Söndag 21 juni

VÄDER
I gryningen helmulet och ganska god sikt. Vädret likartat fram till middagstid men emellanåt bröt solen igenom och det blev hyfsat varmt. Under eftermiddagen uppklarnande och en hel del solsken. Under kvällen mojnade vinden såpass att det blev bleke på havet.
02:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +12,7°C, vattenstånd +5 cm
05:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +12,5°C, vattenstånd -2 cm
08:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +12,6°C, vattenstånd -2 cm
11:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 6 m/s, +13,4°C, vattenstånd +5 cm
14:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 5 m/s, +14,6°C, vattenstånd +2 cm
17:00: Medelvind V 3 m/s, byvind 5 m/s, +14,9°C, vattenstånd -1 cm
20:00: Medelvind V 2 m/s, byvind 3 m/s, +14,0°C, vattenstånd -2 cm
23:00: Medelvind NV 1 m/s, byvind 2 m/s, +13,1°C, vattenstånd +5 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 04:18 och ner 22:10, alltså samma för tredje dagen i rad. Sommarsolståndet inträffade 18:37 i dag.

PERSONAL
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren Lazarov, Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 17 nät 03:45-05:00 och 19 nät 05:00-11:15. Ansning av gräsytorna under fågelnäten. Patrick har fixat vårt trådlösa nätverk så vi nu har full täckning i alla rum inkl. övervåningen. Lagning av nät.

OBSERVATIONER
TOPPSKARV Ett ex stod på en sten vid SO-udden vid 11-tiden och under sen eftermiddag stod en 2K och en 3K+ på Klockfotsrevet.
VATTENRALL På efternatten och morgonen hördes liksom igår två spelande hanar, varav en innerst i Kausan och den andra i slånbuskagen vid Fotogenboden.
ÖKENPIPARE En utfärgad fågel i sommardräkt, hittades av Linda Niklasson på tångvallen i Kausan 15:50. Vi kunde studera den och fick några dokumentationsbilder innan den spårlöst försvann efter en halvtimma. Detta utgjorde blott tredje fyndet i Halland efter det första på Morups tånge 26-27/6 1938 och det andra i Påarp 3-4/5 2005.
SKÄRSNÄPPA Två ex födosökte bland stenarna längst in i Kausan. Båda var ringmärkta och kunde avläsas.
STORSPOV Ett ex hördes förbisträckande V om Nidingen vi 17-tiden.
SMÅTÄRNA Ett ex flög fram och åter SV om Lilla bryggan 08:10 och 4 ex flög längs Playan innan de försvann norrut 15:25.

RINGMÄRKNING
43 individer av 3 arter:
Rödbena 2 pulli, rörsångare 2 och stare 43.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 220 och i år 4 485.

KONTROLLER
En adult gråtrut med blå färgring V.W8F som märktes på ön förra året. Två skärsnäppor märkta här på ön innevarande år 30/3 resp. 21/5 var kvar i Kausan. Vidare en egen kontroll av en färgringmärkt rödbena med ungar i Kausan, vilken ursprungligen märktes på Nidingen som 2K+ 24/6 2009. Till sist kontrollerades två skärpiplärkehonor med ruvfläckar som båda märktes som årsungar på Nidingen i juni 2014.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Dagens sensation var ju när Linda upptäckte en ”konstig” pipare i Kausan och med hjälp av walkie-talkie påkallade övrigas uppmärksamhet. Väl samlade vid Stora bryggan konstaterade vi direkt att det var en mongolpipare eller ökenpipare och tack vare de dokumentationsbilder vi lyckades ta innan den försvann, så gick det i efterhand att säkra den till en ökenpipare.

VID DATORN
Uno Unger

 • StorskarvPhalacrocorax carbo 60 ex. Stationär (Ca 60 ex.)
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 2 ex. Stationär (Ett ex stod på en sten vid SO-udden vid 11-tiden och under sen eftermiddag stod en 2K och en 3K+ på Klockfotsrevet.)

 • KanadagåsBranta canadensis 18 Adult Stationär (10 ex låg i Kausan vid 06-tiden, dessutom 5 + 3 utefter sydstranden.)
 • GravandTadorna tadorna 4 Pulli Stationär
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar
 • GravandTadorna tadorna 2 Adult I par Stationär
 • EjderSomateria mollissima 250 ex. Stationär (Ca 250 ex varav många hanar i eklisdräkt vid Ostudden. Ingen unge sågs idag.)
 • SjöorreMelanitta nigra 10 Honfärgad Stationär (De låg tillsammans med hundratals ejdrar S om Lillelandsrevet.)
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus 2 ex. Spel/sång
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • ÖkenpipareCharadrius leschenaultii 1 ex. Rastande (En utfärgad fågel i sommardräkt, hittades av Linda Niklasson på tångvallen i Kausan 15:50. Vi kunde studera den och fick några dokumentationsbilder innan den spårlöst försvann efter en halvtimma. Detta utgjorde blott tredje fyndet i Halland efter det första på Morups tånge 26-27/6 1938 och det andra i Påarp 3-4/5 2005.)

 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Bo, ägg/ungar
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 10 Adult Stationär (Ca 10 ex.)
 • FisktärnaSterna hirundo 1 Adult I par Ruvande (Samma par som igår.)
 • SilvertärnaSterna paradisaea 1 Adult I par Stationär (De höll till i Kausan, på kvällen provlåg de en bobale utan ägg på Västudden. Blivande häckning?)
 • SmåtärnaSternula albifrons 5 Adult Förbiflygande (Ett ex flög fram och åter SV om Lilla bryggan 08:10 och 4 ex flög längs Playan innan de försvann norrut 15:25.)
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • SkärsnäppaCalidris maritima 2 2K Individmärkt (De var märkta här på ön 30/3 resp. 21/5 innevarande år var kvar i Kausan.)

 • StorspovNumenius arquata 1 ex. Sträckande (Den hördes förbisträckande V om Nidingen vi 17-tiden.)
 • RödbenaTringa totanus Noterad Pulli/nyligen flygga ungar (En adult -/Me Gu/Sv hade 2 dunungar i Kausan som ringmärktes.)
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Stationär
 • StareSturnus vulgaris 400 ex. Rastande (Minst 400 ex rastande/sträckande mot SV, varav en 2K hane ochh 38 årsungar ringmärktes.)
 • RörsångareAcrocephalus scirpaceus 2 ex. Rastande (Båda ringmärktes. Den ena sjöng i 5:ans slånbuskge innan ringmärkningen vid 09-tiden.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Rastande (Den smet ur nät 14B vid 05-tiden.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *