lördag 5 september

VÄDER
Skurar under morgonen och f.m. samt någon kraftigare regnby mitt på dagen. Senare avtog vinden men blev samtidigt mer byig och började vrida upp mot utlovad NV och N. Tidvis regn under em. Vid 17:30-tiden anlände de utlovade nordanvindarna.02:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 8 m/s, +14,1°C, vattenstånd +19 cm, 1003 hPa
05:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 6 m/s, +13,1°C, vattenstånd +16 cm, 1000 hPa
08:00: Medelvind SO 2 m/s, byvind 3 m/s, +13,0°C, vattenstånd +14 cm, 998 hPa
11:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 7 m/s, +13,3°C, vattenstånd +15 cm, 996 hPa
14:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 12 m/s, +13,1°C, vattenstånd +17 cm, 996 hPa
17:00: Medelvind NV 7 m/s, byvind 10 m/s, +13,0°C, vattenstånd +6 cm, 996 hPa
20:00: Medelvind NNV 8 m/s, byvind 11 m/s, +14,3°C, vattenstånd +5 cm, 997 hPa
23:00: Medelvind NNV 12 m/s, byvind 16 m/s, +13,4°C, vattenstånd +12 cm, 997 hPa

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen (bl.a. lufttrycket).
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen gick upp 06:23 och ned 19:58.

PERSONAL
Andreas Eriksson, Stina Andersson, Per Österman och Hasse Österman avlöstes innan lunch av Uno Unger och Göran Andersson. Båttransporten sköttes av Morgan Johansson.

VERKSAMHET
21 nät 06:30-09:30 och 35 burar i Kausan 05:30–15:15 samt 6 burar på Playan 15:15-20:30.

OBSERVATIONER
Bland de observationer som rapporterats till och kan ses via Artportalen, kan särskilt nämnas:
STENFALK – en hona, lyfte vid 12:30-tiden från Kausan med byte.
PILGRIMSFALK – en ungfågel inspekterade ön 14:30 och fick upp alla vadare samt erhöll högljudda kommentarer från trutarna längs Nordstranden.
MYRSPOV – en ungfågel på Sydostuddens yttre stenar under e.m. Dessutom sågs bl.a. sandlöpare, spovsnäppa, brushane och enkelbeckasin.

RINGMÄRKNING
40 individer av 7 arter:
Vattenrall 1, kärrsnäppa 3, rödbena 1, skärpiplärka 1, rödstjärt 18, rödhake 3, lövsångare 13.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 129 och i år 6359.

KONTROLLER
En 3K toppskarv, som stod på Ostudden, hade en orange färgring på vänster ben med inskriptionen B5. Den märktes som unge på Väderöbod i norra Bohuslän 20/6 2013. Intressant nog sågs den på Ostudden även på dagen för exakt ett år sedan.
Vidare avlästes på nordstranden två årsungar av havstrut med svarta färgringar vars inskriptioner visade att båda hade märkts som ungar på Nordre Rönner N om Laesö 29/6. Nordre Rönner ligger 58 km V om Nidingen.
En rödbena som märktes den 1/9 kontrollerades idag och hade gått ner i vikt från 98 till 93 gram.
Höksångaren, som märktes 26 augusti, är fortfarande kvar och håller vikten stabil.
Tre av våra färgringmärkta årsungar av silltrut avlästes även.

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoaletten nere vid hamnen (0,5 tim).

ÖVRIGT
Stefan körde ut ett kompisgäng på 10 man som övernattar tills i morgon. Samma gäng hade tydligen varit här även natten till idag.
Rödhakar i fångsten och nordanvind i flaggan … det smakar höst!
Sveriges flagga, som hissats provisoriskt i en tvättlina tidigare i somras men som glidit ner en sjättedel av flaggstångens längd, hissades åter upp i topp vid Bagarstugan. Detta sedan Göran via stege utfört en balansakt i den högre skolan.
En ny sandmålla (Atriplex laciniata) hittades i tångvallen på södra sidan av Svacken, troligen det åttonde exemplaret i år på Nidingen.
Endast en flygande kålfjäril sågs idag, men hundratals, om inte tusentals, larver gör sitt bästa för att äta upp all strandkål på ön.

VID DATORN
Andreas Eriksson, Göran Andersson och Uno Unger.

 • GräsandAnas platyrhynchos 13 ex. Stationär (6 ex låg vid vid Västusdden, flög senare ut till Klockfotsrevet. Dessutom 7 ex på Nordstanden.)
 • EjderSomateria mollissima 140 ex. Stationär (Flertalet låg S om Ostudden/Lillelandsrevet.)
 • SjöorreMelanitta nigra 8 ex. Stationär (Både hanar och honor, låg S om Ostudden/Lillelandsrevet.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 20 ex. Stationär (Ca 20 ex i alla åldrar, både på Ostudden och Klockfotsrevet.)
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 3K Individmärkt (En 3K märkt med orange färgring på vänster ben (B5) stod på en sten vid Ostudden. Den är ursprungligen märkt som bounge på Väderöbod i norra Bohuslän 20/6 2013 och sågs även på Ostudden 5/9 2014, alltså för exakt ett år sedan.)
 • SparvhökAccipiter nisus 1 Hona Rastande (Den sågs flygande över Kausan vid middagstid.)
 • StenfalkFalco columbarius 1 Hona Rastande (Den lyfte vid 12:30-tiden från Kausan med byte.)
 • PilgrimsfalkFalco peregrinus 1 1K Förbiflygande (Enn ungfågel inspekterade ön 14:30 och fick upp alla vadare samt erhöll högljudda kommentarer från trutarna längs Nordstranden.)
 • VattenrallRallus aquaticus 1 Pulli Pulli/nyligen flygga ungar (Den fångades i en vadarbur i Kausan och ringmärktes.)
 • VattenrallRallus aquaticus 1 ex. Ringmärkt
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 15 ex. Rastande (Ca 15 ex varav merparten var årsungar, men åtminstone en adult fågel sågs.)
 • SandlöpareCalidris alba 1 1K Rastande (Den sågs i sällskap med ett 70-tal kärrsnäppor på Hamnudden tidigt på eftermiddagen.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 3 ex. Ringmärkt
 • BrushaneCalidris pugnax 1 1K Rastande (Den rastade tillsammans med rödbenor på Playan under eftermiddagen.)
 • EnkelbeckasinGallinago gallinago 1 ex. Rastande (Den stöttes på Ostudden och senare även på Playan under eftermiddagen.)
 • MyrspovLimosa lapponica 1 1K Rastande (Den stöttes vid Playastenen och flög ut och satte sig på SO-udden under eftermiddagen.)
 • RödbenaTringa totanus 1 ex. Ringmärkt
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär (Två årsungar som stod på Nordstranden hade svarta färgringar och båda visade sig vara märkta på Nordre Rönner N om Laesö 29/6.)
 • HavstrutLarus marinus 2 1K Individmärkt
 • LadusvalaHirundo rustica 1 ex. Rastande (Den flög tillfälligt omkring i fyrområdet.)
 • HussvalaDelichon urbicum 2 ex. Stationär (De flög omkring i fyrområdet och åtminstone den ena besökte ett av bona på fågelsstationens östra gavel flera gånger. Troligen var det kvar en unge/ungar i boet.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär (En årsunge ringmärktes.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 1 ex. Ringmärkt
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • RödhakeErithacus rubecula 3 ex. Ringmärkt
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 18 ex. Ringmärkt
 • HöksångareSylvia nisoria 1 1K Stationär (Den som ringmärktes 26/8 kontrollerades.)

 • LövsångarePhylloscopus trochilus 13 ex. Ringmärkt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *