DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 19 JUNI 2021

 

VÄDER

I stort sett molnfritt från gryningen, dock en del tunna slöjmoln. Vid middagstid bildades en del bymoln och åskmuller hördes långt i norr. Några få regndroppar registrerades vid 14-tiden, men senare uppehåll om än en del avlägsna moln. Mycket varmt hela dagen och under tiden 08-20 hade vi 19-21 plusgrader. Mulnande efter kl. 20.

Min temp: +17,2°C kl. 02. Max temp: +21,1°C kl. 16.

 

02:00: N 2,4 m/s, byvind 2,9 m/s, +17,2°C, vattenståndet +8 cm.

08:00: SO 8,9 m/s, byvind 10,3 m/s, +20,1°C, vattenstånd -8 cm.

14:00: S 6,0 m/s, byvind 6,7 m/s, +19,4°C, vattenstånd +15 cm.

20:00: NV 5,9 m/s, byvind 8,5 m/s, +19,6°C, vattenstånd +2 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:18 och ner 22:10.

 

PERSONAL

Annica Nordin, Kim Larsson, Anette Unger och Uno Unger fram till middagstid då Eva Åkesson och Malin Unger med sonen Charlie anlände med fågelstationens båt med Fredrik Klingberg som skeppare. Annica och Kim lämnade ön vid 13-tiden medan Anette och Uno stannar kvar en vecka till.

 

VERKSAMHET

24 nät 03:15-09:45 (156 nättimmar).

 

OBSERVATIONER

RINGDUVA: Ett ex sågs under morgonen.

TOFSVIPA: Två ex rastade på SO-udden vid 17-tiden.

GRÖNBENA: Två ex rastade i Kausan 08:35-08:40 och sträckte därefter söderut.

TOPPSKARV: En yngre fågel stod tillsammans med ca 15 storskarvar på Klockfotsrevet vid 08-tiden. Troligen samma ex sågs under eftermiddagen på Ostudden.

TRÄDKRYPARE: Den upptäcktes först födosökande på den västra gamla fyren 06:35. Vid 07-tiden fångades den i nät 6C och ringmärktes. Den var ännu helt i juvenil dräkt och hade inte ens påbörjat sin postjuvenila ruggning.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

21 individer av 3 arter:

Tobisgrissla 1 pull, trädkrypare 1 och stare 19.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 290 och i år till 3 969 av 73 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Inga intressanta kontroller idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidning.

 

ÖVRIGT

Dagens överraskning var naturligtvis den årsunge av trädkrypare som vi fångade och ringmärkte. Det har bara hänt en gång tidigare att arten uppträtt på Nidingen i juni månad (26-28/6 2016), och då rörde det sig också om en årsunge helt i juvenil dräkt.

Med över dagen hade Fredrik Klingberg tre anhöriga. Totalt antalet besökare under dagen var ett 60-tal personer fördelade på dagsbesökare och nattgäster inom Stefans verksamhet, Nidingens vänner (2 personer) och privata dagsbesökare. Två privatpersoner övernattade mellan lördag och söndag i sin båt vid Stora bryggan.

 

VID DATORN

Uno Unger