fredag 11 september

VÄDER
Halvklar natt och ostvinden ökade sakta. Mycket god sikt men daller över havet försvårade skådarsikten. Tillfälligt helmulet klockan 06-07 … därefter nästan klart och sakta ökande vind under f.m.
Framåt e.m. lite mer moln men soligt och markant varmt!02:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 7 m/s, +14,0°C, -18 cm, 1030 hPa
05:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 8 m/s, +12,3°C, -11 cm, 1030 hPa
08:00: Medelvind ONO 8 m/s, byvind 10 m/s, +12,3°C, -8 cm, 1030 hPa
11:00: Medelvind ONO 6 m/s, byvind 8 m/s, +16,4°C, -16 cm, 1030 hPa
14:00: Medelvind O 9 m/s, byvind 12 m/s, +18,5°C, -18 cm, 1029 hPa
17:00: Medelvind OSO 6 m/s, byvind 10 m/s, +18,1 °C, -10 cm, 1027 hPa
20:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 9 m/s, +16,7°C, -6 cm, 1026 hPa
23:00: Medelvind O 7 m/s, byvind 10 m/s, +14,9°C, vattenstånd -16 cm, 1027 hPa
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen (bl.a. lufttrycket).
Vattenståndet (i cm) avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.Solen gick upp 06:36 och ned 19:41

PERSONAL
Uno Unger och Göran Andersson.

VERKSAMHET
* 19 nät klockan 05:30-13:00.
* 31 burar i Kausan och 10 burar på Playan 05:30-20:30.
* Inläggning på Fagel 2 av nymärkningar t.o.m. idag och kontrolläst t.o.m. 8/9. Kontroller inlagda t.o.m. 8/9.

OBSERVATIONER
STORLOM – två i sommardräkt mot syd innanför Nidingen 09:25-09:29.
GRÅHAKEDOPPING – en 2K+ rundade Västudden klockan 19:02.
BLÅ KÄRRHÖK – en 2K+ hona sträckte söderut förbi Västudden och Klockfotsrevet klockan 10:10.
SPARVHÖK – en sträckande och en 1K hona rastande.
TORNFALK – tre sträckande (07:17 ett ex och 08:28 två ex) samt minst en rastande.
STENFALK – en 2K+ hanne rastande hela dagen. Dagens närvarande och sträckande rovfåglar fick vadarna att gå i strejk på Playan och i Kausan. De flyttade ut till Klockfotsrevet i stället.
VATTENRALL – en hörd i gryningen vid nätplats 6.
HUSSVALA – två adulter matar fortfarande ett par ungar (märkta 28.8) i bo på östra gaveln.
TRÄDGÅRDSSÅNGARE – en ung individ ringmärktes.
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL – en 1K hanne fångades klockan 08:10 i nät 5 E. Återfångades ett par timmar senare i nät 13 B. Ny art för året på Nidingen.
BOFINK – höstens första, två ex, bofinkar noterades.
GRÖNSISKA – en 1K hona ringmärktes. Ett par timmar innan flög en grönsiska över fågelstationen. Kan ha varit samma individ.

RINGMÄRKNING
48 individer av 13 arter:
Större strandpipare 1, gärdsmyg 1, rödhake 4, rödstjärt 12, buskskvätta 1, trädgårdssångare 1, svarthätta 2, lövsångare 6, kungsfågel 14, BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL 1,

grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare, grönsiska 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 436 och i år 6666.

KONTROLLER
Endast några korttidskontroller: Kärrsnäppa (1), sädesärla (1), rödhake (3), buskskvätta (märktes redan 26/6) och kungsfågel (1).

UPPDRAGSARBETE
Gästtoaletten tömdes och städades (0,5 tim).
Gräsklippning (1 tim).

ÖVRIGT
Dagens närvarande och sträckande rovfåglar fick vadarna att gå i strejk på Playan och i Kausan. De flyttade ut till Klockfotsrevet i stället.
Två personer i en båt från Kustlaboratoret, SLU i Videbergshamn besökte Nidingen under några timmar för sin årliga insamling av blåmusslor för analys av miljögifter.
Stefans 9 gäster var endast iland under några kvällstimmar. De firade någon med räkfrossa i den något för ändamålet ombyggda Fotogenboden.

VID DATORN
Göran Andersson och Uno Unger.

 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 7 ex. Stationär (Två äldre hannar och fem äldre honor flög runt ön klockan 06:25.)
 • SjöorreMelanitta nigra 18 ex. Sträckande S (En flock på 18 ex målmedvetet mot söder 06:29.)
 • StorlomGavia arctica 2 3K+ Sträckande S (Två i sommardräkt mot syd innanför Nidingen klockan 09:25-09:29.)
 • GråhakedoppingPodiceps grisegena 1 2K+ Sträckande S (Rundade Västudden 19:02.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • Blå kärrhökCircus cyaneus 1 2K+ Hona Sträckande S (Sträckte söderut förbi Västudden och Klockfotsrevet klockan 10:10.)
 • SparvhökAccipiter nisus 1 1K Hona Rastande
 • SparvhökAccipiter nisus 1 ex. Sträckande S
 • TornfalkFalco tinnunculus 3 ex. Sträckande S (En klockan 07:17 och två ex 08:28.)
 • TornfalkFalco tinnunculus 1 ex. Rastande (Minst en rastande.)
 • StenfalkFalco columbarius 1 2K+ Hane Rastande
 • VattenrallRallus aquaticus 1 ex. Stationär (Hördes i gryningen vid nätplats 6.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 5 1K Rastande (Minst 5 årsungar varav en ringmärktes)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 1 ex. Ringmärkt
 • KustsnäppaCalidris canutus 1 1K Rastande (Den sågs på Playan under morgonen.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 40 ex. Rastande (Ca 40 ex.)
 • RödbenaTringa totanus 7 ex. Rastande (Minst sju ex kvar på ön, mestadels i Kausan.)
 • RoskarlArenaria interpres 3 1K Rastande (Minst 3 ex kvar på ön.)
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle 1 1K+ Stationär
 • HussvalaDelichon urbicum 2 Pulli Bo, ägg/ungar
 • HussvalaDelichon urbicum 1 Adult I par Föda åt ungar
 • TrädpiplärkaAnthus trivialis 5 ex. Sträckande (Ca 5 ex.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 2 ex. Rastande
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär (De hade minskat i antal sedan igår. T.ex. fångades inga idag jämfört med 10 går.)
 • GulärlaMotacilla flava Noterad Rastande
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 2 ex. Rastande (Minst 2 ex varav en ringmärktes.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 1 ex. Ringmärkt
 • RödhakeErithacus rubecula 4 ex. Ringmärkt
 • RödhakeErithacus rubecula 10 ex. Rastande (Ca 10 ex varav 4 ringmärktes och 3 korttidskontrollerades.)
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 20 ex. Rastande (Ca 20 ex varav ett dussin (3 adulta och 9 årsunga) ringmärktes.)
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 12 ex. Ringmärkt
 • BuskskvättaSaxicola rubetra 1 ex. Ringmärkt
 • BuskskvättaSaxicola rubetra 3 ex. Rastande (Minst 3 ex varav två redan ringmärkta (bl.a. en märkt så tidigt som 26 augusti) och en nymärkning.)
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 ex. Rastande (Minst 1 ex.)
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Stationär (Hördes i gryningen vid nätplats 6.)
 • TrädgårdssångareSylvia borin 1 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • TrädgårdssångareSylvia borin 1 ex. Ringmärkt
 • SvarthättaSylvia atricapilla 2 ex. Ringmärkt
 • SvarthättaSylvia atricapilla 2 1K Rastande (En ung hanne och en ung hona ringmärktes.)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 10 ex. Rastande (Minst tio varav sex årsungar ringmärktes.)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 6 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 14 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 20 ex. Rastande (Minst tjoget kungsfåglar varav en 2K+ hane och 13 årsungar ringmärktes.)
 • Brandkronad kungsfågelRegulus ignicapilla 1 1K Hane Rastande (Fångades i nät 5 E klockan 08:10. Återfångades ett par timmar senare i nät 13 B. Ny art för året på Nidingen.)

 • Brandkronad kungsfågelRegulus ignicapilla 1 ex. Ringmärkt

 • Grå flugsnappareMuscicapa striata 1 ex. Ringmärkt
 • Grå flugsnappareMuscicapa striata 2 ex. Rastande (Minst 2 ex varav en ringmärktes.)
 • Svartvit flugsnappareFicedula hypoleuca 3 1K Rastande (Tre årsungar ringmärktes, samtliga troligen hanar.)
 • Svartvit flugsnappareFicedula hypoleuca 3 ex. Ringmärkt
 • BofinkFringilla coelebs 2 ex. Förbiflygande (Höstens första bofinkar.)
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 1K Hona Rastande (Ringmärktes vid 12-tiden. Ett par timmar innan flög en grönsiska över fågelstationen. Kan ha varit samma.)
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 ex. Ringmärkt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *