DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 27 SEPTEMBER 2022

VÄDER
Regn under natten och förmiddagen. Blåsigt och mulet.

Min temp: +12,1°C kl. 07 o 08 och max temp: +14,0°C kl. 13.
Nederbörd 2,5 mm

02:00: SO 12,5 m/s, byvind 18,5 m/s, +12,6°C, vattenstånd +13 cm.
08:00: SO 12,4 m/s, byvind 15,6 m/s, +12,1°C, vattenstånd +30 cm.
14:00: SO 9,0 m/s, byvind 12,6 m/s, +13,7°C, vattenstånd +25 cm.
20:00: O 11,6 m/s, byvind 13,7 m/s, +13,0°C, vattenstånd +36 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation.

Solen gick upp 07:09 och ner 18:56.

PERSONAL
Veckans personal Alf Pettersson, Henning Svendsen, Ulf Ståhle, Kjell Wallin, Mats Wallin och Tommy Järås.

VERKSAMHET
Playans 16 burar har högtryckstvättats. Brandskjulet har städats och iordningställts.
Sträckobsande mellan 9:00-12:00 och 14:00-16:00
10 nät kring torget 12:30-15:00. (25 Ntim)
Kausan 22 burar 10:00-16:00 och 6 burar 16:00-18:00 (144 burtimmar).

OBSERVATIONER
PRUTGÅS: 2 sträckande +1 rastande på västudden
VITKINDAD GÅS: 3 sträckande österut
SÄDGÅS: 1 långt ut över havet mot syd
BLÄSAND: 205 ex mot SV
STJÄRTAND: 3 ex
TOPPSKARV: 400 mot S
HAVSSULA: 15 ex mot S
SMÅSPOV: 1 ex fortarande kvar
BLÅ KÄRRHÖK: En hontecknad åt S
STENFALK: En adult hona rastande
TORNFALK: En 1K sträckte över havet mot S

RINGMÄRKNING
10 individer av 4 arter.
Gärdsmyg 1, Rödhake 5, Ängspiplärka 1 och Skärpiplärka 3
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 938 och i år totalt till 7539.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Korttidskontroll: Kärrsnäppa 1 och Rödhake 11

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Nu är det fotboll.

VID DATORN
Tommy Järås