Måndag 22 juni

VÄDER
Från gryningen växlande molnighet och hyfsat med sol under förmiddagen och tidvis bleke på havet. Mulnande från middagstid och begynnande regn vid 13:00-tiden, därefter lätt regn till och från under eftermiddagen men åter uppehåll på kvällen. Något disigt men i alla fall sikt in till fastlandet.
02:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 4 m/s, +13,1°C, vattenstånd -1 cm
05:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +12,5°C, vattenstånd -7 cm
08:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 6 m/s, +13,0°C, vattenstånd -6 cm
11:00: Medelvind SO 2 m/s, byvind 4 m/s, +16,0°C, vattenstånd +6 cm
14:00: Medelvind S 4 m/s, byvind 7 m/s, +14,6°C, vattenstånd +9 cm
17:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 11 m/s, +13,3°C, vattenstånd +4 cm
20:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 7 m/s, +14,1°C, vattenstånd +2 cm
23:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +13,8°C, vattenstånd +12 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.Solen gick upp 04:18 och ner 22:10, alltså samma för fjärde dagen i rad, men räknar man sekunderna så har ljuset nu vänt och idag är dagen kortare än igår.

PERSONAL
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren Lazarov, Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 19 nät 03:45-10:45. Kontroll och märkning av de tretåiga måsarna.

OBSERVATIONER
TOPPSKARV Ett 2K stod på en sten bland storskarvar på Klockfotsrevet.
VATTENRALL Fortfarande två aktivt spelande hanar i Kausan resp. N om Fotogenboden.
SKÄRSNÄPPA Två ex födosökte bland stenarna längst in i Kausan. Båda var ringmärkta och kunde avläsas.
STORSPOV Tre ex hördes och sågs snurra över ön redan 04:42, men försvann åt okänt håll. Senare passerade 1 ex flöjtande över fyrområdet mot S 14:55
ROSKARL En hane höll till i Kausan under morgonen.
TRETÅIG MÅS På de gamla fyrarna fanns det för tillfället 19 aktiva bon, där dock 2 bon med vardera 1 ägg troligen rör sig om bon med rötägg. I de 17 bona med ungar fanns totalt 21 ungar varav 2 ringmärktes. I bona 15, 15,5 resp. 16 låg 1, 2 resp. 2 ungar, som var för små för att ringmärkas.
På Rissastenens sjömärke fanns idag bara 6 aktiva bon kvar på västra sidan och inga på östra sidan. Förutom ett varmt ägg i det översta boet (bo 3) fanns 6 ungar i 5 bon varav 2 nyligen kläckta i bo A/B.
Hittills i år har vi ringmärkt 22 pulli och potentiellt återstår 7 ungar att märkas och 2 ägg som troligen inte kommer att kläckas.
KÄRRSÅNGARE En hane satt och sjöng vid fläderbusken på nätplats 13 bakom Fotogenboden vid 04-tiden och ringmärktes två timmar senare.

RINGMÄRKNING
48 individer av 4 arter:
Strandskata 2 pulli, kärrsångare 1, härmsångare 1 och stare 44.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 268 och i år 4 533.

(+3 st tretåiga måsar)

KONTROLLER
Tre egna kontroller av skärpiplärkehanar märkta som nyss flygga ungar under tiden 20/5-30/6 2014 försågs idag med färgkombinationer. Öns häckande par av koltrast nätfångades och kontrollerades. En 1K stare som märktes igår kontrollerades idag.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Idag hände kanske inte något så sensationellt som igår, men här på Nidingen händer ändå alltid något intressant. Om inte något i fågelvärlden så kan det bli något i Floras rike. Längst in i Kausan, där vi för tillfället lagt upp en hög med inaktiva vadarburar på en sandyta, hittade undertecknad två små plantor av sandmålla (Atriplex laciniata), vilka markerades med var sin liten stenring. Dessutom sågs en planta med sodaört (Salsola kali) alldeles intill burhögens sydvästvända sida. Båda dessa arter är annueller, som ofta uppträder tillfälligt, och därför inte ses årligen på Nidingen.

VID DATORN
Uno Unger

 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 2K Stationär (Den stod på en sten bland storskarvar på Klockfotsrevet.)

 • KanadagåsBranta canadensis 11 Adult Stationär (Minst 11 ex.)
 • GravandTadorna tadorna 4 Pulli Stationär
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar
 • GravandTadorna tadorna 2 Adult I par Stationär (Minst 2 par utan ungar.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 2 ex. Stationär (En hane vid Klockfotsrevet och 1 hona på Playan.)
 • EjderSomateria mollissima 290 ex. Stationär (Ca 290 ex, flertalet låg S om Lillelandsrevet, eklipshanar dominerade.)
 • SjöorreMelanitta nigra 15 ex. Sträckande S (En flock, passerade V om ön 08:29.)
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus 2 ex. Spel/sång (Fortfarande två aktivt spelande hanar i Kausan resp. N om Fotogenboden.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär (De två ungarna till paret Br/Br och Or/Sv nedanför trädgårdsfållan ringmärktes.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus 2 Pulli Ringmärkt
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Bo, ägg/ungar
 • Tretåig måsRissa tridactyla 3 Pulli Ringmärkt
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 1 ex. Förbiflygande
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis Noterad Adult Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea 1 Adult I par Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär (Vid morgonsamlingen utanför nordstranden sågs en adult fågel (ej 2K) i total vinterdräktsskrud, vilket såg märkligt ut bland flera 10-tals artfränder i fullständig sommardräkt.)
 • StorspovNumenius arquata 4 ex. Sträckande (De hördes och sågs snurra över ön redan 04:42, men försvann åt okänt håll.)
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • RoskarlArenaria interpres 1 Hane Rastande (Den höll till i Kausan under morgon och förmiddag.)
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär (Tre egna kontroller av skärpiplärkehanar märkta som nyss flygga ungar under tiden 20/5-30/6 2014 försågs idag med färgkombinationer.)
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Föda åt ungar
 • KoltrastTurdus merula 1 I par Stationär (Öns häckande par nätfångades och kontrollerades.)
 • StareSturnus vulgaris 500 ex. Rastande (Efter det att ca 80 ex övernattat i slånbuskaget NO om Fotogenboden anlände, rastade och/eller SV-sträckte ca 500 ex under morgonen. Vi ringmärkte 44 årsungar fram till 10:45.)
 • StareSturnus vulgaris 44 ex. Ringmärkt
 • Gråsiska, underarten cabaretCarduelis flammea cabaret 1 ex. Rastande (Den sågs överflygande i fyrområdet under morgonen.)
 • KärrsångareAcrocephalus palustris 1 ex. Rastande (Den satt och sjöng vid fläderbusken på nätplats 13 bakom Fotogenboden vid 04-tiden och ringmärktes två timmar senare.)
 • KärrsångareAcrocephalus palustris 1 ex. Ringmärkt
 • HärmsångareHippolais icterina 1 ex. Ringmärkt
 • HärmsångareHippolais icterina 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)

Nidingen övr organismer, Hl

Uno Unger, Patrick Tollgren Lazarov
 • PipistrellusPipistrellus 1 ex. Födosökande (Den flög omkring födosökande i fyrområdet vid 23:30-tiden)

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *