onsdag 9 september

VÄDER
Stjärnklar natt med fin Vintergata, mycket god sikt. Moln drog in två timmar före soluppgången men efter en halvmulen morgon, blev det en solig f.m. och långa stunder helt vindstilla = tumlarväder!
Strax innan klockan 14 slog den svaga vinden om tvärt – från ost till väst – och vi fick sjöbris.
Lite mer moln till kvällen och en rödrosa solnedgång.

02:00: Medelvind ONO 2 m/s, byvind 4 m/s, +11,5°C, -13 cm, 1027 hPa
05:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 3 m/s, +11,3°C, +1 cm, 1027 hPa
08:00: Medelvind O 2 m/s, byvind 3 m/s, +12,2 °C, -8 cm, 1027 hPa
11:00: Medelvind O 2 m/s, byvind 3 m/s, +14,8°C, -17 cm, 1028 hPa
14:00: Medelvind VSV 3 m/s, byvind 4 m/s, +17,1°C, -18 cm, 1028 hPa
17:00: Medelvind VNV 4 m/s, byvind 5 m/s, +16,8°C, -9 cm, 1028 hPa
20:00: Medelvind NNV 4 m/s, byvind 5 m/s, +15,7°C, -15 cm, 1028 hPa
23:00: Medelvind NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +14,5°C, -27 cm, 1029 hPa

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen (bl.a. lufttrycket).
Vattenståndet (i cm) avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen gick upp 06:32 och ned 19:47.

PERSONAL
Uno Unger och Göran Andersson.

VERKSAMHET
* 21 nät klockan 05:30-11:30.
* 41 burar i Kausan och 10 burar på Playan 05:30-20:30.
* Dubbelkontroll av augusti månads ringmärkning visavi inlagda data, dags- och artsummor.

OBSERVATIONER
VATTENRALL -en i buskaget vid nätplats 6 och två i snåren vid nätplats 13.
KUSTPIPARE – en hördes sträcka bort från ön klockan 09:19.
BRUSHANE – en trio tog höjd över Kausahamnen och fortsatte söderut klockan 10:15.
SPOVSNÄPPA – en 1K-individ rastade på Playan med kärrsnäppor.
DRILLSNÄPPA – en sågs i Kausan.
TRETÅIG MÅS – klockan 16:12 sträckte en äldre tretåmås stadigt mot söder utanför Västudden.
HUSSVALA – två adulter matar fortfarande ett par ungar (märkta 28.8) i bo på östra gaveln.
TÖRNSÅNGARE – en 1K-individ rastande.
SVARTHÄTTA – en 1K hanne rastade och blev infångad.
KUNGSFÅGEL – visst inflöde i dag. Sisade trevligt ur öns buskage!
SVARTVIT FLUGSNAPPARE – en ung hona rastade och ringmärktes.
TRÄDKRYPARE – ny art för hösten!
LAPPSPARV – hördes och sågs flera gånger 08:30-09:30.

RINGMÄRKNING
126 individer av 17 arter:
Småsnäppa 1, kärrsnäppa 2, trädpiplärka 4, skärpiplärka 6, sädesärla 2, gärdsmyg 10, rödhake 70, rödstjärt 6, buskskvätta 1, stenskvätta 1, törnsångare 1, svarthätta 1, lövsångare 8, kungsfågel 7, grå flugsnappare 3, svartvit flugsnappare 1 och trädkrypare 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 340 och i år 6570.

KONTROLLER
Årets häckande koltrast på Nidingen kontrollerades i Strandoxelnätet.
Egna korttidskontroller: två större strandpipare, två kärrsnäppor, två skärpiplärkor och en kungsfågel.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim) och ringmärkningsguidning (0,5 tim) av Stefans stora grupp.

ÖVRIGT
* Tumlare: 3+2+1+2+2 klockan 10:15-12:10. Fem sågs samtidigt 11:54-12:07 (två + en i ytläge långt från varandra samtidigt som två tumlade mot SV). Klockan 10:17 hade en trio setts simma mot SV, så det kan ha varit minst åtta djur på besök inom Nidingens nordsektor (NV-NO).
* Minst ett dussin knubbsälar, varav en njöt av det vackra vädret på Havrastenen och resten vid Klockfotsrevet.
* Även idag sågs en del dagfjärilar: Kålfjäril minst 10, nässelfjäril 5, påfågelöga 1, citronfjäril 1 och rovfjäril 1. Rovfjärilen sågs flygande från blomma till blomma innanför Kausan, när den plötsligt råkade flyga in i ett spindelnät. Ägaren till nätet – en korsspindel – var snabbt framme och gjorde pinan kort.
* 44 personer gästade ön i dag. Förutom Stefans 32 (i tre RIB-båtar) kom andra flytetyg i form av kanoter, vattenskoter och motorbåt.

VID DATORN
Göran Andersson och Uno Unger.

 • GräsandAnas platyrhynchos 14 ex. Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 12 ex. Stationär (Söder om Ostudden.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 25 ex. Stationär (Klockfotsrevet.)
 • VattenrallRallus aquaticus 3 ex. Stationär (En i buskaget vid nätplats 6 och två i snåren vid nätplats 13.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 8 ex. Rastande (Minst åtta ex på ön.)
 • KustpiparePluvialis squatarola 1 ex. Sträckande (Klockan 09:19 hördes ett ex förbisträckande.)
 • KustsnäppaCalidris canutus 1 1K Rastande (Playan.)
 • SmåsnäppaCalidris minuta 1 1K Rastande (Den burfångades på Playan och ringmärktes.)
 • SmåsnäppaCalidris minuta 1 ex. Ringmärkt
 • SpovsnäppaCalidris ferruginea 1 1K Rastande (Playan.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 50 ex. Rastande (Ca 50 ex varav 2 årsungar ringmärktes.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 2 ex. Ringmärkt
 • BrushaneCalidris pugnax 3 ex. Sträckande S (En trio tog höjd över Kausahamnen och fortsatte söderut klockan 10:15.)
 • MyrspovLimosa lapponica 2 1K Rastande (Playan.)
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 1 ex. Rastande (Kausan.)
 • RödbenaTringa totanus 15 ex. Rastande (Ca 15 ex.)
 • RoskarlArenaria interpres 10 ex. Rastande (Ca 10 ex.)
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla 1 3K+ Sträckande S (Klockan 16:12 sträckte en äldre tretåmås stadigt mot söder utanför Västudden.)
 • TobisgrisslaCepphus grylle 1 1K+ Rastande (Söder om Ostudden. Ungfågel eller adult i vinterdräkt.)
 • LadusvalaHirundo rustica 1 ex. Förbiflygande (Minst en.)
 • HussvalaDelichon urbicum 2 ex. Bo, ägg/ungar
 • HussvalaDelichon urbicum 2 ex. Föda åt ungar
 • TrädpiplärkaAnthus trivialis 10 ex. Rastande (Ca 10 ex varav 4 årsungar ringmärktes.)
 • TrädpiplärkaAnthus trivialis 4 ex. Ringmärkt
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 2 ex. Rastande
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär (En adult hane och 5 årsungar ringmärktes.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 6 ex. Ringmärkt
 • GulärlaMotacilla flava 3 ex. Rastande (Några övernattande drog iväg tidigt.)
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Rastande (2 årsungar ringmärktes.)
 • SädesärlaMotacilla alba 2 ex. Ringmärkt
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 10 ex. Ringmärkt
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 20 ex. Rastande (Ca 20 ex varav 10 årsungar ringmärktes.)
 • RödhakeErithacus rubecula 100 ex. Rastande (Cirka hundra rastande rödhakar varav 70 årsungar ringmärktes..)
 • RödhakeErithacus rubecula 70 ex. Ringmärkt
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 6 ex. Ringmärkt
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 10 ex. Rastande (Ca 10 ex varav 6 ringmärktes (en 2K+ hona, en 1K hona och 4 årsunga hanar.)
 • BuskskvättaSaxicola rubetra 1 1K Hane Rastande (Ringmärktes.)
 • BuskskvättaSaxicola rubetra 1 ex. Ringmärkt
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 ex. Ringmärkt
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 5 ex. Rastande (Ca 5 ex varav en årsunge ringmärktes.)
 • KoltrastTurdus merula 1 2K+ Hane Stationär (Hannen i det häckande paret, som fick ut två kullar.)
 • TörnsångareSylvia communis 1 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • TörnsångareSylvia communis 1 ex. Ringmärkt
 • SvarthättaSylvia atricapilla 1 ex. Ringmärkt
 • SvarthättaSylvia atricapilla 1 1K Hane Rastande (Ringmärktes.)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 15 ex. Rastande (Ca 15 ex varav 8 årsungar ringmärktes.)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 8 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 7 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 10 ex. Rastande (Minst 10 ex på ön varav 7 årsungar (4 hanar + 3 honor) ringmärktes.)
 • Grå flugsnappareMuscicapa striata 3 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • Grå flugsnappareMuscicapa striata 3 ex. Ringmärkt
 • Svartvit flugsnappareFicedula hypoleuca 1 ex. Ringmärkt
 • Svartvit flugsnappareFicedula hypoleuca 1 1K Hona Rastande (Ringmärktes.)
 • TrädkrypareCerthia familiaris 2 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • TrädkrypareCerthia familiaris 2 ex. Ringmärkt
 • LappsparvCalcarius lapponicus 1 ex. Rastande (Hördes och sågs flera gånger 08:30-09:30.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *