FREDAG 3 NOVEMBER

VÄDER
Efter en molnfri och kall natt mulnade det på från väster vid 06-tiden. När solen gick upp syntes det bara en smal strimma klar himmel över hallandskusten. I stort sett helmulet under dagen men från 16-tiden tidvis lätt regn.
Min. temp. +6,2°C kl. 02:00 och max. temp. +9,9°C kl. 10:00.
01:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 4 m/s, +6,5°C, lufttryck 1 012,2 hPa, vattenstånd +17 cm
07:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 8 m/s, +9,7°C, lufttryck 1 011,2 hPa, vattenstånd +21 cm
13:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 13 m/s, +9,4°C, lufttryck 1 011,7 hPa, vattenstånd +28 cm
19:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +9,2°C, lufttryck 1 010,2 hPa, vattenstånd +29 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:31 och ner 16:20.

PERSONAL
Tobias och Jenny Ivarsson med sönerna Alfred (14 år) och Gunnar (11 år) samt Uno Unger.

VERKSAMHET
28 nät 07:00-11:15 (119 nättimmar).
11 burar i Kausan, 8 burar på Hamnudden och 17 burar på Playan, alla under tiden 07:00-17:00 (360 burtimmar).

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN – En ad sträckte mot SV 07:44.
ALFÅGEL – En hane, troligen en årsunge, flög västerut längs nordstranden och landade N om Västudden 11:17.
ALKEKUNG – Ett ex flög västerut nära nordstranden vid 09-tiden.
FORSÄRLA – Ett ex hördes och sågs sträckande över fyrområdet 07:40.
SNÖSPARV – Ca 10 ex höll till på Ostudden under eftermiddagen.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
41 individer av 7 arter:
Ängspiplärka 1, skärpiplärka 4, björktrast 2, grönfink 1, gråsiska 30, domherre 1 och gulsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 60 och i år totalt till 8 818.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller:
Ängspiplärka 1 (efter 7 dagar), gärdsmyg 1 (efter 16 dagar), taltrast 1 (efter 28 dagar) och blåmes 6 (efter 42, 19, 7, 1, 1 resp. 1 dagar).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Efter en klar och kall natt fick vi ett inflöde av lite nya fåglar. Bl.a. dök en domherre och två gulsparvar upp som tydligen fann för gott att fly kylan på fastlandet.
Trevligast var ändå ”invasionen” av gråsiskor som nu även nått Nidingen. De 30 gråsiskorna var faktiskt ett högt antal för Nidingen, eftersom vi inte lockar ner dem med uppspelning av läten. Dagens antal visade sig faktiskt komma på tredje plats avseende dagssumma för arten på fågelstationen. Högsta antal märkta på en dag uppnåddes 3/11 1984 med 35 ex och på andra plats ligger 2/11 2004 med 31 ex. Intressant att de tre bästa dagsnoteringarna i datum ligger inom två dygn under året.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *