lördag 12 september

VÄDER
Nästan stjärnklar natt men mulen gryning. Ostvinden har ökat något sedan igår. Lättande molntäcke under f.m. och riktigt skönt i solen och i lä.08:00: Medelvind O 9 m/s, byvind 12 m/s, +13,8°C, vattenstånd -11 cm.
11:00: Medelvind O 10 m/s, byvind 11 m/s, +17,2°C, vattenstånd -15 cm.
14:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 12 m/s, +17,7°C, vattenstånd -18 cm.
17:00: Medelvind O 9 m/s, byvind 11 m/s, +16,8°C, vattenstånd -13 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen (bl.a. lufttrycket).
Vattenståndet (i cm) avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen gick upp 06:38 och ned 19:39

PERSONAL
Uno Unger och Göran Andersson avlöstes efter lunch av Mikael Hake, Kerstin Gabre, Marianne Ohlander och Margareta Wilhelmsson. Transporten sköttes av Lasse Hellberg med fågelstationens båt Stuff.

Två glada fyrar, Lars och Göran, var någonstans om inte på en känd fyrplats. Göran till höger har just förärat vår ständige skeppare en fin mugg från Åland med fiskmotiv så passande för en storfiskare.

VERKSAMHET
12 nät klockan 05:30-09:30, 9 nät 09:30-11:30.
31 burar i Kausan och 10 burar på Playan 05:30-20:30.

OBSERVATIONER
KRICKA – med i gräsandsflocken i Kausan.
SVÄRTA – en äldre hona stod på en sten under morgonen strax utanför Västudden och putsade sig ganska intensivt. En kvartett äldre svärteshannar sträckte söderut, med en sjöorrehona i kölvattnet.
SMÅLOM – En trio smålommar passerade utanför Västudden klockan 08:10.
STENFALK – ett ex klockan 06:53. Troligen på jakt.
SKRATTMÅS – två 1K-måsar flög omkring en stund längs Nordstranden. Sträckte sen troligen SV.
SILVERTÄRNA – en 1K-individ födosökte först vid Klockfotsrevet och sedan nära Hamnudden klockan 07:35-07:50.
HUSSVALA – två adulter matar fortfarande ett par ungar (märkta 28.8) i bo på östra gaveln. OBS! Klockan 12:05 sågs tre hussvalor flyga runt fyrvaktarbostaden. Troligen var en unge ute och provflög!
HÖKSÅNGARE – långstannaren, ringmärkt 29 augusti, sedd vid björnbärssnåren nära nätplatserna vid 11-tiden.
KORP – ett ex gjorde en sväng över ön under eftermiddagen och drog sedan vidare mot SO.

RINGMÄRKNING
5 individer av 4 arter:
Trädpiplärka 1, Rödhake 2, Rödstjärt 1, Stenskvätta 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 441 och i år 6671.

KONTROLLER
Skärpiplärka 1 ex., Toppskarv 1 ex. med orange färgring sågs flyga längs Nordstranden.

UPPDRAGSARBETE
Inget i dag.

ÖVRIGT
Det polska skolfartyget Frydyryk Chopin, tvåmastad brigg med råsegel på båda masterna, passerade Nidingen på morgonen under fulla segel. Den höll 6,5 knops fart med destination Köpenhamn enligt Marinetraffic.com. Trots att alla segel var satta verkade det som om fartyget och dess besättning tog det lite piano… Dagens ”sitcom” var definitivt när vi upptäckte en stenfalk som jagade över ön under eftermiddagen. En av stationspersonalens medlemmar skrek: ”Stenfalk!”, varvid Stefan, som stod i dörröppningen på röda huset, svarade: ”Ja, va e de?”… I övrigt tycker den tillträdande stationspersonalen att det är underbart att vara här igen och vi ser nu fram mot en spännande vecka. Ostvindarna pumpar på och kan förhoppningsvis föra med sig lite bevingade vänner från Orienten.

VID DATORN
Göran Andersson, Uno Unger och Mikael Hake

 • KrickaAnas crecca 4 ex. Rastande (Med gräsänderna i Kausan under morgonen.)
 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 1 ex. Sträckande S (Hängde med en kvartett svärteshannar.)
 • SvärtaMelanitta fusca 4 2K+ Hane Sträckande S (Med i svärteskvartetten följde en sjöorrehona i kölvattnet.)
 • SvärtaMelanitta fusca 1 2K+ Hona Rastande (Stod på en sten under morgonen strax utanför Västudden och putsade sig ganska intensivt.)
 • SmålomGavia stellata 3 2K+ Sträckande SV (En trio passerade utanför Västudden klockan 08:10.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • SparvhökAccipiter nisus 1 ex. Rastande
 • TornfalkFalco tinnunculus 3 ex. Sträckande
 • StenfalkFalco columbarius 1 ex. Rastande (Höll till på ön under dagen.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Rastande
 • KustsnäppaCalidris canutus 1 1K Rastande
 • SmåsnäppaCalidris minuta 1 1K Rastande
 • KärrsnäppaCalidris alpina 20 ex. Rastande
 • BrushaneCalidris pugnax 3 1K Rastande
 • MyrspovLimosa lapponica 2 1K Rastande
 • RödbenaTringa totanus 5 ex. Rastande
 • RoskarlArenaria interpres 6 ex. Rastande
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 2 1K Sträckande SV
 • FiskmåsLarus canus 1 2K Rastande
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea 1 ex. Rastande
 • Ob. sillgrissla/tordmuleUria aalge/Alca torda 2 ex. Sträckande S
 • LadusvalaHirundo rustica 2 ex. Sträckande O
 • HussvalaDelichon urbicum 2 ex. Bo, ägg/ungar
 • HussvalaDelichon urbicum 2 ex. Föda åt ungar (Klockan 12:05 var det tre hussvalor som flög runt fågestationen. Troligen är de två ungarna på väg ut i dag.)
 • TrädpiplärkaAnthus trivialis Noterad Rastande
 • TrädpiplärkaAnthus trivialis 1 ex. Ringmärkt
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 4 ex. Rastande
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • GulärlaMotacilla flava 8 ex. Rastande
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes Noterad Rastande
 • RödhakeErithacus rubecula Noterad Rastande
 • RödhakeErithacus rubecula 2 ex. Ringmärkt
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 1 ex. Ringmärkt
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus Noterad Rastande
 • StenskvättaOenanthe oenanthe Noterad Rastande
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 ex. Ringmärkt
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Stationär
 • HöksångareSylvia nisoria 1 1K Stationär (Sedd i fält vid björnbärssnåren vid nätgatorna.)

 • LövsångarePhylloscopus trochilus Noterad Rastande
 • KungsfågelRegulus regulus Noterad Rastande
 • KorpCorvus corax 1 ex. Förbiflygande (Gjorde en sväng över ön under eftermiddagen och försvann sedan mot sydost.)
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 ex. Lockläte, övriga läten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *