Dagbok

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 17 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Frisk-hård vind omkring nordost hela dagen. Någon regnskur under morgonen, annars mulet men uppehåll. God sikt men värmedaller.

02:00: NO 14 m/s, byvind 17 m/s, +12°C, vattenstånd +10 cm.

08:00: NO 11 m/s, byvind 15 m/s, +12°C, vattenstånd +2 cm.

14:00: NO 12 m/s, byvind 15 m/s, +14°C, vattenstånd ±0 cm.

20:00: NO 9 m/s, byvind 11 m/s, +13°C, vattenstånd -7 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:49 och ner 19:23.

 

PERSONAL

Mikael Hake, Henning Svendsen, Ulf Ståhle, Alf Pettersson, Kjell Wallin och Mats Wallin.

 

VERKSAMHET

3 nät 10:00-17:00, 5 nät 17:00-18:00. Totalt 26 nättimmar.

17 burar i Kausan 10:00-20:00. Totalt 170 vadarburstimmar.

 

OBSERVATIONER

SJÖORRE – 8 ex. mot söder.

HAVSSULA – 3 mot söder under dagen

TOPPSKARV – 265 ex. som mest räknade på Klockfotsrevet.

LJUNGPIPARE – 4 ungfåglar flög förbi ön under eftermiddagen.

KUSTPIPARE – 1 hörd.

MYRSPOV – Fyra rastande 1K-fåglar.

ROSKARL – 1 adult och 3 juveniler rastande.

KUSTSNÄPPA – Två 1K-fåglar här idag.

KÄRRSNÄPPA – 42 rastande, varav minst 3 adulter.

SMÅSNÄPPA – Två 1K-fåglar rastande.

ENKELBECKASIN – 2 ex. rastande.

TORNFALK – 1 ex. mot söder.

STENFALK – 2 individer mot söder + 1 födosökande. Den sistnämnda slog bl.a. en stenskvätta på Västudden.

PILGRIMSFALK – 1 adult fågel flög mot söder över ön.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

36 individer av 9 arter:

Större strandpipare 3, Kärrsnäppa 23, Småsnäppa 1, Enkelbeckasin 1, Rödhake 1, Rödstjärt 1, Sädesärla 1, Ängspiplärka 1 och Skärpiplärka 4.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 672 och i år till 6319 av 88 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller: Kärrsnäppa 2, Gärdsmyg 1, Rödhake 3 och Skärpiplärka 1.

 

UPPDRAGSARBETE

 

ÖVRIGT

Friska till hårda vindar även idag. Endast tre nät, som var någotsånär i lä, kunde sättas upp. Dessa producerade trots allt två nymärkningar och fyra kontroller. Efter att ha jobbat en hel del med burarna och flyttat runt dem dit merparten av de rastande vadarna föredrog att gå under dagen, gav dessa klart godkänd utdelning med 23 nymärkta kärrsnäppor och två ovanliga märkarter här på Nidingen, nämligen enkelbeckasin (4:e för året) och småsnäppa (3:e för året). Med detta tackar vi för denna vecka och hoppas på ett snart återseende.

 

VID DATORN

Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 16 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Frisk-hård vind mellan ost och nordost. Mulet, delvis kraftigt regn och dålig sikt fram till ca 10:00. Därefter enstaka skurar, uppehåll och siktförbättring.

02:00: O 13 m/s, byvind 17 m/s, +13°C, vattenstånd +16 cm.

08:00: O 11 m/s, byvind 15 m/s, +13°C, vattenstånd +2 cm.

14:00: NO 11 m/s, byvind 15 m/s, +13°C, vattenstånd +13 cm.

20:00: NO 11 m/s, byvind 14 m/s, +13°C, vattenstånd -5 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:47 och ner 19:26.

 

PERSONAL

Mikael Hake, Henning Svendsen, Ulf Ståhle, Alf Pettersson, Kjell Wallin och Mats Wallin.

 

VERKSAMHET

Inga nät uppsatta idag pga regn och hård vind.

11 burar i Kausan 12:00-20:00. Totalt 88 vadarburstimmar.

 

OBSERVATIONER

BERGAND – 1 honfärgad rastade strax utanför Västudden.

SJÖORRE – 75 ex. mot söder.

HAVSSULA – 1 adult mot norr under kvällen.

LJUNGPIPARE – 7 ungfåglar rastande på ön idag.

MYRSPOV – Fyra rastande 1K-fåglar som vanligt.

ROSKARL – 1 adult och 2 juveniler rastande.

KUSTSNÄPPA – En 1K-fågel kvar.

BRUSHANE – 1 ex. sträckte mot söder över ön.

KÄRRSNÄPPA – 45 rastande, varav minst 3 adulter.

SMÅSNÄPPA – En 1K-fågel rastande.

ENKELBECKASIN – 5 ex. sågs flyga över ön under dagen.

TORNSEGLARE – 2 ex. kom in från väster och fortsatte in mot land.

STENFALK – En individ sträckte mot söder.

PILGRIMSFALK – 1 adult fågel kom söderifrån och flög mot nordväst över ön.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

5 individer av 1 art:

Kärrsnäppa 5.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 636 och i år till 6283 av 88 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Inga idag.

 

UPPDRAGSARBETE

 

ÖVRIGT

Inte mycket att skriva hem om idag. Friska till hårda ostvindar under hela dagen och regn fram till sena morgonen gjorde det omöjligt att bedriva någon vettig fångst. När regnet upphörde noterade vi att en hel del nya vadare hade anlänt till ön under busvädret, så vid middagstid satte vi ut ett gäng burar på den plats i Kausan där de flesta vadarna föredrog att födosöka. Tack vare detta lyckades vi spräcka nollan, då fem unga kärrsnäppor till slut kutade in i nämnda fångstredskap. Gött! Väderprognosen för morgondagen utlovar fortsatt hård ostvind och eventuellt regn. Låter väl inte så lysande, men man vet ju aldrig. En sak som man har lärt sig under de 40 år man regelbundet har besökt Nidingen är att man aldrig skall ta ut något i förskott…

 

VID DATORN

Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 15 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Måttlig-frisk vind mellan sydost och ost. Halvklart-mulet, uppehåll och god sikt under dagen. Mot kvällen allmänt mulnande och regn.

02:00: SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +16°C, vattenstånd +18 cm.

08:00: O 7 m/s, byvind 8 m/s, +15°C, vattenstånd +3 cm.

14:00: SO 8 m/s, byvind 10 m/s, +18°C, vattenstånd +17 cm.

20:00: O 8 m/s, byvind 11 m/s, +17°C, vattenstånd -3 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:45 och ner 19:29.

 

PERSONAL

Mikael Hake, Henning Svendsen, Ulf Ståhle, Alf Pettersson, Kjell Wallin och Mats Wallin.

 

VERKSAMHET

25 nät 05:30-11:00. Totalt 137,5 nättimmar.

18 burar i Kausan och 7 burar söder om Stora Bryggan samt 14 burar på Playan 05:30-17:00. Totalt 448,5 vadarburstimmar.

Klippt gräs och röjt buskar.

 

OBSERVATIONER

HAVSSULA – 11 mot söder under kvällen.

FISKGJUSE – 1 ex. passerade mot söder under morgonen.

SPARVHÖK – 4 ex. mot söder under dagen.

KUSTPIPARE – En 1K-fågel rastande.

MYRSPOV – Idag åter fyra 1K-fåglar rastande.

ROSKARL – 4 rastande ungfåglar här idag.

KUSTSNÄPPA – Två 1K-fåglar rastande.

ENKELBECKASIN – 2 rastande även idag.

TORNFALK – 2 mot söder.

LÄRKFALK – 1 ex. sträckte mot söder högt över ön tillsammans med en sparvhök.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

20 individer av 6 arter:

Gärdsmyg 5, Rödhake 7, Järnsparv 1, Skärpiplärka 4, Bergfink 1 och Sävsparv 2.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 631 och i år till 6278 av 88 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Inga kontroller idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Gräsklippning 3 timmar. Buskröjning 3 timmar.

 

ÖVRIGT

Tyvärr lite lugnare på fågelfronten idag jämfört med föregående två dagar. Det blev därför lite tid över till andra aktiviteter som till exempel trädgårdsarbete. Så gott som samtliga öns gräsytor klipptes och dessutom ”snaggades” några utvalda fläder- och vresrosbuskar så att vi nu åter har fin utsikt över havet från vår ”gårdsplan”.

Dagens stora begivenhet var dock att samtliga medlemmar av stationspersonalen fick ett sverigekryss – inte på sin fågellista utan på sin däggdjursdito. När vi, under eftermiddagen, spanade över havet norr om Nidingen uppenbarade sig helt plötsligt fyra delfiner(!). Efter att bland annat ha sett djuren hoppa över vattenytan vid några tillfällen kunde vi till slut bestämma dem till art, nämligen Öresvin (Tursiops truncatus) även kallad Flasknosdelfin. Enligt artportalen är detta det första fyndet i Halland som gjorts under de senaste 25 åren. Snacka om trevlig överraskning!

 

VID DATORN

Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 14 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Svag till måttlig vind mellan syd och sydost. Växlande molnighet men uppehåll. God sikt.

02:00: S 2 m/s, byvind 4 m/s, +16°C, vattenstånd +9 cm.

08:00: SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +15°C, vattenstånd -6 cm.

14:00: S 6 m/s, byvind 7 m/s, +16°C, vattenstånd +2 cm.

20:00: S 7 m/s, byvind 8 m/s, +16°C, vattenstånd -5 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:43 och ner 19:42.

 

PERSONAL

Mikael Hake, Henning Svendsen, Ulf Ståhle, Alf Pettersson, Kjell Wallin och Mats Wallin.

 

VERKSAMHET

25 nät 05:45-10:45 och 17 nät 16:00-17:30. Totalt 150,5 nättimmar.

22 burar i Kausan och 3 burar vid Stora Bryggan samt 14 burar på Playan 05:30-20:00. Totalt 565,5 vadarburstimmar.

Klippt gräs i nätgatorna.

 

OBSERVATIONER

SJÖORRE – 10 ex. mot söder.

HAVSSULA – 4 adulter passerade mot söder under dagen.

TOPPSKARV – 295 ex. inräknades på Klockfotsrevet.

SPARVHÖK – 2 ex. passerade mot söder under dagen.

MYRSPOV – Endast två 1K-fåglar kvar på ön.

ROSKARL – 2 rastande ungfåglar idag.

KUSTSNÄPPA – En ungfågel i Kausan idag också.

ENKELBECKASIN – 2 rastande.

STENFALK – 1 rastande.

PILGRIMSFALK – 1 ex. sträckte mot sydväst över ön.

SÄVSÅNGARE – Höstens andra och årets tionde individ ringmärktes.

GÄRDSMYG – Höstens tre första individer fångades och ringmärktes.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

130 individer av 15 arter:

Lövsångare 9, Gransångare 1, Sävsångare 1, Trädgårdssångare 1, Kungsfågel 1, Gärdsmyg 3,

Taltrast 1, Rödhake 92, Svartvit flugsnappare 1, Rödstjärt 2, Järnsparv 2, Ängspiplärka 6, Skärpiplärka 6, Bergfink 3 och Sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 611 och i år till 6258 av 88 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Främmande kontroller: En ung rödstjärtshanne med norsk ring kontrollerades under morgonen.

Egna korttidskontroller: Skärpiplärka 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Gräsklippning 1,5 timmar.

 

ÖVRIGT

Ännu en fin dag fågelmässigt om än inte lika vass som gårdagen. Rödhakarna fortsätter att dominera i fångsten och när det gäller övriga ringmärkta arter kan man konstatera att vi nu befinner oss i en ”brytpunkt” mellan tidig och sen höst. En del tidiga flyttare som diverse sångare och flugsnappare varvas med sena flyttare i skepnad av bl.a. trastar, finkar, kungsfåglar samt järn- och sävsparvar. Idag fick vi ytterligare en liten ”touch” av vad som komma skall då höstens första gärdsmygar dök upp här på ön.

Kul med dagens främmande kontroll! Norge höll ju val under gårdagen och uppenbarligen hade den märkta unga rödstjärtshanne vi fångade under morgonen gjort valet att lämna landet och flyga till Nidingen. Mycket klokt…

I övrigt kan nämnas att Lasse Hellberg kom ut vid 10-tiden med en person från SMHI som gjorde service på väderstationen. Vi tackar allra mjukast för kaffebrödet!

 

VID DATORN

Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 13 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Svag sydvästvind, mulet och disigt under tidiga morgonen. Vid sjutiden kom en liten kallfront norrifrån med en kortvarig men kraftig regnskur. Därefter klarnade det upp och vinden vred till nordost och ökade till frisk. Vid middagstid avtog vinden och det blev behagligt sensommarväder under resten av dagen.

 

02:00: V 5 m/s, byvind 7 m/s, +16°C, vattenstånd +21 cm.

08:00: NO 9 m/s, byvind 11 m/s, +15°C, vattenstånd +17 cm.

14:00: NO 2 m/s, byvind 6 m/s, +19°C, vattenstånd +15 cm.

20:00: NV 4 m/s, byvind 6 m/s, +17°C, vattenstånd +6 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:41 och ner 19:34.

 

PERSONAL

Mikael Hake, Henning Svendsen, Ulf Ståhle, Alf Pettersson, Kjell Wallin och Mats Wallin.

 

VERKSAMHET

25 nät 05:45-07:15, 20 nät 08:30-10:00 samt 25 nät 10:00-17:00. Totalt 242,5 nättimmar.

22 burar i Kausan och 3 burar vid Stora Bryggan 06:00-10:00. 22 burar i Kausan och 3 burar vid Stora Bryggan samt 14 burar på Playan 10:00-20:00. Totalt 490 vadarburstimmar.

 

OBSERVATIONER

SPARVHÖK – 3 ex. passerade mot söder under dagen.

MYRSPOV – Fyra 1K-fåglar kvar.

ROSKARL – 7 rastande ungfåglar idag.

KUSTSNÄPPA – En ungfågel i Kausan liksom tidigare.

ENKELBECKASIN – 2 rastande.

TORNFALK – En 1K-fågel rastade på ön under dagen.

STENFALK – 2 sydsträckande och 2 rastande.

HUSSVALA – 4 ex. höll till runt Nya fyren idag.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

273 individer av 15 arter:

Lövsångare 9, Gransångare 1, Svarthätta 3, Trädgårdssångare 1, Ärtsångare 1, Kungsfågel 9, Taltrast 1, Grå flugsnappare 2, Rödhake 207, Rödstjärt 29, Stenskvätta 1, Gulärla 1, Ängspiplärka 1, Skärpiplärka 4 och Bergfink 3.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 481 och i år till 6128 av 88 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller: Koltrast 1, Järnsparv 1 och Skärpiplärka 1.

 

UPPDRAGSARBETE

 

ÖVRIGT

En härlig fågeldag. När vi kom ut för att sätta upp näten i gryningen möttes vi av svaga vindar, dis och knäppande rödhakar. Det verkade lovande. Första nätrundan infriade alla våra högt ställda förväntningar med råge, då vi fann ett stort antal fåglar hängande i näten. Det blev full aktivitet på stationspersonalen och vi förberedde oss på en mycket hektisk fortsättning på dagen. Tyvärr passerade en liten kallfront som förde med sig en kort men kraftig regnskur redan efter en timma, så vi fick hastigt dra ihop alla nät. Efter en ytterligare en timma hade näten torkat så pass mycket att vi åter kunde sätta upp dem. Då hade det emellertid börjat blåsa en frisk nordostvind, vilket gjorde det betydligt svårare att bedriva något vettig nätfångst. Det hade även klarnat upp och det var uppenbart att det inte längre var lika mycket fåglar som anlände till ön som det hade varit tidigt under morgonen. Trots det blev det fortsättningsvis en hygglig tillströmning av nya rastande fåglar under så gott som hela dagen och summan ringmärkta fåglar landade till slut på 273 individer. Det är faktiskt hela årets bästa dagssumma här på Nidingen! I morgon utlovas svaga växlande vindar och vi ser nu med spänning fram mot vad morgondagen kan bjuda på i fågelväg. Fortsättning följer…

 

VID DATORN

Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 12 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Frisk vind mellan väst och sydväst hela dagen. Halvklart till mulet och endast någon kort regnskur.

 

02:00: SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +18°C, vattenstånd +10 cm.

08:00: V 7 m/s, byvind 9 m/s, +17°C, vattenstånd +9 cm.

14:00: SV 6 m/s, byvind 12 m/s, +18°C, vattenstånd +10 cm.

20:00: V 8 m/s, byvind 11 m/s, +17°C, vattenstånd +15 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:39 och ner 19:37.

 

PERSONAL

Mikael Hake, Henning Svendsen, Ulf Ståhle, Alf Pettersson, Kjell Wallin och Mats Wallin.

 

VERKSAMHET

14 nät 05:45-09:45. Totalt 56 nättimmar.

11 burar i Kausan 05:30-10:00, 22 burar i Kausan och 3 burar vid Stora Bryggan 10:00-20:00. Totalt 299,5 vadarburstimmar.

Konstant spaning över havet 06:30-12:00.

 

OBSERVATIONER

SVÄRTA – 5 ex. mot söder.

SJÖORRE – 55 mot söder.

HAVSSULA – 99 ex. passerade mot söder fram till middagstid.

MYRSPOV – Fyra 1K-fåglar kvar.

ROSKARL – 8 rastande ungfåglar idag.

KUSTSNÄPPA – En ungfågel i Kausan liksom tidigare.

STORLABB – 1 adult mot söder.

BREDSTJÄRTAD LABB – 1 adult ljus fas mot söder.

KUSTLABB – Likaså 1 adult ljus fas mot söder. Samtliga tre labbar sågs under morgonen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

4 individer av 3 arter:

Myrspov 1, Svarthätta 1 och Skärpiplärka 2.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 208 och i år till 5855 av 88 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller: Myrspov 2, Rödstjärt 1 och Skärpiplärka 1.

 

UPPDRAGSARBETE

 

ÖVRIGT

Den friska västvinden medförde att vi endast kunde sätta upp ett begränsat antal nät under morgonen. Nu spelade detta i och för sig inte så stor roll, då det ändå inte hade kommit några nya fåglar till ön under natten. Det blev till att spana över havet istället under morgonen. Inte så mycket att hämta där heller faktiskt men det blev i alla fall några trevliga observationer, bland annat av tre arter labbar. Det har alltså varit en mycket avslagen dag på fågelfronten och man kan väl lugnt konstatera att den nya personalen har fått en mjukstart på veckan. Hur som helst, nu ser vi framåt med tillförsikt. I natt skall vinden avta och under resten av veckan kommer ostvindar att dominera luftflödet. Ser rätt bra ut…

 

VID DATORN

Mikael Hake

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 11 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Mulen, varm natt (+17,5 kl. 03) med regnskurar (summa 1 mm) kl. 02-03:30. Lufttrycket 1012 hPa, sakta fallande. Sikten 3-5 km och under morgonen närmade sig det stora regnet från SV. Regnet nådde Nidingen 09:30 och pågick i drygt två timmar. Därefter delvis uppsprickande molntäcke som gav en härligt sommarlik eftermiddag och kväll.

 

02:00: SO 1 m/s, byvind 3 m/s, +17°C, vattenståndet +3 cm.

08:00: S 3 m/s, byvind 4 m/s, +17°C, vattenstånd +3 cm.

14:00: SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +18°C, vattenstånd +4 cm.

20:00: S 3 m/s, byvind 5 m/s, +18°C, vattenstånd +8 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:37 och ner 19:40.

 

PERSONAL

Mikael Hake, Henning Svendsen, Ulf Ståhle, Alf Pettersson, Kjell Wallin och Mats Wallin avlöste Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Johan Ander vid lunchtid. Transporten sköttes med fågelstationens egen båt Stuff, under befäl av Lasse Hellberg.

 

VERKSAMHET

20 nät 05:45-09:15 och 13 nät 14:45-17:15. Totalt 102,5 nättimmar.

11 burar i Kausan 13:00-20:00. Totalt 77 vadarburstimmar.

 

OBSERVATIONER

HAVSSULA – En 1K-fågel sträckte söderut under eftermiddagen.

MYRSPOV – Fyra 1K-fåglar i Kausan liksom i går. Två av dem är ringmärkta, en på höger och en på vänster ben (främmande fågel? Vi märker ju alltid på höger ben).

ROSKARL – 6 ungfåglar idag.

KUSTSNÄPPA – En ungfågel i Kausan idag.

BRUSHANE – En 1K-fågel rastande.

STENFALK – 2 ex. jagade över ön under dagen.

HUSSVALA – Endast hörd idag.

SVARTHÄTTA – 1 ex. ringmärktes. Ny art för hösten. Senast svarthätta noterades i år på Nidingen var 16 juni, 8 juni samt 1 juni.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

15 individer av 6 arter:

Lövsångare 2, Svarthätta 1, Törnsångare 1, Rödhake 5, Rödstjärt 4 och Gulärla 2.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 204 och i år till 5851 av 88 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller: Törnsångare 1 och Kungsfågel 1.

 

UPPDRAGSARBETE

 

ÖVRIGT

Mycket goda förutsättningar för en bra ringmärkningsmorgon, men icke! Trevligt ändå med gulärlor och svarthätta i fångsten. Den nya personalen har nu installerat sig och trivs redan som fågeln i luften… Vi ser nu fram mot en härlig vecka med många fina observationer och ”gött” häng i näten.

 

VID DATORN

Mikael Hake och Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 10 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Gnistrande stjärnklar och VARM natt … +17,0°C noterades klockan 02-04 … med god sikt. Luftfuktigheten 90-95%, som tidigare dagar. Lufttrycket 1013 sedan i går. Sikten 10 km hela dagen och himlen blå, dock ställvis och lätt överskyat under em. Avtagande vid under em och tumlarväder – tre djur sågs.

Mulnande till kvällen och 2 mm regn mellan kl. 21-23.

 

Min temp: +15,7°C kl. 07. Max temp: +21,4°C kl. 13.

Nederbörd: 2 mm

 

02:00: SO 3 m/s, byvind 4 m/s, +17°C, vattenståndet +-0 cm.

08:00: O 4 m/s, byvind 5 m/s, +16°C, vattenstånd +3 cm.

14:00: S 6 m/s, byvind 7 m/s, +20°C, vattenstånd -2 cm.

20:00: S 3 m/s, byvind 4 m/s, +18°C, vattenstånd +6 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:35 och ner 19:43.

 

PERSONAL

Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Johan Ander.

 

VERKSAMHET

22 nät 05:30-07:00 och 25 nät 07:00-11:00 Totalt 133 nättimmar.

22 burar i Kausan 05:00-19:30 samt tre burar vid Stora bryggan kl. 05:00-19:30.

Totalt 362 vadarburstimmar.

 

OBSERVATIONER

MYRSPOV: Alla fyra ”myrorna” födosöker sedan eftermiddagen i Kausan.

KUSTSNÄPPA: En 1K kvar sedan ett par dagar.

BRUN KÄRRHÖK: En 1K-hök sträckte ut mot SSV klockan 08:32 via Hamnudden.

SPARVHÖK: Tre sträckande och en rastande/födosökande.

TORNFALK: En sträckande 3K+ och en ung rastande.

STENFALK: En flög västerut på låg höjd över havet. Danmark nästa.

HUSSVALA: våra två hemmasvalor lämnade oss troligen tidigt i morse. De var borta hela eftermiddagen i går, 9 september, men kom tillbaka någon timme före solnedgången. Kanske de övernattade i boet längst till vänster eller så var det ett snabbt ”Hej då! Vi ses!”

BERGFINK: några få individer hördes under morgonen. En blev ringmärkt.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

13 individer av 9 arter:
större strandpipare 1, lövsångare 1, törnsångare 1, kungsfågel 2, rödhake 4, järnsparv 1, sädesärla 1, ängspiplärka 1 och bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 189 och i år till 5836 av 88 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller: skärpiplärka 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Tömning och städning av gästtoaletten samt komplettering av förbrukningsmaterial (1 tim)

Johan rengjorde filtren till avsaltningsanläggningen (1 tim).

 

ÖVRIGT

* Storstädning av ringmärkarlabbet och stationens alla utrymmen. Fönsterputsning på NV-sidan.

 

* Även Stefan och Jum var ute över dagen i det fina vädret och städade sina lokaler.

 

* Fyra tumlare sågs tumla mot NV norr om Nidingen vid 17:30-tiden.

 

* 12 båtar och minst 30 besökare.

 

* Sjöfartsverkets stora kranbåt – med låååång kranarm – servade Hallands Svartskär under hela dagen. De lyfte av lanterninens tak bl.a.

 

 

VID DATORN

Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 9 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Stjärnklar och VARM natt … +17,3 noterades klockan 02 … med tillfälligt god sikt, eftersom det redan i gryningen disade till sig med bara 5 km sikt. Hela dagen låg luftfuktigheten på 90-93 procent trots gassande sol. Stefans väderstation visade +20,6°C i skuggan kl. 13:00.

Under sena em började vi se kusten igen.

Lufttrycket började äntligen närma sig normalt under efternatten – det låg på 1015 hPa – och framåt em var det normalt, 1013 hPa.

 

Min temp: +16,9°C kl. 03. Max temp: +19,7°C kl. 15.

Nederbörd:

 

02:00: SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +17°C, vattenståndet -4 cm.

08:00: SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +18°C, vattenstånd +6 cm.

14:00: SSO 4 m/s, byvind 5 m/s, +20°C, vattenstånd +-0 cm.

20:00: SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +18°C, vattenstånd +9 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:33 och ner 19:45.

 

PERSONAL

Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Johan Ander.

 

VERKSAMHET

25 nät 05:30-12:30. Totalt 175 nättimmar.

21 burar i Kausan 05:00-12:00 och 22 burar 16:30-20:30 samt fyra burar vid Stora bryggan kl. 05:00-12:00 och tre burar 16:30-20:30.

Totalt 275 vadarburstimmar.

 

OBSERVATIONER

MYRSPOV: två 1K-myror i Kausan och två dito på Playan, som tidigare.

KUSTSNÄPPA: en 1K kvar sen igår i Kausan med närområde.

TRETÅIG MÅS: en 3K+ målmedvetet och snabbt mot SV klockan 10:20-10:22.

SILLTRUT: en av de kvardröjande ungfåglarna, som mestadels går omkring i fyrbyn och söker mat, sågs äta björnbär i dag!

SPARVHÖK: minst fem sträckande på måttlig höjd över ön mot SV. En av dem jagade en stund.

PILGRIMSFALK: ett ex rastade en stund på Ostudden 10:29-10:35 och drog sig sen troligen in till kusten igen.

GRANSÅNGARE: Höstens första, om vi bortser från ett ex i slutet av juli.

HUSSVALA: våra två hemmasvalor fick sällskap av två hussvalor till samt några ladusvalor under fm och plötsligt, under em, var det tyst och stilla … alla svalorna var borta! Men till kvällen kom öns duo hem igen, kanske från födosök inne över land?

ÄNGSPIPLÄRKA: ett visst inflöde och några på sträck under morgonen.

JÄRNSPARV: gårdagens ”höstförsta” individ fick i dag sällskap av minst tio ex.

BERGFINK: några individer uppehöll sig på ön under morgonen. En hona ringmärktes och en hanne satt på östra fyrens balkongräcke och sjöng.

GRÖNSISKA: ett ex hördes flyga över fyrplatsen vid några tillfällen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

31 individer av 13 arter:
större strandpipare 2, kärrsnäppa 1, lövsångare 3, gransångare 1, trädgårdssångare 1, grå flugsnappare 1, rödhake 1, rödstjärt 2, järnsparv 7, sädesärla 6, trädpiplärka 1, skärpiplärka 4 och bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 176 och i år till 5823 av 88 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller: kärrsnäppa 1, lövsångare 1 och koltrast 1,

 

UPPDRAGSARBETE

 

ÖVRIGT

* Vid omslag i vädret brukar det ske genomslag i fågelvärlden, visavi flyttning, rastning och ringmärkning. Nu har det varit åtminstone ett par veckor stabilt väder och endast liten aktivitet på flyttfåglarna. Kanske det långsamt fallande lufttrycket ger en vink om att ”bättre tider stundar”?

 

* Sång av bergfink och lövsångare hördes i dag. Den förstnämnde valde östra gamla fyrens balkongräcke som sångplats!

 

* Per Bengtsson är här ett dygn och arbetar med fyren. Han bor i Bagarstugan. Dessutom kom ”fyrservicebåten” ut med tre man för den årliga översynen. Först servades fyren Lilleland, sedan Nidingens fyr, invigd 1946.

 

 

VID DATORN

Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 8 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Mulen och mild natt, +17! Disigt med lite drygt 5 km sikt. Lufttrycket har fallit fyra enheter sedan igår till 1019 hPa i gryningen. Under fm lättande till 10 km sikt men i samband med uppklarnande till blå himmel från lunchtid, blev det soldisigt och bara 5 km sikt igen. Lufttrycket 1018 hPa under em, alltså ganska stabilt högtryck.

 

Min temp: +16,7°C kl. 03. Max temp: +19,1°C kl. 14.

Nederbörd:

 

02:00: VSV 5 m/s, byvind 8 m/s, +17°C, vattenståndet -3 cm.

08:00: SV 5 m/s, byvind 8 m/s, +17°C, vattenstånd +12 cm.

14:00: SV 6 m/s, byvind 6 m/s, +19°C, vattenstånd +-0 cm.

20:00: SV 6 m/s, byvind 7 m/s, +18°C, vattenstånd +10 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:31 och ner 19:48.

 

PERSONAL

Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Johan Ander.

 

VERKSAMHET

19 nät 05:30-08:00, 20 nät 08:00-10:30 och 23 nät 10:30-13:00. Totalt 155 nättimmar.

21 burar i Kausan 05:00-19:00 samt fyra burar vid Stora bryggan kl. 05:00-19:00 .

Totalt 350 vadarburstimmar.

 

OBSERVATIONER:

MYRSPOV: två 1K-myror i Kausan och två dito på Playan, som tidigare.

KUSTSNÄPPA: en 1K-snäppa hela dagen i Kausan.

STENFALK: en hanne, troligen en äldre individ, har jagat i dag.

HUSSVALA: Fortfarande är våra två hemmasvalor kvar.

ÄNGSPIPLÄRKA: tre rastande.

ROSENFINK: en ung individ hittades i nät 6B kl 06:35. Faktiskt första fyndet på Nidingen 2021. Sedan tidigare finns sju fynd gjorda under september. Senaste fynd på året är 19-23 september 2014.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

24 individer av 8 arter:
lövsångare 9, törnsångare 1, rödhake 2, rödstjärt 5, stenskvätta 1, trädpiplärka 1, skärpiplärka 4 och ROSENFINK 1.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 145 och i år till 5792 av 88 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Korttidskontroll: kärrsnäppa 1.

 

 

UPPDRAGSARBETE

 

ÖVRIGT

* Nät 5E lagades när det ljusnat. Översta vådtråden gick av vid nätuppsättningen kl. 05:30.

* Nät 12B, Kruthusets östra nät, visade sig ha stora brister när vi skulle använda det ffg. Det fick bytas ut.

 

* Stefan och Jum var ute ett par timmar mitt på dagen med en grupp, som tagit en längre paus från sin konferens i land.

 

* En av de rastande lövsångarna sjöng en strof på fm. Dubbelt känslosamt att få höra den vemodiga visan en mulen och disig höstdag ute på en ö i Kattegatt.

 

* Sjöfartsverkets fartyg Scandica ankrade upp en stund vid Klockfotsbojen och utförde servicearbete.

 

 

VID DATORN

Göran Andersson