DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 21 JUNI 2021

 

VÄDER

Helmulet under efternatten och morgonen. Fortsatt mulet mer eller mindre hela dagen. God sikt.

Min temp: +14,7°C kl. 04 och 07. Max temp: +17,4°C kl. 14.

 

02:00: VSV 6,7 m/s, byvind 11,0 m/s, +14,9°C, vattenståndet +22 cm.

08:00: VSV 4,7 m/s, byvind 7,4 m/s, +15,1°C, vattenstånd +6 cm.

14:00: SV 3,8 m/s, byvind 4,9 m/s, +17,4°C, vattenstånd +15 cm.

20:00: NV 5,3 m/s, byvind 7,1 m/s, +15,5°C, vattenstånd +4 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:18 och ner 22:10.

 

PERSONAL

Eva Åkesson, Malin Unger med sonen Charlie, Anette Unger och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

24 nät 03:15-09:15 (144 nättimmar).

 

OBSERVATIONER

SILLGRISSLA: Ett ex sågs flygande norrut strax O om Lilleland 11:10.

TOPPSKARV: På eftermiddagen räknades 14 ex samtidigt på Klockfotsrevet. I övrigt sågs mestadels inte mer än 4 ex precis som tidigare i juni..

SVART RÖDSTÄRT: En årsunge ännu helt i juvenil dräkt (troligen samma ex som sågs på Playan igår) ringmärktes efter fångst i nät 5D vid 07-tiden.

BOFINK: Den sågs sittande i Strandoxeln till och från under dagen, precis som igår.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

8 individer av 4 arter:

Fiskmås 1 pull, tobisgrissla 5 pull, svart rödstjärt 1 och skärpiplärka 1 pull.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 318 och i år till 3 997 av 73 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna kontroller:

En tobisgrissla med en unge i bo 169 på Västudden visade sig vara 23 år gammal. Den ringmärktes som bounge 1 juli 1998 här på Nidingen.

En egen kontroll av en 2K hämpling märkt 26 maj i år fångades idag i nät 5D och visade sig ha n tydlig ruvfläck.

 

UPPDRAGSARBETE

Ogräsrensning i trädgårdsfållan.

 

ÖVRIGT

Vi påbörjade boungeringmärkning av tobisgrisslor i naturbon på Västudden. Av ett 40-tal besökta bon visade det sig att kråkor hade orsakat en hel del predation på både ägg och ungar, vilket resulterade i att bara 5 överlevande ungar kunde ringmärkas.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.