Hej alla Nidingar! Nu är det dags igen 😀

VÄDER
Dimmigt i land men halvklart på ön vid ankomst ,senare uppklarnande och strålande vårväder. Vind nästan obefintlig. Temp på e.m. ca 7 plusgrader.

PERSONAL
Lasse Hellberg, Magnus Levin, Uno Unger och Tommy Järås samt Per Bengtsson. Den senare för att assistera med vattenuppkopplingen samt för att kolla av sina arbetsprojekt på ön.

VERKSAMHET
Vatten kopplades och varmvattenredare startades. Värme sattes på i huset samt frys och kylskåp sattes igång.
Inventeringsrunda till ostudden genomfördes och en del tobisgrissleholkar lagades.

OBSERVATIONER

Total artlista enligt följande:

Kanadagås:3 par.

Grågås: 13.

Gravand: 4.

Bläsand: 27 mot O.

Gräsand: 6.

Ejder: Cirka 25.

Knipa: 5.

Småskrake: 2

Obestämd duva: En mindre duva (ej ringduva) sågs som hastigast.

Vattenrall: Hördes från minst fem ställen.

Strandskata: Få individer ännu cirka 5.

Större strandpipare: ca 5.

Skärsnäppa: 50-100. Ingen samlad flock så det kan ha varit fler.

Havstrut: Cirka 10 varav cirka 8 adulta kring ostudden.

Gråtrut: Cirka 5.

Tobisgrissla: 200-300 spelad norr om ön vid 11-tiden. Vid hemfärd sågs inte någon.

Storskarv: 6 på Klockfotsrevet.

Toppskarv: Cirka 30 på Klockfotsrevet.

Gråkråka: 2.

Sånglärka 3.

Gärdsmyg: 2.

Stare: 3.

Koltrast: 3 hanar revirstred.

Järnsparv: 1

Skärpiplärka: Cirka 25 varav många spelande.

Bofink: 1 hona.

Grönfink: 2.

Snösparv: 23.
Tumlare: Minst 2 strax norr om Lilleland.

Knubbsäl: 24 på Klockfotsrevet.

RINGMÄRKNING

0 individer av 0 arter.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 0 och i år totalt till 0.

UPPDRAGSARBETE
Inget

ÖVRIGT
Föreningens båt sattes i vattnet under gårdagen och idag gjordes en provtur till ön.

Föreningens båt sattes i vattnet under gårdagen och idag gjordes en provtur till ön.
Trots allt blåsande under vintern och de kraftiga stormarna som varit så hade bryggan klarat sig utmärkt. De allra flesta tobisgrissleholkarna hade också klarat sig bra, en del hade flyttat på sig och diverse tak till holkarna låg utspridda. Mer allvarligt var det med dörren till östra gamla fyren som hade blåst av och låg på marken ihop med halva karmen. Dörren till kruthuset hade också blåst upp men ingen skada hade skett där.

VID DATORN
Tommy Järås


På bilderna ser ni hur den östra gamla fyren ser ut och hur vi tog med oss kärran iland, dörren till jordkällaren m.m.