Måndag 6 juli

VÄDER
Regnet under natten, tidvis med åska, upphörde vid 04:30-tiden. Därefter mulet ett par timmar innan det klarnade i väster vid 07-tiden. Resten av dagen växlande molnighet, men tidvis mer sol än moln. Sikten till att börja måttlig men under eftermiddagen allt bättre. Rejält blåsigt mitt på dagen.
02:00: Medelvind O 7 m/s, byvind 8 m/s, +20,1°C, vattenstånd +2 cm
05:00: Medelvind SSO 9 m/s, byvind 13 m/s, +19,0°C, vattenstånd +3 cm
08:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 14 m/s, +17,5°C, vattenstånd +17 cm
11:00: Medelvind SV 13 m/s, byvind 17 m/s, +17,8°C, vattenstånd +31 cm
14:00: Medelvind V 12 m/s, byvind 16 m/s, +16,6°C, vattenstånd +15 cm
17:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 15 m/s, +18,2°C, vattenstånd +10 cm
20:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 14 m/s, +17,2°C, vattenstånd +16 cm
23:00: Medelvind V 11 m/s, byvind 16 m/s, +15,6°C, vattenstånd +26 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 04:28 och ner 22:05.

PERSONAL
Magnus Unger och Camilla Unger med barnen Isabella (11 år), Josefin (9 år) och Elias (2 år) och familjen Malin Unger med barnet Charlie (4 år) samt Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 17 nät 05:45-10:45.
Burfångst med 40 burar 06:15-21:00 fördelade på 27 i Kausan och 13 på Playan.

OBSERVATIONER
HAVSSULA En 2K sträckte mot S väster om ön vid middagstid.
SPOVSNÄPPA Först upptäcktes en vid 09:30-tiden. Vid 15-tiden sågs ett nytt ex och efter ytterligare ett par timmar var de tre tillsammans och vid sista rundan kl. 21 fanns fyra vackert roströda ex på tångvallen strax O om Lilla bryggan.
KÄRRSNÄPPA Ett ökat antal rastande av nordlig ras under dagen. På morgonen fanns 25 ex på plats, vilket successivt ökade till det tredubbla antalet vid 21-tiden. Av de 20 som ringmärktes var precis hälften ettåringar och andra hälften äldre.
SVARTSNÄPPA Ett ex hördes locka några gånger SV om Lilla bryggan 07:30.
ROSKARL En adult hane var kvar på ön sedan tidigare och sågs i Kausan under kvällen.
SILLGRISSLA 4 ex i sommardräkt utanför Västudden, förbiflygande men troligen stationära.

RINGMÄRKNING
28 individer av 5 arter:
Kärrsnäppa 20, fiskmås 2, skärpiplärka 4 pulli, törnsångare 1 och stare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 185 och i år 4979.

KONTROLLER
I det igår nyfunna tobisgrissleboet nr 524 NV om Fotogenboden kontrollerades båda föräldrarna och deras unge idag. Den ena föräldern var den som nymärktes igår, medan den andra ommärktes efter det att den gamla och rejält slitna ringen togs av. Som tur var gick ringens siffror att tyda, så det gick att avgöra att det var undertecknad som ringmärkte den som bounge 24/6 1989. Alltså hade den nyligen fyllt 26 år – en imponerande ålder!

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Dagens behållning utgjordes av alla rastande kärrsnäppor och de fyra spovsnäpporna som i det blåsiga vädret valde att rasta på Nidingen i stället för att ge sig vidare på sin flyttning mot Västeuropa.

VID DATORN
Uno Unger

 • KanadagåsBranta canadensis 9 ex. Stationär (De höll till vid Östra rännan och bl.a. ingick Västuddenparet med sin nu så gott som fullvuxna årsunge i flocken. Den halta fågeln sågs även idag.)
 • GravandTadorna tadorna 3 Pulli Stationär (De sågs i Kausan med sina föräldrar liksom tidigare.)
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar (De sågs i Kausan med sina 3 ungar liksom tidigare.)
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Stationär (De låg mestadels vid Lilla bryggan.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 1 Adult Hona Pulli/nyligen flygga ungar (Hennes kull hade minskat till endast en liten pullus idag.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 1 Pulli Stationär (Tillsammans med sin moder vid Lilla bryggan)
 • GräsandAnas platyrhynchos 3 Hane Stationär (De sågs flygande en bit över ön.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 5 ex. Sträckande S (Ca 5 ex i en flock.)
 • SmåskrakeMergus serrator 3 Adult Hona Stationär (De låg utanför nordstranden.)
 • HavssulaMorus bassanus 1 2K Sträckande S (En 2K sträckte mot S väster om ön vid middagstid.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus 2 ex. Stationär (Idag hördes de som vanligt i Kausan och vid Fotogenboden.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär (Boet nedanför badtunnan var tomt.)
 • SpovsnäppaCalidris ferruginea 4 Adult Rastande (Först upptäcktes en vid 09:30-tiden. Vid 15-tiden sågs ett nytt ex och efter ytterligare ett par timmar var de tre tillsammans och vid sista rundan kl. 21 fanns fyra vackert roströda ex på tångvallen strax O om Lilla bryggan.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 75 Adult Rastande (Minst 75 svartmagade ex av den nordliga rasen rastade under kvällen. Av de 20 som ringmärktes var precis hälften ettåringar och andra hälften äldre.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 20 ex. Ringmärkt
 • SmåspovNumenius phaeopus 2 ex. Stationär (De sågs ett par gånger tillsammans, bl.a. å Playan.)
 • StorspovNumenius arquata 3 ex. Sträckande V
 • SvartsnäppaTringa erythropus 1 ex. Rastande (Den hördes locka några gånger SV om Lilla bryggan 07:30.)
 • GluttsnäppaTringa nebularia 1 ex. Rastande (Den hördes och sågs flera gånger under dagen, troligen ett och samma ex.)
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • RoskarlArenaria interpres 1 Adult Hane Stationär (En adult hane var kvar på ön sedan tidigare och sågs i Kausan under kvällen.)
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 50 ex. Stationär (På eftermiddagen rastade ca 50 ex på Playan.)
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär (Två ad burfångades i Kausan och ringmärktes.)
 • FiskmåsLarus canus 2 ex. Ringmärkt
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea 10 ex. Stationär (Några samlades för födosök längs Playan.)
 • FisktärnaSterna hirundo 5 ex. Stationär (Ca 5 ex.)
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 4 ex. Stationär
 • SillgrisslaUria aalge 4 ex. Stationär (I sommardräkt utanför Västudden, förbiflygande men troligen stationära.)

 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Individmärkt (I det igår nyfunna tobisgrissleboet nr 524 NV om Fotogenboden kontrollerades båda föräldrarna och deras unge idag. Den ena föräldern var den som nymärktes igår, medan den andra ommärktes efter det att den gamla och rejält slitna ringen togs av. Som tur var gick ringens siffror att tyda, så det gick att avgöra att det var undertecknad som ringmärkte den som bounge 24/6 1989. Alltså hade den nyligen fyllt 26 år.)
 • TornseglareApus apus 5 ex. Förbiflygande
 • LadusvalaHirundo rustica 2 ex. Stationär (Ett par har nu i tre dagar visat sig mellan tvättstugan och nya fyren. Något på gång?)
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär (Fyra nyss uthoppade ungar med ej helt utväxta pennor ringmärktes.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 4 Pulli Ringmärkt
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • KoltrastTurdus merula Noterad Stationär
 • TörnsångareSylvia communis 1 2K Hane Rastande (Ringmärktes.)
 • TörnsångareSylvia communis 1 ex. Ringmärkt
 • SvarthättaSylvia atricapilla 1 ex. Rastande (Den hördes ljudligt sjungande större delen av dagen i slånbuskaget närmast N om fågelstationen.)
 • StareSturnus vulgaris 5 ex. Rastande (Minst 5 ex varav en årsunge ringmärktes.)
 • StareSturnus vulgaris 1 ex. Ringmärkt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *