Dagbok

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 18 JUNI 2021

 

VÄDER

Solsken och drygt 17 plusgrader redan i gryningen. Tilltagande rejäl disighet under morgonen och redan vid 08-tiden kunde man inte längre skönja Onsalalandet. Vid 11-tiden övergick diset i dimma och man kunde därefter bara se österut till Ostudden, men vid 14-tiden lättade dimman och man kunde åter se fastlandet. Därefter fortsatt uppklarnande och på kvällen var sikten god.

Min temp: +17,2°C kl. 06. Max temp: +20,3°C kl. 10.

 

02:00: SO 11,2 m/s, byvind 12,6 m/s, +19,1°C, vattenståndet +15 cm.

08:00: SSV 4,4 m/s, byvind 6,0 m/s, +18,0°C, vattenstånd +6 cm.

14:00: N 1,9 m/s, byvind 5,9 m/s, +18,3°C, vattenstånd +16 cm.

20:00: N 4,0 m/s, byvind 5,3 m/s, +18,5°C, vattenstånd -1 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:18 och ner 22:10.

 

PERSONAL

Annica Nordin, Kim Larsson, Anette Unger och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

24 nät 03:15-09:15 (144 nättimmar).

Kontroll av de tretåiga måsarnas häckningsresultat på de gamla fyrarna och därtill följande ringmärkning.

 

OBSERVATIONER

TORNSEGLARE: Arten sågs till och från under dagen, som mest 5 ex samtidigt.

SKOGSDUVA: Ett ex sträckte över ön och vidare rakt västerut 07:47.

TOPPSKARV: En yngre fågel stod tillsammans med ca 15 storskarvar på Klockfotsrevet vid 08-tiden.

VITSTJÄRNIG BLÅHAKE: En 2K hona ringmärktes vid 05-tiden efter fångst nära Grindoxeln i det nya nätet 1C vid syrenbuskaget. Hon hade en tydlig ruvfläck, så man kan förmoda att det var en hona från den halländska populationen som misslyckats med sin häckning i år.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

40 individer av 4 arter:

Större strandpipare 1 pull, tretåig mås 31 pull, stare 7 och blåhake 1.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 269 och i år till 3 948 av 73 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Inga intressanta kontroller idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Gräsklippning.

 

ÖVRIGT

Dagens höjdare var naturligtvis den vitstjärniga blåhakehonan som ringmärktes och det blev faktiskt den första som undertecknad fått nöja att undersöka här ute på Nidingen. Det var bara det tredje fyndet av denna sydliga ras (Luscinia svecica cyanecula) på Nidingen. Första fyndet gjordes av en 2K hane den 15 maj 2009 och det andra blev också en 2K hane men så tidigt som 6 april 2019.  

 

Det märks att väderprognosen har lockat ut en del folk för helgen. Stefan och Jum har 16 nattgäster tills i morgon.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 17 JUNI 2021

 

VÄDER

En hel del solsken under dagen men under några morgontimmar var himlen delvis övertäckt av tunna cirrusmoln. Mycket god sikt.

Min temp: +14,4°C kl. 06. Max temp: +20,6°C kl. 15.

 

02:00: SSO 5,4 m/s, byvind 6,7 m/s, +15,3°C, vattenståndet +3 cm.

08:00: OSO 5,3 m/s, byvind 6,9 m/s, +15,8°C, vattenstånd -9 cm.

14:00: SSO 9,2 m/s, byvind 11,1 m/s, +20,4°C, vattenstånd +5 cm.

20:00: SSO 8,4 m/s, byvind 9,5 m/s, +18,9°C, vattenstånd +-0 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:18 och ner 22:09.

 

PERSONAL

Annica Nordin, Kim Larsson, Anette Unger och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

24 nät 03:15-11:15 (192 nättimmar).

En första genomgång av tobisgrisslornas samtliga bolådor slutfördes idag.

 

OBSERVATIONER

TORNSEGLARE: Ett ex förbiflygande mitt på dagen.

RINGDUVA: Ett ex flygande över ön 06:30.

TOPPSKARV: 4 yngre fåglar (2K/3K) stod på Ostudden under eftermiddagen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

49 individer av 4 arter:

Tobisgrissla 14 pull, stare 33, koltrast 1 pull och hämpling 1 pull.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 229 och i år till 3 908 av 72 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egen kontroll av en sädesärlehane ursprungligen märkt som ungfågel (1K) 31 juli 2019.

 

UPPDRAGSARBETE

Rengöring av SMHI:s molnhöjdsmätare och strandstädning.

 

ÖVRIGT

Stationschefen firade som så ofta under senare år sin födelsedag här på Nidingen. Han blev därmed uppvaktad med en smarrig marängtårta i västra gamla fyrens lanternin.

 

Stefan och Jum kom ut med ett sällskap på 8 personer för ett par timmars kvällsvistelse på ön.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 16 JUNI 2021

 

VÄDER

Mestadels molnfritt och god sikt, dock tidvis en del lätta Cumulus moln över både hav och land.

Min temp: +11,8°C kl. 04. Max temp: +17,0°C kl. 17-18.

 

02:00: V 7,6 m/s, byvind 9,6 m/s, +12,2°C, vattenståndet -4 cm.

08:00: VSV 4,2 m/s, byvind 6,3 m/s, +14,2°C, vattenstånd -14 cm.

14:00: S 4,5 m/s, byvind 5,5 m/s, +15,7°C, vattenstånd -6 cm.

20:00: SO 4,2 m/s, byvind 5,2 m/s, +16,5°C, vattenstånd +6 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:18 och ner 22:09.

 

PERSONAL

Annica Nordin, Kim Larsson, Anette Unger och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

24 nät 03:15-10:30 (174 nättimmar).

Rostborttagning på gångjärnen till fönstret i hallen så det nu går lättare att öppna.

 

OBSERVATIONER

SJÖORRE: Fyra utfärgade hanar flög söderut under förmiddagen.

STORSPOV: Ett ex hördes förbisträckande norr om Nidingen vid 04:30-tiden.

SVARTSNÄPPA: Ett ex hördes sträckande mot SV söder om Nidingen 04:34.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

18 individer av 7 arter:

Strandskata 1 pull, större strandpipare 2 pull, tobisgrissla 7 pull, svarthätta 1, trädgårdssångare 1, stare 5 och koltrast 1 pull.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 180 och i år till 3 859 av 72 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Två egna kontroller av skärpiplärka varav en hane märkt som unge 8 juli 2017 och en hona med ruvfläck märkt som unge 1 juni 2020.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Lasse Hellberg tillsammans med Gunilla och två av hennes barnbarn var på besök under ett par timmar mitt på dagen.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 15 JUNI 2021

 

VÄDER

Huvudsakligen molnfritt hela dagen, dock med en del Cumulusmoln innanför kusten.

Min temp: +12,7°C kl. 02-04. Max temp: +16,5°C kl. 16.

 

02:00: V 13,1 m/s, byvind 17,1 m/s, +12,7°C, vattenståndet +20 cm.

08:00: V 7,6 m/s, byvind 13,2 m/s, +14,5°C, vattenstånd +21 cm.

14:00: V 9,1 m/s, byvind 11,6 m/s, +16,2°C, vattenstånd +20 cm.

20:00: V 5,8 m/s, byvind 9,0 m/s, +15,5°C, vattenstånd +6 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:18 och ner 22:08.

 

PERSONAL

Annica Nordin, Kim Larsson, Anette Unger och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

7 nät 03:15-07:15 (28 nättimmar).

 

OBSERVATIONER

TRETÅIG MÅS: En fjolåring märk här på Nidingen sommaren 2020 med färgringen MYT rastade en stund på Lilla bryggan mitt på dagen.

KÄRRSÅNGARE: En egen kontroll av ett under gårdagen märkt exemplar kontrollerades vid 05-tiden. Dessutom hördes troligen samma fågel sjungande senare under morgonen i buskaget vid nätplats 13.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

13 individer av 4 arter:

Fisktärna 1 pull, silvertärna 2 pull, tobisgrissla 9 (8 pull) och stare 1.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 162 och i år till 3 841 av 72 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

En av gårdagen märkta kärrsångare kontrollerades idag vid 05-tiden.

 

UPPDRAGSARBETE

Rensat och kupat i det lilla potatislandet.

 

ÖVRIGT

Fortsatt pullmärkning av tobisgrisslor i bolådorna mellan Kruthuset och Svacken. Tyvärr verkar det som de häckande kråkorna tar för sig av ägg och ungar i holkarna. I sex av 22 kontrollerade bon hade det varit predation.

Glädjande var dock att ungar av både silvertärna och fisktärna kunde ringmärkas i tärnkolonin N om SMHI:s väderstation och båda blev nya märkarter för Nidingen i år.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 14 JUNI 2021

 

VÄDER

Mestadels mulet under efternatten, morgonen och förmiddagen. Vid middagstid bröt solen visserligen igenom det tunna molntäcket. Det mulnade åter under eftermiddagen och under tiden 16:30-19:00 regnade det mer eller mindre kontinuerligt. Därefter lättade åter molntäcket och solen visade sig resten av kvällen.

Min temp: +14,2°C kl. 03. Max temp: +16,3°C kl. 03.

 

02:00: V 7,6 m/s, byvind 9,9 m/s, +14,3°C, vattenståndet -8 cm.

08:00: SV 6,8 m/s, byvind 7,9 m/s, +15,6°C, vattenstånd -6 cm.

14:00: S 12,6 m/s, byvind 15,4 m/s, +15,8°C, vattenstånd +7 cm.

20:00: VSV 7,7 m/s, byvind 12,3 m/s, +15,6°C, vattenstånd +5 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:18 och ner 22:08.

 

PERSONAL

Annica Nordin, Kim Larsson, Anette Unger och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

24 nät 03:30-11:00 (180 nättimmar).

Bytt ut dåliga kardborreband på ringmärkningslabbets fågelnamnsbrickor och fågelboxar.

 

OBSERVATIONER

HUSSVALA: Skal från två kläckta ägg hittades under bona på fågelstationens östra gavel, vilket betyder att den första lyckade häckningen för arten i år har konstaterats.

KÄRRSÅNGARE: Två ex nätfångades i nät 6B resp. 13D vid 8-tiden och släpptes efter ringmärkning.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

20 individer av 4 arter:

Tobisgrissla 13 pulli, kärrsångare 2, stare 4 och sädesärla 1.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 149 och i år till 3 828 av 70 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

En av de häckande koltrastarna, en tre år gammal hane, nämligen den färgringmärkta Rö/Or, sitter ofta och sjunger på Fotogenbodens tak.

 

UPPDRAGSARBETE

Slipat ett av Nidingens nyrenoverade picknickbord.

 

ÖVRIGT

Idag har vi fångat och ringmärkt de första årsungarna av stare för säsongen. Vidare har vi påbörjat pullmärkningen av tobisgrisslor och gått igenom de 25 västligaste holkarna M01-M20 och L78-L82, vilket resulterade i att 13 ungar ringmärktes i 7 olika bon.

 

Min vana trogen brukar jag under denna rubrik redovisa alla nyfynd av kärlväxter. Fram till och med maj 2021 har jag registrerat 234 arter. Idag lyckades jag hitta ett nytt gräs som jag tidigare inte uppmärksammat. Det visade sig att alltså art 235 blev kärrgröe (Poa trivialis) som åtminstone växte med några strån vid södra nätstolpen i nätgatan 5A.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 13 JUNI 2021

VÄDER

Nordvästvinden kulminerade klockan 01 med medelvind på 16 m/s och byvindar på 19 m/s. Därefter långsamt avtagande. Som lägst under dygnet noterades vindstyrkan till endast 3 m/s klockan 19 Klart och soligt med god sikt. Lågtryck och högvatten.

 

Min temp: +13,3°C kl. 02. Max temp: +14,1°C kl. 07 och 08.

 

02:00: NV 14,4 m/s, byvind 18,4 m/s, +13,3°C, vattenståndet +20 cm.

08:00: NV 10,7 m/s, byvind 13,8 m/s, +14,1°C, vattenstånd +19 cm.

14:00: NV 6,4 m/s, byvind 9,5 m/s, +16,1°C, vattenstånd +2 cm.

20:00: V 3,6 m/s, byvind 5,0 m/s, +16,6°C, vattenstånd -1 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:19 och ner 22:07.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Henrik och Annica Engdahl avlöstes vid 19-tiden av Annica Nordin, Kim Larsson, Anette Unger och Uno Unger. Som skeppare på Nidingens fågelstations båt i samband med personalbytet fungerade Lasse Hellberg.

 

VERKSAMHET

Ingen nätinsats idag.

Inventering av häckande tretåiga måsar.

 

OBSERVATIONER

SKÄRSNÄPPA: 5 ex kvar idag.

TRETÅIG MÅS: Vid dagens boinventering konstaterades att det hittills funnits 56 häckande par som åtminstone lagt något ägg, men att det fram tills idag har försvunnit ägg eller ungar från 4 bon, så att det nu bara finns kvar 52 aktiva bon.

KENTSK TÄRNA: Två ex passerade västerut längs sydstranden under kvällen.

TOPPSKARV: På kvällen stod 4 fjolåringar på den största stenen O om spetsen på Ostudden.

RÖRSÅNGARE: Ett ex satt och sjöng i det största slånbuskaget (nätplats 6) i fyrområdet under morgonen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

Inga fåglar ringmärktes idag.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 129 och i år till 3 808 av 70 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Inga idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Luftat och startat om avsaltningsanläggningen. Guidat besökare.

 

ÖVRIGT

Det blåsiga vädret hittills under helgen gjorde så att personalbytet skedde först under kvällen. Som tur var hade sjön lagt sig rejält och vinden var minimal, så vi kunde sitta ute för det traditionella personalbytesfikat. Kim hade fixat en smaskig kladdkaka med tillhörande vispgrädde, hallon och blåbär, som vi avnjöt i den goa kvällssolen.

Tidigare på dagen kom Stefan ut med fyra dagsbesökare inklusive Lotta Berg och en veterinärkollega till Lotta för några timmars dagsbesök.

Ett påbörjat stentornsbygge på stranden av fyra övernattare på Nidingens vänners rum avbröts påpassligt av stationschefen Dennis innan det urartade sig. Länsstyrelsen har ju efter förra sommarens svartbyggen av stentorn meddelat att detta inte får förekomma på Nidingens stränder.

 

VID DATORN

Dennis Kraft och Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 12 JUNI 2021

VÄDER

Succesivt ökande friska till hårda vindar från västsektorn hela dagen. Klart och soligt med god sikt. Lågtryck och högvatten.

 

Min temp: +13,9°C kl. 24. Max temp: +16,4°C kl. 00, 16 och 17.

 

02:00: V 10 m/s, byvind 12 m/s, +15°C, vattenståndet +14 cm.

08:00: V 13 m/s, byvind 17 m/s, +15°C, vattenstånd +32 cm.

14:00: NV 14 m/s, byvind 18 m/s, +16°C, vattenstånd +28 cm.

20:00: V 13 m/s, byvind 16 m/s, +16°C vattenstånd +32 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:19 och ner 22:06.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Henrik och Annica Engdahl.

 

VERKSAMHET

Ingen nätinsats idag.

Resultatlösa försöka att hitta havsfåglar.

 

OBSERVATIONER

ROSKARL: En rastande V Lilla bryggan.

SKRATTMÅS: En 2K i Kausan under dagen.

FISKMÅS: Minst fem 2K-fåglar höll idag till i Kausan.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

0 individer av alla arter:

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 129 och i år till 3 808 av 70 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Inga idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Klippt ner slån utefter stigar mm. Guidat besökare.

 

ÖVRIGT

Tre-kollen bekräftade gårdagens förväntan om sovmorgon – det var bara till at gå och lägga sig igen. Blåsiga dagar brukar ju kunna innebära att det dyker upp lite havsfåglar runt ön. Men det var väldigt ödsligt ute över havet. Vinden har inte varit sådan tidigare dagar att den bidragit till att samla havsfåglar i vår del av Kategatt.

Väderprognosen för söndagen ser inte så mycket bättre ut. Det kan bli sovmorgon då också och det är långt ifrån säkert att vi ka få till ett personalbyte då heller.

 

VID DATORN

Dennis Kraft

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 11 JUNI 2021

VÄDER

Svaga eller måttliga vindar från sydsektorn som på em vred över till syd och mot kvällen ökade. Morgonen helmulen, fram på dagen växlande molnighet och mycket sol och mot kvällen åter mulnande och en regnskur kom vid 20-tiden.

 

Min temp: +16,2°C kl. 10. Max temp: +18,5°C kl. 15.

 

02:00: SV 3 m/s, byvind 5 m/s, +17°C, vattenståndet -2 cm.

08:00: SV 2 m/s, byvind 5 m/s, +17°C, vattenstånd +16 cm.

14:00: SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +18°C, vattenstånd +4 cm.

20:00: S 8 m/s, byvind 11 m/s, +18°C vattenstånd +18 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:19 och ner 22:05.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Henrik och Annica Engdahl.

 

VERKSAMHET

24 nät 03:20-11:40 (200 nättimmar).

Bokontroller.

Inventeringsarbete kring våra tärnor.

 

OBSERVATIONER

KÄRRSNÄPPA: En rastande sedd på Playan.

SKÄRSNÄPPA: Minst två kvar.

FISKTÄRNA: Tre par häckar på stenmalen öster om Kruthuset.

SILVERTÄRNA: Ett par har bo på stenmalen öster om Kruthuset.

RÖRSÅNGARE: en sjöng för oss från stora slånbusken.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

2 individer av 1 art:

Gransångare 1.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 129 och i år till 3 808 av 70 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Inga idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Trimmat gräs, hanterat och destruerat sopor och ris, rengjort molnhöjdsmätarens linser och guidat våra nya besökare.

 

ÖVRIGT

Närliggande nätplatser klipptes under gårdagen och idag har dessa och övriga också ansats med trimmer.

Väderprognosen utlovar västlig kuling i morgon vilket innebär att personalbytet flyttas till söndag. Väderutsikterna ställer då också i utsikt att vi kan ta sovmorgon i morgon.

 

VID DATORN

Dennis Kraft

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 10 JUNI 2021

VÄDER

Svaga eller måttliga vindar hela dagen. Morgonen helmulen men ingen nederbörd. Växlande molnighet under dagen och från eftermiddagen varmt, klart och soligt.

 

Min temp: +14,9°C kl. 04. Max temp: +19,5°C kl. 17.

 

02:00: V 5 m/s, byvind 6 m/s, +16°C, vattenståndet -5 cm.

08:00: SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +16°C, vattenstånd +14 cm.

14:00: SV 3 m/s, byvind 5 m/s, +18°C, vattenstånd -2 cm.

20:00: SV 1 m/s, byvind 3 m/s, +19°C vattenstånd +12 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:20 och ner 22:04.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Henrik och Annica Engdahl.

 

VERKSAMHET

24 nät 03:20-13:40 och 7 nät 13:40-14:40 (255 nättimmar).

Kontrolläsning av rapporterade kontroller i Fagel.

 

OBSERVATIONER

GRAVAND: Totalt åtta gamla fåglar men inga ungar har setts till.

STORSPOV: En rastande sågs på Playan på em.

SKÄRSNÄPPA: Minst fem individer kvar.

STARE: Idag har det kommit lite fler starar så nu är höststräcket verkligen igång. Flera smärre flockar sedda och totalt minst 30 fåglar.

SVART RÖDSTJÄRT: En honfärgad fågel fångades idag. Det är alltid lite högtid när man får märka en svart rödstjärt.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

9 individer av 6 arter:

Lövsångare 2, kärrsångare 3, härmsångare 1, ärtsångare 1, svart rödstjärt 1 och gråsiska 1.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 127 och i år till 3 806 av 70 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

En av våra koltrastar kontrollerades, en tre år gammal hane. Även en av våra häckande fiskmåsar lyckades fastna i ett nät. Den märktes som häckande fågel förra året.

Två av våra skärpiplärkor blev också kontrollerade, båda hanar. Den ena för 2019 den andra 2018 eller tidigare.

 

UPPDRAGSARBETE

Gräsklippning och trädgårdsskötsel. Gett kort information till dagens besökare.

 

ÖVRIGT

En gäst hos Nidingens vänner under kommande natt – annars helt lugnt på besöksfronten.

Slånsnåren håller på att helt täckas av idogt arbetande slånspinnarmalslarver. Tror detta är bland det mesta jag sett av detta.

 

 

VID DATORN

Dennis Kraft

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 9 JUNI 2021

VÄDER

Svaga eller, på sin höjd, måttliga vindar hela dagen. Morgonen helmulen men ingen nederbörd. Uppklarnande på förmiddagen och det blev som igår en lugn varm och vacker eftermiddag.

 

Min temp: +14,3°C kl. 06. Max temp: +19,2°C kl. 18.

 

02:00: V 4 m/s, byvind 5 m/s, +15°C, vattenståndet -6 cm.

08:00: V 4 m/s, byvind 6 m/s, +16°C, vattenstånd -10 cm.

14:00: SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +18°C, vattenstånd -3 cm.

20:00: SV 2 m/s, byvind 2 m/s, +18°C vattenstånd +7 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:21 och ner 22:03.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Henrik och Annica Engdahl.

 

VERKSAMHET

24 nät 03:20-12:20 (216 nättimmar).

Registrering av egna kontroller i Fagel inklusive framtagning av ringnummer för färgkodsavlästa fåglar. Påbörjat kontrolläsning av rapporterade kontroller i Fagel.

 

OBSERVATIONER

GRÅGÅS: Ett par med sju pulli var ute och simmade utanför SO-udden. Dessutom fyra adulta fåglar i samma område.

GRAVAND: Åtta pulli i Kausan och totalt minst sju adulta fåglar på ön.

Ett par lite märkliga beteenden uppmärksammades idag. Gravandsungarna höll till och simmade med honan i en samlad flock. Plötsligt lyfter honan och flyger iväg och får då med sig en annan gravand som legat en bit bort. Ungarna fortsätter att hålla ihop och födosöker på egen hand men utan föräldrabevakning. Efter 10-15 minuters ensamhet återkommer ett par och ungarna hänger på dessa med en hane som ledare. Honan verkar däremot lite avig. Hon är sist och snappar efter en unge som är längst bak, för att jaga på den lite tror jag först. Men hon fortsätter med detta beteende även när ungen är inne i flocken och hon snappar då även efter andra ungar. Så gör hon lite då och då under den tid jag tittar på kullen.

ROSKARL: Idag sågs två rastande på Playan.

GRANSÅNGARE: En av dagens ringmärkta fåglar var extremt liten. Vinglängd 54 mm och vikt 5,8 g.

STARE: En stare sågs flygande bort från Kruthuset vid dagens första nätrunda. Den får vi räkna som höstens första.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

6 individer av 5 arter:

Lövsångare 1, gransångare 2, kärrsångare 1, härmsångare 1 och rödhake 1.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 118 och i år till 3 797 av 70 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Kontroll av två av våra skärpiplärkor. Den ena, en hona, var märkt som 1K 2020 och fick idag färgringar. Den andra var en redan färgmärkt hane som märktes som 1K 2018.

 

UPPDRAGSARBETE

Gräsklippning och trädgårdsskötsel. Tömt lilla urinbehållaren och grävt upp den icke använda stora urintanken vid vår lägenhet. Gett dagens besökare en rejäl guidning om ön och dess natur.

 

ÖVRIGT

Idag var nätfångsten tillbaka på tidigare låga nivå – i snitt en fågel varannan runda!

Annica och Henrik har fortsatt gräsklippandet och nu börjar våra gräsmattor se välskötta ut. Det återstår nu nätgator och annat utanför murarna.

Undertecknad tog sig idag för att försöka snygga till i hörnet bakom vår ingångsveranda. Där har ju legat nergrävd en stor tank för urinuppsamling som inte har använts på länge. Den är nu uppgrävd och hålet har fyllts igen. Nu finns bara den lilla urinbehållaren som vi nu använder och den blev då samtidigt tömd.

Kvällen avslutades med att Annica och Henrik bjöd hela personalen på en utsökt middag vilken avnöts tillsammans med den nedgående solen. Övrig personal tackar alldeles extra för detta.

 

VID DATORN

Dennis Kraft