Dagbok

Utvalda

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 2 MARS 2022

Hej alla Nidingar! Nu är det dags igen 😀

VÄDER
Dimmigt i land men halvklart på ön vid ankomst ,senare uppklarnande och strålande vårväder. Vind nästan obefintlig. Temp på e.m. ca 7 plusgrader.

PERSONAL
Lasse Hellberg, Magnus Levin, Uno Unger och Tommy Järås samt Per Bengtsson. Den senare för att assistera med vattenuppkopplingen samt för att kolla av sina arbetsprojekt på ön.

VERKSAMHET
Vatten kopplades och varmvattenredare startades. Värme sattes på i huset samt frys och kylskåp sattes igång.
Inventeringsrunda till ostudden genomfördes och en del tobisgrissleholkar lagades.

OBSERVATIONER

Total artlista enligt följande:

Kanadagås:3 par.

Grågås: 13.

Gravand: 4.

Bläsand: 27 mot O.

Gräsand: 6.

Ejder: Cirka 25.

Knipa: 5.

Småskrake: 2

Obestämd duva: En mindre duva (ej ringduva) sågs som hastigast.

Vattenrall: Hördes från minst fem ställen.

Strandskata: Få individer ännu cirka 5.

Större strandpipare: ca 5.

Skärsnäppa: 50-100. Ingen samlad flock så det kan ha varit fler.

Havstrut: Cirka 10 varav cirka 8 adulta kring ostudden.

Gråtrut: Cirka 5.

Tobisgrissla: 200-300 spelad norr om ön vid 11-tiden. Vid hemfärd sågs inte någon.

Storskarv: 6 på Klockfotsrevet.

Toppskarv: Cirka 30 på Klockfotsrevet.

Gråkråka: 2.

Sånglärka 3.

Gärdsmyg: 2.

Stare: 3.

Koltrast: 3 hanar revirstred.

Järnsparv: 1

Skärpiplärka: Cirka 25 varav många spelande.

Bofink: 1 hona.

Grönfink: 2.

Snösparv: 23.
Tumlare: Minst 2 strax norr om Lilleland.

Knubbsäl: 24 på Klockfotsrevet.

RINGMÄRKNING

0 individer av 0 arter.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 0 och i år totalt till 0.

UPPDRAGSARBETE
Inget

ÖVRIGT
Föreningens båt sattes i vattnet under gårdagen och idag gjordes en provtur till ön.

Föreningens båt sattes i vattnet under gårdagen och idag gjordes en provtur till ön.
Trots allt blåsande under vintern och de kraftiga stormarna som varit så hade bryggan klarat sig utmärkt. De allra flesta tobisgrissleholkarna hade också klarat sig bra, en del hade flyttat på sig och diverse tak till holkarna låg utspridda. Mer allvarligt var det med dörren till östra gamla fyren som hade blåst av och låg på marken ihop med halva karmen. Dörren till kruthuset hade också blåst upp men ingen skada hade skett där.

VID DATORN
Tommy Järås


På bilderna ser ni hur den östra gamla fyren ser ut och hur vi tog med oss kärran iland, dörren till jordkällaren m.m.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 24 SEPTEMBER 2022

VÄDER
Mulet hela dagen och vindar från sydsektorn.

Min temp: +12,9°C kl. 07 och max temp: +15,0°C kl. 15 o 16.
Ingen nederbörd idag.

02:00: S 7,3 m/s, byvind 8,5 m/s, +14,7°C, vattenstånd +11 cm.
08:00: SO 7,6 m/s, byvind 8,8 m/s, +13,1°C, vattenstånd +21 cm.
14:00: S 7,5 m/s, byvind 8,4 m/s, +14,9°C, vattenstånd +9 cm.
20:00: S 4,6 m/s, byvind 5,3 m/s, +14,6°C, vattenstånd +10 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation.

Solen gick upp 07:03 och ner 19:04.

PERSONAL
Personalbyte, ut kom Alf Pettersson, Henning Svendsen, Ulf Ståhle, Kjell Wallin, Mats Wallin och Tommy Järås. Båten skeppare var Lars Hellberg och i land åkte Josefina Pehrson, Christopher Magnusson och Erland Berg.

VERKSAMHET
17 nät 06:00-10:00 (68 nättimmar).
Längst in i Kausan 22 burar 06:00-20:00 (308 burtimmar).
Vid Lilla bryggan 16 burar 06:00-18:00 (192 burtimmar).
Totalt 308 burtimmar under dagen.

OBSERVATIONER
SMÅSPOV: Långstannaren är kvar.
SKÄRSNÄPPA: Ett ex upptäcktes längst ut på Ostudden och den var märkt 12 november 2018 och sågs senast förra hösten den 20 oktober.
BLÅ KÄRRHÖK:
FORSÄRLA: Flera ex idag också..

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
3 individer av 3 arter.
Gransångare 1, Kungsfågel 1 och ängspiplärka 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 593 och i år totalt till 7194.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Dagens mest udda egna kontroll var en tretåig mås som rastade på en sten nära rissastenen. Det var en utfärgad mås som var märkt i bo 16 år 2020 och sågs i våras 12, 15 och 19 maj.
En skärpiplärka som adultmärktes andra juni förra året sågs sittande på fågelstationens tak.
Egna korttidskontroller av rödhake 1, kungsfågel 2 och bofink 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
En dag präglad av personalbyte och installering. Försök till total genomgång av öns fåglar.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 23 SEPTEMBER 2022

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 23 SEPTEMBER 2022

                                                                                                                             

VÄDER

Mulet och sydvindar.

 

Min temp: +14,1°C kl. 06 och max temp: +15,4°C kl. 12.

Ingen nederbörd idag.

 

02:00: SV 5,5 m/s, byvind 7,1 m/s, +14,7°C, vattenstånd -3cm.

08:00: SV 6,5 m/s, byvind 8,2 m/s, +14,2°C, vattenstånd +5 cm.

14:00: S 8,2 m/s, byvind 9,7 m/s, +14,8°C, vattenstånd +2 cm.

20:00: S 7,8 m/s, byvind 9,3 m/s, +15,1°C, vattenstånd +12 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation.

 

Solen gick upp 07:01 och ner 19:07.

 

PERSONAL

Josefina Pehrson, Christopher Magnusson och Erland Berg.

 

VERKSAMHET

21 nät 06:00-07:00 och 17 nät 07:00-10:00 (72 nättimmar).

Längst in i Kausan 22 burar 06:00-20:00 (308 burtimmar).

Vid Lilla bryggan 16 burar 06:00-18:00 (192 burtimmar).

Totalt 500 burtimmar under dagen.

 

OBSERVATIONER

SMÅSPOV: Långstannaren är kvar.

SKÄRSNÄPPA: Ett ex upptäcktes längst ut på Ostudden.

PILGRIMSFALK: Den unga honan var tillbaka idag och vi fick se ett jaktförsök på småspoven, som klarade sig undan! Vi har fortfarande inte kunnat se om hon är ringmärkt eller inte.

FORSÄRLA: Varje dag under veckan har vi hört flera sträckande forsärlor, inklusive idag när nästan inget annat sträckte.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

2 individer av 2 arter.

Skärpiplärka 1 och bofink 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 590 och i år totalt till 7191.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av kärrsnäppa 2, kungsfågel 2 och ärtsångare 1.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Otroligt lugn dag på fågelfronten, men Erland upptäckte veckans första skärsnäppa allra längst ute på Ostudden.

Undertecknad lagade ett nät vars övre lina gick av häromdagen.

 

VID DATORN

Josefina Pehrson

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 22 SEPTEMBER 2022

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 22 SEPTEMBER 2022

                                                                                                                             

VÄDER

Som en sensommardag. Soligt, varmt och svaga vindar från syd.

 

Min temp: +12,3°C kl. 06 och max temp: +15,0°C kl. 14.

Ingen nederbörd idag.

 

02:00: S 5,8 m/s, byvind 7,4 m/s, +14,5°C, vattenstånd -16cm.

08:00: SV 3,4 m/s, byvind 4,7 m/s, +12,7°C, vattenstånd -1 cm.

14:00: S 4,3 m/s, byvind 5,6 m/s, +15,0°C, vattenstånd -3 cm.

20:00: S 4,0 m/s, byvind 5,0 m/s, +13,8°C, vattenstånd +3 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation.

 

Solen gick upp 06:59 och ner 19:10.

 

PERSONAL

Josefina Pehrson, Christopher Magnusson och Erland Berg.

 

VERKSAMHET

29 nät 06:00-08:00 och 17 nät 08:30-10:00 (83,5 nättimmar).

Längst in i Kausan 22 burar 06:00-20:00 (308 burtimmar).

Vid Lilla bryggan 16 burar 06:00-20:00 (224 burtimmar).

Totalt 532 burtimmar under dagen.

 

OBSERVATIONER

SVÄRTA: 1 hane och 2 honor sträckte förbi.

SMÅSPOV: Långstannaren är kvar.

HAVSSULA: 21 ex sträckande. En flock på 7 ex passerade på nära håll utanför hamnen och visade upp sig i solskenet.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

8 individer av 6 arter.

Kärrsnäppa 1, gransångare 2, kungsfågel 1, gärdsmyg 2, koltrast 1 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 588 och i år totalt till 7189.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av kärrsnäppa 3, kungsfågel 2 och rödhake 1.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

En halvtimme strandstädning.

 

ÖVRIGT

Stefans konferensgäster åkte hem vid lunch-tid. På eftermiddagen kom han ut med ett gäng om ca 9 personer och höll en kort guidning.

 

VID DATORN

Josefina Pehrson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 21 SEPTEMBER 2022

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 21 SEPTEMBER 2022

                                                                                                                             

VÄDER

Ännu en solig dag. Vinden har slagit runt nästan ett helt varv, med svaga vindar som följd.

 

Min temp: +10,3°C kl. 06 och max temp: +15,0°C kl. 14.

Ingen nederbörd idag.

 

02:00: NV 2,9 m/s, byvind 4,4 m/s, +12,9°C, vattenstånd -5cm.

08:00: SO 2,1 m/s, byvind 3,0 m/s, +11,6°C, vattenstånd -6 cm.

14:00: SV 3,7 m/s, byvind 4,8 m/s, +15,0°C, vattenstånd -7 cm.

20:00: SV 3,9 m/s, byvind 5,3 m/s, +14,0°C, vattenstånd -10 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation.

 

Solen gick upp 06:57 och ner 19:13.

 

PERSONAL

Josefina Pehrson, Christopher Magnusson och Erland Berg.

 

VERKSAMHET

29 nät 06:00-08:30 och 20 nät 08:30-10:00 (102,5 nättimmar).

Längst in i Kausan 22 burar 06:00-20:00 (308 burtimmar).

Vid Lilla bryggan 16 burar 06:00-20:00 (224 burtimmar).

Totalt 532 burtimmar under dagen.

 

OBSERVATIONER

LJUNGPIPARE: 3 rastande på Ostudden.

SMÅSPOV: Långstannaren är kvar.

STENFALK: En ung stenfalk födosökte kring Kausan och Västudden under kvällen.

PILGRIMSFALK: En ung hona födosökte på ön under dagen.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

53 individer av 7 arter.

Kungsfågel 9, gärdsmyg 22, taltrast 4, rödhake 8, skärpiplärka 7, bergfink 2 och sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 580 och i år totalt till 7181.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av kungsfågel 1, rödhake 3 och rödstjärt 1.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Äntligen vaknade vi till en stilla morgon och kunde köra på med alla nät. Ingen fart på fåglarna direkt, men vi kom över 50 märkta i alla fall.

Vi har haft många besökare idag. Två vänner till Erland kom ut med egen båt under några timmar och bjöd på fika. Tre personer från Nidingens Vänner var ute för att fota skicket på fyrarna och andra byggnader på ön. Stefan, Jum och Sune (båtförare) kom ut med ett gäng (ca 8) konferensgäster som stannar till imorgon. Dessutom var ytterligare en båt, med endast en person ute under några timmar.

På kvällen tog vi en titt ner i ålbrunnen och såg två ålar.

VID DATORN

Josefina Pehrson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 20 SEPTEMBER 2022

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 20 SEPTEMBER 2022

                                                                                                                             

VÄDER

Ytterligare en solig dag med nordanvind.

 

Min temp: +10,1°C kl. 08 och max temp: +14,°C kl. 00.

Ingen nederbörd idag.

 

02:00: N 5,4 m/s, byvind 8,8 m/s, +13,3°C, vattenstånd +7cm.

08:00: NO 4,9 m/s, byvind 7,8 m/s, +10,1°C, vattenstånd -3 cm.

14:00: NV 7,9 m/s, byvind 9,0 m/s, +13,5°C, vattenstånd +3 cm.

20:00: N 7,3 m/s, byvind 10,0 m/s, +13,6°C, vattenstånd -13 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation.

 

Solen gick upp 06:55 och ner 19:16.

 

PERSONAL

Josefina Pehrson, Christopher Magnusson och Erland Berg.

 

VERKSAMHET

8 nät 06:00-07:00, 13 nät 07:00-09:00 och 14 nät 09:00-10:00 (48 nättimmar).

Längst in i Kausan 22 burar 06:00-20:00 (308 burtimmar).

Vid Lilla bryggan 16 burar 06:00-20:00 (224 burtimmar).

Totalt 532 burtimmar under dagen.

 

OBSERVATIONER

SMÅSPOV: Långstannaren är kvar.

PILGRIMSFALK: En ung pilgrimsfalk kom västerifrån, förbiflygande över ön vid 9-tiden. Försvann längs nordstranden.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

23 individer av 4 arter.

Kungsfågel 3, gärdsmyg 11, rödhake 6 och skärpiplärka 3.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 527 och i år totalt till 7128.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av roskarl 1, kärrsnäppa 3, kungsfågel 2, gärdsmyg 2, rödhake 1, rödstjärt 1 och skärpiplärka 1.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Ytterligare en lugn dag på fågelfronten.
Forskare från SLU kom ut under dagen och utförde den årliga insamlingen av blåmusslor åt Naturhistoriska Riksmuseet.

 

VID DATORN

Josefina Pehrson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 19 SEPTEMBER 2022

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 19 SEPTEMBER 2022

                                                                                                                             

VÄDER

Klart och blåsigt hela dagen. Vinden ökade under eftermiddagen och var som mest uppe i drygt 12 m/s i medelhastighet kl. 18.

 

Min temp: +10,7°C kl. 10 och max temp: +14,5°C kl. 20.

Nederbörd: 0,5 mm.

 

02:00: N 6,2 m/s, byvind 7,4 m/s, +13,3°C, vattenstånd +12 cm.

08:00: N 7,9 m/s, byvind 10,3 m/s, +10,8°C, vattenstånd +6 cm.

14:00: NV 8,0 m/s, byvind 10,4 m/s, +13,5°C, vattenstånd +16 cm.

20:00: N 10,2 m/s, byvind 14,8 m/s, +14,5°C, vattenstånd -2 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Gottskärs konferensverksamhet.

 

Solen gick upp 06:53 och ner 19:18.

 

PERSONAL

Josefina Pehrson, Christopher Magnusson och Erland Berg.

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst idag.

Längst in i Kausan 22 burar 06:00-20:00 (308 burtimmar).

Vid Lilla bryggan 16 burar 06:00-20:00 (224 burtimmar).

Totalt 532 burtimmar under dagen.

 

OBSERVATIONER

SMÅSPOV: Långstannaren är kvar.

STÖRRE HACKSPETT: En ungfågel rastade på ön under dagen.

STENFALK: Upptäcktes inflygande västerifrån över Hamnudden med ett byte i klorna. Landade ute på ostudden och satt där och åt. Hade en kort stund sällskap av en sparvhök som satt och tittade på, säkert hungrig.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

13 individer av 4 arter.

Kärrsnäppa 3, ängspiplärka 6, skärpiplärka 3 och sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 504 och i år totalt till 7105.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

En färgmärkt skärpiplärka som avlästes i Kausan visade sig vara märkt som ungfågel på ön 2012 och är alltså hela 10 år gammal.

Egna korttidskontroller av roskarl 1 och kärrsnäppa 3.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Christopher gjorde ett försök att räkna alla fåglar kring ön idag. 150 toppskarvar rastar på Klockfotsrevet tillsammans med 30 storskarvar och ejdrarna runt ön är ca 40 stycken.

 

VID DATORN

Josefina Pehrson

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 18 SEPTEMBER 2022

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 18 SEPTEMBER 2022

                                                                                                                             

VÄDER

En klar och stilla morgon där det förväntade åskovädret passerade nordväst om ön. En lättare regnskur kom till slut in över ön vid 09:30, men eftermiddagen var huvudsakligen solig.

 

Min temp: +12,4°C kl. 08 och kl. 10 och max temp: +15,4°C kl. 17.

Nederbörd: 0,5 mm.

 

02:00: NV 5,2 m/s, byvind 6,0 m/s, +14,6°C, vattenstånd +14 cm.

08:00: NO 4,6 m/s, byvind 5,7 m/s, +12,4°C, vattenstånd +9 cm.

14:00: N 6,8 m/s, byvind 9,3 m/s, +14,2°C, vattenstånd +6 cm.

20:00: NO 5,1 m/s, byvind 7,0 m/s, +14,0°C, vattenstånd -3 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Gottskärs konferensverksamhet.

 

Solen gick upp 06:51 och ner 19:21.

 

PERSONAL

Josefina Pehrson, Christopher Magnusson och Erland Berg.

 

VERKSAMHET

17 nät 06:00-07:00, 20 nät 07:00-09:30 (67 nättimmar).

Längst in i Kausan 22 burar 06:00-20:00 (308 burtimmar).

Vid Lilla bryggan 16 burar 06:00-20:00 (224 burtimmar).

Totalt 532 burtimmar under dagen.

 

OBSERVATIONER

SMÅSPOV: Långstannaren är kvar.

STORSPOV: En observerades upprepade gånger flygandes kring ön under morgonen, oklart om den alls gick ner och rastade.

HAVSSULA: En observerades flyga förbi i den relativt lugna vinden.

MINDRE FLUGSNAPPARE: Den ringmärkta var kvar på ön under förmiddagen.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

49 individer av 12 arter.

Roskarl 1, kärrsnäppa 2, lövsångare 1, kungsfågel 7, gärdsmyg 17, rödhake 6, rödstjärt 2, järnsparv 3, ängspiplärka 3, skärpiplärka 2, bergfink 4 och sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 491 och i år totalt till 7092.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av roskarl 1, kärrsnäppa 1, kungsfågel 1, gärdsmyg 2, koltrast 1, rödhake 1, mindre flugsnappare 1 och skärpiplärka 1.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Vi vaknade upp till en stilla och klar morgon, långt ifrån den prognos om regn och hård vind som vi gick och lade oss till. Ett åskoväder stundade, så vi satte endast upp näten kring Torget och Fotogenboden. Ovädret passerade dock nordväst om ön och vi hann få till en fin fångstmorgon innan regn och ökande vind till slut nådde oss.

 

VID DATORN

Josefina Pehrson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 17 SEPTEMBER 2022

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 17 SEPTEMBER 2022

                                                                                                                             

VÄDER

En klar och vacker dag, men fortsatt blåsigt.

 

Min temp: +13,2°C kl. 08 och max temp: +15,6°C kl. 15-16.

Ingen nederbörd.

 

02:00: N 7,3 m/s, byvind 11,0 m/s, +14,6°C, vattenstånd +20 cm.

08:00: N 9,0 m/s, byvind 11,9 m/s, +13,2°C, vattenstånd +24 cm.

14:00: NV 10,6 m/s, byvind 12,9 m/s, +15,5°C, vattenstånd +23 cm.

20:00: NV 8,0 m/s, byvind 9,7 m/s, +14,9°C, vattenstånd +17 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Gottskärs konferensverksamhet.

 

Solen gick upp 06:49 och ner 19:24.

 

PERSONAL

Inger Svensson, Magnus Levin och Uno Unger fram till 11:30. Tommy Järås stod för personalbytet med fågelstationens båt. Den nya personalen Josefina Pehrson, Christopher Magnusson och Erland Berg tog över verksamheten efter det obligatoriska personalbytesfikat på förmiddagen. Josefinas mamma Ulla följde med Stuff ut över förmiddagen och besökte ön för första (!) gången.

 

VERKSAMHET

8 nät 06:30-09:30 (24 nättimmar).

Längst in i Kausan 22 burar 13:00-20:00 (154 burtimmar).

Vid Lilla bryggan 16 burar 13:30-20:00 (104 burtimmar).

Totalt 258 burtimmar under dagen.

 

OBSERVATIONER

SMÅSPOV: Långstannaren är kvar.

ROSKARL: Minst 7 årsungar håller till på Playan, varav en ringmärktes och en kontrollerades.

MINDRE FLUGSNAPPARE: Ringmärktes, en av få nätfångade fåglar idag.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

9 individer av 6 arter.

Roskarl 1, kärrsnäppa 3, gärdsmyg 2, mindre flugsnappare 1, skärpiplärka 1 och bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 442 och i år totalt till 7043.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av roskarl 1, kärrsnäppa 3, rödhake 1 och järnsparv 1.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

Tömning av gästtoan och ringmärkningsförevisning för damerna som bor i Nidingens Vänners rum.

 

ÖVRIGT

*Det blev en något gungig båttur ut för den avlösande personalen och sannolikt ännu mer så för de hemresande. Men solen sken och då är det ju alltid fint att åka båt!

*Efter lunch aktiverades samtliga burar och till den nya personalstyrkans glädje traskade både roskarlar, kärrsnäppor och en skärpiplärka in. Lugn och fin start på en förhoppningsvis fågelrik vecka.

 

VID DATORN

Uno Unger och Josefina Pehrson

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 16 SEPTEMBER 2022

                                                                                                                             

VÄDER

Fortsatt blåsigt med minst 10-14 m/s från NV-kvadranten, dock en medelvind på endast 7-10 m/s under tiden 07-14. Växlande molnighet under förmiddagen med en del bymoln över fastlandet och på danska sidan. Ett bymoln gav oss lite regnstänk vid 07-tiden, dock ej mätbart. Trots avlägsna bymoln över fastlandet och tidvis över havet så hade vi stabilare väder under eftermiddagen och solskenet flödade mest hela tiden och det var härligt där man kunde hitta lä för NV-vinden.

 

Min temp: +14,0°C kl. 00 och max temp: +16,2°C kl. 19.

Nederbörd: Ingen mätbar.

 

02:00: VNV 10,6 m/s, byvind 12,9 m/s, +14,1°C, vattenstånd +36 cm.

08:00: NNV 6,5 m/s, byvind 10,6 m/s, +14,6°C, vattenstånd +23 cm.

14:00: NV 9,9 m/s, byvind 12,8 m/s, +15,8°C, vattenstånd +10 cm.

20:00: NV 11,7 m/s, byvind 13,6 m/s, +15,9°C, vattenstånd +13 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Gottskärs konferensverksamhet.

 

Solen gick upp 06:47 och ner 19:27.

 

PERSONAL

Inger Svensson, Magnus Levin och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

13 nät 06:30-10:45 (55 nättimmar).

Längst in i Kausan 22 burar 08:30-19:00 (231 burtimmar).

Vid Lilla bryggan 16 burar 08:45-19:15 (168 burtimmar).

Totalt 399 burtimmar under dagen.

 

OBSERVATIONER

KANADGÅS: 92 ex sträckte mot SV över ön fördelade på en flock på ca 40 ca 09:00 och 52 ex 18:45.

STÖRRE STRANDPIPARE: Tre årsungar höll till mellan Hamnudden och Lilla bryggan.

SMÅSPOV: En långstannare som har varit här hela veckan.

ROSKARL: Minst 6 årsungar på västra delen av Nidingen varav två ringmärktes.

SANDLÖPARE: En årsunge födosökte längst ut på Hamnudden under morgonen.

SKÄRSNÄPPA: Två omärkta årsungar upptäcktes födosökande på den stora stenen ”Rävehalla” ute vid spetsen av Hamnudden.

GRÅSISKA: Arten sågs och hördes i två ex flygande i fyrområdet, ovisst om rasen cabaret eller flammea.

SÄVSPARV: Tre årsungar som ringmärktes (en hane och två honor) var de andra som rastade på ön i höst.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

20 individer av 9 arter.

Roskarl 2, kärrsnäppa 5, kungsfågel 2, gärdsmyg 1, rödhake 2, stenskvätta 1, ängspiplärka 1, skärpiplärka 3 och sävsparv 3.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 433 och i år totalt till 7034.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egen kontroll av en skärpiplärka som ringmärktes som en nyss utflugen årsunge den 16/7 i somras.

Egna korttidskontroller av roskarl 1, gärdsmyg 1 och rödhake 5.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

Guidning av två journalister och dessutom gräsklippning.

 

ÖVRIGT

*Skeppare Sune Börjesson, Stefan och Jum hämtade idag iland de två journalisterna. Dessutom hade de tre förstnämnda fem damer iland på ön, vilka genomförde en kort dagskonferens.

*Johan Elvborn skeppade ut två damer som kommer att övernatta två nätter i Nidingens Vänners rum i 1832 års hus.

*Vid 21-tiden var vi på brunnsålssafari. Vi kikade ner i den gamla brunnen på Torget och till vår glädje såg vi i strålkastarljuset åtminstone en aktivt simmande ål.

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 15 SEPTEMBER 2022

                                                                                                                             

VÄDER

Växlande molnighet och förbipasserande regnbyar med inslag av åska under förmiddagen. Åtminstone en regnskur gav 0,3 mm vid 08:15-tiden. Under eftermiddagen mera stabilt väder och åtminstone tidvis en del solsken.

 

Min temp: +13,6°C kl. 4 och max temp: +16,2°C kl. 14.

Nederbörd: En kortvarig regnskur på 0,3 mm under morgonen.

 

02:00: V 10,5 m/s, byvind 14,0 m/s, +13,9°C, vattenstånd +24 cm.

08:00: VNV 10,3 m/s, byvind 12,7 m/s, +14,6°C, vattenstånd +14 cm.

14:00: VNV 9,5 m/s, byvind 11,8 m/s, +16,2°C, vattenstånd +19 cm.

20:00: VNV 10,6 m/s, byvind 12,8 m/s, +15,3°C, vattenstånd +31 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Gottskärs konferensverksamhet.

 

Solen gick upp 06:45 och ner 19:29.

 

PERSONAL

Inger Svensson, Magnus Levin och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

12 nät 06:30-08:30, 11 nät 08:30-09:00 och 20 nät 09:00-10:00 (49,5 nättimmar).

Vid Lilla bryggan 4 burar 11:30-14:30 och 16 burar 14:30-19:30 (87 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

KANADGÅS: En flock på 10 ex sträckte mot SV vid Västudden 06:56.

STÖRRE STRANDPIPARE: En årsunge höll till mellan Hamnudden och Lilla bryggan.

SMÅSPOV: Ett ex fortfarande kvar på ön.

ROSKARL: Minst 11 årsungar höll till på de under senaste dagarna uppkastade och färska tångvallarna på Playan, vid Hamnudden och i Kausan. En ringmärktes på kvällen.

SANDLÖPARE:En årsunge födosökte på tångvallen närmast SV om Lilla bryggan 11:20.

DRILLSNÄPPA: Ett ex höll till på tångvallen mellan Hamnudden och Lilla bryggan vid 11-tiden.

HAVSSULA: Ca 10 ex sträckte söderut under morgonen.

SPARVHÖK: Ett ex passerade över fyrområdet under förmiddagen.

KORP: Ett ex sågs vid två tillfällen under tiden 09:45-10:00 och var bl.a. nere på Västudden en stund.

GULÄRLA: Ett ex höll till på en tångvall vid Lilla bryggan.

SÄVSPARV: Två årsungar, hane + hona, var de första som ringmärktes i höst.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

10 individer av 7 arter.

Roskarl 1, lövsångare 1, kungsfågel 1, gärdsmyg 1, rödhake 3, järnsparv 1 och sävsparv 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 41 och i år totalt till 7014.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

En egen kontroll av en färgringmärkt skärpiplärka Vi/Or Mb/Or sågs vid fågelbadet på virkeshögen. Den var ringmärkt som årsung hane i juli 2019.

Korttidskontroller av rödhake 3 och gärdsmyg 1.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

Guidning av ett företag och två journalister.

 

ÖVRIGT

Stefan, skeppare Sune och Jum hade idag med sig två journalister när de hämtade de 15 personerna från ett företag i Göteborg som hade övernattat till idag. De två journalisterna övernattat till i morgon.

 

VID DATORN

Uno Unger