DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 27 APRIL 2021

VÄDER
Kylig och klar morgon med kraftigt avtagande vind från N under natten. Vinden mojnade helt under tidig morgon/förmiddagen. Stigande temperatur fram till sen eftermiddag, klart. Under sen förmiddag ökade vinden till svag/måttlig från NV.

Min temp: +3,5°C kl.05. Max temp: +9,3C kl. 15.

02:00: N 4 m/s, byvind 6,3 m/s, +5,3°C, vattenståndet -21 cm.
08:00: NV 1,4 m/s, byvind 2,2 m/s, +5,8°C, vattenstånd -11 cm.
14:00: NV 5,1 m/s, byvind 5,8 m/s, +9,2 °C, vattenstånd -23 cm.
20:00: NNV 4,6 m/s, byvind 6,2 m/s, + 7,5°C, vattenstånd -7 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:33 och ner 20:49.

PERSONAL
Johan Bergquist, Linnea Johansson, Anton Kvarnbäck, Harald Ris och Joel Hallingfors.

VERKSAMHET
26 nät klockan 04:30-08:30 och 3 nät 10:30-11:00 (104 nättimmar).
Fröfälla i Kausahörnet 05:00-22:00 (17 fröfälletimmar).
13 vadarburar i Kausan 00:00-10:30 (136,5 vadarburtimmar).

OBSERVATIONER
PRUTGÅS – ett ex rundade västudden och landade strax syd om Hamnudden.
SMÅLOM – 470 sträckande S.
SJÖORRE – 7010 sträckande S, vilket innebär nytt rekord för Nidingen.
MYRSPOV – 22 ex rastade på Hamnudden.
DRILLSNÄPPA – ett ex på Playan under dagen. Första obsen på ön i år.
HUSSVALA – två ex sågs sträckande O under dagen, den ena hann även med att spana in bona på östra sidan av fågelstationen. Första obsen på ön i år.
SVART RÖDSTJÄRT – en 2k hane sågs först på morgon runt Torget, men återupptäcktes och fångades i Grindoxeln under förmiddagen.

RINGMÄRKNING
141 individer av 8 arter:
Skärpiplärka 1, gärdsmyg 30, rödhake 81, SVART RÖDSTJÄRT 1, gransångare 7, lövsångare 2, kungsfågel 18 och hämpling 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 902 och i år totalt till 1639.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Kungsfågel, en 2k hona med extern svensk ring fångades och kontrollerades.

Skärsnäppa, sex egna kontroller, en märkt 2015 som 2k+, en märkt 2019 som 2k samt fyra 2k märkta tidigare i år i mars/april.

Skärpiplärka, en 3k+ hona, märkt som 2k 2020, fångades vid Grindoxeln.

Hämpling, en 3k+ hona fångades i fröfällan, märkt som 2k+ hona 2019 i maj.

Korttidskontroller: en gärdsmyg, en rödhake och en koltrast, järnsparv.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Morgonen började med samtliga nät uppsatta och ett lätt rödhaksnedfall. Det dog dock av efter 3-4 rundor och fokus lades snabbt om på det fina sjöfågelsträcket som kom på västra sidan ön under främst morgontimmarna, innan nordanvinden återkom och satte stopp för fortsatt sträck. Strax innan 08 kom ett larm från Kråkudden, Hönö som berättade att en amerikansk sjöorre var påväg söderut. Men medans tiden gick började sjöorrarna ändra sin bana och sågs på allt sämre håll. Efter att sträcket lugnat sig landade dagens sjöorresiffra på 7010! Det är nytt sträckrekord för Nidingen och slog det förra på 5480 från den 18e april 2019. Efter mastodontsträcket lutade sig personalen tillbaka, njöt av solen och kunde hitta ytterligare ett bo av större strandpipare neråt hamnen. På kvällen avnjöts en pajbuffé och lite UNO-spel.

VID DATORN
Johan Bergquist, Harald Ris

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 26 APRIL 2021

VÄDER
Kylig och klar morgon med kraftigt avtagande vind från N/NV. Ett regnoväder passerade väster om ön under morgontimmarna. Vinden ökade sedan till måttlig NV under sen förmiddag för att sedan återigen avta till svag under kvällen/natten. Till stora delar molnfritt och klart under hela dagen.

Min temp: +3,6°C kl.07. Max temp: +6,7°C kl. 14.

02:00: NV 7,9 m/s, byvind 10,4 m/s, +5,8°C, vattenståndet -17 cm.
08:00: N 3,1 m/s, byvind 5,6 m/s, +4,1°C, vattenstånd -13 cm.
14:00: NV 8,4 m/s, byvind 9,9 m/s, +6,7 °C, vattenstånd -22 cm.
19:00: NV 7,4 m/s, byvind 9,2 m/s, + 6,0°C, vattenstånd -13 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:35 och ner 20:47.

PERSONAL
Johan Bergquist, Linnea Johansson, Anton Kvarnbäck, Harald Ris och Joel Hallingfors.

VERKSAMHET
26 nät klockan 04:45-10:15 (143 nättimmar).
Fröfälla i Kausahörnet 05:00-22:00 (13 fröfälletimmar).
14 vadarburar i Kausan 04:00-10:30 och 13 burar 19:00-00:00 (156).

OBSERVATIONER
SKÄGGDOPPING – ett ex sträckte öst under morgonen. Årets första observation på ön.
SMÅSPOV – två ex kom insträckande från väst, rastade kort på hamnudden och fortsatte sedan österut under kvällen. Årets första observation på ön.
KUSTSNÄPPA – två ex kom insträckande från väst, rastade kort på hamnudden och fortsatte sedan österut under morgonen.
KUSTLABB – mörk morf sträckte syd under morgonen, men stannade upp och mobbade den unga tretåiga måsen som håller till på ön sen igår.

RINGMÄRKNING
6 individer av 4 arter:
gransångare 1, lövsångare 1, gärdsmyg 3 och rödhake 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 761 och i år totalt till 1498.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Fem egna kontroller av skärsnäppor, märkta som 3k+ i april 2020, 1k i november 2016, 2k i mars 2021 och två märkta tidigare i april i år, som 2k respektive 3k+. En egen kontroll av skärpiplärka, som märktes som 1k i augusti 2020, fångades idag vid kruthuset och fick färgringar.

Korttidskontroller: en järnsparv och två rödhake.

UPPDRAGSARBETE
Toalettskötsel och latrinhantering (0,5h).

ÖVRIGT
Nordanvinden har fortsatt ön i sett grepp och få fåglar fastnade i näten, men en lövsångare på andra rundan vittnade om vad som förhoppningsvis komma skall. I tättingarnas frånvaro rastade kustsnäppa, myrspov och småspov kort under dagen. Den 2k tretåiga måsen från igår hade mer än bara vinden att tänka på när den fick sig en omgång av en kustlabb på genomfart. Personalen roade sig under dagen med att studera olika generationer större täckare på en 2k skärpiplärka och kunde på kvällen åtnjuta indisk linsgryta. Stämningen fortsatt god.

VID DATORN
Johan Bergquist, Anton Kvarnbäck

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 25 APRIL 2021

VÄDER
Mer eller mindre molnfri himmel och klar sikt under hela dagen. Kraftig nordvind under morgon som under förmiddagen vred om till nordväst. Högtryck 1024 hPa.

Min temp: +3,1°C kl.07. Max temp: +6,5°C kl. 17.

02:00: N 10,2 m/s, byvind 15,0 m/s, +5,7°C, vattenståndet -18 cm.
08:00: N 6,8 m/s, byvind 10,7 m/s, +3,3°C, vattenstånd -17 cm.
14:00: NV 13,3 m/s, byvind 15,8 m/s, +5,8 °C, vattenstånd -21 cm.
20:00: NNV 12,1 m/s, byvind 14,6 m/s, + 6,2 °C, vattenstånd -13 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:37 och ner 20:45.

PERSONAL
Johan Bergquist, Linnea Johansson, Anton Kvarnbäck, Harald Ris och Joel Hallingfors.

VERKSAMHET
Fröfälla i Kausahörnet 05:00 -21:00 (13 fröfälletimmar).
4 vadarburar på Torget 07:30-22:00 och 14 burar i Kausan 11:15-22:00

OBSERVATIONER
ALFÅGEL – två par rastande norr om ön.
HAVSSULA – en adult mot syd under morgonen.
BRUN KÄRRHÖK – en hona sträckte runt lunchtid förbi västra sidan av ön och fortsatte sedan märkligt mot nordväst.
MYRSPOV – åtta ex kom insträckande under eftermiddagen och rastande sedan på Hamnudden.
TRÄDPIPLÄRKA – årets tre första ex kom insträckande från öster, en av dessa rastande en stund och passade på att sjunga några strofer.

RINGMÄRKNING
1 individ av 1 art:
Skärsnäppa 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 755 och i år totalt till 1492.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Tre egna kontroller av skärsnäppor, märkta som 2K i april 2018, 1k i november 2016 samt 2k i maj 2012.

Korttidskontroller: Inga

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Den kraftiga nordanvinden har haft ön i sitt grepp under hela dagen, vilket har omöjliggjort nätfångst. Dagen har istället spenderats med sträckspaning, plugg och lite måttliga försök till skärsnäppefångst – med en 2k skärsnäppa som enda nymärkning. Insträckande sädesärlor och nyanlända trädpiplärkor hör annars till de som trotsade det motiga vädret och under förmiddagen gästade en 2k tretåig mås sina äldre artfränder på lilla bryggan. Stämningen bland är personalen fortsatt på topp efter en mustig pumpa stroganoff till middag.

VID DATORN
Johan Bergquist, Anton Kvarnbäck

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 24 APRIL 2021

VÄDER
Under natten vred vinden till NO, avtagande men ökade snabbt igen i gryningen från N. Kall inlandstemperatur nådde ut till Nidingen från 02-tiden. Högtryck 1025 hPa. Vid åttatiden började vinden överraskande avta och vrida mot NV för att sedan snabbt åter få styrka, vilket sedan höll i sig under dagen. Övervägande klart och god sikt under dagen.

Min temp: +3,3°C kl.08. Max temp: +6,7°C kl. 18.

02:00: NO 2,2 m/s, byvind 3,9 m/s, +4,1°C, vattenståndet -22 cm.
08:00: N 7,4 m/s, byvind 11,3 m/s, +3,3°C, vattenstånd -24 cm.
14:00: NV 12,0 m/s, byvind 14,5 m/s, +6,1 °C, vattenstånd -20 cm.
20:00: NV 11,3 m/s, byvind 13,4 m/s, + 6,1°C, vattenstånd -13 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:42 och ner 20:40.

PERSONAL
Maud Ygge, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Tommy Järås och Göran Andersson avlöstes under f.m. av Johan Bergquist, Linnea Johansson, Anton Kvarnbäck, Harald Ris och Joel Hallingfors. Transporten skedde med stationsbåten Stuff och skeppare var Lars Hellberg. Även Lena Näslund från Naturmorgon var med ut för en kort intervju på plats.

VERKSAMHET
15 nät klockan 05:00-10:00 (75 nättimmar).
Fröfälla i Kausahörnet 13:00-20:00 (7 fröfälletimmar).
Ingen burfångst idag.

OBSERVATIONER
SMÅLOM – 19 ex mot S under kvällen.
HAVSSULA – en adult födosökande väster om ön under kvällen.
LADUSVALA – födosökte i Kausan under tidig eftermiddag. Första fyndet på Nidingen i vår.
STENSKVÄTTA – två honor på läsidan av ön. Endast tredje och fjärde fyndet hittills i vår på Nidingen! Vardera en hanne sågs 13.4 och 15.4.

RINGMÄRKNING
2 individer av 2 arter:
gransångare 1 och sädesärla 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 754 och i år totalt till 1491.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Korttidskontroller: en gärdsmyg och två rödhake.

UPPDRAGSARBETE
Översyn av SMHI:s molnhöjdsmätare (0,5 h).

ÖVRIGT
Efter föredömlig överlämning från avresande gäng så har undertecknad med medresenärer nu gjort sig hemmastadda. Nu väntar vi enbart på att vinden skall vända!

VID DATORN
Göran Andersson och Johan Bergquist

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 23 APRIL 2021

 

VÄDER

 • Stjärnklar månskensnatt med avtagande vind. Åter högtryck, 1018 hPa.
  I gryningen ökande nordanvind, som fortsatte tillta och vrida till NNV. Riktigt bistert!
  Vid lunchtid vred vinden till NV.
  Under em återigen ett stabilt högtryck på gång med 1022 hPa.
  Hela dagen en molnfri, aprilblå himmel. Natten till lördag vred vinden till svag NO.

Min temp: +5,6°C kl.06. Max temp: +8,1°C kl. 18.

02:00: N 6,3 m/s, byvind 8,8 m/s, +6,4°C, vattenståndet -6 cm.
08:00: N 8,0 m/s, byvind 11,9 m/s, +6,2°C, vattenstånd -16 cm.
14:00: NV 9,7 m/s, byvind 11,9 m/s, +7,4 °C, vattenstånd -15 cm.
20:00: NV 6,5 m/s, byvind 8,7 m/s, + 7,4°C, vattenstånd -19 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:45 och ner 20:38.

PERSONAL
Maud Ygge, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Tommy Järås och Göran Andersson.

VERKSAMHET
12 nät klockan 04:45-05:45 och 17 nät 05:45-10:45 (97 nättimmar).
Fröfälla i Kausahörnet 07:30-15:30 (8 fröfälletimmar).
12 vadarburar på Playan 06:15-
Sträckobservationer 20-30 min/h klockan 05:30-07:30, därefter 10-20 min/h till 09:30.

OBSERVATIONER:

SMÅLOM – två ex mot söder under morgonen.

HAVSSULA – fyra adulter mot söder under morgonen.

STORSPOV – hördes locka i månskenet 03:35. Troligen sträckande.

SMÅTÄRNA – 2 ex kl 07 Västudden.

PILGRIMSFALK – en äldre individ, trolig hanne, klockan 08:25-08:28 flygande snabbt över vågtopparna från SV mot NO norr om Nidingen. Kan ha varit på sträck norrut.

RINGMÄRKNING
2 individer av 1 art:
bergfink 2.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 752 och i år totalt till 1489.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER:

 • Gammal skärsnäppa – märkt 14 maj 2007 som 2K (alltså kläckt 2006). Vid kontroll 6 april 2014 blev den slitna ringen utbytt mot en ny, som i sin tur var ganska sliten i dag. De tre färgringarna var lövtunna och byttes ut.
 • Skärsnäppa, märkt som 2K i april 2018, kollad april 2020 och i dag.
 • Skärpiplärka, märkt som 2K i juli 2018 och kollad även 2019-2020.
 • Korttidskontroller: tre gärdsmygar och tre rödhakar.

UPPDRAGSARBETE
Toalettskötsel och latrinhantering (0,5 h).

ÖVRIGT

 • Storstädning av hela fågelstationen och ringmärkarlabbet.
 • Annelotta och Maud gjorde fina räkmackor till kvällens supé!

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 22 APRIL 2021

VÄDER

 • Under den månklara natten noterades medelvindar från NNV på 19 m/s och stormbyar kring 26 m/s.
  Fallande temperatur under efternatten. Klockan 02-10 var vinden kontinuerligt mycket hård.
  Lågtryck 1008 hPa under natten, stigande under morgonen till 1012 hPa och under em 1014 hPa.
  God sikt hela dagen.

Min temp: +5,7°C kl.05-06. Max temp: +8,4°C kl. 17.

02:00: NNV 18,1 m/s, byvind 24,1 m/s, +7,2°C, vattenståndet +18 cm.
08:00: NV 20,1 m/s, byvind 26,9 m/s, +5,8°C, vattenstånd +1 cm.
14:00: NV 14,8 m/s, byvind 18,5 m/s, +7,0 °C, vattenstånd +12 cm.
20:00: NV 9,5 m/s, byvind 11,9 m/s, + 7,8°C, vattenstånd -3 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:47 och ner 20:36.

PERSONAL
Maud Ygge, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Tommy Järås och Göran Andersson.

VERKSAMHET
Ingen nätfångst i dag p.g.a. hård vind.
Inte heller Fröfällan i Kausan var apterad i dag.
12 vadarburar på Playan 06:30-21:00 och 20 burar i Kausan 06:30-14:30 (334 burtimmar).
Sträckobservationer 20-40 min/h klockan 05:50-11:30 samt sporadiskt under em.

OBSERVATIONER
SMÅLOM – tre ex mot norr under morgonen.
HAVSSULA – sex adulter mot norr, en mot söder under morgonen och fm.
RÅKA – en 2K+ insträckande från SV 11:28 över Hamnudden, fortsatte mot Ostudden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
0 individer av 0 arter.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 750 och i år totalt till 1487.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER:

 • Utlandskontroll … en skärsnäppa med Helgolandsring … fångades på Playan vid 18:30-tiden.
  Det är andra gången i vår denna sällsynta kombination noteras på Nidingen.
  Ja, det har aldrig hänt tidigare år heller, att en tysklandsmärkt skärsnäppa med Helgolandsring har kontrollerats här!
 • Nio äldre Nidingenmärkta skärsnäppor – samt två korttidskontroller från mars – kollades i dag.
  Äldst var en individ från april 2014 som då ringmärktes i åldern 3K+ (således kläckt 2012 eller tidigare) och därefter inte kontrollerats förrän i dag.
  En annan skärsnäppa, märkt 2017, har undvikit ringmärkarlabbet på Nidingen under flera säsonger, men nu var det dags igen.

ÖVRIGT

 • Naturmorgons direktsändning i P1 från Nidingen lördag morgon 24 april, är i skrivande stund ännu osäker på grund av de hårda vindarna. Det jobbas och hoppas på olika lösningar alternativt att vädergudarna ger radioteamet en ”lucka” att ta sig ut hit under fredagen.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 21 APRIL 2021

VÄDER

 • Lätt överskyad natt med god sikt. Det långvariga högtrycket har nu gett med sig och lufttrycket var i gryningen kring 1011 hPa. Vattenståndet höjdes därmed ganska markant. Snabbt mulnande 04:30 och markant vindökning. Från 08:30 lika snabbt uppklarnande igen och 1008 hPa lågtryck, som fortsatte falla under em.
  Vid 18-tiden vred vinden till NV och ökade snabbt i styrka. Minimitemp kl 20 var drygt en grad lägre än kl 06 i morse.

Min temp: +5,3°C kl. 20. Max temp: +10,2°C kl. 15.

02:00: V 5,0 m/s, byvind 6,2 m/s, +7,9°C, vattenståndet +18 cm.
08:00: VNV 11,7 m/s, byvind 14,7 m/s, +7,2°C, vattenstånd +11 cm.
14:00: VNV 9,8 m/s, byvind 13,7 m/s, +8,9 °C, vattenstånd +26 cm.
20:00: NV 13,5 m/s, byvind 17.9 m/s, + 5,3°C, vattenstånd +18 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:50 och ner 20:34.

PERSONAL
Maud Ygge, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Tommy Järås och Göran Andersson.

VERKSAMHET
11 nät 04:45-10:45 (66 nättimmar).
Fröfällan i Kausahörnet igång 11:00-17:00 (6 fröfälletimmar).
12 vadarburar på Playan 05:45-21:00 (180 burtimmar).

OBSERVATIONER

ALFÅGEL – Överraskande obs … en flock på elva (11!) allor tillsammans med ca 60 sjöorrar.
En av ”algubbarna” var nästan klar med häckningsdräkten.

HAVSSULA – närmare ett tjog sträckande och födosökande äldre individer, varav två 4K.

SKÄRSNÄPPA – minst 300 ex under em och kvällen.

BREDSTJÄRTAD LABB – en ljus 3K-individ upptäcktes 08:04 i norr.
Initialt trodde vi att det var en storlabb, när den attackerande en havstrut i drygt en minut och storleken kunde uppskattas.
Labben gav upp och fortsatte söderut.
Passerade Västudden och utanför Kausahamnen var det bråk med trutar igen, innan resan fortsatte 08:09 innanför Klockfotsrevet.

PILGRIMSFALK – Jagade längs Nordstranden klockan 08:01-08:05.

TORNFALK – Sågs en stund över Västudden på morgonen.

SVARTHÄTTA – en hanne fångades i nät 5E på ”Torget” under morgonen. Första för i år på Nidingen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
41 individer av 11 arter:
skärsnäppa 3, TOBISGRISSLA 1, gransångare 5, SVARTHÄTTA 1, gärdsmyg 3, rödvingetrast 1,
taltrast 2, rödhake 20, bofink 1, bergfink 3 och gråsiska 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 750 och i år totalt till 1487.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Drygt 20 avlästa silltrutar, varav två danska.
Vattenrall, samma som igår, och en koltrasthona i Fröfällan.
Skärsnäppa, tre kontrollerade från burarna på Playan.
TOBISGRISSLA, märkt som bounge 14 juni 2012. Samtidigt togs partnern, en omärkt individ.

ÖVRIGT

* Sommaren 1971 ringmärktes den första tobisgrisslan på Nidingen av Uno Unger. Det är alltså snart 50 år sen!

* Tommy har lagt in de senaste nymärkningarna och kontrollerna i Fagel.

* Ca 20 nya fågelpåsar av olika storlekar, som sytts upp på Öland, gjordes i ordning med snören av Annelotta.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 20 APRIL 2021

VÄDER

 • Stjärnklar natt med månsken och svag-måttlig vind som vred från N till OSO. Fortsatt stabilt högtryck med 1022 hPa, dock fem enheter lägre än i helgen. Under fm började högtrycket ge vika till 1019 hPa, till kvällen 1014 hPa. Redan före lunch tog sjöbrisen över ostvinden – det blev t.o.m. platt lugnt ett tag – och började sen dra från SV kl. 12. Vacker kväll med 2-4 m/s västlig vind.

Min temp: +6,3°C kl. 06. Max temp: +13,0°C kl. 14.

02:00: OSO 4,9 m/s, byvind 6,5 m/s, +8,5°C, vattenstånd +-0 cm.
08:00: O 3,9 m/s, byvind 4,6 m/s, +7,8°C, vattenstånd -14 cm.
14:00: V 3,6 m/s, byvind 4,8 m/s, +13,0 °C, vattenstånd +8 cm.
20:00: 0-2 m/s av växlande riktning, + 10,0°C, vattenstånd +1 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:52 och ner 20:32.

PERSONAL
Maud Ygge, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Tommy Järås och Göran Andersson.

VERKSAMHET
17 nät 05:00-05:30, 20 nät 05:30-06:00, 24 nät 06:00-12:30, 17 nät 12:30-14:00 (200 nättimmar).
Fröfällan i Kausahörnet 04:30-12:30 (8 fröfälletimmar).
Ingen burfångst idag.

OBSERVATIONER:

BLÄSAND – 2+9 sträckande.

SJÖORRE – 1540 sträckande söderut trots ganska sporadisk bevakning …

STORSKRAKE – en trio 3K+, två hannar och en hona, sträckte söderut vid lunchtid.

SMÅLOM – Minst trettio ex. Största flockar var (på västsidan av Nidingen) elva i sommardräkt och fem yngre individer alt. ännu i vinterdräkt samt åtta ex i en flock på insidan av ön.

FISKGJUSE – ett ex i vågtoppshöjd mot NO norr om Nidingen klockan 08:50.

LÖVSÅNGARE – årets första ringmärktes under f.m.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
99 individer av 10 arter:
LÖVSÅNGARE 1, gransångare 7, kungsfågel 34, gärdsmyg 21, rödvingetrast 1, rödhake 31, gråsiska 1, grönsiska 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 709 och i år totalt till 1446.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

 • En vattenrall togs i Fröfällan i Kausahörnet. Den var märkt som 3K+ i midsommartid 2020 och kontrollerades även 12 november i höstas samt för tre dagar sen i Kausan. Vikten har varierat mellan 137 g och 139 g.
 • En skärpiplärka märkt som flygg årsung hona 24 juni 2020, fångades i västra Kruthusnätet och fick nu sina färgringar.
 • En annan skärpiplärka, märkt som unge i boet 1 juni 2020 kontrollerades. Den hade återfångats 8 april i år och då fått sina färgringar.
  Som korttidskontroller registrerades en gärdsmyg och en järnsparv.

ÖVRIGT

 • Sävsparven togs i Fröfällan i Kausan.
 • När vi noterade att de redan ringmärkta kungsfåglarna envist stannade kvar i fångstområdet, fördes de utåt Ostudden och släpptes vid ”gula förbudsskylten”.
 • Eftermiddagshäng, dryck, morotssticks med ramslöksdip … en fin siesta med solbadande tretåmåsar på stationsnocken som åskådare.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 19 APRIL 2021

 

VÄDER
Stjärnklar natt medan högtrycket förstärktes och vände uppåt igen med två enheter till 1026 hPa.
Krispig, perfekt sikt under morgonen och halva fm.
Omslag till svag, ökande nordvind från 11-tiden då även temperaturen sakta vände neråt.
Åter sjunkande lufttryck till kvällen.

Min temp: +6,9°C kl. 06. Max temp: +11,2°C kl. 11.

02:00: O 4,8 m/s, byvind 6,4 m/s, +8,6°C, vattenstånd +6 cm.
08:00: O 5,3 m/s, byvind 6,4 m/s, +8,1°C, vattenstånd -3 cm.
14:00: NV 6,4 m/s, byvind 7,0 m/s, +10,6°C, vattenstånd +8 cm.
20:00: N 4,9 m/s, byvind 6,7 m/s, + 9,4°C, vattenstånd -7 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:55 och ner 20:29.

PERSONAL
Maud Ygge, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Göran Andersson.
Vid 19-tiden kompletterades personalstyrkan med Tommy Järås, som skjutsades ut av Lasse Hellberg med fågelstationens båt.

VERKSAMHET
16 nät 05:00-06:00 samt 06:30-11:30 (96 nättimmar).
Fröfällan i Kausahörnet igång 04:30-11:30 (7 fröfälletimmar).
Ingen burfångst idag.

OBSERVATIONER
HORNUGGLA – upptäcktes 06:15 av Maud nere vid Hamnudden,
där den blev sittande bland stenarna och skärsnäpporna (!) hela dagen.
Den flyttade inte ens på sig när det badades (!) vid Storbryggan!

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
78 individer av 6 arter:
gransångare 1, kungsfågel 16, gärdsmyg 6, rödvingetrast 2, rödhake 52 och bergfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 610 och i år totalt till 1347.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Vardera ett ex av gärdsmyg och kungsfågel bokfördes som korttidskontroller.

UPPDRAGSARBETE
Fågelstationsguidning för fyra personer, i fält och i labb, med ringmärkning (1 timme).

ÖVRIGT
• Ny duschslang monterades och invigdes. Tack Lasse Hellberg för leverans till båten i förra veckan!
• SLU:s forskningsfartyg Svea passerade p.v.t. Lysekil.
• De fyra nattgästerna i Nidingens Vänners lägenhet återvände i land.

VID DATORN
Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 18 APRIL 2021

VÄDER

Växlande molnighet men mestadels soligt. Äntligen en tendens till fallande lufttryck …
… från 1027 hPa i gryningen till 1024 hPa framåt kvällen.
Sikten extremt bra under morgonen och en bit in på fm.
Eftermiddagens försommarvärme karakteriserades av kraftigt värmedaller över havet.
Tidvis och ställvis havbleke.

Min temp: +6,7°C kl. 06. Max temp: +18,1°C kl. 15.

02:00: ONO 6,2 m/s, byvind 8,1 m/s, +9,2°C, vattenstånd -8 cm.
08:00: NNO 7,2 m/s, byvind 9,3 m/s, +7,2°C, vattenstånd -15 cm.
14:00: NO 2,7 m/s, byvind 4,3 m/s, +15,4°C, vattenstånd -1 cm.
20:00: NO 5,5 m/s, byvind 7,7 m/s, + 11,8°C, vattenstånd -6 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:58 och ner 20:27.

PERSONAL:
Maud Ygge, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Göran Andersson.

VERKSAMHET:
14 nät 05:00-06:00 samt 07:00-12:00 (84 nättimmar).
Ingen burfångst idag – varken vadarburar eller fröfälla.

OBSERVATIONER:

VITKINDAD GÅS – ca 40 ex sträckte österut klockan 10:02 strax norr om Nidingen.

HAVSSULA – två äldre sulor sträckte söderut under morgonen.

SPARVHÖK – en förbiflygande individ vid 14-tiden.

BRUN KÄRRHÖK – en hona sträckte inåt kusten längs Nordstranden 10:45. Den sågs av gästande Anders Magnusson.

TRANA – en tioflock 3K+tranor sträckte NO på låg höjd helt nära Nidingen 10:20-10:25.

STORSPOV – en vacker nioflock österut 07:07 utanför Nordstranden.

SILVERTÄRNA – noterad av Anders Magnusson.

OB. FISK-/SILVERTÄRNA – några småflockar, 3-7 ex, mot N och O.

KUSTLABB, LJUS MORF – en 3K+ sträckte söderut 08:28-08:30 förbi Klockfotsbojen.

PILGRIMSFALK – ett ex drog snabbt och lågt mot NO över Lillbryggan och Kruthuset 08:45.

HÄMPLING – en kvintett mot öster under morgonen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
114 individer av 8 arter:
gransångare 2, kungsfågel 8, gärdsmyg 1, rödhake 90, järnsparv 8, skärpiplärka 1, bergfink 3 och gråsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 532 och i år totalt till 1269.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER:
Kontroll av en extern, svenskmärkt rödhake.
• Märkligt nog inga korttidskontroller.
Skärsnäppa med gul ”flagga” nr 859 i Kausan under em.

ÖVRIGT:

 • Inget ”i luften” i gryningen, förvarnade om ett kommande nedfall av rödhakar.
  Vi beslöt därför att snabbt att ”plocka näten rena” klockan 05:30-06:00 och
  samtidigt dra ihop dem under de 45 minuter märkningen pågick.
 • Sex besökande båtar i dag med sammanlagt 21 gäster, bl.a. Anders Magnusson.
  Fyra personer ska övernatta i Nidingens Vänners lägenhet.

VID DATORN
Göran Andersson