Söndag 13 september

VÄDER
Frisk till hård vind mellan ost och sydost hela dagen, mulet och en del lätta regnstänk av och till, något dis.

08:00: Medelvind SO 11 m/s, byvind 13 m/s, +14,7°C, vattenstånd -6 cm.
11:00: Medelvind SO 11 m/s, byvind 14 m/s, +15,2°C, vattenstånd -14 cm.
14:00: Medelvind SO 10 m/s, byvind 13 m/s, +15,8°C, vattenstånd -17 cm.
17:00: Medelvind SO 10 m/s, byvind 13 m/s, +15,2°C, vattenstånd -16 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 06:40 och ned 19:36.

PERSONAL
Mikael Hake, Kerstin Gabre, Marianne Ohlander och Margareta Wilhelmsson.

VERKSAMHET
12 nät klockan 06:00-07:00, 19 nät 07:00-16:00.
31 burar i Kausan och 10 burar på Playan 05:30-20:30.

OBSERVATIONER
STJÄRTAND – två flockar om 15 respektive 7 ex. sträckte söderut under morgonen.
TOPPSKARV – som mest sågs 35 ex. på Klockfotsrevet under dagen.
STENFALK – 1 ex. kvar på ön även idag.
KUSTSNÄPPA – en ungfågel rastande.
BRUSHANE – en ungfågel rastande.
MYRSPOV – två ungfåglar rastande.
ROSKARL – minst 10 ex. rastande.
HUSSVALA – föräldrarna matar fortfarande sina två sena ungar som troligen ännu inte är flygga.

RINGMÄRKNING
6 individer av 4 arter:
Ängspiplärka 1, Rödstjärt 1, Stenskvätta 1, Lövsångare 2, Kungsfågel 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 447 och i år 6677.

KONTROLLER
Rödhake 1 ex.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 3 timmar.

ÖVRIGT
Det är inte ovanligt att en septemberdag på Nidingen bjuder på vindar som uppnår kulingstyrka. Normalt rör det sig då om vindar som blåser från västsektorn. Idag blev det visst 180 grader fel, då den ostliga vinden brassade på för fulla segel. De kraftiga vindarna gjorde det svårt att bedriva någon vettig nätfångst, men det spelade egentligen ingen större roll, då inga nya fåglar verkade ha anlänt till ön under natten. Det blev istället en, i övrigt, lugn dag som ägnades åt gräsklippning och diverse andra aktiviteter här på ön. Väderprognoserna inför resten av veckan är minst sagt osäkra då de, som vanligt vid lågtrycksbetonat väder, ändrar sig från timma till timma. Nåväl, det går ju ingen nöd på oss härute – vi sitter ju inte direkt i sjön eller?…

VID DATORN
Mikael Hake

 • PrutgåsBranta bernicla 1 1K Rastande (Rastade utanför Playan en kort stund.)
 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • StjärtandAnas acuta 22 ex. Sträckande S (Två flockar 15+7.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 35 ex. Stationär (På Klockfotsrevet.)
 • StenfalkFalco columbarius 1 ex. Rastande (Jagade småfåglar på ön under dagen.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 1 ex. Rastande
 • KustsnäppaCalidris canutus 1 1K Rastande
 • KärrsnäppaCalidris alpina 20 ex. Rastande
 • BrushaneCalidris pugnax 1 1K Rastande
 • MyrspovLimosa lapponica 2 1K Rastande
 • RödbenaTringa totanus 5 ex. Rastande
 • RoskarlArenaria interpres 10 ex. Rastande
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • HussvalaDelichon urbicum 2 ex. Bo, ägg/ungar (Båda ungarna var kvar i boet idag.)
 • HussvalaDelichon urbicum 2 Adult Föda åt ungar
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis Noterad Rastande
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 1 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 1 ex. Rastande
 • RödhakeErithacus rubecula 1 ex. Rastande
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 1 ex. Ringmärkt
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 1 ex. Rastande
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 ex. Ringmärkt
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 ex. Rastande
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 2 ex. Ringmärkt
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 2 ex. Rastande
 • KungsfågelRegulus regulus 1 ex. Rastande
 • KungsfågelRegulus regulus 1 ex. Ringmärkt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *