Torsdag 8 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – 2015

VÄDER
Friska vindar från O-SO även denna morgon om än något svagare än igår. Liksom igår övervägande mulet på morgonen, mörka moln i väst och ljus himmel i öst. Vinden avtog ytterligare från middagstid, molnen tätnade och det kom lite duggregn på em. Mest god sikt.
02:00: Medelvind SO 10 m/s, byvind 13 m/s, +9,0°C, vattenstånd -21 cm, 1022 hPa
05:00: Medelvind O 10 m/s, byvind 12 m/s, +8,7°C, vattenstånd -15 cm, 1022 hPa
08:00: Medelvind O 10 m/s, byvind 13 m/s, +8,7°C, vattenstånd -23 cm, 1022 hPa
11:00: Medelvind SO 11 m/s, byvind 14 m/s, +10,0°C, vattenstånd -27 cm, 1023 hPa
14:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 11 m/s, +10,9°C, vattenstånd -23 cm, 1023 hPa
17:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +10,9°C, vattenstånd -18 cm, 1024 hPa
20:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 11 m/s, +10,3°C, vattenstånd -22 cm, 1025 hPa
23:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 11 m/s, +9,2°C, vattenstånd -27 cm, 1025 hPa
Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:32 och ned 18:27.

PERSONAL
Dennis Kraft, Lars Gotborn och Jan Rosenfeld.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med en insats av 9 nät 06:30-12:00 samt 31 burar i Kausan och 11 burar på Playan 06:30-19:30. Kontrollerat och registrerat ringmärkningsdata i Fagel 3.

OBSERVATIONER
TOPPSKARV – på em räknades hela 87 ex på Klockfotsrevet och då var det bara några få STORSKARVAR där.
TORNFALK – för andra gången denna vecka hade en ung tornfalk letat sig in i en vadarbur. Denna gång hade den där tagit en SKÄRPIPLÄRKA och börjat kalasa på den.
SILLTRUT – den sena ungfågeln märkt VAN6 har idag upptäckt att den kan ta KUNGSFÅGLAR i näten. Personalen fick därför mota bort den och få den att leta mat på annan plats än i vår trädgård.

RINGMÄRKNING
25 individer av 8 arter:
Tornfalk 1, ängspiplärka 2, gärdsmyg 4, järnsparv 1, rödhake 1, kungsfågel 12, grönsiska 2 och sävsparv 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 579 och i år 8 118.

KONTROLLER
Fyra egna kontroller idag. Silltrut 1, ungfågeln VAN6, rödhake 1, kungsfågel 1 och blåmes 1.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 1 tim.

ÖVRIGT
Idag har vinden avtagit och när medelvinden kom ner på 8 m/s så kändes det nästa lugnt. Blåsten ska enligt prognosmakarna fortsätta även i morgon men vi hoppas på ät vinden avtar lite till för att nätfångstens ska bli lite bättre.

Jan har idag startat gräsklippning men fick avbryta då det började regna lite lätt. Om vädret så tillåter så fortsätter detta arbete i morgon. Lars är på bättringsvägen och har t o m orkat vara ute en stund och hjälpt till att schasa bort silltruten från näten. Av naturliga skäl kämpade han sig också ut för att titta på vår andra vadarbursfångade tornfalk. Tills imorgon hoppas vi han är i än bättre form så att vi får lite hjälp med alla fåglar som vi hoppas på då.

Och idag har vi fortsatt varit ensamma på ön.

VID DATORN
Dennis Kraft

 • GräsandAnas platyrhynchos 26 ex. Stationär (26 i Kausan på morgonen.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Stationär (En sedd i Kausan och dessutom några grymtande..)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär (På Klockfotsrevet satt enbart fyra på em.)
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 87 ex. Stationär (På Klockfotsrevet räknades 87 ex in på em.)
 • SilltrutLarus fuscus 1 ex. Stationär (Enbart den ringmärkta ungen VAN6 sedd idag. Den försökte plocka kungsfåglar i näten vilket misslyckades men änå blev fatalt för några kungsfåglar.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus 50 ex. Stationär (40 inräknade på Klockfotsrevet på em.)
 • TornfalkFalco tinnunculus 1 ex. Rastande (En ungfågel hade idag tagit sig in i en vadarbur och börjat kalasa på en däri befintlig skärpiplärka. Den blev därmed den andra som fångats och ringmärkts på detta sätt under veckan.)
 • TornfalkFalco tinnunculus 1 ex. Ringmärkt
 • BlåmesCyanistes caeruleus 1 ex. Rastande (Minst en tidigare ringmärkt som kontrollerades.)
 • KungsfågelRegulus regulus 50 ex. Rastande (En hel del på ön.Tolv ringmärktes och en tidigare ringmärkt kontrollerades..)
 • KungsfågelRegulus regulus 12 ex. Ringmärkt
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 4 ex. Ringmärkt
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 20 ex. Rastande (Cirka, fyra ringmärktes.)
 • TaltrastTurdus philomelos 5 ex. Rastande (Enstaka hörda på morgonen och minst en sedd.)
 • RödhakeErithacus rubecula 5 ex. Rastande (Cirka, en ringmärktes och en tidigare ringmärkt kontrollerades.)
 • RödhakeErithacus rubecula 1 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 5 ex. Rastande (Cirka, en ringmärktes.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 20 ex. Rastande (Inte så många idag heller men två ringmärktes.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 2 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 5 ex. Rastande (Några enstaka.)
 • BofinkFringilla coelebs 5 ex. Rastande (Några bofinkar sedda eller hörda under dagen.)
 • BergfinkFringilla montifringilla 2 ex. Rastande (Några enstaka på morgonen.)
 • GrönsiskaCarduelis spinus 2 ex. Förbiflygande (Två ringmärktes.)
 • GrönsiskaCarduelis spinus 2 ex. Ringmärkt
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 2 ex. Ringmärkt
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 5 ex. Rastande (Två ringmärktes och ytterligare några hörda.)