TISDAG 7 NOVEMBER

VÄDER
Klar natt och gryning med långsamt stigande temperatur från klockan 07. Dagen solig med ”små lätta moln”. Sent på eftermiddagen mulnande. Regn 15:30-16:30 och temperatursänkning med någon grad.

Min. temp. +7,5°C kl. 20:00 och max. temp. +9,5°C kl. 12:00-14:00.

01:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +7,9°C, lufttryck 1 025,5 hPa, vattenstånd +7 cm
07:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +8,0°C, lufttryck 1 025,9 hPa, vattenstånd +12 cm
13:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 7 m/s, +9,5°C, lufttryck 1 026,4 hPa, vattenstånd +- 0 cm
19:00: Medelvind SSO 8 m/s, byvind 10 m/s, +8,7°C, lufttryck 1 025,7Pa, vattenstånd +7 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:40 och ner 16:11.

PERSONAL
Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Göran Andersson och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 06:45-09:45 och 19 nät 09:45-11:45 (89 nättimmar).
11 burar i Kausan, 12 burar på Hamnudden och 13 burar på Playan, alla under tiden 07:00-17:00 (360 burtimmar).
Sträckobservationer från gårdstunet klockan 07:15-11:15 och 13:00-14:00, minst 20+20 minuter varje timme. Däremellan fångstrundor.
Nätstolparnas nedersta del har kollats och smorts mot korrosion.

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN – 9 2K+ sträckte mot SV klockan 09:25-09:32 ganska långt norr om Nidingen.
GRAVAND – en 2K+ sträckande mot SV norr om Nidingen. Rundade Västudden 08:40 och tog sen sydlig kurs.
SMÅLOM – klockan 09:09 en 2K+ och 11:07 en 1K-lom, båda sträckte mot S.
STORLOM – en 1K-individ mot söder på hög höjd klockan 13:52.
BLÅ KÄRRHÖK – en 1K-fågel klockan 09:45. Efter antydan till födosök längs Västudden, sträckte den ut över havet.
PILGRIMSFALK – två unga individer, en hanne och hona, upptäcktes klockan 09:15 från gårdstunet när de attackerade en flyttande kråka utanför Västra sjömärket. Det verkade som om det var hannen som slog kråkan, men honan stal bytet och gömde sig bland de stora stenblocken i strandzonen. Efter en stund flög hon iväg men tappade sin frukost. Båda individerna fortsatte ut över havet mot V.
ALKEKUNG – ett ex hittades klockan 10:05 mellan Systranden och Trädgårdsfållan av Annelotta. Den var likstel vid fyndtillfället och vägde endast 97 gram.
FORSÄRLA – ett ex hördes klockan 07:35, över Fotogenboden. Troligen sträckande.
KAJA – ett ex rastade helt kort på skorstenen till Stefans hus klockan 13:20.
GRÅKRÅKA – minst 102 sträckande västerut.
SNÖSPARV – minst 22 ex höll till på Ostudden större delen av dagen. Vid ett par tillfällen korta besök till Västudden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
18 individer av 3 arter:
Ängspiplärka 2, järnsparv 1 och gråsiska 15.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 142 och i år totalt till 8 900.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Främmande kontroll:
Bland dagens 16 fångade gråsiskor ingick liksom igår en främmande kontroll med svensk ring, dock en annan än gårdagens. Den fångades kl. 08:15 och hade ringnumret DA71225 och bestämdes till en 1K med vinglängd 79 mm och vikt 13,2 g. Senare under dagen fick vi besked om att den hade ringmärkts på Ralångens fågelstation i Aneby, Småland den 21 oktober 2017. Nidingen ligger 186 km VSV om Ralången.
Egna korttidskontroller:
Ängspiplärka 1 (efter 11 dagar), gärdsmyg 2 (båda efter 21 dagar) och blåmes 4 (efter 46, 26, 23 resp. 12 dagar).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Uno har tagit upp resterande potatis i trädgårdsfållans norra land. Det blev en hel potatiskorg full.
I jordkällarens NO-avdelning hade ett påfågelöga satt sig till rätta i taket för övervintring.

VID DATORN
Uno Unger och Göran Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *