Dagbok

Måndag 6:e april

 

VÄDER
04:00 medelvind NO 4 m/s, byvind 5 m/s, +2,4C, vattenstånd -26 cm.
09:00 medelvind O 3 m/s, byvind 4 m/s, +3,2C, vattenstånd -17 cm.
16:00 medelvind SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +6,5C, vattenstånd -22 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 06:31 och ner 20:00.

PERSONAL
Mikael Hake, Anders Melin, Marianne Bäckwall och Michen Spook.

VERKSAMHET
24 nät 05:30-11:30. 40 burar (26 i Kausan, 8 på Playan och 6 vid Stora bryggan) 05:30-21:00. Fröfällan vid Fotogenboden 05:30-11:30. Montering av lister på lastkärrans bottenplatta för att förhindra att lasten glider av vid transport.

OBSERVATIONER
TOPPSKARV 12 ex.,
SKÄRSNÄPPA 300 ex.

RINGMÄRKNING
Gärdsmyg 9, Rödhake 6, Koltrast 3, Kungsfågel 6 och Bofink 1.
Summa: 25 individer av 5 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad: 54 ex. och i år: 858 ex.

KONTROLLER
4 egna korttidskontroller: skärpiplärka (2) och gärdsmyg (2).

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning och eldning av skräp (4 person-timmar).

ÖVRIGT
Dagens skörd på 25 märkta fåglar innebar en klar förbättring gentemot tidigare dagar.
Möjligtvis är den ändring som efterlystes igår på väg att bli verklighet. Detta får framtiden utvisa. I morgon utlovas dock frisk-hård västvind, så förutsättningarna för nätfångst förefaller tämligen skrala. Det blir väl att damma av tubkikaren och spana ut över havet istället…

VID DATORN
Mikael Hake
Skrivet av: Nidingens fågelstation, Västra Frölunda 2015-04-06 18:54:00

Söndag 5:e april

VÄDER
08:00 medelvind NO 1 m/s, byvind 2 m/s, +4,4C, vattenstånd -16 cm.
06:00 medelvind NV 7 m/s, byvind 8 m/s, +6,3C, vattenstånd -19 cm.
20:00 medelvind N 7 m/s, byvind 9 m/s, +5,1C, vattenstånd -17 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 06:34 och ner 19:58.

PERSONAL
Mikael Hake, Anders Melin, Marianne Bäckwall och Michen Spook.

VERKSAMHET
24 nät 05:30-12:00, 19 nät 12:00-15:00. 6 burar vid Stora Bryggan 05:30-09:30, 40 burar (26 i Kausan, 8 på Playan och 6 vid Stora bryggan) 09:30-21:00. Fröfällan vid Fotogenboden 05:30-18:00. Montering av ny bottenplatta på lastkärran.

OBSERVATIONER
TOPPSKARV 6 ex. på Klockfotsrevet,
TUMLARE 5-6 ex. sågs nordväst om ön.

RINGMÄRKNING
Ängspiplärka 2, Gärdsmyg 1, Bofink 2, Grönfink 2.
Summa: 7 individer av 4 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad: 29 ex. och i år: 833 ex.

KONTROLLER

15 egna korttidskontroller: gärdsmyg (6), rödhake (5), skärpiplärka (3) och bofink (1).

UPPDRAGSARBETE
Tillverkat ett halkskydd för duschen (1 timma).

ÖVRIGT
Den kalla och ilskna nordvinden lugnade förvisso ner sig under natten, men fåglarna brydde sig inte så mycket om detta. Tomt i nät och burar, men en fantastisk morgon och förmiddag. Det blev s.k. tumlarväder och ett antal ryggfenor kunde beskådas strax nordväst om ön. Dessutom blev diverse fåglar mer eller mindre spelgalna i det lugna vädret. Bl.a. har 8 gravänder legat utanför Playan och fajtats hela dagen. Har aldrig sett så mycket gravänder på ön tidigare. Räknade till minst 18 stationära ex. Dessutom har jag aldrig sett så många spelande småskrakar under våren. Under kvällen var det bl.a. 17 ex. som spelade tillsammans bara utanför Playan. Under eftermiddagen drog vinden på igen och kylde ner både oss och våra bevingade vänner. Tittar man på satellitbilder från det senaste dygnet så förstår man varför sträcket tillfälligt har kommit av sig. En kraftig nordlig luftström löper nämligen från Skandinavien hela vägen ner mot Sydeuropa. Jag säger likt en politisk slogan på 1970-talet: Det måste bli en ändring!

VID DATORN
Mikael Hake
Skrivet av: Nidingens fågelstation, Västra Frölunda 2015-04-05 21:29:00

Lördag 4:e april

 
VÄDER
05:00 medelvind N 4 m/s, byvind 5 m/s, +2,6C, vattenstånd -.
08:00 medelvind NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +2,1C, vattenstånd -.
12:00 medelvind NO 6 m/s, byvind 9 m/s, +5,7C, vattenstånd -23 cm.
18:00 medelvind NV 12 m/s, byvind 14 m/s, +5,8C, vattenstånd -28 cm.
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen upp 06:36 och ner 19:56.

PERSONAL
Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Andreas Nordin, Vilhelm Nordin (8 år), Johanna Giannone och Per Arne Lindgren avlöstes under dagen av Mikael Hake, Anders Melin, Marianne Bäckwall och Michen Spook. Personalbytet sköttes med sedvanlig elegans av vår eminente skeppare Lasse Hellberg.

VERKSAMHET
14 nät 06:00-10:00, 24 nät 12:30-18:30, 6 burar vid Stora Bryggan 06:00-21:00. Fröfällan vid Fotogenboden 06:00-10:00, samt 12:00-19:00.

OBSERVATIONER
TOPPSKARV, 4 ex. vid klockfotsrevet.

RINGMÄRKNING
Gärdsmyg 4, Rödhake 4, Kungsfågel 2, Gulsparv 1. Summa: 11 individer av 4 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad: 20 ex och i år: 826 ex.

KONTROLLER
12 egna korttidskontroller: gärdsmyg (3), järnsparv (1), rödhake (3), koltrast (1), pilfink (1), bofink (3).

UPPDRAGSARBETE –

ÖVRIGT
Gött å vara här igen, men den kalla och ilskna nordvinden får gärna lugna ner sig under veckan, annars blir det nog inte mycket häng i näten. Den tillträdande stationspersonalen ser dock med tillförsikt fram mot den kommande veckan och öppnar med att fira påskafton med räkfrossa, inklusive tillbehör…

VID DATORN Andreas Nordin och Mikael Hake

Fredag 3:e april

VÄDER
Efternatten och tidig morgon klar med svag nordvästlig vind. Morgonen och förmiddagen klar och solig. Lunch och eftermiddag fortsatt fint och soligt väder men ökande nordvästvind.
02:00 medelvind V 7 m/s, byvind 10 m/s, +5,2 C, vattenstånd +6 cm
05:00 medelvind N 5 m/s, byvind 11 m/s, +7,3 C, vattenstånd +8 cm
08:00 medelvind N 4 m/s, byvind 5 m/s, +4 C, vattenstånd +9 cm
11:00 medelvind N 4 m/s, byvind 5 m/s, +4 C, vattenstånd + 1 cm
14:00 medelvind NV 6 m/s, byvind 10 m/s, +691 C, vattenstånd -7 cm
17:00 medelvind NV 9 m/s, byvind 11 m/s, +5,9 C, vattenstånd – 8 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen gick upp 06:39 och ner 19:54.

PERSONAL
Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Andreas Nordin, Vilhelm Nordin (8 år), Johanna Giannone samt Per Arne Lindgren.

VERKSAMHET
17 nät 06:00 , vidare drogs 7 nät upp 07:00 motsvarande 24 nät totalt och därmed maximal kapaciteten av utplacerade nät. Näten drogs ihop 11:00. I Kausan 22 burar 07:00-11:00, varav 6 stycken ligger framme för nattkontroll. Dessutom fångst med fröfällan vid Fotogenboden klockan 06:00-11:00.

OBSERVATIONER
KRÅKA, 5 ex sträckande från ön.
KAJA, 1 ex vid nordstanden
KORP 1 ex vid nordstanden
KENTSK TÄRNA, 1 ex hördes väster om fyren.
ROSKARL, 2 ex vid playan.
TOPPSKARV, 1 ex vid klockfotsrevet.
KANADAGÅS, 7 ex visade sig vid playan.
GRÅGÅS, 3 ex flög runt ön.
STARE, 5 ex flög runt ön.
SÅNGLÄRKA 1 ex hördes översträckande.
SÄDESÄRLA, 1-2 ex höll till på Nidingens västra del.
SÄVSPARV, 1 ex hördes i snåren intill Nidingens fågelstation.

RINGMÄRKNING
Skärpiplärka 2, Gärdsmyg 1, Rödhake 1, Summa: 4 ex av 3 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 9 ex och i år 815 ex.

KONTROLLER
17 egna korttidskontroller: skärsnäppa (1), järnsparv (1), blåmes (1), gärdsmyg (1), bofink (6), koltrast (1), rödhake (3), skärpiplärka (3).

UPPDRAGSARBETE

Toalettankarna tömdes under dagen.

ÖVRIGT
Dagen har varit solig och klar med ökande vind mot eftermiddagen. Personalen firade påsk på eftermiddagen. Vidare tömdes toaletternas tankar.

VID DATORN
Andreas Nordin
Skrivet av: Nidingens fågelstation, Västra Frölunda 2015-04-03 19:15:00

Torsdag 2:a april

 

VÄDER
Efternatten och tidig morgon klar med västlig blåst senare övergående till nordvästlig. Under dagen ökad molnighet från norr samtidigt med sol mot sydsektorn. Under eftermiddagen ökade vinden än mer från nord till nordväst. Kvällen mojnande, klart och kall.

02:00 medelvind NV 7 m/s, byvind 9 m/s, +3C, vattenstånd +24 cm
05:00 medelvind NV 9 m/s, byvind 11 m/s, +3,5C, vattenstånd +17 cm
08:00 medelvind NV 10 m/s, byvind 13 m/s, +3, 9 C, vattenstånd +6 cm
11:00 medelvind N 7 m/s, byvind 8 m/s, +4,7 C, vattenstånd + 33 cm
14:00 medelvind N 10 m/s, byvind 13 m/s, +5,1 C, vattenstånd + 27 cm
17:00 medelvind NV 10 m/s, byvind 16 m/s, +5,4 C, vattenstånd + 33 cm
20:00 medelvind V 3 m/s, byvind 4 m/s, + 5 C, vattenstånd + 34 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen gick upp 06:42 och ner 19:52.

PERSONAL
Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Andreas Nordin, Vilhelm Nordin (8 år), Johanna Giannone samt Per Arne Lindgren.

VERKSAMHET
14 nät 06:00 till 10:00. I Kausan 25 burar 07:00-16:00. Dessutom fångst med fröfällan vid Fotogenboden klockan 06:00-16:00.

OBSERVATIONER
BJÖRKTRAST, 1 ex flög in från sydväst.
KANADAGÅS, 7 ex visade sig vid playan.
GRÅGÅS, 3 ex sågs vid playan.
GRÖNFINK, 1 ex sjöng vid fotogenboden.
SÅNGLÄRKA 1 ex hördes översträckande.

RINGMÄRKNING
Bofink 1,
Summa: 1 ex av 1 art. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 5 ex och i år 811 ex.

KONTROLLER
12 egna korttidskontroller: järnsparv (1), blåmes (1), gärdsmyg (1) och bofink (9). UPPDRAGSARBETE Inget idag.

