DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 22 SEPTEMBER 2019

VÄDER

Huvudsakligen molnfritt under dagen, men under morgonen tidvis en del dimmoln. Svaga vindar större delen av dagen och tidvis bleke på havet. Vid 21-tiden friskade det på med en ostlig vind på ca 10 m/s.

Min temp: +12,7°C kl. 01. Max temp: +14,9°C kl. 19-20.

Nederbörd: 0,3 mm vid midnatt (kl. 00).

02:00: SSO 4,3 m/s, byvind 5,9 m/s, +12,8°C, vattenstånd +14 cm, lufttryck 1 017,2 hPa.

08:00: SSO 3,6 m/s, byvind 5,0 m/s, +13,8°C, vattenstånd +3, lufttryck 1 015,8 hPa.

14:00: S 2,3 m/s, byvind 4,5 m/s, +14,0°C, vattenstånd +15 cm, lufttryck 1 015,6 hPa.

20:00: NO 4,4 m/s, byvind 4,9 m/s, +14,9°C, vattenstånd +-0 cm, lufttryck 1 014,7 hPa.

Mätvärden för vindriktning, lufttryck och nederbörd hämtade från Gottskärs Hotells väderstation. Vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s mätstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s station vid Råö på Onsalahalvön.

Solen gick upp 06:58 och ner 19:11.

PERSONAL

Dennis Kraft, Sara Elg, Eva Mattsson och Tommy Järås avlöstes vid middagstid av Filip Jansson, Simon Carrington och Uno Unger. Lasse Hellberg skötte personalbytet med fågelstationens båt.

VERKSAMHET

30 nät 05:45-16:15. Totalt 315 nättimmar.

20 burar på Playan 06:00-17:15.                                                                               

25 burar i Kausan 06:00-17:15. Totalt 506 burtimmar.

OBSERVATIONER

MÖRKBUKIG PRUTGÅS – 21 ex, både adulta och juvenila, höll till ute på Klockfotsrevet under eftermiddagen, men lyfte vid 19-tiden och sträckte mot SV.

SMÅLOM – Ett ex sträckte söderut vid middagstid.

BLÅ KÄRRHÖK – En adult hane och en honfärgad sträckte förbi under förmiddagen.

STENFALK – Minst ett ex höll till på ön under eftermiddagen.

TAJGASÅNGARE – Två ex nätfångades under morgonen och ringmärktes. Arten är en sällsynt gäst på Nidingen och endast 11 ex har tidigare ringmärkts. Dagens fynd var första gången som mer än ett ex noterats på en och samma dag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

182 individer av 17 arter:

Trädpiplärka 1

Ängspiplärka 35

Skärpiplärka 7

Gärdsmyg 7

Järnsparv 10

Rödhake 78

Rödstjärt 5

Rörsångare 1

Svarthätta 2

Tajgasångare 2

Gransångare 11

Lövsångare 3

Kungsfågel 5

Blåmes 1

Bofink 3

Bergfink 2

Sävsparv 9

Antalet ringmärkta fåglar i september månad uppgår till 575 och i år totalt till 9 645.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER

Två egna kontroller av skärpiplärkehonor, den ena ett år och den andra 4 år gammal.

Egna korttidskontroller av ängspiplärka 3, skärpiplärka 1, gärdsmyg 4 och koltrast 1.

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

ÖVRIGT

I dagens fina höstväder med svaga vindar kom 6 privatbåtar på besök med sammanlagt 17 personer. Tre herrar i en båt kommer att stanna två nätter på Nidingens Vänners rum. De har planer på att sätta ut ett antal tinor utanför Nidingen vid hummerpremiären imorgon.

   Äntligen blev det lite bättre fångstväder och dagens skörd utgjorde det hittills bästa antalet i höst.  Förutom de två tajgasångarna så blev både blåmes och bergfink de första för hösten.

VID DATORN

Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *