Dagbok

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 10 MARS 2023

VÄDER

Växlande svaga till måttliga vindar hela dagen. På morgon och förmiddag mulet disigt och tidvis snöfall – totalt cirka 10 cm snö under dagen. På eftermiddagen uppklarnande med sol och god sikt.

 

Min temp: -0,6°C kl. 08. Max temp: +1,8°C kl. 14 -15.

 

01:00: SV 6,9 m/s, byvind 9,5 m/s, +1,2°C, vattenstånd +6 cm.

07:00: +/-0,0 m/s, byvind 3,5 m/s, 0,8°C, vattenstånd +5 cm.

13:00: SO 3,6 m/s, byvind 6,7 m/s, +1,7°C, vattenstånd -5 cm.

19:00: NO 6,7 m/s, byvind 7,9 m/s, +0,6°C, vattenstånd +5 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:45 och ner 18:02.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Sindre Magnusson och Monika Svensson.

 

VERKSAMHET

Inga nät idag (0 nättimmar).

18 burar i Kausan 06:00 –7:30 och 23 burar där 07:30-19:00 samt 10 burar på Playan 07:30 – 19:00 (276 burtimmar).

Vid en del av burarna har det skett utfordring med solrosfrön.

Ingen fröfälla idag.

Fem nät har etablerats. Nu återstår bara två nätplatser som saknar nät.

 

OBSERVATIONER

Grågås: Sex par sågs idag på ön.

Ejder: Sindre gjorde en översiktlig räkning kring ön vilken gav 25 honor, en hälsing och 49 hanar.

Ringduva: Årets första sågs idag vid Kruthuset.

Silltrut: En sedd idag.

Sånglärka: Minst 20 på ön idag. De håller mest till runt Kausan och födosöker på tångvallarna som har förblivit rätt snöfria.

Grönsiska: En upptäcktes på morgonen. Den satt då mellan svalholkarna på vårt hus östra gavel. Kan ha övernattat där.

Snösparv: Cirka tio kvar. Håller nu mest till på tången i Kausan.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

Fyra fåglar av tre arter:

Sånglärka 1, skärpiplärka 1 och snösparv 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 34 och i år totalt till 34.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk: https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

KONTROLLER

Egna kontroller av: En större strandpipare märkt som 2K+ den 27/4 2018 och kontrollerad här på Nidingen varje år 2019-2023. Tre skärsnäppor, två märkta i oktober 2022 och en i mars i år. En ängspiplärka märkt 10/10 2020 Tidigare kontrollerad två gånger samma månad samt två gånger våren 2022. En skärpiplärka märkt våren 2022.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Gårdagens förvarning besannades och vi fick ungefär en decimeter snö till. Dock var det inte samma oväder som sist, snön föll nu huvudsakligen rakt ner och lade sig som ett täcke över marken.

 

Dagens ringmärkta sånglärka var den första sedan 2018. Av vår ringmärkningsstatistik framgår att arten har minskat kraftigt i fångsten. Femårsperioden 1980-84 märktes 33, perioden 85-89 märkes 17 och 90-94 märktes 14. Sedan dess har det bara ringmärkts 14 inklusive dagens. I snitt en vartannat år alltså.

 

Vid datorn

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 9 MARS 2023

VÄDER

Mest klart väder från morgonen och solsken. Vinden ökade successivt under natten och kulminerade vid 15-tiden då en front med snö dimma drog in över ön. Därefter gick vinden ner och snöandet upphörde.

 

Min temp: +/-0,0°C kl. 08. Max temp: +2,5°C kl. 13 -15.

 

01:00: SV 6,8 m/s, byvind 9,3 m/s, +1,1°C, vattenstånd +5 cm.

07:00: SV 9,9 m/s, byvind 12,7 m/s, +1,5°C, vattenstånd +14 cm.

13:00: SV 11,7 m/s, byvind 14,5 m/s, +2,5°C, vattenstånd +7 cm.

19:00: SV 4,6 m/s, byvind 7,6 m/s, +/-0,0°C, vattenstånd +15 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:48 och ner 18:00.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Sindre Magnusson och Monika Svensson.

 

VERKSAMHET

Fyra nät 06:20 – 11:00 (18 nättimmar).

18 burar i Kausan 06:00 – 17:30 och 6 burar på Playan 06:00 – 17:30 (276 burtimmar).

Såväl vid burar som nät har solrosfrön tillhandahållits.

Ingen fröfälla idag.

De sista burarna i Fotogenboden har flyttats till Playan men har ännu inte apterats för fångst.

 

OBSERVATIONER

Större strandpipare: En tidigare ringmärkt fångades idag och försågs med färgringar.

Fiskmås: De senaste dagarna har enstaka måsar börjat uppehålla sig permanent vid ön. Idag sågs två.

Sillgrissla: Två sågs sträcka förbi mot SV.

Havssula: En gammal fågel sågs dra förbi mot SV.

Sånglärka: I samband med snöfallet dök en flock om 33 lärkor upp på ön.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

Tolv fåglar av två arter:

Skärsnäppa 11 och snösparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 30 och i år totalt till 30.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk: https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

KONTROLLER

En större strandpipare märkt som bounge den 23/6 2020. Nio skärsnäppor, fem märkta i år, tre från hösten 2022 och en från våren 2022. Den tidigare under veckan kontrollerade rödhaken från den 15/11-2022. En ängspiplärka märkt 1/3 i år och en skärpiplärka märkt som 1K 1/11-2021 och kontrollerad en gång tidigare den 21/3-2022.

 

UPPDRAGSARBETE

Återställt säkringen i el-skåpet på nya fyren två gånger och dragit ner eller stängt av ytterligare några element på ön.

 

ÖVRIGT

Intressant vårväder under denna vecka. Idag drabbades vi av ännu ett snööverfall. Friska vindar gav ett tvärgående snöfall och blöt blev den som var ute. Innan dess hann solen torka bort rätt mycket av den tidigare snön men det var ju ogjort. I morgon ska det komma mer snö.

 

Smältande snö i kombination med friska vindar har gjort att det läcker in hos oss på vinden vid takluckan. En papperskorg är utplacerad men droppet är lite utspritt så även en torkmopp används i bekämpningsarbetet.

 

Vid datorn

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 8 MARS 2023

VÄDER

Under natten avtog vinden och var under dagen svag till måttlig. När dagen grydde var det också huvudsakligen klart och så förblev det resten av dagen. En lugn och vacker dag avlöste alltså gårdagens snöoväder.

 

Min temp: -1,5°C kl. 08. Max temp: +1,3°C kl. 24.

 

01:00: N 11,8 m/s, byvind 16,9 m/s, -0,3°C, vattenstånd +9 cm.

07:00: N 5,9 m/s, byvind 8,6 m/s, -1,1°C, vattenstånd +10 cm.

13:00: NV 4,1 m/s, byvind 6,1 m/s, +0,6°C, vattenstånd -7 cm.

19:00: SV 4,7 m/s, byvind 6,6 m/s, +0,2°C, vattenstånd +5 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:50 och ner 17:57.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Sindre Magnusson och Monika Svensson

 

VERKSAMHET

Två nät 07:30 – 18:30 (22 nättimmar).

Tolv burar i Kausan 07:30 – 10:00 och 18 burar 10:00-19:00 samt 6 burar på Playan 11:30 – 19:00 (263 burtimmar).

Såväl vid burar som nät har solrosfrön tillhandahållits.

Ingen fröfälla idag.

 

OBSERVATIONER

Ejder: 30 räknades idag in runt ön vilket är högsta noteringen i år. Även om denna räkning inte är komplett så är det ett oroväckande lågt antal.

Silltrut: En adult fågel sågs idag vilket är ett tidigt fynd för arten.

Havssula: En adult sågs på långt håll flygande mot S.

Snösparv: Som mest sågs elva fåglar idag. De har mest hållit till i Kausan.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

Fem fåglar av tre arter:

Skärsnäppa 3, koltrast 1 och björktrast 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 18 och i år totalt till 18.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk: https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

KONTROLLER

En skärsnäppa märkt i mars 2022, en ängspiplärka märkt 1/3 i år och en skärpiplärka märkt i oktober 2022.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

En lugn och fin dag som starkt kontrasterade till gårdagen – variationsrikt alltså: Och det ordet är bra att ha när Nidingen ska karakteriseras och då inte bara vädermässigt.

 

En överraskning fick vi när vi öppnade Brandskjulet. Dörrarna hade inte mycket att säga till om när snö med kulingvindars hjälp driver på. Det var mycket snö att skyffla och sopa ut från skjulet innan det gick att hitta alla saker som finns där.

 

Vid datorn

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 7 MARS 2023

VÄDER

Ett riktigt vinteroväder med lågtryck, hårda vindar snö och regn drabbade Nidingen idag. Vid Vinga mättes lufttrycket till som lägst 979 hPa mitt på dagen. Under natten vindar från SO, från morgonen O, från middagstid först NO och senare N. Friska vinda inledningsvis men runt 06 och från 20 hårda. I byarna mest hårda vindar hela dagen med maximal byvind klockan 22 om 21,8 m/s. Nederbörd i en blandning av snö och regn blev efterhand till ett decimetertjockt snötäcke där djupare drivor växlade med nästan kalblåsta områden. Temperaturen på minus större delen av dagen. Mulet och begränsad sikt på grund av snöfall och dimma.

 

Min temp: -2,2°C kl. 23. Max temp: +0,7°C kl. 00.

 

01:00: SO 8,7 m/s, byvind 10,1 m/s, +0,6°C, vattenstånd -14 cm.

07:00: O 13,3 m/s, byvind 17,4 m/s, -0,9°C, vattenstånd -12 cm.

13:00: NO 9,1 m/s, byvind 11,3 m/s, -0,3°C, vattenstånd -10 cm.

19:00: N 9,9 m/s, byvind 12,8 m/s, -0,4°C, vattenstånd +37 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:53 och ner 17:55.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Sindre Magnusson och Monika Svensson

 

VERKSAMHET

Inga nät idag.

Inga burar idag.

Ingen fröfälla idag.

 

OBSERVATIONER

Tofsvipa: Kom förbiflygande och försvann mot SV.

Roskarl: En höll till i Kausan under dagen.

Morkulla: Drog förbi mot SV.

Dvärgbeckasin: En stöttes i Kausan och försvann sedan mot SV.

Råka: En höll till på Ostudden.

Björktrast: Fyra höll till i Kausan där de hittade lite fläckar med bar tång där de kunde rota.

Snösparv: Minst fyra höll till i/vid Kausan.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

Inget idag.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 13 och i år totalt till 13.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk: https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

KONTROLLER

Inget idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Inte ofta vi har vinterväder här på Nidingen men idag blev det så. Snöblandat regn kombinerat med friska till hårda vindar färgade vindsidan av byggnaderna vita. Det blev mycket pulsande när vi var ute och tittade efter fåglar som sökte föda i tångbankarna. En hel del bilder som visar detta finns i vår Facebookgrupp. Det är en härlig upplevelse att vara ute i sådant väder men efter en stund är det skönt att ta skydd i ett varmt hus. Härligt att vi har ström som ger både värme och ljus.

 

I morgon ska det bli lugnare och klarare väder. Det ser vi fram emot och då ska vi också portionera ut lite fågelfröer. Idag har det inte varit meningsfullt.

 

Vid datorn

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 6 MARS 2023

VÄDER

Vinden avtog under natten och det blev en klar och vacker dag och även om temperaturen var låg så kompenserades detta av sol och svaga vindar, på em var det tidvis bleke. På em började molnen torna upp sig men först på sena kvällen blev det mulet över Nidingen.

 

Min temp: +0,4°C kl. 04. Max temp: +2,6°C kl. 13.

 

01:00: V 6,2 m/s, byvind 7,9 m/s, +0,9°C, vattenstånd -1 cm.

07:00: SV 3,0 m/s, byvind 5,2 m/s, +0,5°C, vattenstånd +8 cm.

13:00: SV 2,0 m/s, byvind 3,8 m/s, +2,6°C, vattenstånd -4 cm.

19:00: SO 2,2 m/s, byvind 3,5 m/s, +1,2°C, vattenstånd +6 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:56 och ner 17:53.

 

PERSONAL

Dennis och Ingela Kraft. Klockan tio kom ny personal i form av Sindre Magnusson och Monika Svensson. Fredrik Klingberg skötte transporten med vår Stuff och med över bytet var också Uno Unger. Klockan 13 lämnade Stuff bryggan och då lämnade också Ingela medan Dennis är kvar en vecka till.

 

VERKSAMHET

15 nät 06:30-13:30 (105 nättimmar).

20 burar 06:00-19:00 (260 burtimmar). Två av burarna är frömatade.

Fröfällan igång hela dagen.

Ytterligare tre nät etablerades.

 

OBSERVATIONER

Knipa: En hel del håller till runt ön. Minst 30 inräknade idag.

Roskarl: Sågs idag på Ostudden.

Tretåig mås: Cirka 20 vid ön idag. Som mest tio på fyrarna samtidigt. Två färgmärkta avlästes, MXA och MSD.

Toppskarv: Vid gott ljus går det nu att se att de gamla skarvarna har anlagt sina huvudtofsar – stiligt!

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

Sju fåglar av en art:

Skärsnäppa 7.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 13 och i år totalt till 13.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk: https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

KONTROLLER

Fyra egna skärsnäppor kontrollerades. Tre av dem märkes i oktober förra året som 1K. Den fjärde är lite äldre och har en lite udda kontrollbild. Den märktes som 2K 8/4 2015 och kontrollerades 4 gånger samma vår. Sedan kontrollerades den igen tre år senare den 29/4 2018 och så dröjde det då ytterligare fyra år innan den kontrollerades idag.

Dessutom kontrollerades en 2K gärdsmyg märkt 9/10 förr året och en 2K rödhake märkt 15/11 förra året. Båda har troligen övervintrat på ön. Slutligen kontrollerades åter förra veckans märkta ängspiplärka.

 

UPPDRAGSARBETE

Lite strandstädning.

 

ÖVRIGT

Då blev det två dagar försenat personalbyte idag. Ingela åkte hem och påminde mig då om att ta hand om den pelargon som hon hade med ut förra våren. Den har mirakulöst nog klarat vintern härute, trotsande torka, kyla och ensamhet. Nu hoppas vi på vacker blomning i köksfönstret även i år.

 

Nu väntar vi på det oväder som ska komma under natten och morgondagen. SMHI spår friska till hårda vindar, inledningsvis från SO till O men från middagstid NO och N. Och 26 mm nederbörd ska det komma under dygnet och det ska komma som snö! Vi ser fram emot ett snötäcke på två-tre decimeter och funderar på om vi har någon snöskyffel så vi kan skotta nätgatorna.

 

Sindre skulle inventera stränderna på döda fåglar men det blev istället en samling bläckfiskskal som pryder ett av våra utebord.

 

Vid datorn

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 5 MARS 2023

VÄDER

Klart väder och friska vindar från nordväst.

 

Min temp: +0,4°C kl. 04, 05 och 06. Max temp: +2,5°C kl. 14, 15 och 16.

 

01:00: N 6,6 m/s, byvind 9,3 m/s, +1,6°C, vattenstånd +13 cm.

07:00: N 9,1 m/s, byvind 12,6 m/s, +1,0°C, vattenstånd +2 cm.

13:00: NV 9,8 m/s, byvind 11,9 m/s, +2,3°C, vattenstånd -11 cm.

19:00: NV 9,6 m/s, byvind 12,6 m/s, +2,2°C, vattenstånd +/-0 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:58 och ner 17:51.

 

PERSONAL

Dennis och Ingela Kraft.

 

VERKSAMHET

Inga nät idag.

20 burar 06:00-19:00 (260 burtimmar). Två av burarna är frömatade.

Fröfällan igång hela dagen.

 

OBSERVATIONER

Tretåig mås: Elva låg tillsammans på vattnet utanför lilla bryggan.

Gråkråka: Tre sökte föda i tången på Playan.

Gärdsmyg: En omärkt individ fångades idag. Kan vara årets första migrant.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

Tre fåglar av två arter:

Skärsnäppa 2 och gärdsmyg 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 6 och i år totalt till 6.

 

KONTROLLER

Kontroller av tre egna skärsnäppor, märkta 5/11-16, 14/3-22 respektive 25/10-22, en ängspiplärka märkt tidigare i veckan och en skärpiplärka, märkt 17/10-21 och bara kontrollerad en gång tidigare 6/3-22 då den färgmärktes.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Vädret blev som förutspått vilket innebar härligt vårväder i sol och lä och svinkallt ute i vinden. Ingela tyckte det var skönt att inte behöva stuffa iland i dagens blåst, i morgon ska det bli lite bättre.

 

För egen del har jag hunnit städa undan en del gammalt eftersläp – men det finns mycket kvar. Dessutom kunde jag idag fira att jag nu har fyllt upp hela mars! Det vill säga; alla dygn i mars har jag vid minst ett tillfälle tillbringat på Nidingen.

 

Vid datorn

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 4 MARS 2023

VÄDER

Klart väder och friska vindar från norr.

 

Min temp: +2,0°C kl. 08. Max temp: +4,8°C kl. 01.

 

01:00: NV 10,2 m/s, byvind 12,3 m/s, +4,8°C, vattenstånd +4 cm.

07:00: N 7,4 m/s, byvind 10,3 m/s, +2,3°C, vattenstånd -6 cm.

13:00: N 10,4 m/s, byvind 14,2 m/s, +2,7°C, vattenstånd -14 cm.

19:00: NV 11,0 m/s, byvind 14,5 m/s, +2,7°C, vattenstånd +14 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 07:01 och ner 17:48.

 

PERSONAL

Dennis och Ingela Kraft.

 

VERKSAMHET

Inga nät idag.

14 burar i Kausan 15:30-17:30 och 20 burar 17:30-19:00. Två av de tillkommande burarna är frömatade.

Fröfällan igång hela dagen.

Etablerat ytterligare tolv burar i Kausan.

 

OBSERVATIONER

Knölsvan: Ett par låg på morgonen i Kausan men förflyttade sig sedan till sydsidan där de var kvar till 17:15 då de lyfte och flög in mot land.

Gravand: Fem sågs idag på sydsidan av ön. Det var två par och en singel.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

Ingen märkning idag.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 3 och i år totalt till 3.

 

KONTROLLER

En egen kontroll av koltrasthonan ljusgrön/ljusgrön som också kontrollerats tidigare i veckan.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Idag skulle vi haft lite personalbyte men av detta blev det intet. För mycket vind och vågor gjorde att vi haft oförändrad personal under dagen. Eftersom väderutsikterna inte ser så mycket bättre ut för morgondagen är personalbytet framflyttat till på måndag. Då prognostiseras svaga vindar vilket bäddar för ett behagligt byte.

 

Vid datorn

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 3 MARS 2023

VÄDER

Tät dimma på morgonen och markfrost.  Dimman lättade successivt och vid middagstid hade det klarnat upp och solen förgyllde dagen. Efter att tidigare ha varit svag och växlat ökade vinden på kvällen och stannade på NV.

 

Min temp: -0,2°C kl. 05. Max temp: +5,4°C kl. 21.

 

01:00: NV 3,7 m/s, byvind 4,5 m/s, +2,7°C, vattenstånd -12 cm.

07:00: SO 0,9 m/s, byvind 1,8 m/s, +/-0,0°C, vattenstånd -14 cm.

13:00: SV 5,3 m/s, byvind 6,5 m/s, +4,3°C, vattenstånd -10 cm.

19:00: NV 7,5 m/s, byvind 9,3 m/s, +4,6°C, vattenstånd +8 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 07:04 och ner 17:46.

 

PERSONAL

Dennis och Ingela Kraft.

 

VERKSAMHET

7 nät kl. 06:30-11:00, 10 nät 16:30-18:30 (51 nättimmar).

8 burar i Kausan kl. 06:00-18:30 (100 burtimmar).

Etablerat ytterligare tre nät.

 

OBSERVATIONER

Kanadagås: Tre par på ön. Ett vardera vid SO-udden, väster om Svacken och på Västudden.

Gravand: Fyra noterade idag. Ett par väster om SO-udden och ett öster om samma udde.

Större strandpipare: Två noterade idag varav en spelflög över Kausan.

Roskarl: En sågs på Playan.

Tretåig mås: Minst 15 har varit här idag. Som mest har åtta samtidigt varit på de gamla fyrarna, tio vid Rissastenen och tolv på havet utanför Playan.

Knubbsäl: Hela 38 sälar räknades in vid Klockfotsrevet.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

Ingen märkning idag.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 3 och i år totalt till 3.

 

KONTROLLER

Inga idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Den igår beskrivna flaggstångsknoppen som hängde i flagglinan plockades idag ner. Den hängde i flagglinan och slog och skavde mot flaggstången. Den ligger på marken bredvid flaggstången där den inte gör någon skada.

 

Fredagskväll och vinden tar i kulingstyrka i byarna nu. Utsikterna för morgondagen är liknande väder så det blir inget personalbyte då. Förhoppningsvis blir det bättre på söndag så att det går att skifta personal då i stället.

 

Vid datorn

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 2 MARS 2023

VÄDER

Likt gårdagen – vacker med mycket sol och långa stunder ett blankt hav.

 

Min temp: +1,1°C kl. 08. Max temp: +4,8°C kl. 12.

 

01:00: NV 3,0 m/s, byvind 3,4 m/s, +3,0°C, vattenstånd -9 cm.

07:00: NO 1,7 m/s, byvind 2,3 m/s, +1,2°C, vattenstånd -20 cm.

13:00: NV 3,8 m/s, byvind 4,3 m/s, +4,3°C, vattenstånd -9 cm.

19:00: V 3,2 m/s, byvind 4,5 m/s, +3,2°C, vattenstånd -7 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 07:06 och ner 17:44.

 

PERSONAL

Dennis och Ingela Kraft.

 

VERKSAMHET

13 nät kl. 06:20-11:10, 12 nät 17:15-17:45 och 15 nät 17:45-18:45 (84 nättimmar).

2 burar i Kausan kl. 06:00-16:00 och 8 burar 16-19 (44 burtimmar).

Etablerat fröfällan vid Strandoxeln.

Etablerat ytterligare tre nät och åtta burar.

 

OBSERVATIONER

Grågås: Förutom de stationära fåglarna drog en flock om fem förbi ön mot NO.

Sjöorre: Två flockar om åtta respektive tio fåglar.

Tretåig mås: Tre var på kort besök på de gamla fyrarna.

Knipa: Minst ett tiotal fåglar håller till runt ön.

Strandskata: Fler har anlänt till ön – nu minst åtta.

Tretåig mås: Minst fem har idag varit på ön.

Fiskmås: Minst tio stod på Klockfotsrevet.

Blåmes: Två individer sedda idag.

Ängspiplärka: En som var märkt 2019 kontrollerades.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

Ingen märkning idag.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 3 och i år totalt till 3.

 

KONTROLLER

Egna kontroller av tre gärdsmygar märkta i höstas. Vidare en andra kontroll av koltrasthannen OR/RÖ  märkt som 2K våren 2019. Dessutom en ängspiplärka märkt 10/11 2019 och kontrollerad en gång tidigare i oktober 2020.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare och lite strandstädning.

 

ÖVRIGT

En sak från stationsöppningen som jag inte nämnt är vad som har hänt på ön under vintern. Vinterstormarna brukar ju kunna ställa till det med bryggor och annat på ön. I år har det däremot inte skett något alvarligt. Det enda som skadats är flaggstångsknoppen. Den har lossnat från sitt fäste och hänger nu i flagglinan en bit över marken.

 

Hade idag kontakt med Thomas Andreasson på Fastighetsverket för att uppdatera honom om det avklarade elavbrottet och en del annat. Thomas berättade då att dörrarna till de gamla fyrarna nu är renoverade. De kommer att komma tillbaka till Nidingen troligen under denna månad. Det är samordning av transporter och arbetskraft med lämplig väderlek som avgör när det kan bli.

 

Vid datorn

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 1 MARS 2023

VÄDER

En dag med vackert väder. Nästan molnfri himmel och svaga vindar som ibland helt uteblev.

 

Min temp: +0,4°C kl. 01. Max temp: +4,4°C kl. 14.

 

01:00: NO 1,2 m/s, byvind 1,5 m/s, +0,4°C, vattenstånd -10 cm.

07:00: N 1,4 m/s, byvind 4,6 m/s, +1,2°C, vattenstånd -23 cm.

13:00: NV 5,2 m/s, byvind 5,8 m/s, +4,1°C, vattenstånd -1 cm.

19:00: N 4,0 m/s, byvind 6,5 m/s, +3,8°C, vattenstånd -15 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 07:09 och ner 17:42.

 

PERSONAL

Dennis och Ingela Kraft.

 

VERKSAMHET

8 nät kl. 06:45-11:45, 9 nät 16:45-17:45 och 12 Nät 17:45-18:45 (61 nättimmar).

2 burar i Kausan kl. 06:00-19:00 (13 burtimmar).

Etablerat ytterligare tre nät.

 

OBSERVATIONER

Tretåig mås: Tre var på kort besök på de gamla fyrarna.

Tobisgrissla: Minst 200 var inne vid ön under morgon/förmiddag.

Grönfink: Nio sågs idag.

Knubbsäl: Minst 28 på Klockfotsrevet.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

3 fåglar av 2 arter:

Koltrast 2

Ängspiplärka 1

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 3 och i år totalt till 3.

 

KONTROLLER

Egna kontroller av en talgoxe och en gärdsmyg märkta i oktober förra året.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare och lite strandstädning. Kontrollerat väderstationen för att se till så att allt fungerade efter strömavbrottet.

 

ÖVRIGT

När nu elproblemen verkar vara lösta så är det bara vatten i kranarna som saknas. Pratade med vår rörmokare Per om detta. Han har det på sin lista men måste ha både tid och material klart innan han kommer ut. En pump skar ju i samband med att en fas föll bort i höstas så han behöver en ny pump och till den vill han ha ett motorskydd som förhindrar att detta händer igen. Men han räknar med at komma ut någon av de närmaste veckorna. Och det fungerar ju att hinka upp vatten ur brunnen, den är välfylld så det är bara till att doppa ner hinken i brunnen och lyfta upp.

 

Har också haft kontakt med SMHI för att rapportera tillsynen och höra så att allt såg bra ut från deras övervakning. Det verkar så men jag ska kolla upp laddarna till reservbatterierna i morgon.

 

I dagboken får ni ju varje dag uppgift om solens upp och nedgång. Dessa uppgifter får vi från en astronomisk almanacka som Göran Andersson tar fram åt oss. Efter samtal med Göran idag så kom den, inte som ett brev på posten, utan raskt och snabbt med ett e-brev – tack för det Göran!

 

På kvällen anlände en båt till ön. Det var Anders Lorén med en kamrat och hund. De gjorde vårpremiären här ute idag och stannar tills i morgon. De bor i Bagarstugan.

 

Vid datorn

Dennis Kraft