söndag 6 september

VÄDER
Nattens högsta vindnotering gjordes klockan 02:20 med N 17,0 m/s i medelvind under tio minuter och 20,6 m/s i vindbyarna. Uppklarnande under morgonen till en solig men blåsig dag. Under sen eftermiddag vred vinden sakta från N och NNV till NV samtidigt som den ökade i styrka.
Havet är varmare än nordanvinden, så det var ganska mycket daller i luften ovanför havsytan.

02:00: Medelvind N 12 m/s, byvind 16 m/s, +13,5°C, vattenstånd +18 cm, 998 hPa
05:00: Medelvind N 11 m/s, byvind 14 m/s, +13,3°C, vattenstånd +19 cm, 1002 hPa
08:00: Medelvind N 14 m/s, byvind 18 m/s, +12,7°C, vattenstånd +17 cm, 1005 hPa
11:00: Medelvind N 12 m/s, byvind 16 m/s, +13,3°C, vattenstånd +18 cm, 1008 hPa
14:00: Medelvind NNV 11 m/s, byvind 13 m/s, +14,6°C, vattenstånd +26 cm, 1010 hPa
17:00: Medelvind NV 14 m/s, byvind 17 m/s, +14,8°C, vattenstånd +25 cm, 1011 hPa
20:00: Medelvind NNV 11 m/s, byvind 17 m/s, +15,0°C, vattenstånd +11 cm, 1013 hPa

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen (bl.a. lufttrycket).
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen gick upp 06:25 och ned 19:55.

PERSONAL
Uno Unger och Göran Andersson.

VERKSAMHET
* 35-31 burar i Kausan och 6-10 burar på Playan 05:30-20:30.
Fyra burar flyttades klockan 14:00 från Kausan till Playan.
* Sträckobservationer i lä av stationens SV-vägg klockan 06:30-09:30.

OBSERVATIONER
KANADAGÅS – 19+10+12+11 sträckte SV klockan 06:55-07:30.
SMÅLOM – en 3K+ i sommardräkt tvärade 07:58 över Ostudden mot söder. Dessutom sågs en små-/storlom väster om Nidingen på sydlig kurs.
SILLGRISSLA – fem 1K-grisslor (1+2+1+1) sträckte söderut 08:40-09:20.
SVALOR – alla tre arterna har noterats sträckande österut längsmed resp. norr om ön. Minst 50 ladu-, några back- och enstaka hussvalor.
HUSSVALA – två adulter matar ett par ännu ganska små ungar (märkta 28.8) i bo på östra gaveln.
FORSÄRLA -insträckande klockan 08:16 över Västudden och landade i Kausan. Lyfte ca 10 minuter senare och flög lockande österut över gårdstunet.

RINGMÄRKNING
24 individer av 6 arter:
Kärrsnäppa 14, rödbena 4, roskarl 2, skärpiplärka 2, sädesärla 1 och stenskvätta 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 153 och i år 6383.

KONTROLLER
Två hussvaleungar, märkta 28.8 i bo på stationens östra gavel, kontrollerades av Uno. Svalungarna har säkert minst en vecka kvar i boet innan första flygturen kan bli av.
En färgringmärkt sädesärla 2K hona kontrollerades efter att ha blivit märkt på Nidingen som 1K 28/6 2014 och försedd med färgringkombination 12/4 i våras.
Silltrut 1K, märkt som pull 29.6 med kodad färgring, avläst på Playan.
Egna kortkontroller: en kustsnäppa och fem kärrsnäppor.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Stefan körde iland det övernattande kompisgänget på 10 man – två tidigt under morgonen och resterande åtta efter lunch.

VID DATORN
Göran Andersson och Uno Unger.

 • KanadagåsBranta canadensis 52 ex. Sträckande SV (19+10+12+11 klockan 06:55-07:30.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 14 ex. Stationär (Kausan under morgonen: tio hannar, fyra honor.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 3 ex. Stationär (1 + 2, lokala förflyttningar.)
 • SmålomGavia stellata 1 3K+ Sträckande S (Klockan 07:57 tvärade en i sommardräkt över Ostudden.)
 • Ob. små-/storlomGavia stellata/arctica 1 1K+ Sträckande S (Klockan 08:15.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • SparvhökAccipiter nisus 1 Hona Rastande (Tog i Kausan en rödbena, som den åt upp helt … endast vadarens ben och bröstben lämnades.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus 1 2K+ Förbiflygande (Sträckte ev västerut.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 5 ex. Rastande (Ca 5 ex.)
 • KustsnäppaCalidris canutus 2 2K+ Rastande (Playan)
 • KustsnäppaCalidris canutus 2 1K Rastande (Playan: en med ring (kontr) och en omärkt.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 50 ex. Rastande (Ca 50 ex varav 14 årsungar ringmärktes.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 14 ex. Ringmärkt
 • MyrspovLimosa lapponica 2 1K Rastande (Playan)
 • RödbenaTringa totanus 15 1K Rastande (Ca 15 ex varav 4 årsungar ringmärktes. Av de ringmärkta var två så stora att de bör ha varit av rasen robusta.)
 • RödbenaTringa totanus 4 ex. Ringmärkt
 • RoskarlArenaria interpres 2 ex. Ringmärkt
 • RoskarlArenaria interpres 15 1K Rastande (Ca 15 ex varav 2 ringmärktes.)
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 11 ex. Sträckande V (En dussinflock bestående av elva skrattmåsar och en 1K fiskmås.)
 • FiskmåsLarus canus 1 1K Sträckande V (Hängde med en lagelva skrattmåsar.)
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • SillgrisslaUria aalge 5 1K Sträckande S (Fem 1K-grisslor (1+2+1+1) sträckte söderut 08:40-09:20.)
 • Ob. sillgrissla/tordmuleUria aalge/Alca torda 1 ex. Sträckande S
 • BacksvalaRiparia riparia 5 ex. Sträckande O (Minst 5 ex.)
 • LadusvalaHirundo rustica 50 ex. Sträckande O (Minst 50 ex.)
 • HussvalaDelichon urbicum 3 ex. Sträckande O
 • HussvalaDelichon urbicum 2 Pulli Bo, ägg/ungar (Två hussvaleungar, märkta 28.8 i bo på stationens östra gavel, kontrollerades. Svalungarna har säkert minst en vecka kvar i boet innan första flygturen kan bli av.)
 • HussvalaDelichon urbicum 1 Adult I par Bo, ägg/ungar (Matar två ungar, märkta 28.8.)
 • TrädpiplärkaAnthus trivialis 1 ex. Rastande (Minst en trädpip på ön.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär (Två årsungar, hane resp. hona, ringmärktes.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 2 ex. Ringmärkt
 • GulärlaMotacilla flava 2 ex. Rastande
 • ForsärlaMotacilla cinerea 1 ex. Rastande (Insträckande 08:16 över Västudden och landade i Kausan. Lyfte ca 10 minuter senare och flög österut över gårdstunet.)
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär (En årsunge ringmärktes. Dessutom en egen kontroll av en färgringmärkt 2K hona som ursprungligen märktes på Nidingen som 1K 28/6 2014.)
 • SädesärlaMotacilla alba 1 ex. Ringmärkt
 • RödhakeErithacus rubecula 1 ex. Rastande
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 1K Rastande (Ringmärktes. Den fångades i en vadarfälla på Playan.)
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 ex. Ringmärkt
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 2 ex. Rastande
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 2 ex. Stationär

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *