DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 10 SEPTEMBER 2022

                                                                                                                             

VÄDER

Mestadels mulet dock tidvis blå strimmor på himlen in mot kusten. Ganska god sikt.

 

Min temp: +14,3°C kl. 06-07 och max temp: +17,0°C kl. 17.

Nederbörd: Ingen mätbar, dock några få droppar sent på eftermiddagen.

 

02:00: SO 7,4 m/s, byvind 9,8 m/s, +15,2°C, vattenstånd -13 cm.

08:00: O 6,4 m/s, byvind 8,0 m/s, +14,4°C, vattenstånd 0 cm.

14:00: NO 3,0 m/s, byvind 5,6 m/s, +16,8°C, vattenstånd -4 cm.

20:00: NO 5,5 m/s, byvind 7,2 m/s, +16,0°C, vattenstånd +1 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Gottskärs konferensverksamhet.

 

Solen gick upp 06:34 och ner 19:43.

 

PERSONAL

Lena Wikström, Robert Lager, Peter Nilsson och Elsy-Britt Schildt avlöstes mitt på dagen av Inger Svensson, Magnus Levin och Uno Unger. Tommy Järås stod för personalbytet med hjälp av fågelstationens båt.

 

VERKSAMHET

29 nät 05:45–15:00 (268 nättimmar).

22 vadarburar i Kausan midnatt–midnatt (528 burtimmar).

16 vadarburar på Playan midnatt–midnatt (384 burtimmar).

Totalt 912 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

SÅNGSVAN: Ett ex sträckte mot SV väster om ön 10:30.

BLÄSAND: Två honfärgade rastade i Kausan under morgonen.

SJÖORRE: Två par mot S och en hane mot N.

BRUN KÄRRHÖK: En hona sträckte mot O.

STENFALK: Efter en halvtimmas jagande sträckte ett ex österut 17:45.

KUSTPIPARE: 1 juv fortsatt rastande.

SMÅSPOV: 1 ex fortsatt rastande.

MYRSPOV: 1 ex rastande och en sydsträckande.

HAVSSULA: En ad sågs N om ön vid 14-tiden.

KORP: Ett ex jagade ett ytterligare ex och båda försvann söderut över Kausan 18:59.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

16 individer av 9 arter.

Kärrsnäppa 2, lövsångare 2, trädgårdssångare 1, kungsfågel 2, gärdsmyg 1, rödhake 1, rödstjärt 2, stenskvätta 2 och skärpiplärka 3.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 206 och i år totalt till 6807.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller av roskarl 1, kärrsnäppa 1, trädgårdssångare 1, ärtsångare 1, koltrast 1, rödstjärt 4 och skärpiplärka 2.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

Städning av gästtoan.

 

ÖVRIGT

Ca 90 knubbsälar låg på Klockfotsrevet under moorgonen och mycket toppskarvar samlade sig där under eftermiddagen. Utan att räkna skarvarna exakt uppskattades att ca 200 toppskarvar stod där samtidigt men bara något 10-tal storskarvar. I fjärilsväg noterades bara någon enstaka kålfjäril.

 

VID DATORN

Robert Lager och Uno Unger