torsdag 10 september

VÄDER
Halvmulen natt med tunna moln. Solig dag med överskyande slöjmoln. Mycket god sikt under morgon och f.m.02:00: Medelvind O 2 m/s, byvind 5 m/s, +13,5°C, -25 cm, 1029 hPa
05:00: Medelvind OSO 6 m/s, byvind 7 m/s, +13,3°C, -14 cm, 1030 hPa
08:00: Medelvind OSO 4 m/s, byvind 5 m/s, +12,7 °C, -8 cm, 1031 hPa
11:00: Medelvind O 1 m/s, byvind 4 m/s, +14,8°C, -15 cm, 1031 hPa
14:00: Medelvind vxl (NV) 1 m/s, byvind 1 m/s, +16,7°C, -16 cm, 1031 hPa
17:00: Medelvind NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +16,4°C, -8 cm, 1030 hPa
20:00: Medelvind NNV 5 m/s, byvind 6 m/s, +15,5°C, -11 cm, 1030 hPa

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen (bl.a. lufttrycket).
Vattenståndet (i cm) avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen gick upp 06:34 och ned 19:44.

PERSONAL
Uno Unger och Göran Andersson.

VERKSAMHET
* 21 nät klockan 05:30-10:30, 17 nät 10:30-11:30.
* 31 burar i Kausan och 10 burar på Playan 05:30-20:30.
* Inläggning på Fagel 3 av gårdagens och dagens ringmärkningar.

300 000 RINGMÄRKTA FÅGLAR!
Dagens fångstinsats med nätrundor och kontroll av vadarburar följde de vanliga arbetsrutinerna och fångstrundan klockan 18 till Kausans 31 vadarburar och Playans tio gav en sädesärla.
Men den unga ärlan blev den 300 000:e fågeln som ringmärkts vid Nidingens fågelstation sedan starten 13 april 1980, då en rödhake var första märkningen enligt dagbokens undertecknare Tommy Järås och Peter Strandvik.

OBSERVATIONER
SPOVSNÄPPA – en 1K-individ rastade på Playan.
DRILLSNÄPPA – en sågs i Kausan.
HUSSVALA – två adulter matar fortfarande ett par ungar (märkta 28.8) i bo på östra gaveln.
HÖKSÅNGARE – kontrollerade 1K-individen från 26.8. Fortsatt långsam viktökning. Höksångaren fångades i nät 5D, nära björnbärssnåret den favoriserat den senaste veckan utan att visa sig.
TAJGASÅNGARE – hittades i ”Köksnätet” (nät 11) 08:15 när Göran just avslutat nätrundan. Efter ringmärkning och dokumentation släpptes tajgasångaren inne i syrenbuskaget nära Bagarstugan. Den flög iväg direkt, tog höjd österut och försvann bakom östra, gamla fyren. Det visade sig dock att vår vän tajgan siktat in sig på nät 13 B. Göran släppte den strax öster om Kruthuset och nu flög tajgasångaren på låg höjd utåt Ostudden och sågs inte mer.
LAPPSPARV – ett ex drog omkring vid 07:30-tiden.

RINGMÄRKNING
48 individer av 14 arter:
Större strandpipare 6, kärrsnäppa 3, roskarl 3, ängspiplärka 1, skärpiplärka 6,

 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Rastande (En 1K hane ringmärktes – det blev nr 300 000 av de fåglar som ringmärkts sedan fågelstationen startade den 13/4 1980.)

gärdsmyg 1, rödhake 12, rödstjärt 2, stenskvätta 2, TAJGASÅNGARE 1, lövsångare 5, kungsfågel 4 och grå flugsnappare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 388 och i år 6618. 

KONTROLLER
Endast korttidskontroller av järnsparv (1), rödhake (2) och skärpiplärka (4).

UPPDRAGSARBETE
Inget i dag.

ÖVRIGT
* I gryningen stod planeten Venus endast fyra måndiametrar från månen!
* Klockan 13:21 simmade en flock på minst fyra tumlare mot SV norr om ön.
* Fastighetsverket med Anders Eyerdal och Staffan Larses var ute till Nidingen tillsammans med Stefan Pettersson och hade en husesyn inför ett arbete med installation av nya elmätare till de olika husen och lägenheterna på ön.

VID DATORN
Göran Andersson och Uno Unger.

 • GräsandAnas platyrhynchos 11 ex. Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 3 ex. Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • SparvhökAccipiter nisus 1 ex. Rastande (Den kom flygande från nordstranden och satte sig en kort stund på Torget innan den flög vidare österut 11:45.)
 • StenfalkFalco columbarius 1 ex. Rastande (Troligen en 2K+ hane. Den satt en stund på en sten i Kausan 10:08, men drog iväg söderut mobbad av en ungtrut.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 6 ex. Ringmärkt
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 10 1K Rastande (Minst tio rastande varav sex årsungar ringmärktes.)
 • LjungpiparePluvialis apricaria 1 ex. Sträckande (Hördes överflygande.)
 • KustsnäppaCalidris canutus 2 1K Rastande
 • SpovsnäppaCalidris ferruginea 1 1K Rastande
 • KärrsnäppaCalidris alpina 60 ex. Rastande (Minst 60 ex varav 3 årsungar ringmärktes.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 3 ex. Ringmärkt
 • BrushaneCalidris pugnax 2 ex. Sträckande S (En hona och en hanne på Playan.)
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 1 ex. Rastande (Kausan under tidig morgon.)
 • RödbenaTringa totanus 10 ex. Rastande (Minst tio på ön.)
 • RoskarlArenaria interpres 10 1K Rastande (Minst tio varav tre ringmärktes.)
 • RoskarlArenaria interpres 3 ex. Ringmärkt
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • LadusvalaHirundo rustica 1 ex. Förbiflygande (Den flög omkring i fyrområdet vid middagstid.)
 • HussvalaDelichon urbicum 2 ex. Bo, ägg/ungar
 • HussvalaDelichon urbicum 2 ex. Föda åt ungar
 • TrädpiplärkaAnthus trivialis 2 ex. Rastande
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 4 ex. Rastande (Minst fyra ex på ön – en ringmärktes.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 1 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 6 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär (Gott om skärpiplärkor på ön. 6 ex ringmärktes.)
 • GulärlaMotacilla flava 3 ex. Rastande
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Rastande (En 1K hane ringmärktes – det blev nr 300 000 av de fåglar som ringmärkts sedan fågelstationen startade den 13/4 1980.)
 • SädesärlaMotacilla alba 1 ex. Ringmärkt
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 1 ex. Ringmärkt
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 2 ex. Rastande (Minst två varav en årsunge ringmärktes.)
 • JärnsparvPrunella modularis 1 1K Rastande (Egen korttidskontroll.)
 • RödhakeErithacus rubecula 20 ex. Rastande (Ca 20 ex varav 12 (1 2K+ och 11 1K) ringmärktes.)
 • RödhakeErithacus rubecula 12 ex. Ringmärkt
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 2 ex. Ringmärkt
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 5 ex. Rastande (Ca 5 ex varav 2 honor (1 2K+ och 1 1K) ringmärktes.)
 • BuskskvättaSaxicola rubetra 1 1K Rastande (Märkt med blank ring, troligen vår egen.)
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 5 ex. Rastande (Ca 5 ex varav 2 årsungar ringmärktes.)
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 2 ex. Ringmärkt
 • KoltrastTurdus merula 1 2K+ Stationär (Endast hörd från buskaget vid nätplats 6.)
 • HöksångareSylvia nisoria 1 1K Stationär (Kontroll av 1K-individen från 26.8. Fortsatt långsam viktökning. Höksångaren fångades i nät 5D, nära björnbärssnåret den favoriserat den senaste veckan utan att visa sig.)

 • TajgasångarePhylloscopus inornatus 1 1K Rastande (Hittades i ”Köksnätet” (nät 11) klockan 08:15 när Göran just avslutat nätrundan. Efter ringmärkning och dokumentation släpptes tajgasångaren inne i syrenbuskaget nära Bagarstugan. Den flög iväg direkt, tog höjd österut och försvann bakom östra, gamla fyren. Det visade sig dock att vår vän tajgan siktat in sig på nät 13 B. Göran släppte den strax öster om Kruthuset och nu flög tajgasångaren på låg höjd utåt Ostudden och sågs inte mer.)

 • TajgasångarePhylloscopus inornatus 1 ex. Ringmärkt

 • LövsångarePhylloscopus trochilus 10 ex. Rastande (Ca 10 ex varav 5 årsungar ringmärktes.)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 5 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 4 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 10 ex. Rastande (Minst 10 ex varav 4 årsungar ringmärktes.)
 • Grå flugsnappareMuscicapa striata 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Grå flugsnappareMuscicapa striata 1 ex. Ringmärkt
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 1 ex. Stationär (Minst 1 ex, satt på en pinne nära Prästens grav.)
 • LappsparvCalcarius lapponicus 1 ex. Rastande (Ett ex drog omkring vid 07:30-tiden.)

Nidingen övr organismer, Hl

Göran Andersson
 • TumlarePhocoena phocoena 4 ex. Konstant kurs, regelbunden dykning 13:20-13:25 (En flock på fyra djur tumlade mot S eller SV strax norr om Nidingen.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *