DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 19 SEPTEMBER 2022

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 19 SEPTEMBER 2022

                                                                                                                             

VÄDER

Klart och blåsigt hela dagen. Vinden ökade under eftermiddagen och var som mest uppe i drygt 12 m/s i medelhastighet kl. 18.

 

Min temp: +10,7°C kl. 10 och max temp: +14,5°C kl. 20.

Nederbörd: 0,5 mm.

 

02:00: N 6,2 m/s, byvind 7,4 m/s, +13,3°C, vattenstånd +12 cm.

08:00: N 7,9 m/s, byvind 10,3 m/s, +10,8°C, vattenstånd +6 cm.

14:00: NV 8,0 m/s, byvind 10,4 m/s, +13,5°C, vattenstånd +16 cm.

20:00: N 10,2 m/s, byvind 14,8 m/s, +14,5°C, vattenstånd -2 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Gottskärs konferensverksamhet.

 

Solen gick upp 06:53 och ner 19:18.

 

PERSONAL

Josefina Pehrson, Christopher Magnusson och Erland Berg.

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst idag.

Längst in i Kausan 22 burar 06:00-20:00 (308 burtimmar).

Vid Lilla bryggan 16 burar 06:00-20:00 (224 burtimmar).

Totalt 532 burtimmar under dagen.

 

OBSERVATIONER

SMÅSPOV: Långstannaren är kvar.

STÖRRE HACKSPETT: En ungfågel rastade på ön under dagen.

STENFALK: Upptäcktes inflygande västerifrån över Hamnudden med ett byte i klorna. Landade ute på ostudden och satt där och åt. Hade en kort stund sällskap av en sparvhök som satt och tittade på, säkert hungrig.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

13 individer av 4 arter.

Kärrsnäppa 3, ängspiplärka 6, skärpiplärka 3 och sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 504 och i år totalt till 7105.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

En färgmärkt skärpiplärka som avlästes i Kausan visade sig vara märkt som ungfågel på ön 2012 och är alltså hela 10 år gammal.

Egna korttidskontroller av roskarl 1 och kärrsnäppa 3.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Christopher gjorde ett försök att räkna alla fåglar kring ön idag. 150 toppskarvar rastar på Klockfotsrevet tillsammans med 30 storskarvar och ejdrarna runt ön är ca 40 stycken.

 

VID DATORN

Josefina Pehrson