DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 21 JUNI 2021

 

VÄDER

Helmulet under efternatten och morgonen. Fortsatt mulet mer eller mindre hela dagen. God sikt.

Min temp: +14,7°C kl. 04 och 07. Max temp: +17,4°C kl. 14.

 

02:00: VSV 6,7 m/s, byvind 11,0 m/s, +14,9°C, vattenståndet +22 cm.

08:00: VSV 4,7 m/s, byvind 7,4 m/s, +15,1°C, vattenstånd +6 cm.

14:00: SV 3,8 m/s, byvind 4,9 m/s, +17,4°C, vattenstånd +15 cm.

20:00: NV 5,3 m/s, byvind 7,1 m/s, +15,5°C, vattenstånd +4 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:18 och ner 22:10.

 

PERSONAL

Eva Åkesson, Malin Unger med sonen Charlie, Anette Unger och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

24 nät 03:15-09:15 (144 nättimmar).

 

OBSERVATIONER

SILLGRISSLA: Ett ex sågs flygande norrut strax O om Lilleland 11:10.

TOPPSKARV: På eftermiddagen räknades 14 ex samtidigt på Klockfotsrevet. I övrigt sågs mestadels inte mer än 4 ex precis som tidigare i juni..

SVART RÖDSTÄRT: En årsunge ännu helt i juvenil dräkt (troligen samma ex som sågs på Playan igår) ringmärktes efter fångst i nät 5D vid 07-tiden.

BOFINK: Den sågs sittande i Strandoxeln till och från under dagen, precis som igår.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

8 individer av 4 arter:

Fiskmås 1 pull, tobisgrissla 5 pull, svart rödstjärt 1 och skärpiplärka 1 pull.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 318 och i år till 3 997 av 73 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna kontroller:

En tobisgrissla med en unge i bo 169 på Västudden visade sig vara 23 år gammal. Den ringmärktes som bounge 1 juli 1998 här på Nidingen.

En egen kontroll av en 2K hämpling märkt 26 maj i år fångades idag i nät 5D och visade sig ha n tydlig ruvfläck.

 

UPPDRAGSARBETE

Ogräsrensning i trädgårdsfållan.

 

ÖVRIGT

Vi påbörjade boungeringmärkning av tobisgrisslor i naturbon på Västudden. Av ett 40-tal besökta bon visade det sig att kråkor hade orsakat en hel del predation på både ägg och ungar, vilket resulterade i att bara 5 överlevande ungar kunde ringmärkas.

 

VID DATORN

Uno Unger

Märkning Naturbon Tobisgrissla

Hela truppen av fem personer gav sig av till Västudden efter morgonens nätfångst. Målet var tobisgrisslornas naturbon. Dessa bon finns visserligen utmärkta på en karta, men i fiskmåskolonin kan det bli svårt att hitta dem. Tyvärr blev det bara 5 pulli märkta i 40 kontrollerande bon. En av naturens avigsidor, hungriga kråkor har prederat på bona.

 

Gladast blev Uno som upptäckte en växt som inte har blommat på ön sedan år 2008. Det rör sig om det besvärliga åkerogräset gullkrage. Denna blomma spred sig till Sverige genom en last av havre från ett holländskt fartyg, som gick på grund utanför Nidingen. Lasten vrakplundrades och de skyldiga bönderna avslöjade sig genom att blomman spred sig på Onsalalandets åkrar.

En och samma hona tobisgrissla får samma mönster på sina ägg, vilket är det vanligaste (se bild), men ibland hittar man ägg med olika mönster, vilket indikerar att två olika honor har lagt ägg i samma bo.

Fynd i ett bo! En av de fem ungarna som ringmärktes.

Jag syns inte, jag syns inte! En fiskmåsunge försökte gömma sig under en sten.

Bakom varje man finns en kvinna!

Bakom varje man finns en kvinna!