DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 29 SEPTEMBER 2022

VÄDER
Kraftig vind från NO hela dagen. Lätt molnighet och mycket god sikt.

Min temp: +10,1°C kl. 6 och max temp: +14,1°C kl. 14.
Nederbörd ingen

02:00: NO 11,7 m/s, byvind 14,5 m/s, +12,4°C, vattenstånd -2 cm.
08:00: NO 11,3 m/s, byvind 14,3 m/s, +12,9°C, vattenstånd +4 cm.
14:00: NO 9,3 m/s, byvind 12,5 m/s, +14,1°C, vattenstånd +-0 cm.
20:00: NO 6,5 m/s, byvind 9,3 m/s, +12,6°C, vattenstånd +8 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation.

Solen gick upp 07:14 och ner 18:51.

PERSONAL
Veckans personal Alf Pettersson, Henning Svendsen, Ulf Ståhle, Kjell Wallin, Mats Wallin och Tommy Järås.

VERKSAMHET
Sträckobsande 9:00-12:00
24 nät 06:30-17:00. (252 Ntim)
Kausan 22 burar 10:00-19:00 (198 burtimmar).

OBSERVATIONER
STJÄRTAND: 1 sträckande mot S
BLÄSAND: 10 ex
KRICKA: Två rastande på västudden
TOPPSKARV: 430 stod på Klockfotsrevet på e.m.
STORLOM : 5 mot S
HAVSSULA: 6 ex mot S
SMÅSPOV: 1 ex fortarande kvar
FISKGJUSE: 1 sträckande
SPARVHÖK: minst 5 över havet i sydlig riktning + en över ön
BLÅ KÄRRHÖK: En 1K över ön
JORDUGGLA: En rastande som senare tog hög höjd och försvann söderut
TORNFALK: Två ex varav ena rastade på ön

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
166 individer av 14 arter.
Blåmes 5, Gransångare 1, Gärdsmyg 20, Rödvingetrast 3, Taltrast 5, Rödhake 18, Rödstjärt 2,
Järnsparv 73, Ängspiplärka 3, Skärpiplärka 1, Bofink 18, Bergfink 9, Grönsiska 4 och Sävsparv 4.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1143 och i år totalt till 7744.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Korttidskontroll: Gärdsmyg 2, Rödhake 14 och Rödstjärt 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Trots kraftig vind från NO och mycket god sikt så gick det till fågel stor del av dagen. Framförallt var det stora mängder av finkar och järnsparv som var i rörelse. Noterbart är också att det fångades endast en gransångare och inte en enda kungsfågel!

VID DATORN
Tommy Järås