DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 26 SEPTEMBER 2019

VÄDER
Fortsatt mulet hela dygnet, dock kunde solen skymtas genom molntäcket under någon timma vid middagstid. Vidare har en måttlig till frisk ostanvind varit förhärskande hela dagen. En lätt regnskur kom vid 22-tiden.

Min temp: +11,2°C kl. 07. Max temp: +14,8°C kl. 21.
Nederbörd: Ingen.

02:00: ONO 6,3 m/s, byvind 8,9 m/s, +12,6°C, vattenstånd +8 cm, lufttryck 1 011,1 hPa.
08:00: O 7,4 m/s, byvind 9,9 m/s, +11,5°C, vattenstånd +5 cm, lufttryck 1 011,7 hPa.
14:00: O 7,7 m/s, byvind 9,1 m/s, +14,2°C, vattenstånd -1 cm, lufttryck 1 011,9 hPa.
20:00: OSO 7,3 m/s, byvind 8,5 m/s, +14,7°C, vattenstånd -5 cm, lufttryck 1 010,8 hPa.

Mätvärden för vindriktning, lufttryck och nederbörd hämtade från Gottskärs Hotells väderstation. Vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s mätstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s station vid Råö på Onsalahalvön.

Solen gick upp 07:07 och ner 19:00.

PERSONAL
Filip Jansson, Simon Carrington och Uno Unger.

VERKSAMHET
30 nät 06:00-11:00.
3 nät 14:00-18:00.
Totalt 162 nättimmar.
25 burar i Kausan 09:00-18:00.
20 burar på Playan 09:00-18:00.
Totalt 405 burtimmar.

OBSERVATIONER
MÖRKBUKIG PRUTGÅS – Ett ex rastade på ön under dagen.
HAVSSULA – En 2K-fågel flög omkring utanför Västudden 15:15.
BLÅ KÄRRHÖK – Ett honfärgat ex sträckte mot S över Hamnudden vid 09-tiden.
SPARVHÖK – Två ex, hane + hona, sträckte mot S samtidigt.
TORNFALK – Ett honfärgat ex passerade födosökande österut vid 09-tiden.
STENFALK – Ett ex rastande.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
35 individer av 12 arter:
Ängspiplärka 4
Gärdsmyg 4
Järnsparv 1
Rödhake 4
Taltrast 1
Rörsångare 1
Gransångare 1
Lövsångare 1
Kungsfågel 11
Grå flugsnappare 1
Bofink 4
Sävsparv 2
Antalet ringmärkta fåglar i september månad uppgår till 830 och i år totalt till 9 900.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
Den färgringmärkta koltrasthanen (Rö/Or) kontrollerades vid Kruthuset. Han ringmärktes som fjolåring den 12 mars 2019 och har sannolikt häckat på ön under året. Dessutom kontrollerades två årsunga hanar märkta i juli/augusti, som av allt att döma kläckts på ön.
Egna korttidskontroller:
Ängspiplärka 1, gärdsmyg 2, järnsparv 6, rödhake 2, gransångare 1, kungsfågel 2 och sävsparv 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Torsdagen den 19 september började vi efter flera år ta vatten från brunnen under nya fyren. Tyvärr räckte inte det vattnet längre än till i förrgår. I stället kopplades regnvattensbrunnen på gårdsplanen till, men då denna brunns vatten hade en något unken smak, så kopplade vi idag över till grundvattensbrunnen på Torget.
Sedan en vecka tillbaka matar vi tre av våra färgringmärkta silltrutungar på gårdsplanen. De har blivit så tillgivna att vi behövde bara visa oss ute med en tallrik pytt i panna så kom de flygande.

DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *