DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 23 SEPTEMBER 2019

VÄDER

Dagen började med ett kompakt molntäcke över havet, dock med en smal glipa molnfri himmel österut över fastlandet. Vid 11-tiden började molnen skingras och från middagstid flödade solskenet från en helt molnfri himmel. Hela natten och fortsatt under dagen rådde en frisk, dock efterhand måttlig ostlig vind.  

Min temp: +10,9°C kl. 07. Max temp: +15,9°C kl. 15.

Nederbörd: Ingen.

02:00: O 8,9 m/s, byvind 11,4 m/s, +13,8°C, vattenstånd +19 cm, lufttryck 1 018,4 hPa.

08:00: OSO 8,3 m/s, byvind 11,7 m/s, +11,1°C, vattenstånd -1 cm, lufttryck 1 019,5 hPa.

14:00: OSO 5,1 m/s, byvind 7,4 m/s, +15,0°C, vattenstånd +15 cm, lufttryck 1 018,9 hPa.

20:00: SO 5,8 m/s, byvind 7,6 m/s, +14,5°C, vattenstånd -6 cm, lufttryck 1 018,3 hPa.

Mätvärden för vindriktning, lufttryck och nederbörd hämtade från Gottskärs Hotells väderstation. Vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s mätstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s station vid Råö på Onsalahalvön.

Solen gick upp 07:00 och ner 19:08.

PERSONAL

Filip Jansson, Simon Carrington och Uno Unger.

VERKSAMHET

30 nät 06:00-12:30.

Totalt 195 nättimmar.

25 burar i Kausan 06:30-18:30.

20 burar på Playan 15:15-18:15.

Totalt 360 burtimmar.

OBSERVATIONER

KRICKA – 5 ex rastade en stund vid Nordstranden.

HAVSSULA – 4 adulta eller subadulta, sträckte söderut V om ön vid middagstid.

BLÅ KÄRRHÖK – En årsunge och en honfärgad mot S 08:55, en årsunge mot NO 12:32 efter kort rast på Västudden och till sist en adult hona österut över Nordstranden 13:57.

TORNFALK – Ett honfärgat ex passerade österut över Nordstranden 14:00.

STENFALK – Två ex jagade varandra lekfullt i fyrområdet 12:45. Troligen en av dem sågs även senare.

FORSÄRLA – Två ex rastade på Nordstranden.  

BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL – En 1K hona ringmärktes efter fångst i Locustellanäten i Kausan vid 07-tiden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

85 individer av 13 arter:

Ängspiplärka 23

Skärpiplärka 2

Gärdsmyg 10

Järnsparv 5

Rödhake 13

Svarthätta 2

Gransångare 11

Lövsångare 1

Kungsfågel 11

Brandkronad kungsfågel 1

Bofink 2

Bergfink 1

Sävsparv 3

Antalet ringmärkta fåglar i september månad uppgår till 660 och i år totalt till 9 730.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER

Egna korttidskontroller:

Trädpiplärka 1, ängspiplärka 3, skärpiplärka 1, sädesärla 1, gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 5, kungsfågel 1, blåmes 1 och bergfink 1.

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

ÖVRIGT

De tre männen som övernattade i Nidingens Vänners rum lade ut 12 hummertinor utanför Nidingen och vittjade dem en första gång under kvällen. Hur det gick vet vi inte, men vi fick i alla fall några välmatade krabbor, som Filip kokade under kvällen.

VID DATORN

Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *