Måndag 5 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –  2015

VÄDER
Svaga vindar från ostsektorn under natten. I gryningen nästan lugnt, lite halvmulet och disigt som på morgonen övergick i helt mulet och tät dimma med siktgräns strax bortom Kruthuset. Fram på dagen lättade dimman och det blev en solig em.
02:00: Medelvind NO 3 m/s, byvind 3 m/s, +11,5°C, vattenstånd +11 cm, 1015 hPa
05:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 4 m/s, +11,0°C, vattenstånd +4 cm, 1016 hPa
08:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 7 m/s, +9,0°C, vattenstånd -3 cm, 1017 hPa
11:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 8 m/s, +11,9°C, vattenstånd -2 cm, 1018 hPa
14:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +12,9°C, vattenstånd 0 cm, 1019 hPa
17:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 8 m/s, +13,2°C, vattenstånd -1 cm, , 1018 hPa
20:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 7 m/s, +12,9°C, vattenstånd -13 cm, 1019 hPa
23:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 11 m/s, +12,2°C, vattenstånd -11 cm, 1019 hPa
Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:26 och ned 18:35.

PERSONAL
Dennis Kraft, Lars Gotborn och Jan Rosenfeld.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med en insats av 13 nät 06:30-17:30 samt 31 burar i Kausan och 11 burar på Playan 06:15-19:30.

OBSERVATIONER
KNÖLSVAN – ett par kom flygande och fällde på vattnet en bit norr om Nidingen.
SVÄRTA – en individ flög förbi ön.
TORNFALK – En ung tornfalk tog sig in i en vadarbur och åt där upp en ängspiplärka. Den kunde sedan plockas ut och ringmärkas.
STENFALK – minst en höll till på ön och jagade småfåglar.
ÄNGSPIPLÄRKA – fortfarande mycket ängspiplärkor på ön och 21 ex kunde ringmärkas idag. Däremot är det på upphällingen med SKÄRPIPLÄRKORNA. Enbart några få kvar och inga i dagens fångst.
KUNGSFÅGEL – även idag var det mycket kungsfågel på ön och arten dominerade i fångsten även idag.
BLÅMES – även om det setts några enstaka blåmesar tidigare var det först idag som det dök upp några nämnvärda antal. Tio av dessa fångades men det bör ha varit minst det dubbla på ön under dagen.

RINGMÄRKNING
145 individer av 10 arter:
Tornfalk 1, ängspiplärka 21, gärdsmyg 14, järnsparv 2, rödhake 21, gransångare 2, kungsfågel 71, blåmes 10, bofink 2 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 508 och i år 8 047.

KONTROLLER
Tio egna kontroller idag. Ängspiplärka 2 och kungsfågel 8.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Tornfalken blev dagens begivenhet på fågelfronten. Det var Jan som hittade den i en bur på Playan där den hade gått in i buren och ätit upp nästan hela den ängspiplärka som fångats där. Så istället för att märka en ängspiplärka till blev det till att märka en tornfalk.

Lars och Jan försökte sig idag på att byta kranen i köket men detta misslyckades. Den nya kranen visade sig inte passa, det var fel dimension. Går det att få med en ny kran till helgen?

Även idag blev det bra fångstsiffror. Visserligen inte lika bra som igår men 145 märka fåglar är näst högsta höstsiffran i år och det bara några aprildagar som är bättre i år. Kungsfågeldominerade stort även idag. Och så var det vardag igen och då har vi tre fått vara ensamma på ön. Det känns lugnt och fint.

VID DATORN
Dennis Kraft

 • KnölsvanCygnus olor 2 ex. Rastande (Kom flygande och fällde på vattnet en bit norr om Nidingen.)
 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär (Utöver de stationära fåglarna har cirka 100 dragit förbi ön.)
 • SjöorreMelanitta nigra 1 ex. Förbiflygande (Mot söder.)
 • SvärtaMelanitta fusca 1 ex. Förbiflygande
 • StorlomGavia arctica 1 ex. Förbiflygande
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • SparvhökAccipiter nisus 1 ex. Rastande
 • TornfalkFalco tinnunculus 1 ex. Rastande (En togs sig in i en vadarbur och åt där upp en ängspiplärka. Den kunde sedan plockas ut och ringmärkas.)
 • TornfalkFalco tinnunculus 1 ex. Ringmärkt
 • StenfalkFalco columbarius 2 ex. Rastande (Jagade runt vid Kausan.)
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Stationär (Minst tre har hörts skrika.)
 • FiskmåsLarus canus 2 ex. Förbiflygande
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Ob. sillgrissla/tordmuleUria aalge/Alca torda 10 ex. Förbiflygande
 • RingduvaColumba palumbus 1 ex. Rastande (Rastade en stund på fyrplan.)
 • SånglärkaAlauda arvensis 1 ex. Förbiflygande (Hördes i gryningen.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 100 ex. Rastande (Cirka, 21 ringmärktes och 2 tidigare ringmärkta kontrollerades.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 21 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Rastande (Någon enstaka.)
 • SädesärlaMotacilla alba 1 ex. Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 25 ex. Rastande (Minst, 14 ringmärktes.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 14 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 2 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 10 ex. Rastande (Cirka, två ringmärktes.)
 • RödhakeErithacus rubecula 50 ex. Rastande (Minst, 21 ringmärktes.)
 • RödhakeErithacus rubecula 21 ex. Ringmärkt
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 ex. Rastande (Höll till på Playan.)
 • TaltrastTurdus philomelos 10 ex. Rastande (Hördes i gryning och skymning och ett par har setts på ön.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 2 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 2 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 71 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 500 ex. Rastande (Cirka, 71 ringmärktes och 8 tidigare ringmärkta kontrollerades..)
 • BlåmesCyanistes caeruleus 25 ex. Rastande (Cirka, tio ringmärktes och det bör ha varit åtminstone det dubbla på ön.)
 • BlåmesCyanistes caeruleus 10 ex. Ringmärkt
 • KråkaCorvus corone 2 ex. Rastande
 • BofinkFringilla coelebs 25 ex. Rastande (Cirka, 2 ringmärktes.)
 • BofinkFringilla coelebs 2 ex. Ringmärkt
 • BergfinkFringilla montifringilla 10 ex. Rastande (Ett antallertal hördes.)
 • GrönsiskaCarduelis spinus 2 ex. Förbiflygande (Två ringmärktes.)
 • HämplingCarduelis cannabina 10 ex. Stationär (Cirka tio sedda.)
 • GråsiskaCarduelis flammea 1 ex. Rastande (Någon hörd)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 10 ex. Rastande (Cirka, en ringmärktes.)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 ex. Ringmärkt