DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 28 SEPTEMBER 2022

VÄDER
Regnskurar hela förmidagen. En märklig vindkantring mellan 16:30 o 17:30 då vinden plötsligt gick ner till endast ett par m/s för att sedan snabbt öka igen och hela tiden från samma vindriktning.

Min temp: +11,9°C kl. 14 och max temp: +13,8°C kl. 18.
Nederbörd ej uppmätt, men ett antal mm bör det vara

02:00: O 8,7 m/s, byvind 12,4 m/s, +12,4°C, vattenstånd +16 cm.
08:00: O 8,8 m/s, byvind 10,9 m/s, +12,9°C, vattenstånd +14 cm.
14:00: O 8,7 m/s, byvind 11,2 m/s, +11,9°C, vattenstånd +-0 cm.
20:00: NO 9,4 m/s, byvind 13,8 m/s, +13,2°C, vattenstånd +10 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation.

Solen gick upp 07:12 och ner 18:53.

PERSONAL
Veckans personal Alf Pettersson, Henning Svendsen, Ulf Ståhle, Kjell Wallin, Mats Wallin och Tommy Järås.

VERKSAMHET
Sträckobsande endast sporadiskt mellan regnskurarna
14 nät 06:45-10:00. + 25 16:15-17:45 (83 Ntim)
Kausan 22 burar 10:00-19:00 (198 burtimmar).

OBSERVATIONER
PRUTGÅS: 1 rastande på västudden
BLÄSAND: 5 ex
KRICKA: Två rastande på västudden
TOPPSKARV: 450 stod på Klockfotsrevet på e.m.
HAVSSULA: 8 ex mot S
SMÅSPOV: 1 ex fortfarande kvar
STENFALK: En rastande
ORMVRÅK: Ett ex skruvade över ön

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
39 individer av 12 arter.
Gransångare 1, Kungsfågel 3, Gärdsmyg 6, Taltrast 1, Rödhake 9, Rödstjärt 1, Järnsparv 6, Ängspiplärka 2, Skärpiplärka 4, Bofink 2, Grönsiska 3 och Sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 977 och i år totalt till 7578.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

Ringmärkning 2022

KONTROLLER
En vattenrall märkt förra året i november som ungfågel kontrollerades i Kausan.
Korttidskontroll: Gärdsmyg 1, Kungsfågel 2, Gransångare 1, Rödhake 15, Skärpiplärka 1 och Svarthätta 1

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Det mest snacket på ön för tillfället handlar om vädret. Dels hur uselt det är och dels hur alla möjliga olika prognoser visar från SMHI, YR, DMI…….m.fl

VID DATORN
Tommy Järås