DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019

VÄDER
Mulet under efternatten och fram till 11-tiden. Under ett par timmar mitt på dagen lättade molntäcket något och solen bröt delvis igenom. En fortsatt konstant måttlig vind från ONO-NO hela dygnet.

Min temp: +12,4°C kl. 06-07. Max temp: +15,1°C kl. 13.
Nederbörd: Ingen.

02:00: ONO 6,3 m/s, byvind 7,7 m/s, +12,9°C, vattenstånd +16 cm, lufttryck 1 010,4 hPa.
08:00: ONO 7,3 m/s, byvind 10,0 m/s, +12,5°C, vattenstånd +11 cm, lufttryck 1 009,6 hPa.
14:00: ONO 6,5 m/s, byvind 8,7 m/s, +15,0°C, vattenstånd +17 cm, lufttryck 1 009,7 hPa.
20:00: NO 6,4 m/s, byvind 7,6 m/s, +14,0°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1 010,3 hPa.

Mätvärden för vindriktning, lufttryck och nederbörd hämtade från Gottskärs Hotells väderstation. Vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s mätstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s station vid Råö på Onsalahalvön.

Solen gick upp 07:05 och ner 19:02.

PERSONAL
Filip Jansson, Simon Carrington och Uno Unger.

VERKSAMHET
30 nät 06:00-11:00.
3 nät 15:45-17:45
Totalt 156 nättimmar.
25 burar i Kausan 09:45-18:00.
20 burar på Playan 09:45-18:00.
Totalt 371 burtimmar.

OBSERVATIONER
HAVSSULA – Två ex. Vardera en subad/ad sträckte söderut 07:35 resp. norrut under eftermiddagen.
TORNFALK – Ett honfärgat ex passerade födosökande österut över ön 12:15.
STENFALK – Ett ex rastande.
PILGRIMSFALK – En årsunge kom flygande under förmiddagen och sågs slå till på en sten vid Ostudden under morgonen.
STORLABB – Under hela eftermiddagen höll ett äldre ex till längst ut på Västudden alternativt på Klockfotsrevet.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
26 individer av 11 arter:
Vattenrall 1
Ängspiplärka 3
Skärpiplärka 3
Gärdsmyg 3
Järnsparv 5
Rödhake 1
Gransångare 1
Kungsfågel 3
Bofink 4
Bergfink 1
Sävsparv 1
Antalet ringmärkta fåglar i september månad uppgår till 795 och i år totalt till 9 865.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egen kontroll:
Den färgringmärkta koltrasthonan (Lg/Lg) kontrollerades. Hon ringmärktes som årsunge hösten 3 nov 2016 och har häckat på ön sedan 2017.
Egna korttidskontroller:
Ängspiplärka 1, gärdsmyg 1, järnsparv 8, rödhake 3, taltrast 1, gransångare 1 och kungsfågel 5.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Den konstanta ostvinden som varat några dagar har successivt minskat antalet fångade fåglar trots full nätstyrka. Bandspelaren med taigasångarlockläte har använts dagligen sedan söndags, men inga nya tajgasångare sågs till idag. Det mest spännande idag var naturligtvis den storlabb som gästade oss under hela eftermiddagen.

DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *