Söndag 5 juli

VÄDER
Liksom igår började dagen helt molnfri, men framåt 09-tiden drog en del mellanhöga moln och cirrusmoln upp över himlen. Sikten under morgonen relativt dålig och man såg knappt in till land, men framåt kvällen åter god sikt. Extremt lite vind och havet har i princip legat blankt under hela dagen. Vid 22-tiden började det regna så smått och en timma senare hördes även åska över havet. Natten inleddes som en tropisk natt och trots regnet var det fortfarande drygt 21 plusgrader vid 23-tiden.
02:00: Medelvind S 1 m/s, byvind 2 m/s, +18,7°C, vattenstånd -7 cm
05:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 2 m/s, +17,8°C, vattenstånd -6 cm
08:00: Medelvind S 1 m/s, byvind 2 m/s, +19,6°C, vattenstånd -0 cm
11:00: Medelvind S 1 m/s, byvind 1 m/s, +21,3°C, vattenstånd +1 cm
14:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 3 m/s, +23,3°C, vattenstånd -3 cm
17:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 3 m/s, +22,6°C, vattenstånd -6 cm
20:00: Medelvind N 2 m/s, byvind 2 m/s, +21,6°C, vattenstånd -4 cm
23:00: Medelvind SO 1 m/s, byvind 3 m/s, +21,2°C, vattenstånd +5 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 04:27 och ner 22:06.

PERSONAL
Magnus Unger och Camilla Unger med barnen Isabella (11 år), Josefin (9 år) och Elias (2 år) och familjen Malin Unger med barnet Charlie (4 år) samt Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 17 nät 04:15-10:45.
Burfångst med 37 burar 06:45-11:15 fördelade på 24 i Kausan och 13 på Playan.

OBSERVATIONER
TOPPSKARV På kvällen stod 1 ex på Klockfotsrevet.
SVART RÖDSTJÄRT En 1K i helt juvenil dräkt nätfångades och ringmärktes vid 08-tiden.

RINGMÄRKNING
8 individer av 5 arter:
Fiskmås 1 pull, tobisgrissla 2 (1 ad + 1 pull), svart rödstjärt 1, koltrast 1 pull och stare 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 154 och i år 4951.

KONTROLLER
Idag endast några egna kontroller av tretåig mås (1K och 2K+) samt skärpiplärkor.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Idag hade vi årets hittills varmaste dag på Nidingen. Minitemperaturen i gryningen blev nästan +18 grader och maxitemperaturen uppgick till drygt +24 grader vid 15-tiden. Det var faktiskt så att både Anette och Uno vågade ta sig ett årspremiärbad i havet vid Stora bryggan. Gott om besökare på ön även idag – minst 22 privatbåtar angjorde Stora bryggan under dagen.
Det var intressant att en svart rödstjärt helt i juvenil dräkt kunde nätfångas och ringmärkas. Det följer tidigare mönster med premigratoriska besök av unga exemplar av arten på Nidingen sommartid.
Natten till idag använde Magnus och undertecknad lakan och kvicksilverlampa för att locka till oss nattfjärilar på två ställen, dels på NV-sidan av Stefans hus, dels mellan nätplats 5 och 6. Magnus lyckades bestämma 85 olika arter varav 11 var nya för ön. Nidingen kan nu ståta med totalt 447 registrerade fjärilsarter, vilket troligen är ett mycket högt antal för en enskild ö av Nidingens storlek och avsaknad av högre vegetation.

VID DATORN
Uno Unger

 • KanadagåsBranta canadensis 15 ex. Stationär (Ca 15 ex SO om Ostudden på morgonen samt en ensam fågel på Playan under eftermiddagen.)
 • GravandTadorna tadorna 3 Pulli Stationär (I Kausan med sina föräldrar.)
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar (I Kausan med sina 3 ganska stora ungar.)
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Stationär (De låg idag bl.a. på SO-udden.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 1 Adult Hona Pulli/nyligen flygga ungar (Den hade kvar 2 små dunungar vid Lilla bryggan under morgonen.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 2 Pulli Stationär (Vid Lilla bryggan tillsammans med sin moder.)
 • EjderSomateria mollissima 180 ex. Stationär (Ca 180 ex, varav merparten S om Lillelandsrevet.)
 • SjöorreMelanitta nigra 40 ex. Sträckande S (En flock, passerade V om ön vid 07:0-tiden.)
 • SjöorreMelanitta nigra 28 ex. Stationär (De låg tillsammans med ejdrar S om Lillelandsrevet under eftermiddagen.)
 • SmåskrakeMergus serrator 1 Adult Hona Stationär (Den låg utanför Playan under eftermiddagen.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo 30 ex. Stationär (Minst 30 ex.)
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 ex. Stationär (Den stod på Klockfotsrevet sent under eftermiddagen.)

 • VattenrallRallus aquaticus 1 ex. Spel/sång (Under dagen hördes endast den hanen som håller till vid Fotogenboden.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär (Bl.a. sågs en flygg årsunge på Playan.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 4 Adult Rastande (De höll huvudsakligen till på Playan.)
 • SmåspovNumenius phaeopus 2 ex. Stationär (De sågs mellan SO-udden och Lilla bryggan.)
 • StorspovNumenius arquata 1 ex. Sträckande SV (Den hördes sträckande vid 11:00-tiden.)
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 1 ex. Stationär
 • SkogssnäppaTringa ochropus 2 ex. Rastande (En förbisträckande hördes på småtimmarna och ett ex rastade nedanför trädgårdsfållan under dagen.)
 • GluttsnäppaTringa nebularia 4 ex. Sträckande (De hördes eller sågs vid 4 olika tillfällen undr dagen.)
 • GrönbenaTringa glareola 1 ex. Sträckande (Den hördes på sträck vid 07-tiden.)
 • RödbenaTringa totanus 10 ex. Stationär (Minst 10 ex.)
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 2 Adult Stationär
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär (En årsunge i stadie D ringmärktes strax NV om Fotogenboden.)
 • FiskmåsLarus canus 1 Pulli Ringmärkt
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Stationär
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 3 ex. Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle 2 ex. Ringmärkt
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär (Ett nytt bo hittades under en sten strax NV om Fotogenboden. Både en adult fågel och en dununge i stadie A kunde ringmärkas i nämnda bo.)
 • TornseglareApus apus 25 ex. Förbiflygande
 • LadusvalaHirundo rustica 2 ex. Stationär
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Äggskal (Kläckta skal från minst 3 ägg hittades på gräsmattan under fågelstationens nordöstra gavel.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • Svart rödstjärtPhoenicurus ochruros 1 1K Rastande (Ett ex helt i juvenil dräkt ringmärktes vid 08-tiden.)

 • Svart rödstjärtPhoenicurus ochruros 1 1K Ringmärkt

 • KoltrastTurdus merula 1 Pulli Ringmärkt
 • KoltrastTurdus merula 2 ex. Stationär (Den häckande hanen kontrollerades i samma nät som en av hans ungar från andrakullen. Det var den fjärde ungen från samma kull som har ringmärkts under de tre senaste dagarna.)
 • StareSturnus vulgaris 25 ex. Rastande (Ca 25 ex rastade under morgonen vara 3 årsungar ringmärktes.)
 • StareSturnus vulgaris 3 1K Ringmärkt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *