Måndag 14 september

VÄDER
Ytterligare en dag med friska-hårda vindar från ostsektorn. Regnet som sköljde ner över oss under natten upphörde vid sextiden och under förmiddagen klarnade det upp. Kvällen blev åter mulen i väntan på det kraftiga regn som enligt uppgift skall dra in västerifrån under natten.

08:00: Medelvind O 11 m/s, byvind 14 m/s, +15,8°C, vattenstånd +3 cm.
11:00: Medelvind O 14 m/s, byvind 16 m/s, +17,0°C, vattenstånd – cm.
14:00: Medelvind O 11 m/s, byvind 14 m/s, +17,7°C, vattenstånd -4 cm.
17:00: Medelvind O 10 m/s, byvind 15 m/s, +17,9°C, vattenstånd +4 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 06:42 och ned 19:33.

PERSONAL
Mikael Hake, Kerstin Gabre, Marianne Ohlander och Margareta Wilhelmsson.

VERKSAMHET
18 nät klockan 06:00-10:00, 21 nät 10:00-18:00.
31 burar i Kausan 05:30-20:30.
Rensning av nätgator 2,5 timmar.

OBSERVATIONER
STENFALK – Fågeln som har hållit till på ön under ett par dagar fick idag sällskap av ytterligare en individ. Av storleksskillnaden att döma rör det sig om en hanne och en hona. De båda sågs bl.a. ”parjaga”, något som vi tidigare sett här på Nidingen vid några tillfällen.
KUSTSNÄPPA – en ungfågel kvar.
BRUSHANE – tre ungfåglar idag.
MYRSPOV – två ungfåglar kvar.
ROSKARL – minst 10 ex. kvar.
HUSSVALA – 4 ex. Ungarna fortfarande kvar i boet.
HÖKSÅNGARE – vår gamle kamrat som märktes i augusti kontrollerades under morgonen.

RINGMÄRKNING
6 individer av 4 arter:
Trädpiplärka 1, Ängspiplärka 2, Skärpiplärka 2, Sädesärla 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 453 och i år 6683.

KONTROLLER
Rödhake 4, Höksångare 1, Lövsångare 1, Kungsfågel 1,

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
Lite konstigt kändes det allt när vi gick ut ur huset i gryningen. Den hårda vinden framkallade ett välkänt sus från öns buskar och ett karaktäristiskt vinande från masten på Nya Fyren. Normalt sett går man då bara och väntar på att det skall bli skådarljust så att man kan sätta sig tillrätta utanför stationshuset och börja spana västerut för att kolla in hur många av havets vagabonder som passerar ön under dagen. Så blev det inte riktigt idag, då såväl havsfåglar som lite mer landbaserade fågelarter lyste med sin frånvaro i den rådande ostliga kulingen. Väderprognoserna blir alltmer förvirrade, men vi går väl upp som vanligt vid halvsextiden i morgon och kollar in läget. Det enda som verkar klart är att det skall fortsätta blåsa, men det råder delade meningar om från vilket håll vinden skall komma. Kanske kan man hoppas på en västervridning?…

VID DATORN
Mikael Hake

 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • StenfalkFalco columbarius 2 ex. Rastande (Två individer jagade över ön idag.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus 1 ex. Lockläte, övriga läten (Hördes innan det hade blivit ljust.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 1 1K Rastande
 • KustsnäppaCalidris canutus 1 1K Rastande
 • KärrsnäppaCalidris alpina 20 ex. Rastande
 • BrushaneCalidris pugnax 3 1K Rastande
 • MyrspovLimosa lapponica 2 1K Rastande
 • RödbenaTringa totanus 5 ex. Rastande
 • RoskarlArenaria interpres 8 ex. Rastande
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • HussvalaDelichon urbicum 2 Adult Föda åt ungar
 • HussvalaDelichon urbicum 2 ex. Bo, ägg/ungar (Båda ungarna var kvar i boet idag.)
 • TrädpiplärkaAnthus trivialis 1 ex. Rastande
 • TrädpiplärkaAnthus trivialis 1 ex. Ringmärkt
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis Noterad Rastande
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 2 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 2 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba 1 ex. Ringmärkt
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes Noterad Rastande
 • RödhakeErithacus rubecula Noterad Rastande
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 1 ex. Rastande
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 3 ex. Rastande
 • HöksångareSylvia nisoria 1 ex. Stationär (Märkt i augusti, kontrollerades.)

 • LövsångarePhylloscopus trochilus Noterad Rastande
 • KungsfågelRegulus regulus 1 ex. Rastande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *