DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 15 JUNI 2021

 

VÄDER

Huvudsakligen molnfritt hela dagen, dock med en del Cumulusmoln innanför kusten.

Min temp: +12,7°C kl. 02-04. Max temp: +16,5°C kl. 16.

 

02:00: V 13,1 m/s, byvind 17,1 m/s, +12,7°C, vattenståndet +20 cm.

08:00: V 7,6 m/s, byvind 13,2 m/s, +14,5°C, vattenstånd +21 cm.

14:00: V 9,1 m/s, byvind 11,6 m/s, +16,2°C, vattenstånd +20 cm.

20:00: V 5,8 m/s, byvind 9,0 m/s, +15,5°C, vattenstånd +6 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:18 och ner 22:08.

 

PERSONAL

Annica Nordin, Kim Larsson, Anette Unger och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

7 nät 03:15-07:15 (28 nättimmar).

 

OBSERVATIONER

TRETÅIG MÅS: En fjolåring märk här på Nidingen sommaren 2020 med färgringen MYT rastade en stund på Lilla bryggan mitt på dagen.

KÄRRSÅNGARE: En egen kontroll av ett under gårdagen märkt exemplar kontrollerades vid 05-tiden. Dessutom hördes troligen samma fågel sjungande senare under morgonen i buskaget vid nätplats 13.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

13 individer av 4 arter:

Fisktärna 1 pull, silvertärna 2 pull, tobisgrissla 9 (8 pull) och stare 1.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 162 och i år till 3 841 av 72 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

En av gårdagen märkta kärrsångare kontrollerades idag vid 05-tiden.

 

UPPDRAGSARBETE

Rensat och kupat i det lilla potatislandet.

 

ÖVRIGT

Fortsatt pullmärkning av tobisgrisslor i bolådorna mellan Kruthuset och Svacken. Tyvärr verkar det som de häckande kråkorna tar för sig av ägg och ungar i holkarna. I sex av 22 kontrollerade bon hade det varit predation.

Glädjande var dock att ungar av både silvertärna och fisktärna kunde ringmärkas i tärnkolonin N om SMHI:s väderstation och båda blev nya märkarter för Nidingen i år.

 

VID DATORN

Uno Unger