måndag 7 september

VÄDER
Klar natt med strålande stjärnhimmel inklusive en gnistrande Vintergata. Under morgonen och f.m. ganska besvärande värmedaller över havet … artbestämningssikten var högst en sjömil … eller 1-2 km i praktiken.
Under e.m. var fågelskådarsikten bättre över havet. Vid 17-tiden kom slöjmoln från norr in över Kattegatt.

02:00: Medelvind NNV 7 m/s, byvind 9 m/s, +13,2°C, vattenstånd +1 cm, 1016 hPa
05:00: Medelvind N 7 m/s, byvind 9 m/s, +10,8°C, vattenstånd -9 cm, 1017 hPa
08:00: Medelvind NNV 7 m/s, byvind 10 m/s, +10,2°C, vattenstånd -21 cm, 1019 hPa
11:00: Medelvind NNV 7 m/s, byvind 9 m/s, +12,1°C, vattenstånd -28 cm, 1020 hPa
14:00: Medelvind NV 10 m/s, byvind 12 m/s, +14,1°C, vattenstånd -19 cm, 1021 hPa
17:00: Medelvind NNV 12 m/s, byvind 16 m/s, +15,0°C, vattenstånd -18 cm, 1021 hPa
20:00: Medelvind NV 9 m/s, byvind 12 m/s, +15,0°C, vattenstånd -18 cm, 1021 hPa

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen (bl.a. lufttrycket).
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen gick upp 06:27 och ned 19:52.

PERSONAL
Uno Unger och Göran Andersson.

VERKSAMHET
* 13 nät klockan 05:30-06:30, 17 nät 06:30-11:30.
* 31 burar i Kausan och 10 burar på Playan 05:00-20:00.
* Sporadiska sträckobservationer 06:15-11:00, men mer kontinuerlig spaning över havet 14:00-18:00.

OBSERVATIONER
OB. KUST-/FJÄLLABB – Klockan 17:07-17:10 väster om Nidingen. En mörk individ i snabb medvindsflykt och grunda, långa bågar. Flög aktivt under den långa, flacka stigningen, gled däremellan längs den fallande långbågen.
TRETÅIG MÅS – en adult tretåmås gjorde ett flygande hembesök kring dubbelfyrarna vid 18:15-tiden.
SILLGRISSLA – tre outfärgade (yngre?) grisslor sträckte söderut under e.m.
TOBISGRISSLA – klockan 15:10 kom en ung tobis in mot Nordstranden i en sväng och fällde strax bland de höga vågorna. Sågs inte mer därefter.
HUSSVALA – två adulter matar ett par ännu ganska små ungar (märkta 28.8) i bo på östra gaveln.
ÄNGSPIPLÄRKA – höstens första!
TÄTTINGAR – nattens förhållandevis måttliga nordanvind fick arter som gärdsmyg, rödhake, rödstjärt, lövsångare, kungsfågel och grå flugsnappare att ge sig ut över Kattegatt och landa på Nidingen.

RINGMÄRKNING
36 individer av 13 arter:
Kärrsnäppa 4, brushane 1, trädpiplärka 1, ängspiplärka 1, skärpiplärka 5, gärdsmyg 3, rödhake 4, rödstjärt 2, stenskvätta 3, lövsångare 7, kungsfågel 3, grå flugsnappare 1 och pilfink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 189 och i år 6419.

KONTROLLER
Enda kontrollen idag utgjordes av en kärrsnäppa som ringmärktes för 3 dagar sedan och gått upp i vikt från 39 g till 44 g.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Strax före klockan 16 varje solig dag under vår och höst, kastar västra, gamla fyren sin skugga mot östra fyrens västvägg. Trevligt fotomotiv!

Fyrskugga ett
Då vinden hade mojnat något sedan igår och solen sken stor del av dagen blev det lite aktivitet på kvarvarande dagfjärilar. Några nässelfjärilar, kålfjärilar och mindre guldvingar prövade sina vingar där de kunde finna lite lä för blåsten.

VID DATORN
Göran Andersson och Uno Unger

 • KnölsvanCygnus olor 1 3K+ I par Sträckande SV (En duo vid 08:30-tiden.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 11 ex. Stationär (Varav tre honor.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 1 3K+ Hane Förbiflygande
 • HavssulaMorus bassanus 1 5K+ Sträckande S (Klockan 14:55-14:58 i snabb medvindsflygning väster om Nidingen.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 20 ex. Stationär (Minst 20 ex.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 5 ex. Rastande (Omkring fem ex.)
 • LjungpiparePluvialis apricaria 1 1K Rastande (Den höll till på Playan under eftermiddagen.)
 • KustsnäppaCalidris canutus 3 1K Rastande
 • KärrsnäppaCalidris alpina 50 ex. Rastande (Ca 50 ex varav 4 årsungar ringmärktes.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 4 ex. Ringmärkt
 • BrushaneCalidris pugnax 1 ex. Ringmärkt
 • BrushaneCalidris pugnax 3 1K Rastande (Varav en hona ringmärktes. Övr två var hannar.)
 • MyrspovLimosa lapponica 2 1K Rastande (De höll till på sydsidan av Svacken under eftermiddagen.)
 • RödbenaTringa totanus 15 ex. Rastande (Minst femton på ön.)
 • RoskarlArenaria interpres 10 ex. Rastande (Minst tio ex.)
 • Ob. kustlabb/fjällabbStercorarius parasiticus/longicaudus 1 1K+ Sträckande S (Klockan 17:07-17:10 väster om Nidingen. En mörk individ i snabb medvindsflykt och grunda, långa bågar. Flög aktivt under den långa, flacka stigningen, gled sedan längs den fallande långbågen.)
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla 1 3K+ Förbiflygande (En adult tretåmås gjorde flygande hembesök kring dubbelfyrarna vid 18:15-tiden.)
 • SillgrisslaUria aalge 3 ex. Sträckande S (Tre outfärgade individer.)
 • TobisgrisslaCepphus grylle 1 1K Rastande (Klockan 15:10 kom en ung tobis in mot Nordstranden i en sväng och fällde bland de höga vågorna.)
 • LadusvalaHirundo rustica 5 ex. Förbiflygande (Minst 5 ex sågs vid ett tillfälle i fyrområdet.)
 • HussvalaDelichon urbicum 2 Pulli Bo, ägg/ungar
 • HussvalaDelichon urbicum 3 Adult Stationär (Utöver det häckande paret sågs ytterligare en individ flyga omkring mellan de gamla fyrarna.)
 • TrädpiplärkaAnthus trivialis 2 ex. Rastande (Varav en årsunge ringmärktes.)
 • TrädpiplärkaAnthus trivialis 1 ex. Ringmärkt
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 1 ex. Ringmärkt
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 1 1K Rastande (Den fångades i en bur i Kausan. Första av arten som ringmärkts i höst.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär (Fem ringmärktes.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 5 ex. Ringmärkt
 • GulärlaMotacilla flava Noterad Rastande (Max tio ex på ön.)
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 3 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 3 ex. Ringmärkt
 • RödhakeErithacus rubecula 4 ex. Ringmärkt
 • RödhakeErithacus rubecula 4 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 3 Hona Rastande (Två honor, en gammal och en ung, ringmärktes. En omärkt individ i Kausan på e.m.)
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 2 ex. Ringmärkt
 • BuskskvättaSaxicola rubetra 1 1K+ Honfärgad Sträckande O (Tätt, tätt över havet strax utanför Nordstranden med stadig kurs in mot fastlandet, trots att Nidingen fanns där på en vinglängds avstånd!)
 • BuskskvättaSaxicola rubetra 1 2K+ Hane Födosökande (Kausan under e.m.)
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 3 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 3 ex. Ringmärkt
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 7 ex. Ringmärkt
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 10 ex. Rastande (Ca 10 ex varav 7 årsungar ringmärktes.)
 • KungsfågelRegulus regulus 3 1K Rastande (En hanne och två honor, ringmärktes.)
 • KungsfågelRegulus regulus 3 ex. Ringmärkt
 • Grå flugsnappareMuscicapa striata 1 ex. Ringmärkt
 • Grå flugsnappareMuscicapa striata 1 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • StareSturnus vulgaris 3 ex. Rastande (Rastade helt kort på f.m.)
 • PilfinkPasser montanus 1 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • PilfinkPasser montanus 1 ex. Ringmärkt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *