Torsdag 2 juli

VÄDER
Klart väder hela dagen.
02:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 4 m/s, +16,5°C, vattenstånd -15 cm
05:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 7 m/s, +16,5°C, vattenstånd -11 cm
08:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 8 m/s, +17,8°C, vattenstånd -1 cm
11:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 9 m/s, +19,0°C, vattenstånd -6 cm
14:00: Medelvind S 8 m/s, byvind 9 m/s, +19,9°C, vattenstånd -16 cm
17:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 7 m/s, +19,7°C, vattenstånd -17 cm
20:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 7 m/s, +18,9°C, vattenstånd – cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

PERSONAL
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Tommy Järås, Åsa Rydén och Andreas Eriksson.

VERKSAMHET
Nätfångst med 24 nät 04:15-11:45.
Burar, 24 i Kausan 04:30-15:00 och 13 på Playan 05:00-15:00

OBSERVATIONER
Se daglig artsammanställning.

RINGMÄRKNING
41 individer av 6 arter:
Silltrut 28, gråtrut 2, fiskmås 2, kärrsnäppa 1, stenskvätta 1 och stare 8.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 83 och i år 4877.

Kontroller

UPPDRAGSARBETE
Turisttoaletten tömdes 0,5.

ÖVRIGT
Lika soligt idag, dock lite mer vind och lite mindre besökare. Tommy har ägnat större delen av dagen framför datorn så månadsrapporteringen för maj och juni snart kan skickas in till ringmärkningscentralen. Badstegen som sattes ut igår av Nidingens vänner har flitigt använts av de flesta i stationspersonalen sedan dess. Ytterligare en tur hos silltrutarna gjordes idag och märksiffran för arten under de senaste dagarna är nu 150 individer. Ulrika utförde en guidning för tre personer och visade lite hur det går till under ringmärkningen här vid stationen.

VID DATORN
Andreas Eriksson

Nidingen, Hl

Tommy Järås, Ulrika Tollgren, Linda Niklasson, Andreas Eriksson
 • GrågåsAnser anser 4 ex. Rastande
 • KanadagåsBranta canadensis 11 ex. Stationär
 • GravandTadorna tadorna 3 Pulli Stationär
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 3 ex. Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 50 ex. Sträckande SV
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 ex. Stationär

 • VattenrallRallus aquaticus 2 Hane Spel/sång
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • KärrsnäppaCalidris alpina 2 Adult Rastande
 • KärrsnäppaCalidris alpina 1 ex. Ringmärkt
 • BrushaneCalidris pugnax 2 Hane Sträckande SV
 • SmåspovNumenius phaeopus 2 ex. Stationär
 • StorspovNumenius arquata 1 ex. Stationär
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 1 ex. Rastande
 • GluttsnäppaTringa nebularia 2 ex. Rastande
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 320 ex. Sträckande SV
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • FiskmåsLarus canus 2 ex. Ringmärkt
 • SilltrutLarus fuscus 28 ex. Ringmärkt
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus 2 ex. Ringmärkt
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • SmåtärnaSternula albifrons 1 Adult Rastande
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Ruvande
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 3 ex. Stationär
 • SillgrisslaUria aalge 1 Adult Förbiflygande

 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • TornseglareApus apus 10 ex. Förbiflygande
 • LadusvalaHirundo rustica 2 ex. Förbiflygande
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 1K Rastande
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 ex. Ringmärkt
 • KoltrastTurdus merula Noterad Stationär
 • StareSturnus vulgaris 310 ex. Rastande
 • StareSturnus vulgaris 8 ex. Ringmärkt
 • HämplingCarduelis cannabina 1 ex. Rastande

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *