tisdag 8 september

VÄDER
Stjärnklar och överraskande varm natt med mycket god sikt. Värmedaller över havet under morgon och f.m. Artbestämningssikten högst ett par kilometer klockan 06-10, därefter riktigt bra förutsättningar att spana.
Sent på e.m. avtog medelvinden märkbart. Mycket god sikt under kvällen.

02:00: Medelvind N 9 m/s, byvind 13 m/s, +15,2°C, vattenstånd -8 cm, 1021 hPa
05:00: Medelvind N 5 m/s, byvind 8 m/s, +13,1°C, vattenstånd -3 cm, 1022 hPa
08:00: Medelvind N 6 m/s, byvind 8 m/s, +11,9°C, vattenstånd -10 cm, 1023 hPa
11:00: Medelvind N 8 m/s, byvind 12 m/s, +14,2°C, vattenstånd -18 cm, 1023 hPa
14:00: Medelvind N 9 m/s, byvind 12 m/s, +16,1°C, vattenstånd -11 cm, 1023 hPa
17:00: Medelvind NNV 5 m/s, byvind 12 m/s, +16,1°C, vattenstånd -6 cm, 1023 hPa
20:00: Medelvind N 4 m/s, byvind 7 m/s, +15,5°C, vattenstånd -12 cm, 1024 hPa
23:00: Medelvind N 3 m/s, byvind 4 m/s, +13,9°C, vattenstånd -18 cm, 1026 hPa

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen (bl.a. lufttrycket).
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen gick upp 06:29 och ned 19:50.

PERSONAL
Uno Unger och Göran Andersson.

VERKSAMHET
* 17 nät klockan 05:30-11:30.
* 31 burar i Kausan och 10 burar på Playan 05:30-20:30.
* Inläggning i Fagel 2 av samtliga nymärkningar och egna kontroller till dags dato.
* Ganska bra bevakning av luftrum och hav 06:15-10:15 samt sporadiskt 13:00-17:00.

OBSERVATIONER
SVÄRTA – en hanne mot öster, norr om Nidingen, klockan 17:50.
STENFALK – hussvaleparet förvarnade en äldre stenfalkhanne, som kom flygande in från väster klockan 15:27 och fortsatte i hög fart österut över Nordstranden, troligen in mot fastlandet.
SMÅSNÄPPA – med i en blandflock vadare, som födosökte i yttre delen av Kausan under f.m. och Playan under e.m.
SPOVSNÄPPA – en 1K har hållit till på ön sedan 6.9 men gäckat säker artbestämning tills i dag.
MYRSPOV – till kvällen dök de två unga myrspovarna upp igen. Undrar var de håller hus dagtid?
DRILLSNÄPPA – kom flygande över gårdstunet ner mot Nordstrandens västra del. Senare i Kausan.
FISKTÄRNA – klockan 16:08-16:14 flög en duo norrut väster om Nidingen men drog sedan mer mot öster.
SILLGRISSLA – en outfärgad individ kom svepande in utanför Norrstranden och fällde.
TOBISGRISSLA – en rastande 1K samt fyra 1K, som drog österut, in mot Malön.
HUSSVALA – det häckande paret lämnade sin övernattningsholk ca 20 minuter efter soluppgången.
RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA – årets andra hördes locka rakt ovanför fågelstationens obsplats 07:17. Första fyndet 2015 noterades 4 september.
JÄRNSPARV – höstens första togs i nät 6C under 07:30-rundan, samtidigt som en mindre flugsnappare.
MINDRE FLUGSNAPPARE – en 1K-individ plockades ur nät 6C klockan 07:35. Årets första fynd på Nidingen.
LAPPSPARV – hördes locka flera gånger ovanför labbet klockan 10:13.

RINGMÄRKNING
24 individer av 8 arter:
Kärrsnäppa 14, skärpiplärka 3, järnsparv 1, rödstjärt 2, stenskvätta 1, lövsångare 1, kungsfågel 1 och mindre flugsnappare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 213 och i år 6443.

KONTROLLER
För tredje dagen i rad sågs en färgringmärkt toppskarv, sannolikt samma individ där koden kunde avläsas i söndags.
Egna korttidskontroller: en större strandpipare, fem kärrsnäppor, en skärpiplärka och en lövsångare.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Ca 5 kålfjärilar och vardera minst en amiral, nässelfjäril och påfågelöga vågade visa sig i dagens flödande solsken trots att det blåste en del. Två arter sländor – svart ängstrollslända och gulfläckad ängstrollslända – gästade även Nidingen idag. Uno ägnade sig dessutom en hel del tid åt att fotodokumentera olika blomflugor, som i mängd drogs till ett jättestort, rikligt blommande och välluktande exemplar av marviol innerst i Kausan.

VID DATORN
Göran Andersson och Uno Unger.

 • KanadagåsBranta canadensis 2 ex. Sträckande V (Långt håll. Med dessa två sträckte en Ansergås och en trolig vitkindad gås.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 14 ex. Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 7 ex. Förbiflygande
 • SvärtaMelanitta fusca 1 3K+ Hane Förbiflygande (En hanne mot öster, norr om Nidingen, klockan 17:50.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 20 ex. Stationär (Minst 20 ex. Idag sågs liksom igår en färgringmärkt fågel, troligen samma som i förrgår.)
 • StenfalkFalco columbarius 1 2K+ Hane Sträckande O (Hussvaleparet, som ännu är kvar med ungar i boet, förvarnade en äldre stenfalkhanne, som kom flygande in från väster klockan 15:27 och fortsatte i hög fart österut över Nordstranden, troligen in mot fastlandet.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 8 ex. Rastande (Minst 8 ex.)
 • KustsnäppaCalidris canutus 1 1K Rastande (Den sågs mestadels på Playans tångvallar.)
 • SmåsnäppaCalidris minuta 1 1K Rastande (Med i en blandflock vadare, som födosökte i yttre delen av Kausan under f.m. och Playan under e.m.)
 • SpovsnäppaCalidris ferruginea 1 1K Rastande (En 1K har hållit till på ön sedan 6.9 men gäckat säker artbestämning tills i dag.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 14 ex. Ringmärkt
 • KärrsnäppaCalidris alpina 50 ex. Rastande (Ca 50 ex varav 12 årsungar ringmärktes.)
 • BrushaneCalidris pugnax 1 1K Hona Rastande (Den sågs mestadels på Playans tångvallar.)
 • MyrspovLimosa lapponica 2 1K Rastande (Till kvällen dök de två unga myrspovarna upp igen på tångvallen närmast O om Playastenen. Undrar var de håller hus dagtid?)
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 1 ex. Rastande (Kom flygande över gårdstunet ner mot Nordstrandens västra del. Senare i Kausan.)
 • RödbenaTringa totanus 15 ex. Rastande (Ca 15 ex.)
 • RoskarlArenaria interpres 10 ex. Rastande (Ca 10 ex.)
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo 2 3K+ Sträckande NO (Klockan 16:08-16:14 flög en duo norrut väster om Nidingen och sedan en mer ostlig kurs.)
 • SillgrisslaUria aalge 1 ex. Rastande
 • TobisgrisslaCepphus grylle 4 1K Förbiflygande (1 + 2 + 1. De drog österut, in mot Malön.)
 • TobisgrisslaCepphus grylle 1 1K Rastande (En tillfälligt rastande N om ön.)
 • LadusvalaHirundo rustica 1 ex. Förbiflygande
 • HussvalaDelichon urbicum 2 Adult Föda åt ungar (Två adulter matar ett par ännu ganska små ungar (märkta 28.8) i bo på östra gaveln. De gamla fåglarna lämnade sin övernattningsholk ca 20 minuter efter soluppgången.)
 • HussvalaDelichon urbicum 2 Pulli Bo, ägg/ungar
 • TrädpiplärkaAnthus trivialis 5 ex. Rastande
 • Rödstrupig piplärkaAnthus cervinus 1 ex. Sträckande (Årets andra hördes locka rakt ovanför fågelstationens obsplats 07:17. Första fyndet 2015 noterades 4 september.)

 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 3 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär (3 årsungar ringmärktes.)
 • GulärlaMotacilla flava 5 ex. Rastande (Minst 5 ex rastande/sträckande.)
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 1 ex. Rastande
 • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 1 1K Rastande (Höstens första togs i nät 6C och ringmärktes under 07:30-rundan, samtidigt som en mindre flugsnappare.)
 • RödhakeErithacus rubecula 1 ex. Rastande (Minst 1 ex.)
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 2 ex. Ringmärkt
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 2 1K Hane Rastande (Ringmärktes.)
 • BuskskvättaSaxicola rubetra 1 1K+ Honfärgad Rastande (Den sågs kort i toppen av öns syrénbuske.)
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 ex. Ringmärkt
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 5 ex. Rastande (Minst fem individer varav 1 årsunge ringmärktes. Även en äldre hanne.)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 3 ex. Rastande (Ca 3 ex varav en årsunge ringmärktes.)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 1 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 1 1K Hane Rastande (Ringmärktes.)
 • KungsfågelRegulus regulus 1 ex. Ringmärkt
 • Mindre flugsnappareFicedula parva 1 1K Rastande (En 1K-individ plockades ur nät 6C och ringmärktes klockan 07:35. Årets första fynd på Nidingen.)

 • Mindre flugsnappareFicedula parva 1 ex. Ringmärkt

 • Grå kråkaCorvus corone cornix 1 I par Stationär (De sågs till och från på Ostudden.)
 • LappsparvCalcarius lapponicus 1 ex. Sträckande (Hördes locka flera gånger ovanför labbet klockan 10:13.)

 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 ex. Rastande (Den höll till ute på Västudden.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *