Tisdag 6 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –  2015

VÄDER
Gårdagens ostliga vindar ökade och medelvinden pendlade under natten och förmiddagen mellan 9 och 12 m/s. Klart och god sikt redan från morgonen. Vinden ökade ytterligare något under dagen.
02:00: Medelvind O 10 m/s, byvind 12 m/s, +11,7°C, vattenstånd 0 cm, 1019 hPa
05:00: Medelvind O 10 m/s, byvind 12 m/s, +11,1°C, vattenstånd -6 cm, 1019 hPa
08:00: Medelvind O 11 m/s, byvind 13 m/s, +9,8°C, vattenstånd -21 cm, 1019 hPa
11:00: Medelvind O 12 m/s, byvind 15 m/s, +12,0°C, vattenstånd -29 cm, 1019 hPa
14:00: Medelvind O 12 m/s, byvind 15 m/s, +13,3°C, vattenstånd -17 cm, 1018 hPa
17:00: Medelvind O 12 m/s, byvind 15 m/s, +12,6°C, vattenstånd -20 cm, 1017 hPa
20:00: Medelvind O 12 m/s, byvind 16 m/s, +10,9°C, vattenstånd -37 cm, 1018 hPa
23:00: Medelvind O 15 m/s, byvind 19 m/s, +9,8°C, vattenstånd -39 cm, 1018 hPa
Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:28 och ned 18:32.

PERSONAL
Dennis Kraft, Lars Gotborn och Jan Rosenfeld.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med en insats av 13 nät 06:30-13:30 samt 31 burar i Kausan och 11 burar på Playan 06:30-19:30. Kontrollerat ringmärkningsdata i Fagel 3.

OBSERVATIONER
KRICKAND – sex fåglar drog förbi mot SV.
SVÄRTAND – sex individer mot SV.
SKÄGGDOPPING – en passerade väster om ön i sydlig riktning.
HAVSSULA – trots den hårda ostvinden dök en adult sula upp.
BLÅ KÄRRHÖK – En honfärgade gjorde en lov över ön och försvann sedan mot SO.
FJÄLLVRÅK – en fågel satt en stund på östra sjömärket men drog sedan vidare.
KAJA – en flock om cirka 200 passerade ön på väg mot SV.
KORP – en vacker korp kom norrifrån, passerade väster om ön och fortsatte sedan i sydlig riktning.

RINGMÄRKNING
34 individer av 10 arter:
Ängspiplärka 2, gärdsmyg 11, järnsparv 1, rödhake 3, taltrast 2, gransångare 1, kungsfågel 9, bofink 3, bergfink 1 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 542 och i år 8 081.

KONTROLLER
Nio egna kontroller idag. Silltrut 1, ängspiplärka 1, skärpiplärka 1, gärdsmyg 1, rödhake 1, kungsfågel 3 och blåmes 1..

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Idag har det varit en blåsig dag med friska vindar och till och med kuling på kvällen. Det är ju inte så ovanligt att det blåser på Nidingen såhär års. Det som är lite udda är vindriktningen. Det blåser från öster och det ska det dessutom fortsätta att göra resten av veckan enligt väderprognoserna. Blåsten försvårar ju fågelfångsten men lite har vi ändå lyckats plocka in trots att näten stod rätt utspända. Fram på dagen blev fågeltillgången allt sämre och burarna på tångvallarna kunde inte bidra nämnvärt. Det var helt enkelt tomt på fågel på stränderna. Förväntningarna på morgondagen är ju inte heller så höga men klocka 06:15 får vi se hur vi ska aptera våra nät.

Personalstyrkan har idag drabbats av ett manfall. Det är Lars som ådragit sig en rejäl förkylning som hållit honom inomhus hela dagen, inte en enda fågel har han sett. Vi hoppas på tillfrisknande, åtminstone tills vinden börjar avta.

Under dagen har Stefan med assistent varit på besök. De har gjort de sista vinterröjningarna i sina lägenheter och målat lite invändigt i östra fyren. Han fick också nycklarna till den fyren så nu är det uppdraget utfört. Därmed blev det hela fem personer på Nidingen idag.

VID DATORN
Dennis Kraft

 • KrickaAnas crecca 6 ex. Förbiflygande (Drog mot SV.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 20 ex. Stationär (Cirka 20 i Kausan på morgonen.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SvärtaMelanitta fusca 6 ex. Förbiflygande (Mot SV.)
 • SkäggdoppingPodiceps cristatus 1 ex. Sträckande S
 • HavssulaMorus bassanus 1 Adult Förbiflygande (Drog mot N.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • Blå kärrhökCircus cyaneus 1 Honfärgad Förbiflygande (Drog mot SO.)
 • SparvhökAccipiter nisus 1 ex. Rastande
 • FjällvråkButeo lagopus 1 ex. Rastande (Satt en stund på Östra sjömärket och drog sedan vidare.)
 • TornfalkFalco tinnunculus 1 ex. Rastande (En eller två har setts vid flera tillfällen.)
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Stationär (Hörd.)
 • FiskmåsLarus canus 2 ex. Förbiflygande
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär (En färgmärkt ungfågel sågs i Kausan.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Ob. sillgrissla/tordmuleUria aalge/Alca torda 1 ex. Förbiflygande
 • RingduvaColumba palumbus 1 ex. Rastande (Rastade en stund på fyrplan.)
 • SånglärkaAlauda arvensis 10 ex. Förbiflygande (Enstaka vid flera tillfällen sträckaande mots SV.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis Noterad Rastande (Betydligt färre idag. Två ringmärktes och 1 tidigare ringmärkta kontrollerades.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 2 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Rastande (Några enstaka. En färgmärkt individ kontrollerades.)
 • SädesärlaMotacilla alba 1 ex. Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 25 ex. Rastande (Minst, elva ringmärktes och en tidigare ringmärkt kontrollerades.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 11 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 10 ex. Rastande (Cirka, en ringmärktes.)
 • RödhakeErithacus rubecula 50 ex. Rastande (Minst, tre ringmärktes och en tidigare ringmärkt kontrollerades.)
 • RödhakeErithacus rubecula 3 ex. Ringmärkt
 • TaltrastTurdus philomelos 2 ex. Ringmärkt
 • TaltrastTurdus philomelos 10 ex. Rastande (Enstaka hördes främst på morgonen. Två ringmärktes.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 2 ex. Rastande (En ringmärktes.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 9 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 50 ex. Rastande (Minst, nio ringmärktes och tre tidigare ringmärkta kontrollerades..)
 • BlåmesCyanistes caeruleus 1 ex. Rastande (Minst en tidigare ringmärkt som kontrollerades.)
 • KajaCorvus monedula 200 ex. Sträckande SV
 • KorpCorvus corax 1 ex. Sträckande S
 • StareSturnus vulgaris 10 ex. Rastande
 • BofinkFringilla coelebs 50 ex. Rastande (Rätt mycket bo/bergfink i luften idag. Tre ringmärktes.)
 • BofinkFringilla coelebs 3 ex. Ringmärkt
 • BergfinkFringilla montifringilla 1 ex. Ringmärkt
 • BergfinkFringilla montifringilla 50 ex. Rastande (Rätt mycket bo/bergfink i luften idag. En ringmärktes.)
 • GrönsiskaCarduelis spinus 10 ex. Förbiflygande (En ringmärktes.)
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 ex. Ringmärkt
 • HämplingCarduelis cannabina 10 ex. Stationär (Cirka tio sedda.)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 10 ex. Rastande (Cirka.)