Fredag 3 juli

VÄDER
Klart väder hela dagen.
02:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 10 m/s, +18,0°C, vattenstånd -20 cm
05:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 10 m/s, +16,9°C, vattenstånd -14 cm
08:00: Medelvind SO 10 m/s, byvind 12 m/s, +17,5°C, vattenstånd -3 cm
11:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 11 m/s, +18,4°C, vattenstånd 0 cm
14:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 6 m/s, +18,5°C, vattenstånd -6 cm
17:00: Medelvind S 2 m/s, byvind 3 m/s, +19,8°C, vattenstånd -6 cm
20:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 3 m/s, +18,9°C, vattenstånd +2 cm
23:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 2 m/s, +17,7°C, vattenstånd -4 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.PERSONAL
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Tommy Järås, Åsa Rydén och Andreas Eriksson.

VERKSAMHET
Nätfångst med 22 nät 04:15-11:15.
Burar, 24 i Kausan 04:30-17:30 och 13 på Playan 04:30-17:30

OBSERVATIONER
Se daglig artsammanställning.

RINGMÄRKNING
52 individer av 6 arter:
Silltrut 36, gråtrut 2, tretåig mås 1, tobisgrissla 1, skärpiplärka 4, koltrast 2 och stare 6.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 135 och i år 4929.

Kontroller
Adulta tobisgrisslor kontrollerades i holkarna och åldersfördelningen var följande 20 år, minst 14 år, 13 år, 13 år, 12 år, 12 år, 6 år, 6 år, minst 5 år och slutligen 4 år.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 3 timmar.

ÖVRIGT
Dagen ägnades åt ringmärkning, nätlagning, gräsklippning och datorarbete. Den sista tretåiga måsungen försågs med ringar idag, så nu är öns samtliga ungar av arten ringmärkta och redo att ge sig ut i världen och bli avlästa. Även ytterligare 36 silltrutar försågs med ringar och är nu redo att öka kunskapen om rörelsemönstret hos öns fåglar. Det kan också meddelas att samtliga i personalstyrkan nu har vågat pröva badstegen.

VID DATORN
Andreas Eriksson

 • KnölsvanCygnus olor 2 ex. Stationär
 • GrågåsAnser anser 2 ex. Förbiflygande
 • KanadagåsBranta canadensis 22 ex. Stationär
 • GravandTadorna tadorna 3 Pulli Stationär
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Stationär
 • GravandTadorna tadorna 5 ex. Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 5 Adult Hane Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 2 Adult Hona Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 3 Pulli Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 7 ex. Stationär
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus 2 Hane Spel/sång
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • KärrsnäppaCalidris alpina 14 ex. Sträckande SV
 • KärrsnäppaCalidris alpina 3 ex. Rastande
 • SmåspovNumenius phaeopus 1 ex. Stationär
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 1 ex. Rastande
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • RoskarlArenaria interpres 1 ex. Stationär
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 60 ex. Sträckande SV
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus 36 ex. Ringmärkt
 • GråtrutLarus argentatus 2 ex. Ringmärkt
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla 1 ex. Ringmärkt
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Ruvande
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 3 ex. Stationär
 • SillgrisslaUria aalge 1 Adult Förbiflygande

 • SillgrisslaUria aalge 1 ex. Rastande

 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle 1 ex. Ringmärkt
 • TornseglareApus apus 9 ex. Förbiflygande
 • LadusvalaHirundo rustica 2 ex. Stationär
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 4 ex. Ringmärkt
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • KoltrastTurdus merula Noterad Stationär
 • KoltrastTurdus merula 2 ex. Ringmärkt
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Stationär
 • StareSturnus vulgaris 100 ex. Rastande
 • StareSturnus vulgaris 6 ex. Ringmärkt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *