LÖRDAG 11 NOVEMBER

VÄDER
Halvmulen gryning efter kraftiga regnskurar kring midnatt. Uppklarnande under fm till en solig dag.
Mer moln sent på em. Under kvällen var Nidingen varmast i landet med 8,4°C.

Min. temp. +7,2°C kl. 06:00 samt max. temp. +8,4°C kl. 19:00.

01:00: Medelvind NV 16 m/s, byvind 21 m/s, +7,4°C, lufttryck 992,3 hPa, vattenstånd +48 cm
07:00: Medelvind NV 15 m/s, byvind 19 m/s, +7,5°C, lufttryck 992,7 hPa, vattenstånd +56 cm
13:00: Medelvind VNV 13 m/s, byvind 16 m/s, +7,7°C, lufttryck 992,4 hPa, vattenstånd +58 cm
19:00: Medelvind NV 12 m/s, byvind 16 m/s, +8,4°C, lufttryck 992,1 hPa, vattenstånd +34 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Uppgifterna om vind, temperatur och vattenstånd är hämtade från SMHI medan lufttrycket gäller för Göteborg, eftersom Stefans väderstation slutat sända.

Solen gick upp 07:49 och ner 16:03.

PERSONAL
Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Göran Andersson och Uno Unger.

VERKSAMHET
Ingen nätfångst pga alltför kraftiga vindar.
13 burar på Playan från Lilla bryggan och ett hundratal meter österut 08:45-16:45 (104 burtimmar).
Fröfällan apterad för fångst vid Strandoxeln 07:00-13:00 (6 burfälletimmar).

OBSERVATIONER
SPARVHÖK – En juvenil hona jagade runt på ön från middagstid fram till skymningen.
SKÄRSNÄPPA – Ca 150 ex varav 3 ringmärktes (en 2K+ och två 1K) efter burfångst strax O om Lilla bryggan.
STENKNÄCK – det ringmärkta exemplaret från i förrgår återupptäcktes vid slånbuskagen runt Torget.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
4 individer av 2 arter:
Skärsnäppa 3 och grönfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 192 och i år totalt till 8 950.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
En färgringmärkt skärpiplärka (Sk/Al Rö/Vi), som avlästes vid Lilla bryggan under eftermiddagen, visade sig vara märkt som en 2K+ hona 18/9 2012 och har alltså uppnått den aktningsvärda åldern för en tätting på drygt 6 år.
Egna korttidskontroller:
Blåmes: Utöver de 15 exemplar som kontrollerats sedan fröfällan apterades i förrgår lyckades vi fånga ytterligare 2 korttidskontroller idag. Under de tre dagar som vi har haft igång fröfällan har alltså 17 olika blåmesar konstaterats hålla till på Nidingen för tillfället. De blåmesar som har varit här under längst tid har nu funnits på ön i 50 dagar.

UPPDRAGSARBETE
Borttagning av årets bon av tretåig mås från gamla fyrarnas fönsternischer (1 tim).

ÖVRIGT
20 av de 28 näten med tillhörande stolpar samt vadarburarna från Kausan och Hamnudden, togs in under tak för vintern.

Sortering av all kvarvarande potatis som var kvar i det norra landet i trädgårdsfållan. Nu finns det tillräckligt med sättpotatis kvar, som lagrats för vintern i jordkällaren på ön. Två fulla spänner med prima potatis kommer att tas iland i morgon, när vi stänger fågelstationen för denna säsong.

VID DATORN
Uno Unger och Göran Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *