger. Vid 10-tiden kom Tommy Järås ut med fågelstationens båt för att hjälpa till och avsluta årets verksamhet samt ta iland sista personalstyrkan för i år.

VERKSAMHET
8 nät 07:00-10:00 (24 nättimmar).
13 burar på Playan från Lilla bryggan och ett hundratal meter österut 07:00-10:00 (39 burtimmar).
Fröfällan ej använd idag – den togs in igår i fotogenboden för säsongen.

OBSERVATIONER
GRÅGÅS – En kvartett passerade S om ön 07:40.
KNIPA – Ett honfärgat ex låg N om Lillelandsrevet.
BERGLÄRKA – Minst ett ex hördes flyga västerut över Jordkällaren 10:40. Troligen samma ex höll till på Svacken vid 13-tiden.
VINTERHÄMPLING – Hördes då och då mellan 10-11.
STENKNÄCK – Den flög från 5:ans slånbuskage, tog lite höjd men slog till bort mot Kruthuset vid 13-tiden. Högst troligt det ex som ringmärktes den 9 nov.
SNÖSPARV – Ca 40 ex höll till på Svacken och Ostudden vid 13-tiden, men hördes även på västra delen under förmiddagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
4 individer av 2 arter:
Bergfink 1 och gråsiska 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 196 och i år totalt till 8 954.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Endast en handfull egna korttidskontroller av blåmes.

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim).

ÖVRIGT
De åtta resterande näten med tillhörande stolpar samt vadarburarna från Playan, togs in under tak för vintern.
Efter diverse aktiviteter för att avsluta verksamheten för vintern for vi med fågelstationens båt iland i Skallahamn. Hemfärden gynnades av behagligt senhöstväder.

VID DATORN
Uno Unger och Göran Andersson

LÖRDAG 11 NOVEMBER

VÄDER
Halvmulen gryning efter kraftiga regnskurar kring midnatt. Uppklarnande under fm till en solig dag.
Mer moln sent på em. Under kvällen var Nidingen varmast i landet med 8,4°C.

Min. temp. +7,2°C kl. 06:00 samt max. temp. +8,4°C kl. 19:00.

01:00: Medelvind NV 16 m/s, byvind 21 m/s, +7,4°C, lufttryck 992,3 hPa, vattenstånd +48 cm
07:00: Medelvind NV 15 m/s, byvind 19 m/s, +7,5°C, lufttryck 992,7 hPa, vattenstånd +56 cm
13:00: Medelvind VNV 13 m/s, byvind 16 m/s, +7,7°C, lufttryck 992,4 hPa, vattenstånd +58 cm
19:00: Medelvind NV 12 m/s, byvind 16 m/s, +8,4°C, lufttryck 992,1 hPa, vattenstånd +34 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Uppgifterna om vind, temperatur och vattenstånd är hämtade från SMHI medan lufttrycket gäller för Göteborg, eftersom Stefans väderstation slutat sända.

Solen gick upp 07:49 och ner 16:03.

PERSONAL
Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Göran Andersson och Uno Unger.

VERKSAMHET
Ingen nätfångst pga alltför kraftiga vindar.
13 burar på Playan från Lilla bryggan och ett hundratal meter österut 08:45-16:45 (104 burtimmar).
Fröfällan apterad för fångst vid Strandoxeln 07:00-13:00 (6 burfälletimmar).

OBSERVATIONER
SPARVHÖK – En juvenil hona jagade runt på ön från middagstid fram till skymningen.
SKÄRSNÄPPA – Ca 150 ex varav 3 ringmärktes (en 2K+ och två 1K) efter burfångst strax O om Lilla bryggan.
STENKNÄCK – det ringmärkta exemplaret från i förrgår återupptäcktes vid slånbuskagen runt Torget.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
4 individer av 2 arter:
Skärsnäppa 3 och grönfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 192 och i år totalt till 8 950.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
En färgringmärkt skärpiplärka (Sk/Al Rö/Vi), som avlästes vid Lilla bryggan under eftermiddagen, visade sig vara märkt som en 2K+ hona 18/9 2012 och har alltså uppnått den aktningsvärda åldern för en tätting på drygt 6 år.
Egna korttidskontroller:
Blåmes: Utöver de 15 exemplar som kontrollerats sedan fröfällan apterades i förrgår lyckades vi fånga ytterligare 2 korttidskontroller idag. Under de tre dagar som vi har haft igång fröfällan har alltså 17 olika blåmesar konstaterats hålla till på Nidingen för tillfället. De blåmesar som har varit här under längst tid har nu funnits på ön i 50 dagar.

UPPDRAGSARBETE
Borttagning av årets bon av tretåig mås från gamla fyrarnas fönsternischer (1 tim).

ÖVRIGT
20 av de 28 näten med tillhörande stolpar samt vadarburarna från Kausan och Hamnudden, togs in under tak för vintern.

Sortering av all kvarvarande potatis som var kvar i det norra landet i trädgårdsfållan. Nu finns det tillräckligt med sättpotatis kvar, som lagrats för vintern i jordkällaren på ön. Två fulla spänner med prima potatis kommer att tas iland i morgon, när vi stänger fågelstationen för denna säsong.

VID DATORN
Uno Unger och Göran Andersson

FREDAG 10 NOVEMBER

VÄDER
Nästan stjärnklar efternatt och gryning. Under fm tidvis lätt regn följt av lite mer ihållande regn från lunchtid och eftermiddagen ut.

Min. temp. +6,7°C kl. 20:00 samt max. temp. +8,6°C kl. 01:00.

01:00: Medelvind VSV 11 m/s, byvind 15 m/s, +8,6°C, lufttryck 1 003,5 hPa, vattenstånd +32 cm
07:00: Medelvind SV 13 m/s, byvind 16 m/s, +8,3°C, lufttryck 1 002,0 hPa, vattenstånd +30 cm
13:00: Medelvind SSV 10 m/s, byvind 14 m/s, +7,0°C, lufttryck 995,6 hPa, vattenstånd +29 cm
19:00: Medelvind VSV 8 m/s, byvind 11 m/s, +7,1°C, lufttryck 990,7 hPa, vattenstånd +13 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Uppgifterna om vind, temperatur och vattenstånd är hämtade från SMHI medan lufttrycket gäller för Göteborg, eftersom Stefans väderstation slutat sända.

Solen gick upp 07:47 och ner 16:05.

PERSONAL
Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Göran Andersson och Uno Unger.

VERKSAMHET
Ingen nätfångst pga ogynnsamt väder.
10 burar Playan (nära Lillbryggan) 10:20-17:20 (70 burtimmar).
Fröfällan apterad för fångst vid Strandoxeln 07:00-10:00 (3 burfälletimmar).
Sträckobservationer från gårdstunet klockan 07:40-11:00. Sporadisk bevakning av sträcket under em.

OBSERVATIONER
STORMFÅGEL – två ex mot söder klockan 07:52 respektive 09:30.
HAVSSULA – under förmiddagens sträckobs noterades 46 adulter, fem 4K+ (troligen 5K+) långt i väster samt en duo 3K+ utmed Nordstranden. Under eftermiddagen tre 5K+ på sydsträck.
SKÄRSNÄPPA – Totalt ca 150 ex höll till på Playan och/eller Ostudden. På förmiddagen upptäcktes ca 80 ex alldeles O om Lilla bryggan och efter uppsättning av 10 vadarburar där lyckades vi fånga och ringmärka 15 ex samt kontrollera 3 ex varav en korttidskontroll. Dessutom avlästes 6 färgringmärkta ex med tubkikare på Ostudden.
STORLABB – en 1K upptäcktes av Uno just när den passerat Strandoxeln. Labben ”försvann” bakom Stefans hus för en kort stund. Efter att ha rundat Västudden satte den sydlig kurs innanför Klockfotsrevet 08:54.
TRETÅIG MÅS – under förmiddagens sträckobs bokfördes minst 185 adulter och sex 1K-rissor mot söder;
SILLGRISSLA – och minst 72 ex flyttade söderut;
TORDMULE – samt minst 39 mular flög med sydlig kurs.
OB. SILLGRISSLA/TORDMULE – under förmiddagens sträckobs drog minst 75 ”sillmular” sydvart.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
15 individer av 1 art:
Skärsnäppa 15.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 188 och i år totalt till 8 946.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
* 8 skärsnäppor (se ovan) med följande märkdata: 2K 9/3 2009, 2K+ 3/12 2011, 2K 13/3 2012, 2K 5/4 2012, 3K+ 12/5 2013, 1K 13/11 2013, 3K+ 10/5 2014 och 2K 25/4 2017. och 1K 29/10 2017.
*Samma kontroll som igår och i förrgår av en blåmeshona, vilken märktes som årsung hona 24/9 2016. Efter övervintring här senaste vintern är hon nu tillbaks sedan 19/9.
Egna korttidskontroller:
*Skärsnäppa 1 ex (efter 12 dagar).
*Blåmes: Igår kontrollerades 12 ex och samma antal fångades även idag varav 2 ex var nya sedan igår.
Alltså har totalt 15 olika ex med den gamla honan noterats under de två senaste dagarna.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Vi börjar närma oss slutet av årets verksamhet och idag har vi börjat samla ihop vadarburar för vinterförvaring.

VID DATORN
Uno Unger och Göran Andersson

TORSDAG 9 NOVEMBER

VÄDER
Mulen efternatt och gryning, milt och god sikt. Under fm allt mer disigt (sikt 5-10 km) och ca 11:30-16:00 lätt regn med dålig sikt. Vinden verkade kulminera vid 15-tiden med upp till 19 m/s i byvind.

Min. temp. +8,5°C kl. 00:00 och max. temp. +9,7°C kl. 17:00.

01:00: Medelvind SSV 7 m/s, byvind 8 m/s, +9,3°C, lufttryck 1 017,1 hPa, vattenstånd +18 cm
07:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 13 m/s, +9,4°C, lufttryck 1 012,4 hPa, vattenstånd +29 cm
13:00: Medelvind SV 15 m/s, byvind 18 m/s, +8,8°C, lufttryck 1 009,0 hPa, vattenstånd +40 cm
19:00: Medelvind VSV 9 m/s, byvind 15 m/s, +9,3°C, lufttryck 1 006,6 hPa, vattenstånd +23 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Uppgifterna om vind, temperatur och vattenstånd är hämtade från SMHI medan lufttrycket gäller för Göteborg, eftersom Stefans väderstation slutat sända.

Solen gick upp 07:44 och ner 16:07.

PERSONAL
Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Göran Andersson och Uno Unger.

VERKSAMHET
15 nät 07:00-11:00 (60 nättimmar).
11 burar i Kausan och 12 burar på Hamnudden 07:00-11:00 samt 13 burar på Playan 07:00-09:00 (118 burtimmar).
Fröfällan apterad för fångst vid Strandoxeln 07:00-11:00 (4 burfälletimmar).
Sträckobservationer från gårdstunet klockan 07:30-11:15, minst 20+20 minuter varje timme. Däremellan fångstrundor.

OBSERVATIONER
MINDRE SÅNGSVAN/SÅNGSVAN – sex äldre individer mot väster klockan 08:20 utanför Nordstranden.
HAVSSULA – under förmiddagens sträckobs noterades sju 5K+ flyttande individer. Under em sågs en individ.
TRETÅIG MÅS – 67 äldre individer sågs på sträck söderut i dag.
STENKNÄCK – en 1K hanne togs i nät 5E under förmiddagens uppehållsväder. Knäcken blev den femte märkta i år på Nidingen – vardera ett ex 29 mars och 1 april samt två ex 30 maj.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
3 individer av 3 arter:
Bergfink 1, gråsiska 1 och stenknäck 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 173 och i år totalt till 8 931.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Egen kontroll:
Samma kontroll som igår av en blåmeshona, vilken märktes som årsung hona 24/9 2016. Efter övervintring här senaste vintern är hon nu tillbaks sedan 19/9.
Egna korttidskontroller:
Blåmes totalt 12 ex (5 efter 48 dagar, 1 efter 46 dagar, 1 efter 45 dagar, 1 efter 27 dagar, 2 efter 22 dagar och 2 efter 13 dagar).
Pilfink 1 ex (efter 35 dagar).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
På grund av hård vind från S-SV använde vi bara 15 nät idag. Det blev bara 3 omärkta fåglar som kunde förses med ring. Den stenknäck vi fick var dock en verklig överraskning under rådande väderförhållanden. Burarna på stränderna gav faktiskt inget och det verkade knappast som piplärkorna utnyttjade de överstänkta tångvallarna i någon större omfattning.

VID DATORN
Uno Unger och Göran Andersson

ONSDAG 8 NOVEMBER

VÄDER
Växlande molnighet under natten med enstaka regnskurar, sjunkande temperatur i den avtagande sydostvinden. Nästan klar och solig morgon och fm. Vid lunchtid mulnande från väster och mojnande till s.k. ”tumlarväder”!

Min. temp. +4,8°C kl. 07:00 och max. temp. +7,6°C kl. 00:00.

01:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 12 m/s, +6,9°C, lufttryck 1 025,3 hPa, vattenstånd -9 cm
07:00: Medelvind OSO 5 m/s, byvind 7 m/s, +4,8°C, lufttryck ca 1 024 hPa, vattenstånd -12 cm
13:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 5 m/s, +6,8°C, lufttryck ca 1 024 hPa, vattenstånd -13 cm
19:00: Medelvind OSO 2 m/s, byvind 4 m/s, +6,9°C, lufttryck ca 1 024 hPa, vattenstånd +-0 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön … den senare slutade sända uppgifter natten till i dag, så lufttrycket är från Göteborg.

Solen gick upp 07:42 och ner 16:09.

PERSONAL
Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Göran Andersson och Uno Unger.

VERKSAMHET
21 nät 06:45-11:45 (105 nättimmar).
11 burar i Kausan, 12 burar på Hamnudden och 13 burar på Playan, alla under tiden 07:00-17:00 (360 burtimmar).
Sträckobservationer från gårdstunet klockan 07:05-11:30, minst 20+20 minuter varje timme. Däremellan fångstrundor.

OBSERVATIONER
MINDRE SÅNGSVAN/SÅNGSVAN – 7 + 7 ex sträckande klockan 09:20 respektive 09:52.
SJÖORRE – Ca 500 ex fördelade på två födosökande flockar, dels vid Lillelandsrevet och dels N om Klockfotsrevet.
SVÄRTA – två honfärgade (troligen årsungar) i sällskap med ejdrar och sjöorrar vid Lillelandsrevet.
KAJA – ett ex kvar sedan igår.
STEGLITS – en duo omkringflygande vid 07:45-tiden.
SNÖSPARV – minst 30 ex höll till på Västudden under fm och 34 ex födosökte på SO-udden vid 14-tiden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

TUMLARE – minst fem individer strax norr om Nidingen klockan 14:05-15:10.

RINGMÄRKNING
28 individer av 5 arter:
Ängspiplärka 2, skärpiplärka 4, bofink 2, bergfink 1 och gråsiska 19 (varav snösiska 1 och brunsiska 1).
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 170 och i år totalt till 8 928.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
*En färgringmärkt skärpiplärka avlästes på Ostudden. Den visade sig vara märkt som 2K 6/3 2016, återfångad på hösten samma år 7-9/11 och därefter kontrollerad även 15/3 2017 innan dagens observation.
*En kontroll av en blåmes visade sig vara märkt som årsung hona 24/9 2016. Hon stannade kvar på ön över vintern och sågs i våras senast 23/3. Därefter var hon borta resten av våren och över sommaren men dök upp igen 19/9 nu i höst. Eftersom hon återfångades idag 8/11, verkar det som om hon tänker stanna även en andra vinter här på Nidingen.
Egna korttidskontroller:
Ängspiplärka 1 (efter 7 dagar), gärdsmyg 5 (efter 44, 31, 30, 19 resp. 16 dagar) och blåmes 3 (efter 47, 24 resp. 5 dagar).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
En fin dag vädermässigt med relativt ringa vind. Det trevligaste i fågelväg tyckte åtminstone Uno var den stora variationen i den ändå måttliga mängden gråsiskor som kunde ringmärkas. Förutom olika kön och åldrar av vanliga gråsiskor fick vi tillfälle att närmare studera de mest avvikande formerna av arten, nämligen vardera ett ex av raserna snösiska och brunsiska.

VID DATORN
Uno Unger och Göran Andersson

TISDAG 7 NOVEMBER

VÄDER
Klar natt och gryning med långsamt stigande temperatur från klockan 07. Dagen solig med ”små lätta moln”. Sent på eftermiddagen mulnande. Regn 15:30-16:30 och temperatursänkning med någon grad.

Min. temp. +7,5°C kl. 20:00 och max. temp. +9,5°C kl. 12:00-14:00.

01:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +7,9°C, lufttryck 1 025,5 hPa, vattenstånd +7 cm
07:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +8,0°C, lufttryck 1 025,9 hPa, vattenstånd +12 cm
13:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 7 m/s, +9,5°C, lufttryck 1 026,4 hPa, vattenstånd +- 0 cm
19:00: Medelvind SSO 8 m/s, byvind 10 m/s, +8,7°C, lufttryck 1 025,7Pa, vattenstånd +7 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:40 och ner 16:11.

PERSONAL
Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Göran Andersson och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 06:45-09:45 och 19 nät 09:45-11:45 (89 nättimmar).
11 burar i Kausan, 12 burar på Hamnudden och 13 burar på Playan, alla under tiden 07:00-17:00 (360 burtimmar).
Sträckobservationer från gårdstunet klockan 07:15-11:15 och 13:00-14:00, minst 20+20 minuter varje timme. Däremellan fångstrundor.
Nätstolparnas nedersta del har kollats och smorts mot korrosion.

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN – 9 2K+ sträckte mot SV klockan 09:25-09:32 ganska långt norr om Nidingen.
GRAVAND – en 2K+ sträckande mot SV norr om Nidingen. Rundade Västudden 08:40 och tog sen sydlig kurs.
SMÅLOM – klockan 09:09 en 2K+ och 11:07 en 1K-lom, båda sträckte mot S.
STORLOM – en 1K-individ mot söder på hög höjd klockan 13:52.
BLÅ KÄRRHÖK – en 1K-fågel klockan 09:45. Efter antydan till födosök längs Västudden, sträckte den ut över havet.
PILGRIMSFALK – två unga individer, en hanne och hona, upptäcktes klockan 09:15 från gårdstunet när de attackerade en flyttande kråka utanför Västra sjömärket. Det verkade som om det var hannen som slog kråkan, men honan stal bytet och gömde sig bland de stora stenblocken i strandzonen. Efter en stund flög hon iväg men tappade sin frukost. Båda individerna fortsatte ut över havet mot V.
ALKEKUNG – ett ex hittades klockan 10:05 mellan Systranden och Trädgårdsfållan av Annelotta. Den var likstel vid fyndtillfället och vägde endast 97 gram.
FORSÄRLA – ett ex hördes klockan 07:35, över Fotogenboden. Troligen sträckande.
KAJA – ett ex rastade helt kort på skorstenen till Stefans hus klockan 13:20.
GRÅKRÅKA – minst 102 sträckande västerut.
SNÖSPARV – minst 22 ex höll till på Ostudden större delen av dagen. Vid ett par tillfällen korta besök till Västudden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
18 individer av 3 arter:
Ängspiplärka 2, järnsparv 1 och gråsiska 15.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 142 och i år totalt till 8 900.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Främmande kontroll:
Bland dagens 16 fångade gråsiskor ingick liksom igår en främmande kontroll med svensk ring, dock en annan än gårdagens. Den fångades kl. 08:15 och hade ringnumret DA71225 och bestämdes till en 1K med vinglängd 79 mm och vikt 13,2 g. Senare under dagen fick vi besked om att den hade ringmärkts på Ralångens fågelstation i Aneby, Småland den 21 oktober 2017. Nidingen ligger 186 km VSV om Ralången.
Egna korttidskontroller:
Ängspiplärka 1 (efter 11 dagar), gärdsmyg 2 (båda efter 21 dagar) och blåmes 4 (efter 46, 26, 23 resp. 12 dagar).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Uno har tagit upp resterande potatis i trädgårdsfållans norra land. Det blev en hel potatiskorg full.
I jordkällarens NO-avdelning hade ett påfågelöga satt sig till rätta i taket för övervintring.

VID DATORN
Uno Unger och Göran Andersson

MÅNDAG 6 NOVEMBER

VÄDER

Klar natt och gryning med långsamt sjunkande temperatur. Dagen solig med ”små lätta moln”.

 

Min. temp. +7,8°C kl. 22:00-23:00 och max. temp. +9,7°C kl. 14:00.

 

01:00: Medelvind VSV 7 m/s, byvind 11 m/s, +8,8°C, lufttryck 1 008,9 hPa, vattenstånd +21 cm

07:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 11 m/s, +8,0°C, lufttryck 1 013,0 hPa, vattenstånd +11 cm

13:00: Medelvind VNV 7 m/s, byvind 8 m/s, +9,4°C, lufttryck 1 017,6 hPa, vattenstånd +10 cm

19:00: Medelvind V 5 m/s, byvind 6 m/s, +8,1°C, lufttryck 1 022,6 hPa, vattenstånd +22 cm

 

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

 

Solen gick upp 07:38 och ner 16:14.

 

PERSONAL 

Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Göran Andersson och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

17 nät 06:45-12:45 (102 nättimmar).

11 burar i Kausan, 12 burar på Hamnudden och 13 burar på Playan, alla under tiden 07:00-17:00 (360 burtimmar).

Sträckobservationer från gårdstunet klockan 07:20-10:50, minst 20+20 minuter varje timme. Däremellan fångstrundor.

 

OBSERVATIONER

ALKEKUNG – två ex mot söder strax utanför Västudden 07:23 och 08:34.

SNÖSPARV – Minst 17 ex höll till på Ostudden hela dagen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

50 individer av 7 arter:

Ängspiplärka 1, skärpiplärka 6, blåmes 4, bergfink 2, grönsiska 1, vinterhämpling 1 och gråsiska 35.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 124 och i år totalt till 8 882.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

 

KONTROLLER

Främmande kontroll:

Bland dagen 36 fångade gråsiskor ingick en främmande kontroll med svensk ring. Den hade ringnumret DA18503 och bestämdes till en 1K med vinglängd 75 mm och vikt 12,1 g.

Egna korttidskontroller:

Ängspiplärka 1 (efter 5 dagar), skärpiplärka 3 (efter 8, 6 resp. 5 dagar) och gärdsmyg 3 (efter 12, 27 resp. 28 dagar).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

  • Morgonens skarvpendel ”Hallands Svartskär – Nidingen”, med inflygande topp- och storskarvar från övernattning i norr, gav 104 toppskarvar. Största flock 28 ex.
  • Anders Magnusson kom på besök och hade med sig en färsk vetelängd till eftermiddagskaffet, som vi gemensamt kunde avnjuta i det fina höstvädret på ljugarbänken utanför ringmärkarlabbet. Dessutom fixade Uno, men mest Anders, potatisupptagningen och höstgrävningen av Gunnars potatisland.
  • Vid potatisupptagningen upptäcktes en liten avokadoplanta, som hade grott i sydligaste hörnet av Gunnars land, vilket naturligtvis visar att vi har i det närmaste tropiskt klimat här ute på Nidingen.
  • Talesättet ”Nära … men ändå så långt bort” stämde bra in i dag. Innan Anders kom ut till oss för en fin kaffestund och stort ”tabberas” av årets potatisskörd, vittjade han och hans fiskarkollega Olle framgångsrikt några hummertinor i farvattnen runt Malön … inte så långt från Nidingen. Vid åttatiden i morse fick de nämligen sällskap av en mycket rar fågelart … en stormsvala! Den uppehöll sig först vid Malöns sydostprick och senare nordväst om ön. Stormsvalan flög omkring så nära båten att Anders kunde filma och fotografera den med mobiltelefonen!

 

VID DATORN

Uno Unger och Göran Andersson

SÖNDAG 5 NOVEMBER

VÄDER

Duggregn under efternatten och gryningen. Från 08:30 allt bättre sikt och något uppklarnande vid 09:30.

Från lunchtid åter mulet.

 

Min. temp. +9,7°C kl. 19:00 och max. temp. +11,0°C kl. 08:00.

01:00: Medelvind SSO 11 m/s, byvind 14 m/s, +10,1°C, lufttryck 1 000,4 hPa, vattenstånd +17 cm

07:00: Medelvind S 10 m/s, byvind 13 m/s, +10,7°C, lufttryck 998,0 hPa, vattenstånd +32 cm

13:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 12 m/s, +10,1°C, lufttryck 1 002,0 hPa, vattenstånd +33 cm

19:00: Medelvind VSV 7 m/s, byvind 10 m/s, +9,7°C, lufttryck 1 005,6 hPa, vattenstånd +49 cm

 

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

 

Solen gick upp 07:35 och ner 16:16.

 

PERSONAL 

Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Göran Andersson och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

17 nät 07:15-08:15, 21 nät 08:15-11:15 (80 nättimmar).

11 burar i Kausan, 12 burar på Hamnudden och 13 burar på Playan, alla under tiden 07:00-17:00 (360 burtimmar).

Sträckobservationer från gårdstunet klockan 08:20-11:30, minst 20+20 minuter varje timme. Däremellan fångstrundor. Dessutom har vi fröförberett för fröfällan för fångst vid Strandoxeln.

 

OBSERVATIONER

STORLOM – ett ex mot söder innanför Nidingen klockan 10:08.

HAVSSULA – tre 5K+ fiskande samt en 4K och åtta 5K+ sträckande S.

GRÅHÄGER – sågs klockan 04:50 i Kausan i strålkastarskenet under efternattens vadarbursrunda.

BREDSTJÄRTAD LABB/KUSTLABB – ljus morf klockan 10:25-10:28 mot syd långt ut i väster.

SILLGRISSLA – minst 14 sträckande S.

TORDMULE – minst 103 sträckande S.

SILLMULAR – minst 85 sträckande S.

ALKEKUNG – ett ex mot söder strax utanför Västudden klockan 10:19.

BERGLÄRKA – två individer rastade klockan 12:05-12:10 i Kausan.

HÄMPLING – ett ex hördes och sågs några gånger under fm.

VINTERHÄMPLING – Ca 45 ex, drog omkring över ön hela dagen.

SNÖSPARV – 14 ex höll till på Ostudden under em.

GULSPARV – en honfärgad sågs nära Svacken.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

9 individer av 4 arter:

Skärsnäppa 1, gärdsmyg 1, grönfink 4 och gråsiska 3.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 74 och i år totalt till 8 832.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

 

KONTROLLER

Egen kontroll:

En skärsnäppa i en flock på ca 60 ex på Ostudden hade en alfanumerisk flagga på tarsen, som visade att de hade ringmärkts här på Nidingen 12 april 2015.

Egna korttidskontroller:

Skärpiplärka 1 (efter 5 dagar) och blåmes 1 (efter 9 dagar).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

  • Efter drygt 70 år har Uno börjat fundera över om det är så att nederkanten av en annalkande molnfront, som aldrig är horisontell utan svagt böjd som jordklotets rundning, faktiskt visar att vår planet är rund? Göran videofilmade och fotograferade den svagt krökta fronten f.v.b. till den samlade vetenskapen.
  • Skarvpendeln ”Hallands Svartskär – Nidingen” med inflygande topp- och storskarvar från övernattningsön, bevakades först en stund efter gryningsruschen. Trots det noterades 33 ”toppar”, vilka landade direkt utanför Nordstranden för frukost.

 

 

VID DATORN

Uno Unger och Göran Andersson

LÖRDAG 4 NOVEMBER

VÄDER
Dagen började med heltäckande molntäcke och sikt nätt och jämt till närmaste fastland. Mitt på dagen lite bättre sikt men tjocka moln gjorde dagen till en enda lång skymning. Efter lunch långsam vindökning från söder.

Min. temp. +9,5°C kl. 03:00 och max. temp. +11,0°C kl. 13:00.
01:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +9,8°C, lufttryck 1 008,2 hPa, vattenstånd +19 cm
07:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 13 m/s, +10,1°C, lufttryck 1 006,7 hPa, vattenstånd +20 cm
13:00: Medelvind SSV 8 m/s, byvind 10 m/s, +11,0°C, lufttryck 1 006,6 hPa, vattenstånd +12 cm
19:00: Medelvind SSO 11 m/s, byvind 14 m/s, +10,7°C, lufttryck 1 004,1 hPa, vattenstånd +27 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:33 och ner 16:18.

PERSONAL
Tobias och Jenny Ivarsson med sönerna Alfred (14 år) och Gunnar (11 år) avlöstes av Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Göran Andersson.
Uno Unger stannar kvar en vecka till. Tommy Järås skötte personalbytet med hjälp av fågelstationens båt.

VERKSAMHET
18 nät 07:00-15:00 (144 nättimmar).
11 burar i Kausan, 8 burar på Hamnudden och 17 burar på Playan 07:00-12:00. Under tiden 12:00-17:00 samma antal burar i Kausan men 12 burar på Hamnudden och 13 burar på Playan. Totalt 360 burtimmar.

OBSERVATIONER
HAVSSULA – Två ex. Den första, helt utfärgad, passerade nära Västudden 08:10. Även den andra var helt utfärgad.
GRANSÅNGARE – 2-3 ex i fyrområdet och i Kausan. Ett ex utgjordes av en kontroll med en tysk ring.
VINTERHÄMPLING – Ca 45 ex, drog omkring över ön hela dagen.
SNÖSPARV – Ca 20 ex höll till på Ostudden vid lunchtid.
MINDRE KORSNÄBB – Ca 20 ex sträckte mot SV över fyrområdet 12:32.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
5 individer av 1 art:
Skärpiplärka 5.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 65 och i år totalt till 8 823.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Främmande kontroller:
En TOPPSKARV, som satt på en sten vid Ostudden vid 13-tiden, hade en orangeröd färgring på vänster ben av den typ som Tommy Järås har använt på häckande fåglar/pulli på Soteskär/Väderöarna i norra Bohuslän.
En GRANSÅNGARE, som nätfångades vid Kruthusoxeln kl. 09, hade en tysk ring (Hiddensee, Germany CX8918). Troligen av nominatrasen collybita.
Egna kontroller:
Tre skärsnäppor i en flock på ca 40 ex på Ostudden hade alfanumeriska flaggor på tarsen, som visade att de hade ringmärkts här på Nidingen våren 2012 (2 ex) och våren 2015 (1 ex).
Egna korttidskontroller:
Ängspiplärka 2 (efter 8 resp. 3 dagar), gärdsmyg 1 (efter 18 dagar), blåmes 1 (efter 43 dagar) och talgoxe 1 (efter 16 dagar) och gråsiska 2 (båda efter 1 dag).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Fågelstationens fönster … särskilt utvändigt … borde ha putsats för länge sedan, men under eftermiddagen blev det fixat av Annelotta.

VID DATORN
Uno Unger och Göran Andersson

LÖRDAG 4 NOVEMBER

VÄDER
Dagen började med heltäckande molntäcke och sikt nätt och jämt till närmaste fastland. Mitt på dagen lite bättre sikt men tjocka moln gjorde dagen till en enda lång skymning. Efter lunch långsam vindökning från söder.

Min. temp. +9,5°C kl. 03:00 och max. temp. +11,0°C kl. 13:00.
01:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +9,8°C, lufttryck 1 008,2 hPa, vattenstånd +19 cm
07:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 13 m/s, +10,1°C, lufttryck 1 006,7 hPa, vattenstånd +20 cm
13:00: Medelvind SSV 8 m/s, byvind 10 m/s, +11,0°C, lufttryck 1 006,6 hPa, vattenstånd +12 cm
19:00: Medelvind SSO 11 m/s, byvind 14 m/s, +10,7°C, lufttryck 1 004,1 hPa, vattenstånd +27 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:33 och ner 16:18.

PERSONAL
Tobias och Jenny Ivarsson med sönerna Alfred (14 år) och Gunnar (11 år) avlöstes av Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Göran Andersson.
Uno Unger stannar kvar en vecka till. Tommy Järås skötte personalbytet med hjälp av fågelstationens båt.

VERKSAMHET
18 nät 07:00-15:00 (144 nättimmar).
11 burar i Kausan, 8 burar på Hamnudden och 17 burar på Playan 07:00-12:00. Under tiden 12:00-17:00 samma antal burar i Kausan men 12 burar på Hamnudden och 13 burar på Playan. Totalt 360 burtimmar.

OBSERVATIONER
HAVSSULA – Två ex. Den första, helt utfärgad, passerade nära Västudden 08:10. Även den andra var helt utfärgad.
GRANSÅNGARE – 2-3 ex i fyrområdet och i Kausan. Ett ex utgjordes av en kontroll med en tysk ring.
VINTERHÄMPLING – Ca 45 ex, drog omkring över ön hela dagen.
SNÖSPARV – Ca 20 ex höll till på Ostudden vid lunchtid.
MINDRE KORSNÄBB – Ca 20 ex sträckte mot SV över fyrområdet 12:32.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
5 individer av 1 art:
Skärpiplärka 5.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 65 och i år totalt till 8 823.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Främmande kontroller:
En TOPPSKARV, som satt på en sten vid Ostudden vid 13-tiden, hade en orangeröd färgring på vänster ben av den typ som Tommy Järås har använt på häckande fåglar/pulli på Soteskär/Väderöarna i norra Bohuslän.
En GRANSÅNGARE, som nätfångades vid Kruthusoxeln kl. 09, hade en tysk ring (Hiddensee, Germany CX8918). Troligen av nominatrasen collybita.
Egna kontroller:
Tre skärsnäppor i en flock på ca 40 ex på Ostudden hade alfanumeriska flaggor på tarsen, som visade att de hade ringmärkts här på Nidingen våren 2012 (2 ex) och våren 2015 (1 ex).
Egna korttidskontroller:
Ängspiplärka 2 (efter 8 resp. 3 dagar), gärdsmyg 1 (efter 18 dagar), blåmes 1 (efter 43 dagar) och talgoxe 1 (efter 16 dagar) och gråsiska 2 (båda efter 1 dag).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Fågelstationens fönster … särskilt utvändigt … borde ha putsats för länge sedan, men under eftermiddagen blev det fixat av Annelotta.

VID DATORN
Uno Unger och Göran Andersson