FREDAG 3 NOVEMBER

VÄDER
Efter en molnfri och kall natt mulnade det på från väster vid 06-tiden. När solen gick upp syntes det bara en smal strimma klar himmel över hallandskusten. I stort sett helmulet under dagen men från 16-tiden tidvis lätt regn.
Min. temp. +6,2°C kl. 02:00 och max. temp. +9,9°C kl. 10:00.
01:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 4 m/s, +6,5°C, lufttryck 1 012,2 hPa, vattenstånd +17 cm
07:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 8 m/s, +9,7°C, lufttryck 1 011,2 hPa, vattenstånd +21 cm
13:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 13 m/s, +9,4°C, lufttryck 1 011,7 hPa, vattenstånd +28 cm
19:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +9,2°C, lufttryck 1 010,2 hPa, vattenstånd +29 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:31 och ner 16:20.

PERSONAL
Tobias och Jenny Ivarsson med sönerna Alfred (14 år) och Gunnar (11 år) samt Uno Unger.

VERKSAMHET
28 nät 07:00-11:15 (119 nättimmar).
11 burar i Kausan, 8 burar på Hamnudden och 17 burar på Playan, alla under tiden 07:00-17:00 (360 burtimmar).

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN – En ad sträckte mot SV 07:44.
ALFÅGEL – En hane, troligen en årsunge, flög västerut längs nordstranden och landade N om Västudden 11:17.
ALKEKUNG – Ett ex flög västerut nära nordstranden vid 09-tiden.
FORSÄRLA – Ett ex hördes och sågs sträckande över fyrområdet 07:40.
SNÖSPARV – Ca 10 ex höll till på Ostudden under eftermiddagen.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
41 individer av 7 arter:
Ängspiplärka 1, skärpiplärka 4, björktrast 2, grönfink 1, gråsiska 30, domherre 1 och gulsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 60 och i år totalt till 8 818.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller:
Ängspiplärka 1 (efter 7 dagar), gärdsmyg 1 (efter 16 dagar), taltrast 1 (efter 28 dagar) och blåmes 6 (efter 42, 19, 7, 1, 1 resp. 1 dagar).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Efter en klar och kall natt fick vi ett inflöde av lite nya fåglar. Bl.a. dök en domherre och två gulsparvar upp som tydligen fann för gott att fly kylan på fastlandet.
Trevligast var ändå ”invasionen” av gråsiskor som nu även nått Nidingen. De 30 gråsiskorna var faktiskt ett högt antal för Nidingen, eftersom vi inte lockar ner dem med uppspelning av läten. Dagens antal visade sig faktiskt komma på tredje plats avseende dagssumma för arten på fågelstationen. Högsta antal märkta på en dag uppnåddes 3/11 1984 med 35 ex och på andra plats ligger 2/11 2004 med 31 ex. Intressant att de tre bästa dagsnoteringarna i datum ligger inom två dygn under året.

VID DATORN
Uno Unger

TORSDAG 2 NOVEMBER

VÄDER
I gryningen växlande molnighet och något disigt. Under morgonen fortsatt en del låga moln, men från 09-tiden blev det molnfritt resten av dagen. Måttlig-god sikt.
Min. temp. +7,7°C kl. 19:00 och max. temp. +12,1°C kl. 17:00.
01:00: Medelvind VSV 8 m/s, byvind 12 m/s, +11,2°C, lufttryck 1 001,0 hPa, vattenstånd +31 cm
07:00: Medelvind V 11 m/s, byvind 14 m/s, +11,0°C, lufttryck 999,3 hPa, vattenstånd +27 cm
13:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 8 m/s, +11,8°C, lufttryck 1 002,5 hPa, vattenstånd +21 cm
19:00: Medelvind N 5 m/s, byvind 6 m/s, +9,5°C, lufttryck 1 007,9 hPa, vattenstånd +14 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:29 och ner 16:22.

PERSONAL
Tobias och Jenny Ivarsson med sönerna Alfred (14 år) och Gunnar (11 år) samt Uno Unger.

VERKSAMHET
21 nät 07:00-13:30 (136,5 nättimmar).
11 burar i Kausan, 8 burar på Hamnudden och 17 burar på Playan, alla under tiden 07:00-17:00 (360 burtimmar).

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN – Totalt 60 ad sträckte mot SV. Först 16 ex 08:30, därefter 18 ex 09:45 och 18 ex 10:45. Samtidigt med de sistnämnda rastade 8 ex N om Västudden en stund innan de sträckte vidare.
SMÅLOM – En årsunge passerade nära Västudden 08:40.
OB. ISLOM – Ett ex (troligen ungfågel) flög österut utanför Nordstranden vid 09:30-tiden.
BERGLÄRKA – Ett ex höll till på västra delen av ön vid middagstid.
SÄDESÄRLA – Den höll till i Kausan vid 12-tiden och sågs även under eftermiddagen födosökande på Playan.
VINTERHÄMPLING – Ca 45 ex höll till på ön idag. Intressant att se dem födosökande på maskrosblommor inom fyrområdet.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
10 individer av 5 arter:
Gärdsmyg 1, rödvingetrast 1, blåmes 6, grönfink 1 och vinterhämpling 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 19 och i år totalt till 8 777.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
En färgringmärkt skärsnäppa som avlästes på SO-udden visade sig vara märkt som årsunge (1K) här på Nidingen 23 oktober 2013.
Egna korttidskontroller:
Skärsnäppa 1 (efter 4), gärdsmyg 1 (efter 25 dagar), gransångare 1 (efter 13 dagar) och blåmes 3 (efter 41, 39 resp. 6 dagar).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Åter igen alltför blåsigt för optimal nätfångst. Även burfångsten på öns tångvallar är för tillfället minimal och genererade endast en egen kontroll av en skärsnäppa. Men fram på dagen hade vi i alla fall fint väder och vi kunde njuta av ett flödande solsken och relativt behaglig temperatur.

VID DATORN
Uno Unger

ONSDAG 1 NOVEMBER

VÄDER
Mulet, disigt och snudd på duggregn vid gryningen. Fortsatt disigt under förmiddagen och knappt sikt till fastlandet. Under någon timma från 12:45 föll ett lätt regn men därefter uppehåll men disigt resten av dagen.
Min. temp. +10,2°C kl. 03:00 och max. temp. +11,8°C kl. 17:00.
01:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +10,3°C, lufttryck 1 011,9 hPa, vattenstånd +2 cm
07:00: Medelvind VSV 6 m/s, byvind 9 m/s, +10,7°C, lufttryck 1 009,1 hPa, vattenstånd +8 cm
13:00: Medelvind VSV 10 m/s, byvind 14 m/s, +11,6°C, lufttryck 1 006,5 hPa, vattenstånd +25 cm
19:00: Medelvind VSV 10 m/s, byvind 14 m/s, +11,7°C, lufttryck 1 004,0 hPa, vattenstånd +29 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:26 och ner 16:25.

PERSONAL
Tobias och Jenny Ivarsson med sönerna Alfred (14 år) och Gunnar (11 år) samt Uno Unger.

VERKSAMHET
28 nät 07:00-11:45 (133 nättimmar).
11 burar i Kausan, 8 burar på Hamnudden och 17 burar på Playan, alla under tiden 07:00-17:00 (360 burtimmar).
En tur på kvällen till Ostudden för nattfångst av vadare.

OBSERVATIONER
STJÄRTAND – Ett ex sträckte västerut tillsammans med två sjöorrar vid 08-tiden.
KNIPA – 4 ex flög västerut längs nordstranden vid 13-tiden. Första observationen i höst.
ALKEKUNG – Ett ex kom flygande västerut längs nordstranden vid 12:30-tiden och fällde på vattnet strax utanför Rissastenen.
BERGLÄRKA – Två ex höll till på Ostudden vid 13-tiden.
SNÖSPARV – Ca 10 ex på Ostudden vid 13-tiden.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
9 individer av 8 arter:
Skärsnäppa 1, ängspiplärka 1, skärpiplärka 2, gärdsmyg 1, gransångare 1, bofink 1, bergfink 1 och gråsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 9 och i år totalt till 8 767.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
Den adulta koltrasthanen, som märktes som 2K den 13 mars 2015 och som har häckat på Nidingen 2015, 2016 och i år, kontrollerades i ett av näten vid Strandoxeln.
Egna korttidskontroller:
Ängspiplärka 1 (efter 5 dagar), skärpiplärka 1 (efter 9 dagar), gärdsmyg 3 (efter 43, 22 resp. 5 dagar), taltrast 1 (efter 26 dagar) och blåmes 3 (efter 40, 40 resp. 5 dagar).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Även om vi kunde ha uppe alla näten är fortfarande blåsten besvärande för optimal fångst. Å andra sidan finns här för tillfället inte så många omärkta tättingar att ringmärka. Av 18 fångade fåglar var det bara 8 som inte hade ringmärkts tidigare.
Mellan kl. 20 och 21 tog vi en tur med strålkastare och håv för försök till nattfångst av skärsnäppor. Vi började på Hamnudden och gick längs sydstranden till Ostudden. Tyvärr lyste månen igenom molntäcket, så flera snäppor hann se oss och ta till vingarna, men till slut fick vi i alla fall en omärkt årsunge, som vi kunde ringmärka och förse med en alfanumerisk flagga ovan tarsleden.

VID DATORN
Uno Unger

TISDAG 31 OKTOBER

 

VÄDER
Mestadels mulet under dagen men vid middagtid tittade solen fram lite grand emellanåt. Först god sikt men sent under dagen blev sikten. Lite duggregn i skymningen.
Min. temp. +6,6°C kl. 00:00 och max. temp. +10,5°C kl. 13:00.
01:00: Medelvind 0 m/s, byvind NO 1 m/s, +6,7°C, lufttryck 1 019,2 hPa, vattenstånd -5 cm
07:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 9 m/s, +8,0°C, lufttryck 1 017,3 hPa, vattenstånd -10 cm
13:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 13 m/s, +10,5°C, lufttryck 1 016,2 hPa, vattenstånd +1 cm
19:00: Medelvind VSV 8 m/s, byvind 12 m/s, +9,7°C, lufttryck 1 014,4 hPa, vattenstånd +5 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:24 och ner 16:27.

PERSONAL
Tobias och Jenny Ivarsson med sönerna Alfred (14 år) och Gunnar (11 år) samt Uno Unger.

VERKSAMHET
28 nät 07:00-11:30 (126 nättimmar).
I Kausan 11 burar 07:00-17:00 och på Playan 17 burar 07:00-17:00 samt 8 burar på Hamnudden 08:00-17:00 (352 burtimmar).

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN – Först kom en flock på 18 adulta tillsammans med ett par med 3 årsungar, och dessa passerade västerut S om Nidingen 10:25. Senare sträckte en adult fågel i samma riktning.
ALFÅGEL – 6 ex (5 hanar varav en med långt stjärtspröt och en hona) låg och dök precis SO om Ostudden tillsammans med sjöorrar och ejdrar.
SJÖORRE – Ca 200 ex vid Lillelandsrevet tillsammans med ett tusental ejder.
SVÄRTA – Ett ex sträckte söderut O om Nidingen 15:45.
SMÅLOM – Ett ex sträckte söderut O om Nidingen 15:53.
STORLABB – Ett ex sågs flygande västerut från Kausan vid 15-tiden.
ALKEKUNG – Totalt 5 ex (1 + 2 + 1 + 1) sågs flygande västerut längs Nordstranden eller liggande utanför densamma.
BERGLÄRKA – 4 ex höll till på Ostudden vid 15:30-tiden men efter uppflog flög de in mot Onsalalandet.
SNÖSPARV – Ca 10 ex på Ostudden vid 15:30-tiden.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
13 individer av 8 arter:
Ängspiplärka 1, skärpiplärka 2, gärdsmyg 2, rödvingetrast 1, blåmes 1, grönfink 1, grönsiska 1 och gråsiska 4.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1034 och i år totalt till 8 758.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
Den adulta koltrasthonan, som märktes som 1K den 2 november 2014 och som har häckat på Nidingen 2015, 2016 och i år, kontrollerades i nät 5E.
5 färgringmärkta skärsnäppor avlästes på Ostudden. Den äldsta märktes som 1K redan den 19 november 2008. Näst äldst var en som märktes som 2K den 12 april 2015. En märktes som 3K+ den 10 april 2017 och två märktes som 2K i våras 17 april resp. 25 april.
Egna korttidskontroller:
Ängspiplärka 3 (efter 1, 2 resp. 4 dagar), gärdsmyg 5 (efter 2, 8, 22, 37 resp. 38 dagar), taltrast 1 (efter 25 dagar), gransångare 1 (11 dagar) och blåmes 5 (efter 4, 13, 13, 13 resp. 16 dagar).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Från gryningen och fram till middagstid blåste det äntligen mindre än 10 m/s, varvid vi kunde ha uppe alla näten för fångst. Det fanns dock inte så mycket nyanlända tättingar på ön. Av 30 fångade fåglar var det bara 13 som inte hade ringmärkts tidigare.

VID DATORN
Uno Unger

MÅNDAG 30 OKTOBER

VÄDER
Molnfritt hela dagen och en frisk nordanvind. God sikt.
Min. temp. +6,4°C kl. 09:00 och max. temp. +8,4°C kl. 17:00.
01:00: Medelvind N 15 m/s, byvind 21 m/s, +7,4°C, lufttryck 1 010,9 hPa, vattenstånd +54 cm
07:00: Medelvind N 15 m/s, byvind 21 m/s, +6,7°C, lufttryck 1 014,4 hPa, vattenstånd +22 cm
13:00: Medelvind N 10 m/s, byvind 15 m/s, +7,2°C, lufttryck 1 018,0 hPa, vattenstånd +10 cm
19:00: Medelvind N 8 m/s, byvind 11 m/s, +7,9°C, lufttryck 1 019,0 hPa, vattenstånd -5 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:22 och ner 16:29.

PERSONAL
Josefina Pehrson, Sindre Magnusson och Johan Frölinghaus avlöstes av Tobias och Jenny Ivarsson med sönerna Alfred (14 år) och Gunnar (11 år) samt Uno Unger. Lasse Hellberg skötte personalbytet mitt på dagen med hjälp av fågelstationens båt.

VERKSAMHET
3 nät 11:30-13:00 (4,5 nättimmar).
I Kausan 11 burar 09:00-17:00 samt på Playan 9 burar 10:30-15:30 och 19 burar 15:30-17:00 (155,5 burtimmar).

OBSERVATIONER
SJÖORRE – Ca 200 ex vid Lillelandsrevet tillsammans med ett tusental ejder.
PILGRIMSFALK – Ett ex besökte ön under morgonen.
BERGLÄRKA – 7 ex höll till på Ostudden under eftermiddagen, ev. flög de in Malön vid 16-tiden.
SNÖSPARV – Ett ex på Svacken vid 16-tiden.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
5 individer av 3 arter:
Skärsnäppa 1, ängspiplärka 3 och bergfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1021 och i år totalt till 8 745.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
Två färgringmärkta skärsnäppor avlästes på Ostudden. Den äldre märktes som 2K redan den 21 maj 2011 och den yngre märktes som 3K+ 10 april 2017.
Egna korttidskontroller:
Skärsnäppa 1 (efter 1 dag), skärpiplärka 1 (efter 1 dag) och blåmes 2 (efter 4 resp. 38 dagar).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Nu får vi hoppas att senaste tidens blåsande avtar. Det var precis att vår eminenta skeppare lyckades genomföra personalbytet trots en gungig båtfärd. Det har varit svårt eller omöjligt att använda fågelnäten senaste dagarna och idag kunde bara tre nät användas på de mest lägivande ställena.

VID DATORN
Uno Unger

SÖNDAG 29 OKTOBER

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 29 OKTOBER 2017

 

VÄDER

Fortsatt fint väder, men till skillnad från tidigare dagar var vinden riktigt kall.

01:00: Medelvind N 5 m/s, byvind 13 m/s, +8,4°C, lufttryck 980,1 hPa, vattenstånd +51 cm

07:00: Medelvind N 14 m/s, byvind 18 m/s, +5,9°C, lufttryck 988,3 hPa, vattenstånd +2 cm

13:00: Medelvind NV 18 m/s, byvind 23 m/s, +9,2°C, lufttryck 999,5 hPa, vattenstånd +39 cm

19:00: Medelvind N 17 m/s, byvind 22 m/s, +9,5°C, lufttryck 1004,6 hPa, vattenstånd +49 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

 

Solen gick upp 07:20 och ner 16:32.

 

PERSONAL 

Josefina Pehrson, Sindre Magnusson och Johan Frölinghaus.

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst idag.

9 burar 10:00-12:00, 15 burar 12:00-15:00, 28 burar 15:00-16:00 och 19 burar 16:00-18:00 (129 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

SÅNGSVAN – 29 ex sträckande SV

STORLABB – 9 ex sträckande N

ALKEKUNG – 6 ex sträckande S

BERGLÄRKA – 6 ex rastande

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

 

RINGMÄRKNING

9 individer av 3 arter:

Skärsnäppa 2, ängspiplärka 3 och skärpiplärka 4.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1016 och i år totalt till 8 740.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller

Skärsnäppa 1, ängspiplärka 1 och skärpiplärka 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget uppdragsarbete idag.

 

ÖVRIGT

En nattlig tur till Ostudden med lampa och håv resulterade i två omärkta skärsnäppor och en kontroll (märkt i mars i år). Under dagen har vi har vi haft flera vadarburar aktiva men ständigt behövt flytta omkring dem pga den varierande vattennivån och vågorna. Annars har det blivit en hel del administrativt arbete med inläggning av kontroller i databasen.

Imorgon ska ett försök till personalbyte göras, vi får se vad vädergudarna tycker om det!

 

VID DATORN

Josefina Pehrson

LÖRDAG 28 OKTOBER

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 28 OKTOBER 2017

 

VÄDER

Klart och soligt, riktigt fin dag.

02:00: Medelvind V 15 m/s, byvind 19 m/s, +11,6°C, lufttryck 1 007,5 hPa, vattenstånd +55 cm

08:00: Medelvind V 17 m/s, byvind 27 m/s, +11,2°C, lufttryck 998,2 hPa, vattenstånd +69 cm

14:00: Medelvind NV 14 m/s, byvind 17 m/s, +12,4°C, lufttryck 995,9 hPa, vattenstånd +45 cm

20:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 12 m/s, +10,8°C, lufttryck 990,6 hPa, vattenstånd +36 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

 

Solen gick upp 08:17 och ner 17:34.

 

PERSONAL 

Josefina Pehrson, Sindre Magnusson och Johan Frölinghaus.

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst idag.

9 burar 08:30-18:00 (85,5 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

HAVSSULA – 160 ex sträckande S

PILGRIMSFALK – 1 ex sträckande S

STORLABB – 1 ex sträckande N

BREDSTJÄRTAD LABB – 1 ex sträckande N

LUNNEFÅGEL – 1 ex sträckande S

BERGLÄRKA – 5 ex rastande

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

 

RINGMÄRKNING

2 individer av 2 arter:

Vattenrall 1 och ängspiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1007 och i år totalt till 8 731.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller

Ängspiplärka 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget uppdragsarbete idag.

 

ÖVRIGT

Jisses va det blåser! Till och med spetsbergsgåsen verkar ha blåst bort. De enda fåglarna som verkar anlända till ön är skärsnäpporna, som fram mot kvällen hade nått upp i ca 100 ex.

Som väntat så blir den nuvarande personalen kvar här ute några dagar extra. I nuläget ser tisdag ut som en möjlig dag för en båttur.

 

VID DATORN

Josefina Pehrson

FREDAG 27 OKTOBER

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 27 OKTOBER 2017

 

VÄDER

Solig och fin morgon. Under dagen mulnade det på lite men sikten var fortsatt god.

02:00: Medelvind N 7 m/s, byvind 9 m/s, +11,0°C, lufttryck 1 007,7 hPa, vattenstånd +26 cm

08:00: Medelvind N 8 m/s, byvind 13 m/s, +7,4°C, lufttryck 1 014,4 hPa, vattenstånd +4 cm

14:00: Medelvind NV 7 m/s, byvind 9 m/s, +9,4°C, lufttryck 1 017,8 hPa, vattenstånd +14 cm

20:00: Medelvind V 11 m/s, byvind 14 m/s, +10,9°C, lufttryck 1 014,6 hPa, vattenstånd +33 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

 

Solen gick upp 08:15 och ner 17:37.

 

PERSONAL 

Josefina Pehrson, Sindre Magnusson och Johan Frölinghaus.

 

VERKSAMHET

16 nät 08:00-11:00 och 19 nät 11:00-18:00 (181 nättimmar).

36 burar 07:30-18:00 (378 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

SPETSBERGSGÅS – 1 ex rastande

BERGLÄRKA – 4 ex rastande

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3  <NY!

 

 

RINGMÄRKNING

73 individer av 13 arter:

Ängspiplärka 6, skärpiplärka 10, gärdsmyg 9, rödvingetrast 1, kungsfågel 1, blåmes 12, bofink 2, bergfink 2, grönfink 1, vinterhämpling 16, gråsiska 10 (varav 1 av underarten SNÖSISKA), domherre 1 och gulsparv 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1005 och i år totalt till 8 729.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller

Skärsnäppa 1, ängspiplärka 1, gärdsmyg 2 och blåmes 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget uppdragsarbete idag.

 

ÖVRIGT

Äntligen en skärsnäppa i burarna! (Undertecknad önskade till stjärnan i det blå innan hon gick och la sig igår)

Skärsnäppan var en kontroll som ringmärktes i maj 2015 och som sedan setts på ön vid flera tillfällen.

73 ringmärkta måste ses som en riktigt fin dag såhär i slutet av oktober, vi är mycket nöjda. Tyvärr blev vi tvungna att ta upp samtliga burar inför det stundande ovädret, annars hade vi nog kunna fånga fler skärsnäppor imorgon bitti.

Vi upptäckte idag att artportalen-länken här i dagboken inte funkade, den är nu uppdaterad och ska fungera!

Ovädret som närmar sig gör att vi inte räknar med att Stuff kommer för att hämta oss imorgon, eller de närmaste dagarna. Men som tur är hade vi väldiga mängder mat med oss ut, så vi ska klara oss fint.

 

VID DATORN

Josefina Pehrson

TORSDAG 26 OKTOBER

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 26 OKTOBER 2017

 

VÄDER

Klart och soligt hela dagen, inte en regndroppe.

02:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 12 m/s, +11,3°C, lufttryck 1 012,8 hPa, vattenstånd +40 cm

08:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 11 m/s, +11,2°C, lufttryck 1 013,0 hPa, vattenstånd +36 cm

14:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 12 m/s, +12,7°C, lufttryck 1 012,3 hPa, vattenstånd +37 cm

20:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 13 m/s, +11,4°C, lufttryck 1 009,9 hPa, vattenstånd +28 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

 

Solen gick upp 08:13 och ner 17:39.

 

PERSONAL 

Josefina Pehrson, Sindre Magnusson och Johan Frölinghaus.

 

VERKSAMHET

10 nät 07:30-10:00, 11 nät 10:00-14:30 och 13 nät 14:30-18:00 (124 nättimmar).

30 burar 07:30-14:30 och 36 burar 14:30-18:00 (336 vadarburstimmar).

 

OBSERVATIONER

SPETSBERGSGÅS – 1 ex rastande

HAVSULA – ca 20 ex födosökande och 30 ex stäckande mot S

TRETÅIG MÅS – ca 400 ex stäckande mot S

TORDMULE/SILLGRISSLA – minst 700 sträckande mot S

BERGLÄRKA – 2 ex rastande

FORSÄRLA – 1 ex rastande

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://ww.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/2

 

RINGMÄRKNING

51 individer av 15 arter:

Ängspiplärka 4, skärpiplärka 7, gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödvingetrast 1, gransångare 1,kungsfågel 2, blåmes 10, bofink 2, bergfink 1, grönfink 2, steglits 1, vinterhämpling 4, gråsiska 12 och domherre 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 932 och i år totalt till 8 656.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller

Kungsfågel 1, grönsiska1 och blåmes 3.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget uppdragsarbete idag.

 

ÖVRIGT

Skärsnäppor rastar äntligen på ön! Inte bland burarna ännu, men nu finns det åtminstone lite hopp (undertecknad kan inte komma ihåg senast hon var på ön utan att fånga skärsnäppor).
Idag har varit en riktigt fin dag här ute. Vi har kunnat ha nät och burar uppe hela dagen och den västliga vinden har fört havsfåglarna nära ön. Den fortsatt höga artvariationen gör varje nätrunda lite extra rolig.

 

VID DATORN

Josefina Pehrson

ONSDAG 25 OKTOBER

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 25 OKTOBER 2017

 

VÄDER

Väldigt växlande väder under dagen, mycket regn men en solig och fin kväll.

02:00: Medelvind SO 14 m/s, byvind 19 m/s, +10,1°C, lufttryck 1 008,6 hPa, vattenstånd +8 cm

08:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 8 m/s, +12,3°C, lufttryck 1 007,0 hPa, vattenstånd +25 cm

14:00: Medelvind NV 11 m/s, byvind 15 m/s, +10,8°C, lufttryck 1 004,9 hPa, vattenstånd +40 cm

20:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 13 m/s, +11,6°C, lufttryck 1 010,1 hPa, vattenstånd +35 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

 

Solen gick upp 08:11 och ner 17:41.

 

PERSONAL 

Josefina Pehrson, Sindre Magnusson och Johan Frölinghaus.

 

VERKSAMHET

22 nät 07:30-08:30 och 12 nät 14:30-18:00 (66 nättimmar).

36 burar 07:30-10:00, 9 burar 15:00-16:30 och 30 burar 16:30-18:00 (148,5 vadarburstimmar).

 

OBSERVATIONER

SPETSBERGSGÅS – 1 rastande i Kausan

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://ww.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/2

 

RINGMÄRKNING

33 individer av 11 arter:

Ängspiplärka 2, gärdsmyg 10, rödhake 4, rödvingetrast 4, gransångare 1,kungsfågel 4, bergfink 3, grönsiska 1, vinterhämpling 2, gråsiska 1 och sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 881 och i år totalt till 8 605.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller

Vattenrall 1, gärdsmyg 5, rödhake 5, koltrast 1, kungsfågel 1 och blåmes 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget uppdragsarbete idag.

 

ÖVRIGT

Personalen vaknade upp till vad som kunde ha blivit en fin fångstmorgon, men regnet kom tidigt och näten hann bara vara uppe en timme. När regnet ökade i intensitet så inaktiverades även burarna.

Fram mot eftermiddagen sprack det upp och solen tittade till och med fram!
Idag trodde vi att spetsbergsgåsen hade dragit vidare då den inte syntes till på hela dagen, men i skymningen stod den i kausan och väntade på müsli.

 

VID DATORN

Josefina Pehrson