ÖVRIGT
Dagen har varit blåsig, kall och lite fågel har siktats i fält men det uppklarnande och sedan soliga vädret har även denna dag varit en behållning. Det firades att vi lyckades knäcka nollresultat i ringmärkningen. Annars kännetecknades ringmärkningen av kontroller och en blåmes (667) som gick i fröfällan 5-6 gånger. Vi observerade en 2k tretåigmås på lilla bryggan som inte var ringmärkt. Per Arne satte upp 2 starholkar på fotogenboden.

VID DATORN
Andreas Nordin
Skrivet av: Nidingens fågelstation, Västra Frölunda 2015-04-02 20:48:00

Torsdag 2:a april

 

VÄDER
Efternatten och tidig morgon klar med västlig blåst senare övergående till nordvästlig. Under dagen ökad molnighet från norr samtidigt med sol mot sydsektorn. Under eftermiddagen ökade vinden än mer från nord till nordväst. Kvällen mojnande, klart och kall.

02:00 medelvind NV 7 m/s, byvind 9 m/s, +3C, vattenstånd +24 cm
05:00 medelvind NV 9 m/s, byvind 11 m/s, +3,5C, vattenstånd +17 cm
08:00 medelvind NV 10 m/s, byvind 13 m/s, +3, 9 C, vattenstånd +6 cm
11:00 medelvind N 7 m/s, byvind 8 m/s, +4,7 C, vattenstånd + 33 cm
14:00 medelvind N 10 m/s, byvind 13 m/s, +5,1 C, vattenstånd + 27 cm
17:00 medelvind NV 10 m/s, byvind 16 m/s, +5,4 C, vattenstånd + 33 cm
20:00 medelvind V 3 m/s, byvind 4 m/s, + 5 C, vattenstånd + 34 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen gick upp 06:42 och ner 19:52.

PERSONAL
Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Andreas Nordin, Vilhelm Nordin (8 år), Johanna Giannone samt Per Arne Lindgren.

VERKSAMHET
14 nät 06:00 till 10:00. I Kausan 25 burar 07:00-16:00. Dessutom fångst med fröfällan vid Fotogenboden klockan 06:00-16:00.

OBSERVATIONER
BJÖRKTRAST, 1 ex flög in från sydväst.
KANADAGÅS, 7 ex visade sig vid playan.
GRÅGÅS, 3 ex sågs vid playan.
GRÖNFINK, 1 ex sjöng vid fotogenboden.
SÅNGLÄRKA 1 ex hördes översträckande.

RINGMÄRKNING
Bofink 1,
Summa: 1 ex av 1 art. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 5 ex och i år 811 ex.

KONTROLLER
12 egna korttidskontroller: järnsparv (1), blåmes (1), gärdsmyg (1) och bofink (9). UPPDRAGSARBETE Inget idag.

ÖVRIGT
Dagen har varit blåsig, kall och lite fågel har siktats i fält men det uppklarnande och sedan soliga vädret har även denna dag varit en behållning. Det firades att vi lyckades knäcka nollresultat i ringmärkningen. Annars kännetecknades ringmärkningen av kontroller och en blåmes (667) som gick i fröfällan 5-6 gånger. Vi observerade en 2k tretåigmås på lilla bryggan som inte var ringmärkt. Per Arne satte upp 2 starholkar på fotogenboden.

VID DATORN
Andreas Nordin
Skrivet av: Nidingens fågelstation, Västra Frölunda 2015-04-02 20:48:00

Onsdag 1:a april

VÄDER
Västvind, mulet till halvklart under efternatten och gryning. Morgonen med klart, sol och västlig blåst. Fortsatt klart och soligt under dagen med västlig till nordvästlig blåst. Mot kvällen kuling och stigande havsvatten.
02:00 medelvind V 7 m/s, byvind 9 m/s, +4,1C, vattenstånd +40 cm
05:00 medelvind v 10 m/s, byvind 13 m/s, +4, 2C, vattenstånd +56 cm
08:00 medelvind V 10 m/s, byvind 13 m/s, +4,2C, vattenstånd +48 cm
11:00 medelvind V 9 m/s, byvind 13 m/s, +4,7 C, vattenstånd + 33 cm
14:00 medelvind NV 10 m/s, byvind 15 m/s, +6,7C, vattenstånd + 28 cm
17:00 medelvind NV 12 m/s, byvind 16 m/s, +5,6 C, vattenstånd + 33 cm
20:00 medelvind NV 14 m/s, byvind 17 m/s, +5,2 C, vattenstånd + 36 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen gick upp 06:45 och ner 19:49.

PERSONAL
Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Andreas Nordin, Vilhelm Nordin (8 år), Johanna Giannone samt Per Arne Lindgren.

VERKSAMHET
14 nät 06:00 till 11:00. I Kausan 16 burar 07:00-15:00. Dessutom fångst med fröfällan vid Fotogenboden klockan 06:00-17:00.

OBSERVATIONER
KANADAGÅS, 5 ex visade sig runt på ön.
GRÅGÅS, 2 ex sågs vid Nordstranden.
TALTRAST 1 ex hoppade vid fyren.
ÄNGSPIPLÄRKA 2 ex hördes vid Kausan.
SÅNGLÄRKA 1 ex hördes översträckande.

RINGMÄRKNING
Järnsparv 1, Blåmes 1, Bofink 1, Grönfink 1. koltrast 2 Summa: 6 ex av 5 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 4 ex och i år 810 ex.

KONTROLLER
13 egna korttidskontroller: Järnsparv (1), rödhake (4), gärdsmyg (2) och bofink (6).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Detta har varit en blåsig dag men det uppklarnande och sedan soliga vädret har varit en behållning. Det har varit lite att se både i fält fågelmässigt och ringmärkningsmässigt.

VID DATORN
Andreas Nordin

Onsdag 1:a april

VÄDER
Västvind, mulet till halvklart under efternatten och gryning. Morgonen med klart, sol och västlig blåst. Fortsatt klart och soligt under dagen med västlig till nordvästlig blåst. Mot kvällen kuling och stigande havsvatten.
02:00 medelvind V 7 m/s, byvind 9 m/s, +4,1C, vattenstånd +40 cm
05:00 medelvind v 10 m/s, byvind 13 m/s, +4, 2C, vattenstånd +56 cm
08:00 medelvind V 10 m/s, byvind 13 m/s, +4,2C, vattenstånd +48 cm
11:00 medelvind V 9 m/s, byvind 13 m/s, +4,7 C, vattenstånd + 33 cm
14:00 medelvind NV 10 m/s, byvind 15 m/s, +6,7C, vattenstånd + 28 cm
17:00 medelvind NV 12 m/s, byvind 16 m/s, +5,6 C, vattenstånd + 33 cm
20:00 medelvind NV 14 m/s, byvind 17 m/s, +5,2 C, vattenstånd + 36 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.
Solen gick upp 06:45 och ner 19:49.

PERSONAL
Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Andreas Nordin, Vilhelm Nordin (8 år), Johanna Giannone samt Per Arne Lindgren.

VERKSAMHET
14 nät 06:00 till 11:00. I Kausan 16 burar 07:00-15:00. Dessutom fångst med fröfällan vid Fotogenboden klockan 06:00-17:00.

OBSERVATIONER
KANADAGÅS, 5 ex visade sig runt på ön.
GRÅGÅS, 2 ex sågs vid Nordstranden.
TALTRAST 1 ex hoppade vid fyren.
ÄNGSPIPLÄRKA 2 ex hördes vid Kausan.
SÅNGLÄRKA 1 ex hördes översträckande.

RINGMÄRKNING
Järnsparv 1, Blåmes 1, Bofink 1, Grönfink 1. koltrast 2 Summa: 6 ex av 5 arter.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 4 ex och i år 810 ex.

KONTROLLER
13 egna korttidskontroller: Järnsparv (1), rödhake (4), gärdsmyg (2) och bofink (6).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Detta har varit en blåsig dag men det uppklarnande och sedan soliga vädret har varit en behållning. Det har varit lite att se både i fält fågelmässigt och ringmärkningsmässigt.

VID DATORN
Andreas Nordin

tisdag 31 mars

VÄDER Duggregn till regn hela natten, under tidig morgon uppklarnande och uppehåll i regn någon timme. God sikt och vind först från sydväst sedan från nordväst. Förmiddag sydlig till sydostlig vind och regn och regn blandad snö. Uppklarnande och sol från lunch fram till c:a 14 sedan ökad molnighet och ökande kall vind från NV.
02:00 medelvind V 12 m/s, byvind 16 m/s, +4,1C, vattenstånd +34 cm
05:00 medelvind SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +3,6C, vattenstånd +36 cm
08:00 medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +3,8C, vattenstånd +24 cm 11:00 medelvind S 7 m/s, byvind 12 m/s, +2,2 C, vattenstånd +5 cm 14:00 medelvind S0 4 m/s, byvind 5 m/s, +2,0C, vattenstånd – 10 cm 17:00 medelvind NV 9 m/s, byvind 10 m/s, +4,2 C, vattenstånd – 4 cm
20:00 medelvind NV 9 m/s, byvind 12 m/s, +4,2 C, vattenstånd – 4 cm Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. Solen gick upp 06:47 och ner 19:47.

PERSONAL Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Uno Unger och Andreas Nordin, Vilhelm Nordin (8 år), Johanna Giannone samt Per Arne Lindgren. Lasse Hellberg kom ut vid 14-tiden för ett par timmar och återvände därefter till Skallahamn tillsammans med Uno Unger.

VERKSAMHET 17 nät 07:30-08:30. I Kausan 10 burar och på Playan 8 burar 07:00-18:00. Dessutom fångst med fröfällan vid Fotogenboden klockan 06:00-18:00. Vresrosnäten och näten vid strandoxeln togs ner inför tillträdesförbudet i reservatet. Datainläggning av ringmärkning och kontroller under dagen och kvällen.

OBSERVATIONER KANADAGÅS, 5 ex visade sig på ostudden. GRÅGÅS, 2 ex cirklade över ön under lunchtimmarna TOPPSKARV, minst 5 ex höll till vid Klockfotsrevet under eftermiddagen. PILGRIMSFALK En 2K jagade över ön vid 10-tiden men flög strax åter mot Onsalalandet. KÄRRSNÄPPA 1 ex hördes på morgonen vid 07:00-tiden. RÖDBENA 1 ex rastade i Kausan under morgonen. RINGDUVA 1 ex rastade och flög österut. TALTRAST 1 ex hoppade vid fröfällan.
SÅNGLÄRKA 1 ex hördes översträckande. STARE 16 ex flög österut över ön. Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken.

RINGMÄRKNING Skärsnäppa 1, Skärpiplärka 1, Gärdsmyg 4, rödhake 5, koltrast 4, kungsfågel 1, bofink 2 och Blåmes 4, järnsparv 1. Summa: 23 ex av 9 arter. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 804 ex och i år 804 ex.

KONTROLLER En gransångare men dansk ring kontrollerades, den tredje främmande kontrollen hittills i år. Tidigare i mars har en dansk blåmes och en brittisk koltrast registrerats. 22 egna korttidskontroller: Järnsparv (3), rödhake (3), gärdsmyg (1), kungsfågel (2), skärpiplärka (1) och bofink (12).

UPPDRAGSARBETE Inget idag.

ÖVRIGT Efter en promenad bort till ostuddens spets kommer nu denna väg vara stängd från 1 april och några månader framåt. Uno Unger åkte hem för denna gång och han avtackades med ett sedvanligt kaffe och bullkalas. Per Arne gjorde några kompletteringar till fröfällan som därför förhoppningsvis blir skonsammare för tättingarna. Sigyn passerade förbi ön.

VID DATORN Andreas Nordin

tisdag 31 mars

VÄDER Duggregn till regn hela natten, under tidig morgon uppklarnande och uppehåll i regn någon timme. God sikt och vind först från sydväst sedan från nordväst. Förmiddag sydlig till sydostlig vind och regn och regn blandad snö. Uppklarnande och sol från lunch fram till c:a 14 sedan ökad molnighet och ökande kall vind från NV.
02:00 medelvind V 12 m/s, byvind 16 m/s, +4,1C, vattenstånd +34 cm
05:00 medelvind SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +3,6C, vattenstånd +36 cm
08:00 medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +3,8C, vattenstånd +24 cm 11:00 medelvind S 7 m/s, byvind 12 m/s, +2,2 C, vattenstånd +5 cm 14:00 medelvind S0 4 m/s, byvind 5 m/s, +2,0C, vattenstånd – 10 cm 17:00 medelvind NV 9 m/s, byvind 10 m/s, +4,2 C, vattenstånd – 4 cm
20:00 medelvind NV 9 m/s, byvind 12 m/s, +4,2 C, vattenstånd – 4 cm Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals. Solen gick upp 06:47 och ner 19:47.

PERSONAL Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Uno Unger och Andreas Nordin, Vilhelm Nordin (8 år), Johanna Giannone samt Per Arne Lindgren. Lasse Hellberg kom ut vid 14-tiden för ett par timmar och återvände därefter till Skallahamn tillsammans med Uno Unger.

VERKSAMHET 17 nät 07:30-08:30. I Kausan 10 burar och på Playan 8 burar 07:00-18:00. Dessutom fångst med fröfällan vid Fotogenboden klockan 06:00-18:00. Vresrosnäten och näten vid strandoxeln togs ner inför tillträdesförbudet i reservatet. Datainläggning av ringmärkning och kontroller under dagen och kvällen.

OBSERVATIONER KANADAGÅS, 5 ex visade sig på ostudden. GRÅGÅS, 2 ex cirklade över ön under lunchtimmarna TOPPSKARV, minst 5 ex höll till vid Klockfotsrevet under eftermiddagen. PILGRIMSFALK En 2K jagade över ön vid 10-tiden men flög strax åter mot Onsalalandet. KÄRRSNÄPPA 1 ex hördes på morgonen vid 07:00-tiden. RÖDBENA 1 ex rastade i Kausan under morgonen. RINGDUVA 1 ex rastade och flög österut. TALTRAST 1 ex hoppade vid fröfällan.
SÅNGLÄRKA 1 ex hördes översträckande. STARE 16 ex flög österut över ön. Fullständig rapportering finns via den blå länken *Observationer*, längst ner till höger i Svalanversionen av dagboken.

RINGMÄRKNING Skärsnäppa 1, Skärpiplärka 1, Gärdsmyg 4, rödhake 5, koltrast 4, kungsfågel 1, bofink 2 och Blåmes 4, järnsparv 1. Summa: 23 ex av 9 arter. Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 804 ex och i år 804 ex.

KONTROLLER En gransångare men dansk ring kontrollerades, den tredje främmande kontrollen hittills i år. Tidigare i mars har en dansk blåmes och en brittisk koltrast registrerats. 22 egna korttidskontroller: Järnsparv (3), rödhake (3), gärdsmyg (1), kungsfågel (2), skärpiplärka (1) och bofink (12).

UPPDRAGSARBETE Inget idag.

ÖVRIGT Efter en promenad bort till ostuddens spets kommer nu denna väg vara stängd från 1 april och några månader framåt. Uno Unger åkte hem för denna gång och han avtackades med ett sedvanligt kaffe och bullkalas. Per Arne gjorde några kompletteringar till fröfällan som därför förhoppningsvis blir skonsammare för tättingarna. Sigyn passerade förbi ön.

VID DATORN Andreas Nordin