Onsdag 7 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –  2015

VÄDER
Fortsatt friska till hårda vindar från öster. På morgonen halvmulet över Nidingen med tjocka mörka moln i väster och klart i öster. God sikt. Huvudsakligen mulet under dagen och några regnstänk men fortsatt god sikt
02:00: Medelvind O 12 m/s, byvind 18 m/s, +10,1°C, vattenstånd -15 cm, 1019 hPa
05:00: Medelvind O 11 m/s, byvind 15 m/s, +10,1°C, vattenstånd -15 cm, 1019 hPa
08:00: Medelvind O 14 m/s, byvind 17 m/s, +9,8°C, vattenstånd -26 cm, 1019 hPa
11:00: Medelvind O 13 m/s, byvind 17 m/s, +10,5°C, vattenstånd -26 cm, 1020 hPa
14:00: Medelvind O 12 m/s, byvind 17 m/s, +11,5°C, vattenstånd -12 cm, 1021 hPa
17:00: Medelvind O 13 m/s, byvind 16 m/s, +11,2°C, vattenstånd -16 cm, 1021 hPa
20:00: Medelvind O 12 m/s, byvind 16 m/s, +10,1°C, vattenstånd -26 cm, 1021 hPa
23:00: Medelvind SO 12 m/s, byvind 16 m/s, +9,2°C, vattenstånd -29 cm, 1022 hPa
Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:30 och ned 18:30.

PERSONAL
Dennis Kraft, Lars Gotborn och Jan Rosenfeld.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med en insats av 7 nät 06:30-14:30 samt 31 burar i Kausan och 11 burar på Playan 06:30-19:30. Kontrollerat ringmärkningsdata i Fagel 3.

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS – totalt 31 fåglar varav 26 i en flock som drog runt, en ensam mot V och fyra som rastade kort i Kausan.
TORNFALK – en honfärgad sedd på ön under stora delar av dagen.
STENFALK – en sågs på morgonen.
SILLTRUT – svårobsat idag och bara två ringmärkta ungfåglar har noterats.
KUNGSFÅGEL – fortfarande rätt många på ön. De håller sig i gräsvegetationen främst vid Kausan.

RINGMÄRKNING
12 individer av 6 arter:
Ängspiplärka 1, gärdsmyg 3, järnsparv 3, rödhake 2, taltrast 1 och kungsfågel 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 554 och i år 8 093.

KONTROLLER
Fyra egna kontroller idag. Ängspiplärka 1, rödhake 1, kungsfågel 1 och blåmes 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Idag har det varit en blåsdag till. Kulingvindarna drar över ön och håller de flesta fåglarna borta. Lars har fortsatt att hålla sig inomhus och kan bara prat i högst tio minuter åt gången, sedan säger halsen stopp. Idag har han dock sett en av de kvarvarande unga silltrutarna.

Inte så mycket att berätta om idag men för ett par dagar sedan hände något som jag inte fick med i den dagboken. När jag kom till köksnätet som var nyuppdraget för morgonen såg jag att yttre nätstolpen lutade betänkligt. Efter att ha kollat att det inte var foten som lutade insåg jag att stolpen höll på att gå av. Raskt hämtades en annan stolpe som kunde träs i nätet och ersatta den lutande. Operationen gick bra och nätet klarade sig utan att ramla ner i vresrosen. Inspektion av den gamla stolpen gav vid handen att den rostat av i höjd med stolpfotsfästet. De nedre två decimetrarna kunde enkelt brytas av för hand. För att undvika framtida liknande händelser har inspektion och justering av stolparna satts upp på den ”att göra lista” som kommer att överlämnas till nästa stationschef. På den listan finns många praktiska saker som behöver åtgärdas så att personalen kan hållas sysselsatt även om det inte är så mycket fågeltillgång.

Och idag har vi åter varit ensamma på ön.

VID DATORN
Dennis Kraft

 • Vitkindad gåsBranta leucopsis 31 ex. Förbiflygande (En flock på 26 som drog förbi, en ensam som flög över mot V och fyra rastande i Kausan på em.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 22 ex. Stationär (22 i Kausan på morgonen.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • TornfalkFalco tinnunculus 1 ex. Rastande
 • StenfalkFalco columbarius 1 ex. Rastande (På morgonen.)
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Stationär (Bara en hörd idag.)
 • FiskmåsLarus canus 1 ex. Förbiflygande
 • SilltrutLarus fuscus 2 ex. Stationär (Två ringmärkta fåglar sedda idag.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • SånglärkaAlauda arvensis 2 ex. Förbiflygande (På morgonen.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 1 ex. Ringmärkt
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 20 ex. Rastande (Betydligt färre idag. En ringmärktes och 1 tidigare ringmärkta kontrollerades.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 2 ex. Rastande (Några enstaka.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 3 ex. Ringmärkt
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 25 ex. Rastande (Cirka, Tre ringmärktes.)
 • JärnsparvPrunella modularis 3 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 10 ex. Rastande (Cirka, tre ringmärktes.)
 • RödhakeErithacus rubecula 10 ex. Rastande (Cirka, två ringmärktes och en tidigare ringmärkt kontrollerades.)
 • RödhakeErithacus rubecula 2 ex. Ringmärkt
 • TaltrastTurdus philomelos 1 ex. Ringmärkt
 • TaltrastTurdus philomelos 1 ex. Rastande (Enstaka hörda eller sedda. En ringmärktes.)
 • KungsfågelRegulus regulus 2 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 50 ex. Rastande (En hel del på ön.Två ringmärktes och en tidigare ringmärkt kontrollerades..)
 • BlåmesCyanistes caeruleus 1 ex. Rastande (Minst en tidigare ringmärkt som kontrollerades.)
 • StareSturnus vulgaris 3 ex. Rastande
 • BofinkFringilla coelebs 10 ex. Rastande (Några bofinkar sedda eller hörda under dagen.)
 • BergfinkFringilla montifringilla 5 ex. Rastande (Några enstaka på morgonen.)
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 ex. Förbiflygande (Någon enstaka hörd.)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 5 ex. Rastande (Enstaka sedda eller hörda.)