Lördag 4 juli

VÄDER
Dagen började helt molnfri, men framåt middagstid beslöjades himlen alltmer av höga cirrusmoln. Sikten något växlande under dagen men var huvudsakligen god.
02:00: Medelvind växlande 0 m/s, byvind 1 m/s, +17,1°C, vattenstånd -8 cm
05:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 3 m/s, +17,0°C, vattenstånd -6 cm
08:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 3 m/s, +17,6°C, vattenstånd 0 cm
11:00: Medelvind V 1 m/s, byvind 3 m/s, +20,1°C, vattenstånd -1 cm
14:00: Medelvind NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +19,1°C, vattenstånd -5 cm
17:00: Medelvind NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +19,6°C, vattenstånd -11 cm
20:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 5 m/s, +19,0°C, vattenstånd -4 cm
23:00: Medelvind N 2 m/s, byvind 2 m/s, +17,9°C, vattenstånd -2 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

PERSONAL
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Tommy Järås, Åsa Rydén och Andreas Eriksson avlöstes vid 13-tiden av familjen Magnus Unger och Camilla Unger med barnen Isabella (11 år), Josefin (9 år) och Elias (2 år) och familjen Malin Unger med barnet Charlie (4 år) samt Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 24 nät 04:15-10:30.
Burfångst med 37 burar 04:45-11:30 fördelade på 24 i Kausan och 13 på Playan.

OBSERVATIONER
TOPPSKARV På kvällen stod 4 ex på Klockfotsrevet.
SMÅSPOV På kvällen sågs 2 ex på SO-udden.
ROSKARL En hane, som hållit till på Nidingen hela sommaren hittills, sågs idag på en sten i Kausan vid middagstid.
Detta är ett urval av några intressanta observationer. En fullständig artlista finns på Artportalen.

RINGMÄRKNING
14 individer av 6 arter:
Fiskmås 2 pull, skärpiplärka 1 pull, sädesärla 1, koltrast 1 pull och stare 7.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 149 och i år 4943.

KONTROLLER
Idag endast några egna kontroller, bl.a. en hane och 3 honor av öns häckande skärpiplärkor där hanen född 2012 var äldst.
Den troligen hittills varmaste dagen i år på Nidingen med tidvis bleke på havet grundade för ett tresiffrigt antal besökare. Vid middagstid låg som mest 15 privatbåtar samtidigt vid Stora bryggan. Stefan kom med en grupp på 10 personer som övernattar tills imorgon.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Stationen blev 2 kg damm fattigare när Åsa tog ner elementen på toaletten och i hallen och dammsög bakom dem.

VID DATORN
Andreas Eriksson och Uno Unger

 • KnölsvanCygnus olor 2 ex. Stationär
 • GrågåsAnser anser 13 ex. Sträckande S
 • KanadagåsBranta canadensis 13 ex. Stationär (På kvällen sågs 8 ex i en flock liggande på SO-udden.)
 • GravandTadorna tadorna 3 Pulli Stationär (I sällskap med sina föräldrar i Kausan.)
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Stationär (De var under kvällen ganska orädda intill stigen mellan trädgårdsfållan och gästtoan.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 1 Adult Hona Pulli/nyligen flygga ungar (Denna hona, som man känner igen på ansiktsteckningen med bl.a. tydligt ögonbrynstreck, är ringmärkt och gick ut med en första kull i Kausan)
 • GräsandAnas platyrhynchos 2 Pulli Stationär (I sällskap med modern nära O om Lilla bryggan.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 10 ex. Förbiflygande (Möjligen lokala fåglar, på kvällen sågs minst 10 ex bland ejdrar S om Lillelandsrevet.)
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 ex. Stationär (Ett ex stod på Klockfotsrevet under förmiddagen, medan 4 ex hittades där under kvällen.)

 • GråhägerArdea cinerea 3 ex. Förbiflygande
 • VattenrallRallus aquaticus 2 Hane Spel/sång (En spelade vid kabelmärket idag, medan en var kvar i Kausan.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär (Paret Br/Br och Or/Sv tillsammans med sina nu stora ungar SO om trädgårdsfållan.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • KärrsnäppaCalidris alpina Noterad Rastande
 • SmåspovNumenius phaeopus 2 ex. Stationär (På kvällen sågs 2 ex på SO-udden.)
 • StorspovNumenius arquata 1 ex. Stationär
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 1 ex. Stationär
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • RoskarlArenaria interpres 1 Adult Hane Stationär (Den sågs i Kausan vid 13:00-tiden.)
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 5 ex. Sträckande SV
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär (2 pulli ringmärktes.)
 • FiskmåsLarus canus 2 ex. Ringmärkt
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • SmåtärnaSternula albifrons 2 ex. Rastande
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Rastande
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Ruvande
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 1 ex. Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • RingduvaColumba palumbus 1 ex. Förbiflygande
 • TornseglareApus apus 50 ex. Förbiflygande (Ca 50 ex.)
 • LadusvalaHirundo rustica 2 ex. Stationär
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär (1 pullus ringmärktes.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 1 ex. Ringmärkt
 • SädesärlaMotacilla alba 1 ex. Ringmärkt
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär (1 årsunge ringmärktes.)
 • KoltrastTurdus merula Noterad Stationär (1 nyligen flygg unge från andrakullen ringmärktes.)
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Ringmärkt
 • GransångarePhylloscopus collybita 2 ex. Ringmärkt
 • GransångarePhylloscopus collybita 2 ex. Stationär (De ringmärktes.)
 • StareSturnus vulgaris 60 ex. Rastande (7 ex ringmärktes.)
 • StareSturnus vulgaris 7 ex. Ringmärkt
 • HämplingCarduelis cannabina 1 Hane Spel/sång

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *