DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 24 SEPTEMBER 2022

VÄDER
Mulet hela dagen och vindar från sydsektorn.

Min temp: +12,9°C kl. 07 och max temp: +15,0°C kl. 15 o 16.
Ingen nederbörd idag.

02:00: S 7,3 m/s, byvind 8,5 m/s, +14,7°C, vattenstånd +11 cm.
08:00: SO 7,6 m/s, byvind 8,8 m/s, +13,1°C, vattenstånd +21 cm.
14:00: S 7,5 m/s, byvind 8,4 m/s, +14,9°C, vattenstånd +9 cm.
20:00: S 4,6 m/s, byvind 5,3 m/s, +14,6°C, vattenstånd +10 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation.

Solen gick upp 07:03 och ner 19:04.

PERSONAL
Personalbyte, ut kom Alf Pettersson, Henning Svendsen, Ulf Ståhle, Kjell Wallin, Mats Wallin och Tommy Järås. Båten skeppare var Lars Hellberg och i land åkte Josefina Pehrson, Christopher Magnusson och Erland Berg.

VERKSAMHET
17 nät 06:00-10:00 (68 nättimmar).
Längst in i Kausan 22 burar 06:00-20:00 (308 burtimmar).
Vid Lilla bryggan 16 burar 06:00-18:00 (192 burtimmar).
Totalt 308 burtimmar under dagen.

OBSERVATIONER
SMÅSPOV: Långstannaren är kvar.
SKÄRSNÄPPA: Ett ex upptäcktes längst ut på Ostudden och den var märkt 12 november 2018 och sågs senast förra hösten den 20 oktober.
BLÅ KÄRRHÖK:
FORSÄRLA: Flera ex idag också..

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
3 individer av 3 arter.
Gransångare 1, Kungsfågel 1 och ängspiplärka 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 593 och i år totalt till 7194.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Dagens mest udda egna kontroll var en tretåig mås som rastade på en sten nära rissastenen. Det var en utfärgad mås som var märkt i bo 16 år 2020 och sågs i våras 12, 15 och 19 maj.
En skärpiplärka som adultmärktes andra juni förra året sågs sittande på fågelstationens tak.
Egna korttidskontroller av rödhake 1, kungsfågel 2 och bofink 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
En dag präglad av personalbyte och installering. Försök till total genomgång av öns fåglar.

VID DATORN
Tommy Järås