Tisdag 7 juli

VÄDER
Morgonen började med växlande molnighet och ganska god sikt. Vid 12-tiden mulnade det på successivt och under eftermiddagen kom ett par lätta regnskurar. Vid 20-tiden började det regna kontinuerligt, viket det ännu gjorde vid midmatt
02:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 17 m/s, +15,2°C, vattenstånd +17 cm
05:00: Medelvind V 12 m/s, byvind 16 m/s, +14,8°C, vattenstånd +8 cm
08:00: Medelvind V 12 m/s, byvind 16 m/s, +15,8°C, vattenstånd +9 cm
11:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 13 m/s, +17,1°C, vattenstånd +16 cm
14:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 11 m/s, +17,2°C, vattenstånd +12 cm
17:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 8 m/s, +17,1°C, vattenstånd +2 cm
20:00: Medelvind S 10 m/s, byvind 13 m/s, +18,4°C, vattenstånd +2 cm
23:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 10 m/s, +16,6°C, vattenstånd +7 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 04:29 och ner 22:04.

PERSONAL
Magnus Unger och Camilla Unger med barnen Isabella (11 år), Josefin (9 år) och Elias (2 år) och familjen Malin Unger med barnet Charlie (4 år) samt Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Ingen nätfångst p.g.a. kraftig vind från västsektorn.
Burfångst med 40 burar 06:00-20:00 fördelade på 27 i Kausan och 13 på Playan.

OBSERVATIONER
STORMFÅGEL En flög norrut strax utanför Västudden vid 09:30-tiden. På eftermiddagen dök ett ex oväntat upp flygandes flera varv runt de gamla fyrarna 13:40. Den kanske rekade för framtida häckning.
HAVSSULA 4 ex (1 2K, 2 3K och en äldre) sträckte söderut under morgonen/förmiddagen.
TOFSVIPA 2 ex rastade innerst i Kausan 05:45.
SMÅSNÄPPA En ad i sällskap med kärrsnäppor i Kausan under större delen av eftermiddagen.
SPOVSNÄPPA Minst 2 adulta sällskapade med kärrsnäppor i Kausan under större delen av eftermiddagen.
KÄRRSNÄPPA Minst 100 ex varav 38 (28 2K och 10 3K+) ringmärktes.
SMÅTÄRNA Ett ex födosökte en stund i Kausan vid 06-tiden.
TORDMULE Den passerade norrut över Kausan 09:42.

RINGMÄRKNING
42 individer av 2 arter:
Kärrsnäppa 38 och skärpiplärka 4.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 227 och i år 5021.

KONTROLLER
Den enda tretåiga måsen som fortfarande har kvar sin ljuslogg satt under kvällen en stund på Fotogenbodens tak. I övrigt endast några korttidskontroller av unga skärpiplärkor.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Dagens överraskning alla kategorier var absolut den stormfågel som flög runt omkring mellan de gamla fyrarna. Kan Nidingen måhända utgöra en lämplig häckningsplats i en stormfågels ögon?

VID DATORN
Uno Unger

 • KanadagåsBranta canadensis 6 ex. Stationär (På Playan stor dl av dagen. De bestod av Västuddenparet (den ena högermärkt) med sin årsunge, Prästensgravparet (den ena vänstermärkt) och en adult med skadat vänsterben.)
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar
 • GravandTadorna tadorna 3 Pulli Stationär
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 1 Adult Hona Individmärkt (Den stod ensam på tångvallen vid Lilla bryggan utan den unge som sågs igår.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 3 ex. Stationär (De flög från Playan mot Västudden, åtminstone 2 hanar.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SmåskrakeMergus serrator 3 Adult Hona Stationär (En vid Lilla bryggan och 2 flygande över ön..)
 • StormfågelFulmarus glacialis 2 ex. Förbiflygande (En flög norrut strax utanför Väsudden vid 09:30-tiden. På eftermiddagen dök ett ex oväntat upp flygandes flera varv runt de gamla fyrarna 13:40. Den kanske rekade för framtida häckning.)

 • HavssulaMorus bassanus 4 2K+ Sträckande S (De passerade V om Nidingen, först två 3K, därefter en 2K och till sist en ädre)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 ex. Förbiflygande (Den sågs flygande norrut utanför Västudden, men landade NV om Västudden.)

 • VattenrallRallus aquaticus 2 ex. Stationär (De hördes i Kausan och vid Fotogenboden, men ej alls så intensivt som tidigare i veckan.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • TofsvipaVanellus vanellus 2 ex. Rastande (De stod i Kausan 05:45, sågs ej senare.)
 • SmåsnäppaCalidris minuta 1 Adult Rastande (Den sällskapade med kärrsnäppor i Kausan under större delen av eftermiddagen.)
 • SpovsnäppaCalidris ferruginea 2 Adult Rastande (De sällskapade med kärrsnäppor i Kausan under större delen av eftermiddagen.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 100 Adult Rastande (Minst 100 ex varav 38 (28 2K och 10 3K+) ringmärktes.)
 • SmåspovNumenius phaeopus 2 ex. Stationär (De sågs till och från under dagen.)
 • SmåspovNumenius phaeopus 4 ex. Sträckande SV (4 ex sträckte mot SV längs Playan 06:10.)
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär (En av öns ungar som ringmärktes 21/6 kontrollerades.)
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 200 ex. Rastande (Minst 200 ex, kom flygande mot SV-V i småflockar. Många passade även på att rasta på Nidingen.)
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär (Minst 21 ungar sågs vid 06-tiden varav 10 låg på Lilla bryggan, 7 på västra sidan av västra gamla fyren, 2 på östra sidan av östra gamla fyren och minst 2 på Rissastenens skylt.)
 • SmåtärnaSternula albifrons 1 Adult Förbiflygande (En adult fågel besökte tillfälligt Kausan vid 06-tiden.)
 • SilvertärnaSterna paradisaea 10 ex. Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo 5 ex. Stationär
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 2 ex. Stationär (De sågs flygande över ön några gånger.)
 • TordmuleAlca torda 1 ex. Sträckande N (Den passerade norrut över Kausan 09:42.)

 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär (4 årsungar ringmärktes varav 3 med ännu ej helt utväxta pennor.)
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Stationär
 • Grå flugsnappareMuscicapa striata 1 ex. Rastande (Den sågs under kvällen vid de stora slånbuskagen N om fågelstationen.)
 • StareSturnus vulgaris 25 ex. Rastande (Ca 25 ex.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *