DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 20 SEPTEMBER 2019

VÄDER
Nattens svaga vind från V övergick från morgonen i måttlig till frisk vind vilken höll i sig hela dagen. Större delen av dagen mulet. Några lätta regnstänk kom vid några tillfällen och stundtals bröt solen igenom. Huvudsakligen god sikt.

Min temp: +12,0°C kl. 00. Max temp: +15,7°C kl. 15.
Nederbörd: Ingen mätbar.

02:00: V 3 m/s, byvind 4 m/s, +12°C, vattenstånd -4 cm, lufttryck 1022 hPa.
08:00: VNV 9 m/s, byvind 11 m/s, +13°C, vattenstånd +1, lufttryck 1022 hPa.
14:00: V 8 m/s, byvind 10 m/s, +16°C, vattenstånd +8 cm, lufttryck 1021 hPa.
20:00: VSV 5 m/s, byvind 10 m/s, +14°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1020 hPa.

Mätvärden för vindriktning, lufttryck och nederbörd hämtade från Gottskärs Hotells väderstation. Vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s mätstationer på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s station vid Råö på Onsalahalvön.

Solen gick upp 06:54 och ner 19:16.

PERSONAL
Dennis Kraft, Sara Elg, Eva Mattsson och Tommy Järås.

VERKSAMHET
30 nät 05:45-10:00. Totalt 128 nättimmar.
20 burar på Playan 05:45-20:30.
25 burar i Kausan 05:45-20:30. Totalt 664 burtimmar.

OBSERVATIONER
Prutgås – en rastade på Klockfotsrevet.
Sjöorre – tre sträckande mot O.
Svärta – två sträckande mot SV.
Toppskarv – minst 150. Cirka 130 på Klockfotsrevet och 14 på Ostudden och ett inte obetydligt antal i vattnet vid samma tid. Mellan 07:30 och 08:30 inräknades 144 på insträck från NO (Hallands Svartskär).
Stenfalk – en sågs vid flera tillfällen jag på ön och en annan sträckte mot V kl. 08.
Forsärla – en hördes när den flög förbi.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
11 individer av 5 arter:
Ängspiplärka 5
Skärpiplärka 2
Sädesärla 1
Gärdsmyg 2
Rödhake 1

Antalet ringmärkta fåglar i september månad uppgår till 313 och i år totalt till 9383.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller av en ängspiplärka, en sädesärla, tre gärdsmygar och enkoltrast.

UPPDRAGSARBETE
Röjning av vresrosor, 1,5 timma.

ÖVRIGT
Lite för blåsigt och nästan helt tomt på småfåglar gav en väldigt mager fångstdag. Näten drogs ihop tidigt då vinden tog i och det började dugga vid åttatiden. Burarna var däremot i full drift hela dagen men med svagt resultat, några piplärkor och ärlor.

Glömde notera i gårdagens dagbok att vi då satte upp nätplats 2 med två nät. Den är dock förskjuten lite längre söderut då vegetationen passade bättre där i år. Nu hoppas vi bara att dessa nät ska ge skäl för sitt namn – Locustellanäten.

Dagens middag bestod av linsgryta med tillbehör, tillagat av Sara. Till dessert blev det rabarberpaj med vispgrädde och glass.

Idag fortsatte Tommy och Sara med lite vresrosröjning. I övrigt blev det lite fortsatt kontorsarbete och snart är augustis märkningar och kontroller klara för leverans till RC.

VID DATORN
Dennis Kraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *